Architektūros ir statybos institutas

Architektūros ir statybos institutas įkurtas 1956 m., o nuo 2010 m. jis buvo prijungtas prie KTU. Per visą veiklos laikotarpį instituto darbai buvo orientuoti į Lietuvos mokslo, kultūros ir ūkio poreikius. Institutas yra gerai žinomas tarp šalies organizacijų, ūkio subjektų, bei užsienyje.

Tunelio g. 60
tel. 8 (37) 451 351
faks. 8 (37) 451 355
e. p. asi@ktu.lt

asi.ktu.edu

 
 
 
 

 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • 2016-04-11 13:15
  2016 m. kovo 31 – balandžio 8 dienomis KTU Architektūros ir statybos institute mokslinę praktiką atliko Almatos technologijos universiteto doktorantė Elmira Kopbayeva. Doktorantę konsultavo Kompozicinių ir apdailos medžiagų laboratorijos mokslo darbuotoja Virginija Sacevičienė. Doktorantė atliko palyginamuosius...
  2016-04-08 11:45
  Informuojame, kad š.m. balandžio 12, 13, 19, 20, 26, 27 dienomis planuoti energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų mokymai atidedami dėl nesusirinkusios grupės. Apie numatomus mokymus informuosime.
  2016-03-30 12:15
  Nesandarumas šiuo metu yra didžioji daugelio pastatų (ypač gyvenamųjų) problema, lemianti dideles šilumos energijos sąnaudas ir dėl to gaunamas didžiules sąskaitas už šildymą. Dėl viršnorminės infiltracijos nesandariuose pastatuose prarandama iki 40 % šilumos. Kas lemia šilumos nuostolius, kur pastatų sandarumas...
  2016-03-30 12:00
  2016 m. kovo 9 d. prasidėjo COST veikla CA15125 „Triukšmą mažinančių medžiagų ir konstrukcijų kūrimas“ (Designs for Noise Reducing Materials and Structures (DENORMS)), kurio atstovas valdymo komitete Statybinės fizikos laboratorijos mokslo darbuotojas dr. Kęstutis Miškinis. COST veikla CA15125 vyks iki 2020-03-08....
 • Šioje kategorijoje naujienų nėra
 • 2016-04-11 13:15
  2016 m. kovo 31 – balandžio 8 dienomis KTU Architektūros ir statybos institute mokslinę praktiką atliko Almatos technologijos universiteto doktorantė Elmira Kopbayeva. Doktorantę konsultavo Kompozicinių ir apdailos medžiagų laboratorijos mokslo darbuotoja Virginija Sacevičienė. Doktorantė atliko palyginamuosius...
  2016-03-30 12:15
  Nesandarumas šiuo metu yra didžioji daugelio pastatų (ypač gyvenamųjų) problema, lemianti dideles šilumos energijos sąnaudas ir dėl to gaunamas didžiules sąskaitas už šildymą. Dėl viršnorminės infiltracijos nesandariuose pastatuose prarandama iki 40 % šilumos. Kas lemia šilumos nuostolius, kur pastatų sandarumas...
  2016-03-30 12:00
  2016 m. kovo 9 d. prasidėjo COST veikla CA15125 „Triukšmą mažinančių medžiagų ir konstrukcijų kūrimas“ (Designs for Noise Reducing Materials and Structures (DENORMS)), kurio atstovas valdymo komitete Statybinės fizikos laboratorijos mokslo darbuotojas dr. Kęstutis Miškinis. COST veikla CA15125 vyks iki 2020-03-08....
 • Šioje kategorijoje naujienų nėra
 • Šioje kategorijoje naujienų nėra
 • 2016-03-30 12:15
  Nesandarumas šiuo metu yra didžioji daugelio pastatų (ypač gyvenamųjų) problema, lemianti dideles šilumos energijos sąnaudas ir dėl to gaunamas didžiules sąskaitas už šildymą. Dėl viršnorminės infiltracijos nesandariuose pastatuose prarandama iki 40 % šilumos. Kas lemia šilumos nuostolius, kur pastatų sandarumas...
  2015-09-16 08:15
  2015 m. spalio 6, 7, 13, 14, 20, 21 dienomis KTU Architektūros ir statybos institutas organizuoja 6 dienų (47 ak. val.) mokymo kursus specialistams, siekiantiems įgyti teisę tapti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertais. Mokymai vykdomi pagal Aplinkos ministro 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu...

