Architektūros istorijos ir paveldo tyrimų centras

Centras yra sukurtas KTU Architektūros ir statybos institute ir toliau tęsia šioje institucijoje nuo 1956 m. vykdomus Lietuvos architektūros istorijos bei paveldo tyrimus.

Centro tikslas – vykdyti Lietuvos architektūros ir urbanistikos tyrinėjimus, rengti monografijas, analizuoti vykstančius urbanistikos ir teritorijų planavimo bei architektūros procesus šalyje ir vykdyti jų stebėseną (monitoringą), atlikti ekspertizes, dalyvauti įstatyminių ir norminių dokumentų rengime bei tobulinime, vykdyti sukauptos tyrimų medžiagos viešinimą bei sklaidą.

 

 

Kontaktai
Centro vadovas dr. Vaidas Petrulis

KTU Architektūros ir statybos institutas,
Architektūros istorijos ir paveldo tyrimo centras
Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas
Tel.: 8 37 35 04 15
Faks.: 8 37 45 13 55
El. paštas: vaidas.petrulis@ktu.lt

Atnaujinta: 2014-10-09