Kontaktai

Kontaktai

Įveskite darbuotojo vardą (ar jo dalį) arba pavardę (ar jos dalį)
arba
Įveskite padalinio pavadinimą ar jo dalį
 

 

Padalinys / vadovas

Adresas

El. paštas

Telefonas / faksas

RAŠTINĖ
 

Radvilėnų pl. 19,

korp C-237

rastctf@ktu.lt

300150,

faksas 300152

DEKANATAS

Dekanas
prof. dr. Eugenijus Valatka

Radvilėnų pl. 19,

korpC-236

dekctf@ktu.lt
eugenijus.valatka@ktu.lt

300151

Administravimo vadovas
doc. dr. Zenonas Valančius

Radvilėnų pl. 19,

korpC-239

zenonas.valancius@ktu.lt

300154

Studijų prodekanas
doc. dr. Linas Miknius

Radvilėnų pl. 19,

korpC-238

linas.miknius@ktu.lt

300153,

861223512

Mokslo prodekanas

doc. dr. Dainius Martuzevičius

Radvilėnų pl. 19,

korpC-504

dainius.martuzevicius@ktu.lt 351008

Laboratorijų centro vadovas

dr. Asta Traidaraitė

Radvilėnų pl. 19,

korpC-049

asta.traidaraite@ktu.lt 456089

Studijų programų administratorius

dr. Jonas Damašius

Radvilėnų pl. 19,

korpA-103

jonas.damasius@ktu.lt

861168693

Studijų programų administratorius

dr. Dovilė Sinkevičiūtė

Radvilėnų pl. 19,

korpC-244

dovile.sinkeviciute@ktu.lt

300166

Vyriausiasis administratorius

Nijolė Gurskienė

Radvilėnų pl. 19,

korpC-237

nijole.gurskiene@ktu.lt

868246815

Studijų aptarnavimo administratorius

Aušra Vaitkienė

Radvilėnų pl. 19,

korpC-237

ausra.vaitkiene@ktu.lt  

Studijų aptarnavimo administratorius

Audronė Levinskienė

Radvilėnų pl. 19,

korpC-333

audrone.levinskiene@ktu.lt

300155,

861001663

KATEDROS
 

Vedėja

prof. dr. Ingrida Ancutienė

Radvilėnų pl. 19,

korp. C-345

ingrida.ancutiene@ktu.lt

300171

 • Neorganinės chemijos mokomoji laboratorija

Vedėjas

prof. dr. Vytas Martynaitis

Radvilėnų pl. 19,

korp. A-324

vytas.martynaitis@ktu.lt

456561,
300194

 • Organinės sintezės mokslo laboratorija (Radvilėnų pl. 19, 312. 300194)
 • Mikroanalizės mokomoji laboratorija
 • Organinės chemijos mokomoji laboratorija

Vedėjas

prof. dr. J. V. Gražulevičius

Radvilėnų pl. 19,

korp. A-214

juozas.grazulevicius@ktu.lt

300193
456525
351427

 • Polimerų chemijos mokslo laboratorija
 • Polimerų, tekstilės ir odų technologijos mokslo laboratorija (Radvilėnų pl. 19, 201. 300191)
 • Spektroskopijos laboratorija
 • Organinės technologijos mokomoji laboratorija (Radvilėnų pl. 19, 207. 300192)

Vedėja

prof. Daiva Leskauskaitė

Radvilėnų pl. 19,

korp. A-114

daiva.leskauskaite@ktu.lt

456426

 

Vedėjas

prof. dr. Rimvydas Kaminskas

Radvilėnų pl. 19,

korp. C-166

rimvydas.kaminskas@ktu.lt

351445,
300161
faksas 451582

 • Rentgenografijos laboratorija (Radvilėnų pl. 19, 144. 300164)
 • Terminės analizės laboratorija
 • Silikatų technologijos mokomoji laboratorija

APLINKOSAUGOS TECHNOLOGIJOS katedra

Vedėjas

prof. dr. Linas Kliučininkas

Radvilėnų pl. 19,

korp. C-505

linas.kliucininkas@ktu.lt,
kat0208@ktu.lt

351008,

300183