Architektūros ir statybos institutas

Architektūros ir statybos institutas įkurtas 1956 m., o nuo 2010 m. jis buvo prijungtas prie KTU. Per visą veiklos laikotarpį instituto darbai buvo orientuoti į Lietuvos mokslo, kultūros ir ūkio poreikius. Institutas yra gerai žinomas tarp šalies organizacijų, ūkio subjektų, bei užsienyje.

Tunelio g. 60
tel. 8 (37) 451 351
faks. 8 (37) 451 355
e. p. asi@ktu.lt

asi.ktu.edu

 
 
 
 

 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra

Veiklos kryptys

 1. Lietuvos architektūros ir urbanistikos istorijos ir paveldo tyrimai;
 2. Kraštotvarkos, teritorijų planavimo ir kraštovaizdžio darnios plėtros tyrimai;
 3. Pastatų energetinių savybių ir šilumos mainų pastatuose tyrimai;
 4. Statybinių medžiagų, gaminių ir konstrukcijų savybių ir technogeninių žaliavų perdirbimo į statybines medžiagas tyrimai.

Projektai

LMT projektai

 1. Mokslinių tyrimų projektas "Paveldotyra: materialumo ir nematerialumo aspektai Lietuvos tarpukario (1918-1940) architektūroje", 2012-09-03, Nr. VAT-54/2012, projekto vadovas dr. Vaidas Petrulis.
 2. Mokslinių tyrimų projektas "Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų erdvinės struktūros savitumo nustatymas ir jo išsaugojimas", 2012-09-03, Nr. VAT-60/2012, projekto vadovas dr. Liucijus Dringelis.
 3. Mokslo projektas "Mokslo monografijų ciklo "Mažosios Lietuvos kultūros paveldas" antrasis veikalas", 2014-02-28, Nr. LIT-14052, projekto vadovas dr. Martynas Purvinas.

COST veiklos

 1. COST veikla TU1403 "Adaptyvių fasadų tinklas". Veiklos pradžia 2014-05-13 pabaiga 2018-05-13. Atstovas: prof. Raimondas Bliūdžius.
 2. COST veikla TU1404 "Naujos kartos standartų rengimas cementinių medžiagų ir konstrukcijų gyvavimo trukmei numatyti" . Veiklos pradžia 2014-05-13 pabaiga 2018-05-13. Atstovas: Edita Smetonaitė
 3. COST veikla TU1205 "Saulės šiluminių sistemų integravimas į pastatus". Veiklos pradžia 2013-04-05; pabaiga 2017-04-04. Atstovai: dr. Rosita Norvaišienė ir Rokas Tamašauskas. 

Kiti projektai

 1. Lietuvos kultūros tarybos remiamas projektas "Tęstinis edukacinis pažintinis projektas "WWW.AUTC.LT - architektūros turizmo maršrutai internete: Palanga ir Birštonas"", 2014-06-10, Nr. LKT/S(5.20)-REG-106, proejkto vadovas Viltė Migonytė.
 2. Lietuvos kultūros tarybos remiamas projektas "Mažosios Lietuvos architektūrinio paveldo fotofiksacija ir sklaida", 2014-08-18, Nr. LKT/S(5.20)-8KP-14, projekto vadovas dr. Vaidas Petrulis.

Partneriai

 • Masačiusetso universitetas (JAV);
 • Rygos technikos universitetas (Latvija);
 • Talino technikos universitetas (Estija);
 • „Paroc“ OY (Suomija).

  

Direktorius – dr. Egidijus Blaževičius

tel. 8 (37) 451 351
faks. 8 (37) 451 355
e. p. egidijus.blazevicius@ktu.lt

Infrastruktūra

Teritorijų planavimo centre yra įkurtos kompiuterizuotos darbo vietos, turima programinė CAD bei GIS įranga, brėžinių spausdinimo technika. Ši tyrimų bazė naudojama teritorijų planavimo, kraštovaizdžio tyrimų analizei atlikti, teritorijų planavimo bei kraštovaizdžio projektavimo dokumentams rengti.

Kompozicinių ir apdailos medžiagų laboratorija turi QUV Spray kamerą įvairių apdailos medžiagų pagreitintiems atmosferinio sendinimo bandymams; Q-FOG kamerą metalinių paviršių ir apdailos medžiagų atsparumo korozijai (sūraus rūko aplinkai) bandymams; prietaisą apdailos dangų atsparumo drėgnajam šveitimui ir valomumo nustatymui; prietaisą dangų nusidėvėjimo bandymams; skiedinių ir betonų (tame tarpe, dengtų hidroizoliacinėmis dangomis) vandens pralaidumo matavimo stendą; atominių jėgų mikroskopą “Dualscope”; terminės analizės prietaisą “DSC PT 1600 LINSEIS”; liepsnos fotometrą ATS 200S; šaldymo inkubatorių RUMED 3301; diferencialinį terminį analizatorių HDSC/DTA PT1600; presus: iki 300 t, iki 50 t, iki 10 t ir iki 5 t.

Statybinės fizikos laboratorijoje yra automatizuotas įrenginys langų ir durų šilumos perdavimo koeficientui nustatyti „Karštos dėžės“ metodu; universalus stendas langų pralijimui ir vėjo apkrovai nustatyti; stendas statybinių medžiagų šilumos laidumo koeficientui nustatyti; stendas langų ir durų atsparumui kartotiniam atidarymui ir uždarymui bandyti; pastatų langų ir atitvarų garso izoliavimo matavimo kamera; automatizuota pastatų sienų išorinio sluoksnio ilgaamžiškumo bandymo kamera; įrenginys stiklo paketų bandymui (rasojimo temperatūros nustatymas, sausiklio pradinės ir galutinės drėgmės matavimas, sausiklio standartinės absorbcijos gebos tyrimas) atlikti pagal LST EN 1279-2; elektromagnetinių spindulių spektro analizatorius skaidrių atitvarų elektromagnetinių spindulių pralaidumo charakteristikų nustatymui; patobulintas stendas langų ir durų mechaniniam stiprumui nustatyti; įranga durų atsparumo minkšto ir sunkaus kūno smūgiui nustatyti; įranga pastatų atitvarų, langų ir durų oro garso izoliacijos rodikliams nustatyti; įranga patalpos aidėjimo laiko trukmei nustatyti; klimatinė kamera stiklo paketų drėgmės skvarbos ilgalaikiams bandymams; universali bandymų mašina termoizoliacinių medžiagų savybių nustatymui; sistema medžiagų dinaminio standumo nustatymui; sukibimo stiprumo nustatymo prietaisas CONTROLS (16kN) išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų bandymams; stiklo paketų dujų ištėkio nustatymo prietaisas (chromotografas) AGILENT 7890; termovizorius „FLIR SYSTEMS – ThermaCAM B640“ pastatų ir jų elementų šiluminėms savybėms tirti naturinėse ir laboratorinėse sąlygose; meteorologinė stotis „DAVIS Vantage Pro2“; pastatų sandarumo tyrimo įrangos komplektas „INFILTEC E-3“.