Aplinkos inžinerijos institutas

Aplinkos inžinerijos institutas įkurtas 1991 m. kaip savarankiškas KTU padalinys. Įkūrimo iniciatoriai buvo Universiteto Procesų valdymo ir Inžinerinės ekologijos katedros bei Danijos technikos universiteto Aplinkos mokslų ir inžinerijos institutas.

K. Donelaičio g. 20
tel. 8 (37) 209 372
e. p. envir.eng@ktu.lt

apini.ktu.edu
Archyvinė svetainė: archive.ktu.lt/apini

 
 
 
 

 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra

Veiklos kryptys

 • Aplinkos vadybos sistemos ir standartai (ISO 14001, EMAS)
 • Cheminių medžiagų valdymas ir poveikio aplinkai vertinimas
 • Ekologinis gaminių projektavimas, būvio ciklo įvertinimas
 • Energijos efektyvumas ir atsinaujinantys energijos šaltiniai
 • Įmonių socialinė atsakomybė
 • Integruota atliekų vadyba
 • Švaresnė gamyba, taršos prevencija ir jos finansavimas

Projektai

 • Atsakingas informavimo ir komunikavimo technologijų tinklas (R-ICT)
 • Atliekų tvarkymo organizacijų kvalifikacijos ir mokymo sistema (SWFM-QF)
 • Regioninės strategijos bendruomenėms sąmoningai sprendžiančioms energetikos problemas
 • Darnių regionų plėtra skatinant atsakingas MVĮ
 • Link darnaus atliektų tvarkymo Baltijos jūros regione
 • Strateginis projektas tarptautinei komercinei veiklai mokslinių tyrimų ir inovacijų kontekste, klasteriams ir MVĮ tinklams
 • Visuotinės vizijos dėl mokslinių tyrimų esminio vaidmens darnioje plėtroje sukūrimas
 • Energijos, kuro ir trąšų gamyba iš biomasės liekanų ir nuotekų dumblo

Direktorius – prof. habil. dr. Jurgis Kazimieras Staniškis

tel. 8 (37) 300 760
e. p. jurgis.staniskis@ktu.lt