Veiklos kryptys

 1. Lietuvos architektūros ir urbanistikos istorijos ir paveldo tyrimai;
 2. Kraštotvarkos, teritorijų planavimo ir kraštovaizdžio darnios plėtros tyrimai;
 3. Pastatų energetinių savybių ir šilumos mainų pastatuose tyrimai;
 4. Statybinių medžiagų ir gaminių savybių ir ilgaamžiškumo tyrimai.

Projektai

LMT projektai

 1. Mokslinių tyrimų projektas "Paveldotyra: materialumo ir nematerialumo aspektai Lietuvos tarpukario (1918-1940) architektūroje", 2012-09-03, Nr. VAT-54/2012, projekto vadovas dr. Vaidas Petrulis.
 2. Mokslinių tyrimų projektas "Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų erdvinės struktūros savitumo nustatymas ir jo išsaugojimas", 2012-09-03, Nr. VAT-60/2012, projekto vadovas dr. Liucijus Dringelis.
 3. Mokslo projektas "Mokslo monografijų ciklo "Mažosios Lietuvos kultūros paveldas" antrasis veikalas", 2014-02-28, Nr. LIT-14052, projekto vadovas dr. Martynas Purvinas.

COST veiklos

 1. COST veikla TU1403 "Adaptyvių fasadų tinklas". Veiklos pradžia 2014-05-13 pabaiga 2018-05-13. Atstovas: prof. Raimondas Bliūdžius.
 2. COST veikla TU1404 "Naujos kartos standartų rengimas cementinių medžiagų ir konstrukcijų gyvavimo trukmei numatyti" . Veiklos pradžia 2014-05-13 pabaiga 2018-05-13. Atstovas: Edita Smetonaitė
 3. COST veikla TU1205 "Saulės šiluminių sistemų integravimas į pastatus". Veiklos pradžia 2013-04-05; pabaiga 2017-04-04. Atstovai: dr. Rosita Norvaišienė ir Rokas Tamašauskas. 

Kiti projektai

 1. Lietuvos kultūros tarybos remiamas projektas "Tęstinis edukacinis pažintinis projektas "WWW.AUTC.LT - architektūros turizmo maršrutai internete: Palanga ir Birštonas"", 2014-06-10, Nr. LKT/S(5.20)-REG-106, proejkto vadovas Viltė Migonytė.
 2. Lietuvos kultūros tarybos remiamas projektas "Mažosios Lietuvos architektūrinio paveldo fotofiksacija ir sklaida", 2014-08-18, Nr. LKT/S(5.20)-8KP-14, projekto vadovas dr. Vaidas Petrulis.

Partneriai

 • Masačiusetso universitetas (JAV);
 • Rygos technikos universitetas (Latvija);
 • Talino technikos universitetas (Estija);
 • „Paroc“ OY (Suomija).

Direktorius – Raimondas Bliūdžius

tel. 8 (37) 451 351
e. p. raimondas.bliudzius@ktu.lt

Infrastruktūra

Teritorijų planavimo centre yra įkurtos kompiuterizuotos darbo vietos, turima programinė CAD bei GIS įranga, brėžinių spausdinimo technika. Ši tyrimų bazė naudojama teritorijų planavimo, kraštovaizdžio tyrimų analizei atlikti, teritorijų planavimo bei kraštovaizdžio projektavimo dokumentams rengti.

Kompozicinių ir apdailos medžiagų laboratorija turi QUV Spray kamerą įvairių apdailos medžiagų pagreitintiems atmosferinio sendinimo bandymams; Q-FOG kamerą metalinių paviršių ir apdailos medžiagų atsparumo korozijai (sūraus rūko aplinkai) bandymams; prietaisą apdailos dangų atsparumo drėgnajam šveitimui ir valomumo nustatymui; prietaisą dangų nusidėvėjimo bandymams; skiedinių ir betonų (tame tarpe, dengtų hidroizoliacinėmis dangomis) vandens pralaidumo matavimo stendą; atominių jėgų mikroskopą “Dualscope”; terminės analizės prietaisą “DSC PT 1600 LINSEIS”; liepsnos fotometrą ATS 200S; šaldymo inkubatorių RUMED 3301; diferencialinį terminį analizatorių HDSC/DTA PT1600; presus: iki 300 t, iki 50 t, iki 10 t ir iki 5 t.

Statybinės fizikos laboratorijoje yra automatizuotas įrenginys langų ir durų šilumos perdavimo koeficientui nustatyti „Karštos dėžės“ metodu; universalus stendas langų pralijimui ir vėjo apkrovai nustatyti; stendas statybinių medžiagų šilumos laidumo koeficientui nustatyti; stendas langų ir durų atsparumui kartotiniam atidarymui ir uždarymui bandyti; pastatų langų ir atitvarų garso izoliavimo matavimo kamera; automatizuota pastatų sienų išorinio sluoksnio ilgaamžiškumo bandymo kamera; įrenginys stiklo paketų bandymui (rasojimo temperatūros nustatymas, sausiklio pradinės ir galutinės drėgmės matavimas, sausiklio standartinės absorbcijos gebos tyrimas) atlikti pagal LST EN 1279-2; elektromagnetinių spindulių spektro analizatorius skaidrių atitvarų elektromagnetinių spindulių pralaidumo charakteristikų nustatymui; patobulintas stendas langų ir durų mechaniniam stiprumui nustatyti; įranga durų atsparumo minkšto ir sunkaus kūno smūgiui nustatyti; įranga pastatų atitvarų, langų ir durų oro garso izoliacijos rodikliams nustatyti; įranga patalpos aidėjimo laiko trukmei nustatyti; klimatinė kamera stiklo paketų drėgmės skvarbos ilgalaikiams bandymams; universali bandymų mašina termoizoliacinių medžiagų savybių nustatymui; sistema medžiagų dinaminio standumo nustatymui; sukibimo stiprumo nustatymo prietaisas CONTROLS (16kN) išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų bandymams; stiklo paketų dujų ištėkio nustatymo prietaisas (chromotografas) AGILENT 7890; termovizorius „FLIR SYSTEMS – ThermaCAM B640“ pastatų ir jų elementų šiluminėms savybėms tirti naturinėse ir laboratorinėse sąlygose; meteorologinė stotis „DAVIS Vantage Pro2“; pastatų sandarumo tyrimo įrangos komplektas „INFILTEC E-3“.

Laboratorijos

Statybinės fizikos laboratorija

Tyrimų sritys: pastatų energinių savybių ir šilumos mainų pastatuose tyrimai, atsinaujinančios energijos panaudojimo pastatuose tyrimai, pastate arba jo aplinkoje pagamintos Saulės ir vėjo energijos efektyvaus panaudojimo pastato energinėms reikmėms galimybių analizė, energiškai efektyvių pastatų sandarumo užtikrinimo bei šildymo-vėdinimo sistemų efektyvumo didinimo tyrimai.

Vadovas – mokslo darbuotojas, dr. Karolis Banionis
tel. 8 (37) 350 799
e.p. karolis.banionis@ktu.lt


Kompozicinių ir apdailos medžiagų laboratorija

Tyrimų sritys: dažų, lakų, gruntų, glaistų, sandarinančių medžiagų, klijų, hidroizoliacinių medžiagų ir gaminių, stogų dangų ir gaminių (bituminių čerpių, metalinių banguotų ir plokščių lakštų, metalinių čerpių), grindų, sienų ir lubų dangų (plastikinių sienų ir lubų dailylenčių, laminuotų grindų dangų, parketo, parketlenčių, grindinių lentų), medienos smulkinių ir medienos plaušų plokščių, statybinių skiedinių, sausųjų ir šlapiųjų specialiųjų skiedinių mišinių tyrimai.

Vadovė – vyresnioji mokslo darbuotoja, dr. Milda Jucienė
tel. 8 (37) 351 627
e.p. milda.juciene@ktu.lt

Centrai

Architektūros istorijos ir paveldo tyrimo centras

Tyrimų sritys: Lietuvos architektūros ir urbanistikos tyrimai, urbanistikos ir teritorijų planavimo bei architektūros procesų šalyje analizė ir jų stebėsena (monitoringas), įstatyminių ir norminių dokumentų rengimas, tobulinimas bei ekspertizės, sukauptos tyrimų medžiagos viešinimas bei sklaida.

Vadovas – vyriausiasis mokslo darbuotojas, dr. Vaidas Petrulis
tel. 8 (37) 350 415
e.p. vaidas.petrulis@ktu.lt


Teritorijų planavimo centras

Tyrimų sritys: kraštotvarkos, teritorijų planavimo ir kraštovaizdžio darnios plėtros tyrimai, metodologinių teritorijų planavimo dokumentų aplinkosaugos ir aplinkos inžinerijos srityse rengimas.

Vadovas – mokslo darbuotojas, dr. Evaldas Ramanauskas
tel. 8 (37) 451 372
e.p. evaldas.ramanauskas@ktu.lt

Paslaugos

I. AKREDITUOTI BANDYMAI

1. Akredituoti termoizoliacinių (vatos, putplasčio, atspindinčių) medžiagų ir gaminių bandymai

 • Šilumos perdavimo koeficiento nustatymas (LST EN ISO 8990:1999)
 • Šilumos laidumo nustatymas (LST EN 12664:2002; LST EN 12667:2002; LST EN 12939:2002)
 • Tankio nustatymas (LST EN 1602:2013)
 • Organinių medžiagų kiekio nustatymas (LST EN 13820:2004; LST EN 13820:2004/P:2006)
 • Vandens įgėrio nustatymas (LST EN 12087:2013)
 • Orinės varžos nustatymas (LST EN 29053:2002)
 • Stiprio gniuždant nustatymas (LST EN 826:2013)
 • Statmeno paviršiui tempiamojo stiprio nustatymas (LST EN 1607:2013)
 • Stiprio lenkiant nustatymas (LST EN 12089:2013)
 • šiluminės varžos nustatymas (LST EN 16012:2012+A1:2015)

Kontaktai: Aurelija Levinskytė +370 37 350 799, aurelija.levinskyte@ktu.lt

2. Akredituoti langų ir durų bandymai

 • Šilumos perdavimo koeficiento nustatymas (LST EN ISO 12567-1:2010 (karštosios dėžės metodu);
 • LST EN ISO 12567-1:2010/AC:2011; LST EN ISO 8990:1999)
 • Oro skverbties nustatymas (LST EN 1026:2004; LST EN 12207:2002)
 • vandens nepralaidumo nustatymas (LST EN 1027:2004; LST EN 12208:2002)
 • Atsparumo vėjo apkrovai nustatymas (LST EN 12211:2002; LST EN 12210:2002;
  LST EN 12210:2002/AC:2003)
 • Atsparumo kartotiniam atidarymui ir uždarymui nustatymas (LST EN 1191:2013 (tik pagal A priedą atveriamiems langams ir H priedą vienverėms pasukamosioms durims); LST EN 12046-1:2004;
  LST EN 12046-2:2002; LST EN 12217:2015; LST EN 12400:2003; LST EN 14600:2004;
  LST EN 1634-1:2014)
 • Saugos įtaisų laikomosios gebos nustatymas (LST EN 14609:2004; LST EN 948:2002; LST EN 14351-1:2006+A1:2010)
 • Durų atsparumo įsilaužimui deklaruojamos patikimumo klasės tikrinimas (tik vienverėms pasukamosioms durims) nustatymas (LST L ENV 1627:2011; LST L ENV 1628:2011;
  LST L ENV 1629:2011; LST L ENV 1630:2011)
 • (Langas) Atsparumo vertikaliajai apkrovai ir atsparumo statiškam sukimui nustatymas
  (LST EN 14608:2004; LST EN 14609:2004)
 •  (durys) Atsparumo vertikaliai apkrovai, atsparumo statiškam sukimui ir atsparumo minkšto ir sunkaus kūno smūgiui nustatymas (LST EN 947:2002; LST EN 948:2002; LST EN 949:2002;
  LST EN 950:2002 )
 • Oro garso izoliacijos koeficiento nustatymas (LST EN ISO 10140-1:2010; LST EN ISO 10140-1:2010/A1:2012; LST EN ISO 10140-1:2010/A2:2014; LST EN ISO 10140-2:2010;
  LST EN ISO 10140-4:2010; LST EN ISO 10140-5:2010;LST EN ISO 10140-5:2010/A1:2014;
  LST EN ISO 717-1:2013; LST EN 12999-1:2014)

Kontaktai: Milda Giedraitė +370 37 350 799; +370 682 73357, milda.giedraite@ktu.lt

3. Akredituoti stiklo ir jo gaminių bandymai

 • Drėgmės skvarbos ilgalaikis bandymas (LST EN 1279-2:2003 (išskyrus C metodą);
   LST EN 675:2011)
 • šilumos perdavimo koeficiento nustatymas (LST EN 675:2011)

Kontaktai: Birutė Samajauskienė +370 612 85660, birute.samajauskiene@ktu.lt

4. Akredituoti pastatų (atitvarų, patalpų) bandymai

 • Akredituotas statinių ar jų dalių garso izoliacijos matavimas

Kontaktai: Dr. Vidmantas Dikavičius +370 618 32558, +370 616 43823, akustika@ktu.lt

 • Akredituotas pastatų sandarumo matavimas (LST EN ISO 9972:2015)
 • Akredituoti termoviziniai tyrimai (LST EN 13187:2000)

Kontaktai:

Dr. Karolis Banionis +370 682 83532, karolis.banionis@ktu.lt

Dr. Valdas Paukštys +370 686 26812, valdas.paukstys@ktu.lt

5. Akredituoti dažų, lakų, gruntų, polimerbetoninių grindų kompozitų bandymai

 • nelakiųjų medžiagų kiekis (LST EN ISO 3251:2008);
 • paviršiaus išdžiūvimo trukmė (LST EN ISO 9117-3:2010);
 • dangų atsparumas drėgnajam šveitimui ir valomumui, dangos storio sumažėjimas po šveitimo ciklų, klasifikavimas (LST EN ISO 11998:2006; LST EN 13300+AC:2004);
 • dengiamoji geba, šviesiųjų dažų apibrėžtos sklidos kontrasto nustatymas, klasifikavimas (LST EN ISO 6504-3:2007; LST EN 13300+AC:2004);
 • dangos kietumas (LST EN ISO 1522:2007);

·atsparumas skysčiams, panardinimas į skysčius, išskyrus vandenį (LST EN ISO 2812-1:2007 A metodas);

 • atsparumas skysčiams, panardinimas į vandenį (LST EN ISO 2812-2:2007);
 • šildymo poveikio nustatymas (LST EN ISO 3248:2003);
 • adhezija, bandymas tinklelinių įpjovų būdu (LST EN ISO 2409:2013);
 • dangos (plėvelės) storis (LST EN ISO 2808:2007 metodai 4A, 7C);
 • dangos storis, magnetinis metodas (LST EN ISO 2178:2001);
 • dangų pažeidimo vertinimas, defektų kiekio bei dydžio ir išorinio vaizdo tolygiųjų pokyčių intensyvumo įvertinimas (LST EN ISO 4628-1÷7:);
 • adhezijos bandymas atplėšiant (LST EN ISO 4624:2003);
 • dažų plėvelės blizgesys (LST EN ISO 2813:2015);
 • tankis (LST EN ISO 2811-1:2011 (išskyrus 6.1.2p. ir 6.5p));
 • atsparumas dilinimui (LST EN ISO 7784-2:2006).

Kontaktai: Dr. Milda Jucienė +370 37 351627, milda.juciene@ktu.lt

6. Akredituoti sandarinančių medžiagų ir klijų bandymai

 • nelakiųjų medžiagų kiekis (LST EN ISO 3251:2008);
 • paviršiaus išdžiūvimo trukmė (LST EN ISO 9117-3:2010);
 • sandariklių atsparumas tekėjimui (LST EN ISO 7390:2004);
 • šlyties stipris (LST EN 1373:2015);
 • atlupimo jėga (LST EN 1372:2015).

Kontaktai: Dr. Milda Jucienė +370 37 351627, milda.juciene@ktu.lt

7. Akredituoti stogo dangų ir gaminių bandymai

 • nutraukimo jėga tempiant (LST EN 12311-1:2003);
 • santykinis pailgėjimas tempiant (LST EN 12311-1:2003);
 • vandens įgeriamumas (LST EN 544:2011);
 • atsparumas plėšimui vinimi (LST EN 12310-1:2002);
 • atsparumas pūslelių atsiradimui (LST EN 544:2011);
 • atsparumas nutekėjimui (LST EN 1110:2011);
 • atsparumas UV spinduliams (LST EN 544:2011);
 • dangos storis (LST EN ISO 2808:2007 metodai 4A, 7C; LST EN 13523-1:2010);
 • lydalinės (cinko) dangos ant juodųjų metalų ploto masė (LST EN ISO 1460:2001);
 • adhezija, bandymas tinklelinių įpjovų būdu (LST EN ISO 2409:2013);
 • šildymo poveikio nustatymas (dengtų polimerais) (LST EN ISO 3248:2003);
 • polimerinės dangos kietumo nustatymas pieštuku (LST EN 13523-4:2014);
 • korozijos bandymai druskos rūke (LST EN ISO 9227:2012 (išskyrus 3.2.3p, 3.2.4p, 5.3p. 5.4p.); LST EN 13523-8:2010 (išskyrus 5.2.2p.));
 • metalinių ir kitų neorganinių  dangų ant metalinio pagrindo korozijos tyrimų metodai (LST EN ISO 10289:2004);
 • pavyzdžių ir gaminių, patikrintų korozijos tyrimais, įvertinimas, dangų pažeidimo vertinimas, defektų kiekio bei dydžio ir išorinio vaizdo tolygiųjų pokyčių intensyvumo įvertinimas (LST EN ISO 4628-1÷7);
 • maksimalus tempimo stipris (LST EN 12311-2:2013);
 • santykinis pailgėjimas (LST EN 12311-2:2013);
 • maksimali plėšimo jėga (LST EN 12310-2:2003).

Kontaktai: Dr. Milda Jucienė +370 37 351627, milda.juciene@ktu.lt

8. Akredituoti grindų, sienų ir lubų dangos bandymai

 • atsparumas sendinimui (LST EN ISO 4892-3:2014);
 • drėgnis (LST EN 13183-1:2003/AC:2004).

Kontaktai: Dr. Milda Jucienė +370 37 351627, milda.juciene@ktu.lt

9. Akredituoti statybiniai skiedinių, sausųjų ir šlapiųjų specialiųjų skiedinių mišinių bandymai

 • stipris gniuždant (LST EN 12190:2002; LST EN 1015-11:2004; LST EN 1015-11:2002/A1:2007; LST EN 13892-2:2003);
 • sukibimo stipris (LST EN 1015-12:2004; LST EN 1542:2002);
 • sklidumo rodiklis (LST EN 12706:2004).

Kontaktai: Dr. Milda Jucienė +370 37 351627, milda.juciene@ktu.lt

 

II. NEAKREDITUOTI BANDYMAI

1. Neakredituoti medžiagų, gaminių, pastatų ir kiti bandymai

 • storio nustatymas
 • Laidumo vandens garams nustatymas
 • Spinduliavimo geba
 • smūginis bandymas švytuokle
 • langų ir durų kampinių sujungimų stiprio nustatymas

Kontaktai: Milda Giedraitė milda.giedraite@ktu.lt

 • Smūgio garsą slopinančių medžiagų dinaminio standumo nustatymas
 • Smūgio garsą slopinančių medžiagų spūdumo nustatymas
 • Stiklo paketų oro garso izoliacijos rodiklio nustatymas
 • Triukšmo lygio matavimai

Kontaktai: Dr. Vidmantas Dikavičius +370 618 32558, +370 616 43823, akustika@ktu.lt

2. Bandymai pagal ETAG 004

 • Vandens įgeriamumas
 • Vandens nepralaidumas
 • Atsparumas smūgiui
 • Vandens garų pralaidumas
 • Sukibimo jėga
 • Atsparumas vėjo apkrovai

Kontaktai: Dr. Rosita Norvaišienė +370 603 00508, rosita.norvaisiene@ktu.lt

3. Neakredituoti tinkų, dažų, lakų, gruntų, glaistų, sandarinančių medžiagų, klijų, hidroizoliacinių medžiagų ir gaminių (šaltų bituminių klijų, bituminių mastikų ir klijų, hidroizoliacinių ritininių dangų), stogų dangų ir gaminių (bituminių čerpių, metalinių banguotų ir plokščių lakštų, metalinių čerpių), grindų, sienų ir lubų dangų (plastikinių sienų ir lubų dailylenčių, laminuotų grindų dangų, parketo, parketlenčių, grindinių lentų), medienos smulkinių ir medienos plaušų plokščių, statybinių skiedinių, sausųjų ir šlapiųjų specialiųjų skiedinių mišinių bandymai

Kontaktai: Dr. Milda Jucienė +370 37 351627, milda.juciene@ktu.lt

 

III. PASTATŲ ENERGINIS NAUDINGUMAS

 • Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas
 • Pastatų projektų energinio naudingumo vertinimas ir modeliavimas
 • Ilginių šiluminių tiltelių skaičiavimas ir modeliavimas
 • Pastatų konstrukcijų mazgų šiluminių savybių skaičiavimas ir modeliavimas

Kontaktai: Dr. Karolis Banionis +370 682 83532, karolis.banionis@ktu.lt

 

IV. TERITORIJŲ PLANAVIMO PASLAUGOS

 • savivaldybių teritorijų, miestų, miestelių ir kaimų bendrųjų planų bei teritorijų detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas;
 • kraštovaizdžio tvarkymo specialiųjų planų rengimas;
 • rekreacijos organizavimo ir kraštovaizdžio tvarkymo dalių rengimas įvairaus lygio teritorijų planavimo darbuose;
 • rekreacinių, istorinių, memorialinių ir kt. želdynų projektų rengimas;
 • poilsio zonų planavimas;
 • tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimas;
 • nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentų rengimas ir paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas;
 • teritorijų planavimo norminių dokumentų projektų rengimas.

Kontaktai: Dr. Evaldas Ramanauskas +370 37 451372, evaldas.ramanauskas@ktu.lt

V. Architektūros istorijos ir paveldo tyrimų paslaugos

Kontaktai: Dr. Vaidas Petrulis +370 37 350415, vaidas.petrulis@ktu.lt

 

VI. MOKYMAI IR SEMINARAI

 • Naujų pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų ruošimo kursai
 • Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo kursai

Kontaktai: Milda Giedraitė +370 37 350 799, milda.giedraite@ktu.lt

Registras