Moduliai

Organinės chemijos katedros moduliai 2012/2013 m. m.

 

Doktorantūros studijų moduliai
P390D010 Aukštesnioji organinė chemija (prof. A. Šačkus)
P390D331 Dažų chemija (prof. V. Getautis)
P390D332 Azoto heterociklinių junginių chemija (prof. V. Mickevičius)
P390D334 Šiuolaikiniai spektrinės analizės metodai (prof. A. Šačkus)
T370D335 Naftos chemijos ir perdirbimo inovacijos (doc. L. Miknius)
 
Magistrantūros studijų moduliai
B230M001 Genų inžinerija (doc. I. Jonuškienė)
B740M001 Šiuolaikinė vaistų sintezė (doc. V. Martynaitis)
B740M010 Vaistų metabolizmas (doc. V. Martynaitis)
P003M100 Žalioji chemija ir atsinaujinantys resursai (prof. A. Šačkus)
P003M102 Rinktiniai chemijos skyriai (doc. V. Martynaitis)
P390M003 Pramoninė organinė chemija (doc. K. Rutkauskas)
P390M011 Organinių medžiagų spektroskopija (prof. V. Getautis)
P390M101 Bioorganinės medžiagos (prof. A. Šačkus)
P390M102 Heterociklinių junginių chemija (prof. Z. J. Beresnevičius)
P390M103 Biokatalizatoriai organinėje sintezėje (prof. V. Mickevičius)
P390M104 Aminorūgščių ir peptidų bioorganinė chemija (prof. V. Mickevičius)
P390M105 Medicininė chemija (prof. A. Šačkus)
P390M107 Taikomoji dažų chemija (prof. V. Getautis)
P390M110 Bioorganinė ir biomolekulių chemija (prof. V. Mickevičius)
P390M327 Organinių junginių spektroskopija (prof. A. Šačkus)
P390M328 Biokatalizatoriai (prof. V. Mickevičius)
P390M329 Bioorganinė chemija (prof. V. Mickevičius)
T350M146 Pramoninė chemija (prof. Z. J. Beresnevičius)
T350M164 Bioprocesų inžinerija (doc. I. Jonuškienė)
T370M001 Naftos junginių reakcijų kinetika ir katalizė (doc. L. Miknius)
T370M010 Variklinio kuro gamyba iš netradicinių medžiagų (prof. V. Mickevičius)
T380M001 Naftocheminės sintezės technologija (doc. K. Rutkauskas)
T380M002 Naftos ir organinės sintezės įmonių projektavimas (doc. K. Rutkauskas)
T380M010 Organinės sintezės įmonių gamybinių atliekų valymas (doc. K. Rutkauskas)
T380M100 Organinių produktų gamyba iš netradicinių žaliavų (prof. V. Mickevičius)
T380M103 Cheminės technologinės sistemos naftos perdirbimo įmonėse (doc. L. Miknius)
T380M330 Tepalų ir jų priedų gamybos technologija (doc. L. Miknius)
T490M001 Baltymų, hormonų, fermentų išskyrimo technologija (doc. I. Jonuškienė)
T490M103 Augalų genomika ir biotechnologija (doc. I. Jonuškienė)
T490M104 Vaistų biotechnologija (doc. I. Jonuškienė)
T490M165 Augalų ir mikroorganizmų biotechnologija (doc. I. Jonuškienė)
 
Bakalauro studijų moduliai
B100B002 Bendroji biologija (doc. I. Jonuškienė)
B230B305 Molekulinė mikrobiologija (doc. I. Jonuškienė)
B470B001 Fiziologija chemikams (doc. V. Martynaitis)
B740B001 Cheminė farmakologija (doc. V. Martynaitis)
B740B002 Cheminė farmakologija (doc. V. Martynaitis)
P003B001 Vaistų chemija (doc. V. Martynaitis)
P300B002 Naftos ir jos produktų analizės metodai (doc. L. Miknius)
P390B001 Bioorganinė chemija (prof. V. Mickevičius)
P390B002 Organinė chemija (M. Daškevičienė)
P390B003 Organinė chemija (prof. V. Mickevičius)
P390B100 Bioorganinė chemija (prof. V. Mickevičius)
P390B301 Organinė chemija 1 (prof. Z. J. Beresnevičius)
P390B302 Organinė chemija 2 (prof. Z. J. Beresnevičius)
P390B315 Dažų chemija ir koloristika (prof. V. Getautis)
T370B001 Naftos chemija (doc. L. Miknius)
T360B001 Fermentai (prof. V. Mickevičius)
T370B316 Naftos chemija (doc. L. Miknius)
T380B162 Naftos perdirbimo įmonių įrengimai (doc. L. Miknius)
T380B307 Naftos perdirbimo technologija 1 (doc. L. Miknius)
T380B310 Organinės sintezės technologija (doc. K. Rutkauskas)
T380B311 Naftos perdirbimo technologija 2 (doc. L. Miknius)
T380B312 Naftos perdirbimo ir organinės sintezės įmonių įrengimai (doc. L. Miknius)
T490B010 Biotechnologija (doc. I. Jonuškienė)
T490B100 Biotechnologija 1 (doc. I. Jonuškienė)
T490B101 Biotechnologija 2 (doc. I. Jonuškienė)
T490B309 Biotechnologijos įmonių įrengimai (doc. I. Jonuškienė)
Atnaujinta: 2012-03-12