Kviečiame lankytis Universitete visus mokslo metus

Abiturientų grupės fakultetuose bus priimamos iš anksto užsiregistravus ( * - būtina užpildyti)

* Vardas ir pavardė (asmens/grupės vadovo)

* Kontaktiniai duomenys (asmens/grupės vadovo)
* Konsultacijos forma: