Biblioteka

Grąžinimo termino pratęsimas: ktu.library.lt

     

 
 
 
 

Darbo laikas

 
Padalinys Semestro metu Atostogų metu
Centrinė biblioteka (K. Donelaičio g. 20)
Informatikos fakulteto biblioteka (Studentų g. 50)
I-IV 8-21*
V 8-19
VI 9-17
I-IV 8-17
V 8-15:45
Statybos ir architektūros fakulteto biblioteka (Studentų g. 48)
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto biblioteka (Studentų g. 56)
I-IV 8-20
V 8-18
VI 9-17
I-IV 8-17
V 8-15:45
Cheminės technologijos fakulteto biblioteka (Radvilėnų pl. 19) I-IV 8-18
V 8-17
VI 9-17**
I-IV 8-17
V 8-15:45
Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto biblioteka (Nemuno g. 33, Panevėžys)*** I-IV 8:30-18:30
V 8:30-17:15
VI 10-15
I-V 9-17:30
Pietų pertrauka 13-13:30
Retų spaudinių grupė (K. Donelaičio g. 20) I-IV 8-17
8-15:45
I-IV 8-17
V 8-15:45

 

Paskutinę mėnesio darbo dieną, išskyrus balandžio, gegužės, spalio, lapkričio mėnesiais, skaitytojus aptarnaujame nuo 12 val. Priešventinėmis dienomis darbo laikas trumpinamas viena valanda.
* Centrinėje bibliotekoje skaitytojų užsakymai leidiniams iš saugyklos vykdomi iki 19 val. 
** antrąjį ir trečiąjį mėnesio šeštadienį. Pagal ištęstinių studijų grafiką darbo šeštadieniai gali būti keičiami.
*** Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto bibliotekoje paskutinę mėnesio dieną skaitytojų neaptarnaujame.

Duomenų bazės


Informacija vartotojams

Svarbi informacija dėl prenumeruojamų duomenų bazių

Informuojame, kad per Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) įgyvendinamą Europos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis finansuojamą projektą "eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai - antrasis etapas" užprenumeruotų duomenų bazių licencinės sutartys baigėsi 2015 m. liepos 18 - rugsėjo 20 dienomis. Trečiasis projekto etapas vėluoja, nes Švietimo ir mokslo ministerija nėra parengusi visų reikalingų dokumentų naujajam programavimo laikotarpiui. Su kiekvienu leidėju vyksta derybos. Dauguma leidėjų supranta susidariusią situaciją ir sutinka prieigą pratęsti ir pasibaigus licencijai. Tačiau licenciją jau nutraukė Science, IEEE/IET, ACS. Nuolat atnaujinamą informaciją apie prieigos prie duomenų bazių būklę rasite čia (http://www.lmba.lt/db/14916). 
 

Vartotojams leidžiama:
1. Elektroninius išteklius naudoti studijų ir mokslinių tyrimų darbuose nepažeidžiant autorių ir gretutinių teisių įstatymo. 
2. Elektroninius išteklius naudoti (atsisiųsti / spausdinti / įsikelti į saugojimo laikmeną) tik asmeninėms reikmėms ir tik nedidelius kiekius. Vieno prisijungimo metu galima atsisiųsti ne daugiau kaip:
  – 2 straipsnius iš vieno elektroninio žurnalo numerio;
  – 20 % vienos elektroninės knygos. 

​​Vartotojams draudžiama:
1. Naudoti programinę įrangą informacijos siuntimui ir išsaugojimui kompiuteryje;
2. Kopijuoti, spausdinti, perkelti į kompiuterį visą žurnalo numerį ar visą elektroninę knygą;
3. Informaciją iš prenumeruojamų duomenų bazių įkelti į internetą, perduoti tretiesiems asmenims ar naudoti komerciniais tikslais.

Prieiga prie prenumeruojamų duomenų bazių.
Prieiga be slaptažodžių prie prenumeruojamų DB galima tik iš KTU kompiuterių tinklų. Norint duomenų bazėmis naudotis namuose (ne iš KTU kompiuterių tinklo), galima pasirinkti bet kurį variantą:

 • VPN tinklą. Virtualus privatus tinklas VPN (Virtual Private Network) - tai tinklo paslauga, kurios pagalba KTU darbuotojai ir studentai gali saugiai prisijungti prie universiteto kompiuterių tinklo. Informaciją kaip įdiegti VPN tinklą rasite čia.
 • Nuotolinę prieigą (EZproxy). Per nuotolinę prieigą KTU bendruomenės nariai prisijungia vieningu vartotojo vardu ir slaptažodžiu.
 • KTU Virtualią biblioteką. 

Duomenų bazės ir jų aprašymai

Academic Search Complete  (EBSCO Publishing)

Daugiatemė duomenų bazė, teikianti prieigą prie viso teksto mokslinių straipsnių, konferencijų medžiagos, monografijų ir kitų leidinių.

AccessEngineering

Technologijos mokslų krypčių elektroninės knygos iš elektronikos, mechanikos, statybų, aplinkos inžinerijos, energetikos, pramonės, verslo bei komunikacijų sričių. Duomenų bazė papildyta skaičiuoklėmis, interaktyviais grafiniais vaizdais bei vaizdo medžiaga.

AHFS Consumer Medication Information (EBSCO Publishing)

American Society of Health-System Pharmacists duomenų bazė, kurioje pateikiama daugiau kaip 1450 medikamentų informacinių lapelių. Informacija anglų ir ispanų kalbomis.

AIP - American Institute of Physics

American Institute of Physics leidyklos leidžiami žurnalai fizinių mokslų temomis. 

Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

APS Journals

American Physical Society leidyklos leidžiami žurnalai fizinių mokslų temomis. 

Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

Annual Reviews (archyvas)

Moksliniai žurnalai fizinių, technologijos, socialinių mokslų temomis. Prieiga prie žurnalų, išleistų iki 2013 m. 

Prenumeruojamų žurnalų sąrašas

Bentham Science Publishers (archyvas)

Prieiga prie 2006 metais išleistų visateksčių straipsnių ir knygų chemijos, medicinos, biomedicinos, farmacijos temomis.

Business Source Complete (EBSCO Publishing)

Moksliniai ir bendro pobūdžio žurnalai.
Temos: vadyba, ekonomika, finansai, buhalterinė apskaitos ir kt.

Cambridge Journals Online (archyvas)

Cambridge University Press leidyklos moksliniai žurnalai įvairiomis temomis. Prieiga prie 2003-2006 metais išleistų žurnalų visateksčių straipsnių.

Ebrary

Daugiau negu 120 tūkst. technologijų, fizinių, biomedicinos, socialinių ir humanitarinių mokslų sričių elektroninių knygų. 

eBooks on EBSCOhost

Daugiau negu 140 tūkst. įvairių mokslo sričių el. knygų. 

Emerald Engineering eJournals Collection

Technologijos mokslų visateksčiai žurnalai.

Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

Emerald Management eJournals Collection

Socialinių mokslų visateksčiai žurnalai. 

Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. Prieiga prie žurnalų archyvo (žurnalų sąrašas).

EndNote Bibliografinės informacijos tvarkymo programa.

ERIC (EBSCO Publishing)

Edukologijos bibliografinė duomenų bazė. ERIC (Educational Resource Information Center).

Essential Science Indicators (Thomson Reuters)

Mokslinių darbų statistika bei tendencijos. Informacija apie dažniausiai cituojamus mokslininkus, institucijas, šalis, žurnalus, straipsnius. Citavimo analizė pagal mokslo kryptis, metus, straipsnius, cituojamumą ir kt.

Daugiau Thomson Reuters duomenų bazių.

European Views of the Americas: 1493 to 1750 (EBSCO Publishing)

Istorijos bibliografinė duomenų bazė. 

GreenFILE (EBSCO Publishing)

Bibliografinė duomenų bazė, apimanti aplinkos apsaugą, pasaulinis klimato atšilimą, užterštumą, alternatyvius energijos šaltinius ir kt. temas.

Health Source - Consumer Edition (EBSCO Publishing)

Visateksčių žurnalų duomenų bazė, apimanti sveikatos priežiūros, slaugos, visuomenės sveikatos, vaikų priežiūros, sporto medicinos temas.

Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCOPublishing)

Visateksčiai moksliniai žurnalai medicinos ir slaugos temomis.

IOP science

Institute of Physics (IOP) leidyklos leidžiami moksliniai žurnalai fizikos ir fizinių mokslų temomis.

Journal Citation Reports (Thomson Reuters)

Citavimo duomenų bazė. Duomenys iš daugiau kaip 8000 technologijos mokslų žurnalų ir iš daugiau kaip 2600 socialinių mokslų krypties žurnalų.

Daugiau Thomson Reuters duomenų bazių.

KTU leidyklos "Technologija" el. knygos

KTU leidyklos „Technologija“ el. knygos įvairiomis temomis.

Library, Information Science & Technology Abstracts (EBSCO Publishing)

Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų bibliografinė duomenų bazė.

MasterFILE Premier (EBSCO Publishing)

Visatekstė daugiatemė duomenų bazė, kurioje pateikiami žurnalai, informaciniai leidiniai, populiarieji periodiniai leidiniai, biografijos.

MEDLINE (EBSCO Publishing)

Bibliografinė duomenų bazė su nuorodomis į visateksčius dokumentus apie mediciną, sveikatos apsaugos sistemą.

Nature

Mokslinis, aukštai vertinamas, savaitinis žurnalas fizinių ir technologijos mokslų temomis (prieinami žurnalo numeriai nuo 2006 metų iki dabar). 

Naxos Music Library Duomenų bazėje pateikiami klasikinės, džiazo, folkloro, populiariosios, roko muzikos įrašai, daugiau nei 40 tūkst. kompozitorių ir atlikėjų biografinė informacija, vardų tarimo vadovas, operų libretai, muzikos terminų žodynas ir kt.

Newspaper Source (EBSCO Publishing)

Straipsniai iš regioninių, nacionalinių JAV ir tarptautinių dienraščių, naujienų agentūrų; televizijos ir radijo naujienų stenogramos.

Oxford Journals

Oxford University Press leidyklos moksliniai žurnalai įvairiomis temomis.

Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

Passport GMID

Verslo informacijos duomenų bazė, teikianti statistinius duomenis, ataskaitas ir prognozes apie įvairias pramonės šakas, šalis ir vartotojus.  Išsamiau apie Passport GMID.

Regional Business News (EBSCO Publishing)

Verslo informacija iš regioninių JAV periodinių leidinių.

RefWorks

Bibliografinės informacijos tvarkymo programa.

Norint naudotis RefWorks programa reikia:

 • - užsiregistruoti (prisijungti prie RefWorks, pasirinkti Login -> Sign up for a New Account);
 • - užsiregistravus į Jūsų el. paštą bus atsiųsta prisijungimo duomenys ir grupės kodas (Group Code). Pastaba: jungiantis iš ne universiteto kompiuterių, grupės kodą galima sužinoti  vilija.dzingiene@ktu.lt.
 • - jungiantis iš KTU tinklo kompiuterių, reikia įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį (Login Name ir Password).
 • - jungiantis iš kitų kompiuterių, reikia įvesti grupės kodą, vartotojo vardą ir slaptažodį.
 • Word programoje įdiegti Write-N-Cite įrankius (Tools -> Write-N-Cite). Jeigu nepavyksta Word 2016 įdiegti Write-N-Cite, pateikiame trumpą instrukciją kaip tai padaryti. (Pastaba: atlikus bent kurį vieną veiksmą reikia perkrauti kompiuterį).
 1. ​ Jeigu bandėte įdiegti Write-N-Cite įrankius ir jie neatsirado Word 2016 programoje, juos reikia išdiegti (per Control Panel).
 2.  Įdiegti Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime programą. Ją atsisiųsti galima čia
 3.  Įdiegti  naujausią Java versiją (http://www.java.com/).
 4.  Įdiegti Write-N-Cite įrankius.
 5.  Word 2016 programoje patikrinti Write-N-Cite įrankų būklę: Failas -> Parinktys -> Papildiniai-> su pele pažymėkite Write-N-Cite įrankius, pasirinkite COM papildiniai ir Vykdyti -> Pažymėjus Write-N-Cite Įkėlimo būdas turi būti Įkelti pradedant dirbti.

Plačiau apie Write-N-Cite diegimą į Word programą. Jeigu vis tiek nepavyksta įdiegti, galite pagalbos kreipkitės į RefWorks duomenų bazės tiekėjus adresu: refworks.support@proquest.com

SAGE Journals Online

SAGE Publications leidyklos moksliniai žurnalai socialinių, humanitarinių mokslų temomis.

Prenumeruojamų viso teksto žurnalų sąrašas.

ScienceDirect Journals

Daugiau kaip 2000 visateksčių mokslinių žurnalų iš įvairių mokslo sričių. Prenumeruojamas turinys pažymėtas žaliu kvadratėliu. Prieiga suteikiama prie žurnalų numerių, išleistų nuo 2012 metų iki dabar.

ScienceDirect E-Books

Elsevier leidyklos el. knygos  iš įvairių mokslo sričių.

Springer LINK E-Books

Nuolatinė prieiga prie dviejų knygų kolekcijų Chemistry & Material Science Library ir Engineering Library, išleistų 2005-2007 metais (el. knygų sąrašas). Taip pat Springer el. knygas galima rasti ir bibliotekos kataloge.

Iki 2016 06 01 d. turime prieigą prie 2010-2014 metais išleistų knygų kolekciją inžinerijos mokslų temomis (el. knygų sąrašas).

Springer LINK Journals

Springer Verlag ir Kluwer Academic Press leidyklų moksliniai žurnalai įvairiomis temomis.

 Prenumeruojamų viso teksto žurnalų sąrašas

SocINDEX with Full Text (EBSCO Publishing)

Sociologijos tyrimų bibliografinė duomenų bazė su nuorodomis į visateksčius dokumentus iš mokslinių žurnalų, knygų, monografijų, konferencijų medžiagos.

Taylor & Francis

Taylor & Francis leidyklų grupės leidžiami moksliniai žurnalai įvairiomis temomis. Prieiga nuo 1997 metų iki dabar. 

Prenumeruojamų viso teksto žurnalų sąrašas.

Taylor & Francis eBooks

94 Routledge leidyklos el. knygos socialinių ir humanitarinių mokslų temomis. Knygų sąrašasVartotojo vadovas (anglų kalba). Knygų paieška galima ir KTU bibliotekos el. kataloge.

Teacher Reference Center (EBSCO Publishing)

Edukologijos bibliografinė duomenų bazė.

VGTU el. knygos

Prieiga prie 150 VGTU leidyklos „Technika“ el. knygų įvairiomis temomis. 

Prenumeruojamų knygų sąrašas. 

Web of Science (Thomson Reuters)

Bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė, apimanti įvairių mokslo sričių žurnalus. 
Daugiau Thomson Reuters duomenų bazių.

Wiley Online Library (archyvas)

Wiley leidyklos leidžiami žurnalai (483 žurnalai) bei SSH (Social Science and Humanities 370 žurnalų), STM (Science Technology Medicine 417 žurnalų) kolekcijos. Prieiga prie žurnalų, išleistų iki 2013 metų, archyvo.

Wiley Online eBooks

Prieiga prie 111 el. knygų finansų, vadybos, inžinerijos, fizikos, informatikos, chemijos ir kt. mokslo temų. Knygų paieška galima ir KTU bibliotekos el. kataloge.

Prenumeruojamų knygų sąrašas

Zentralblatt MATH

Bibliografinė teorinės ir taikomosios matematikos duomenų bazė.

Testuojamos duomenų bazės
 
SAGE Knowledge Kviečiame iki 2016 m. birželio 1 d. testuoti tris naujas vaizdo medžiagos kolekcijas duomenų bazėje SAGE KnowledgeBusiness and Management, Politics and International Relations ir Psychology
SAGE Research Methods

SAGE Research Methods rasite daugiau nei 800 visateksčių knygų ir žinynų, 500 specialiai atrinktų atvejo studijų kolekciją, 50 trumpų vaizdo paskaitų, „metodų žemėlapių“, kurie grafiškai iliustruoja metodų sąsajas, praktinių užduočių besimokantiems specifinių analitikos metodų.
Temos: mokslinių tyrimų metodologija ir metodai socialinių, sveikatos ir kt. mokslų sritims.

Kviečiame registruotis http://goo.gl/pHXvYa ir 30 dienų nemokamai testuoti SAGE Research methods duomenų bazę.

NAXOS

Iki gegužės 31 d. kviečiame naudotis NAXOS duomenų bazėmis:

 • Naxos Music Library Jazz – daugiau kaip 100 000 džiazo žanro kūrinių, beveik 460 džiazo atlikėjų. Kiekvieną mėnesį ši duomenų bazė papildoma naujais kūriniais.
 • Naxos Spoken Word Library – virš 8400 kompaktinių diskų, 600 kūrinių iš pasaulio literatūros lobyno: poezija, dramos, pjesės, įvairūs klasikos kūriniai, įgarsinti profesionalių aktorių.
 • Naxos Video Library – daugiau kaip 1300 koncertų, operos ir baleto kūrinių, meno dokumentikos vaizdo įrašų.
 • Naxos Music Library World – muzikos duomenų bazė, apimanti pasaulinės muzikos žanrus nuo senosios klasikos iki šių dienų populiariausių kūrinių. 
 • Naxos Works Database – elektroninis klasikinės muzikos kūrinių katalogas (pildomas kiekvieną dieną).

Norint naudotis testuojamomis Naxos duomenų bazėmis, reikalingas slaptažodis. Dėl slaptažodžio prašome kreiptis į Informacinių paslaugų skyrių (Centrinė biblioteka, K. Donelaičio g. 20-205), tel. 8 373 00284 arba el. paštu: aiste.pranckute@ktu.lt, vilija.dzingiene@ktu.lt.

KTU PDB

Publikacijų duomenų bazė (PDB) (Jungtis adresu: https://pdb.library.lt/). PDB galima rasti bibliotekoje parengtus Universiteto darbuotojų publikacijų įrašus apjungtus su Universiteto informacijos sistemos administraciniais duomenimis (personalas, studentai, klasifikatoriai). Tai leidžia Universiteto darbuotojams analizuoti savo publikacijas, išsivesti statistines ataskaitas, atsispausdinti publikacijų bibliografinius sąrašus.


Kontaktai

Publikacijų įkėlimo klausimais – Rita Jašmontienė, Edita Ražanskaitė
tel. 8 (37) 300 652
e. p. rita.jasmontiene@ktu.lt, edita.razanskaite@ktu.lt

Ataskaitų klausimais – Indrė Drulytė
tel. 8 (37) 300 043
e. p. indre.drulyte@ktu.ltmokslo.statistika@ktu.lt

Techniniai ir prisijungimo klausimai – M. Muckus
e. p. pdb@library.lt

ETD pateikimas

Prisijungimas

 1. Prisijunkite prie eLABa tinklalapio adresu https://www.elaba.lt ir pasirinkite nuorodą Įkelti į eLABa talpyklą.
 2. Pasirinkite instituciją: Kauno technologijos universitetas.
 3. Įrašykite vieningo KTU tinklo naudotojo vardą ir slaptažodį.  

Pagalba 

Katalogas / KTU VB

 • Katalogas | Galima ieškoti Bibliotekos fonduose saugomų leidinių paiešką. Pagalba kaip Bibliotekos kataloge leidinį susirasti, užsakyti, prasitęsti grąžinimo terminą. Stebėkite vaizdo įrašą, kaip atlikti paiešką kataloge ir prasitęsti leidinio grąžinimo terminą.
 • KTU Virtuali biblioteka (KTU VB)  | Galima atlikti paiešką Bibliotekos kataloge, KTU mokslo publikacijų duomenų bazėje, prenumeruojamose duomenų bazėse ir kt. informacijos šaltiniuose.

Kataloge ir KTU VB galima užsisakyti, prasitęsti paskolintų leidinių grąžinimo terminą, pasitikrinti informaciją skaitytojui apie užsakytus leidinius.


Primename
 1. KTU darbuotojai ir studentai prie katalogo ir KTU VB jungiasi KTU vieningos registracijos sistemos vardu. Kiti vartotojai jungiasi Bibliotekos suteiktu identifikatoriumi.
 2. Kataloge ir KTU VB užsakomi tik tie leidiniai, kurių saugojimo vieta yra Fondai ir Retų spaudinių grupė. Pranešimą apie užsakymo įvykdymą gausite KTU suteiktu e. pašto adresu. Užsakymo eilę skaitytojai gali sekti ir kataloge ir KTU VB, prisijungę prie skaitytojo paskyros (žr. Mano paskyra) arba paskambinę tel. 8 (37) 300 655. 
 3. Užsakyti leidiniai saugomi 3 Bibliotekos darbo dienas. Juos atsiimti reikia toje bibliotekoje, kurioje saugomas Jūsų užsakytas leidinys. Reti spaudiniai skaitomi skaitykloje.

KTU mokslo žurnalai

2012 m. KTU mokslo žurnalų leidybai įdiegta mokslo žurnalų elektroninio publikavimo sistema Open Journal Systems (OJS). Ji suteikia galimybę interaktyviai (on-line) organizuoti ir valdyti visus mokslo žurnalų publikavimo etapus nuo rankraščių pateikimo iki publikavimo Open Journal Systems sistemoje. Joje šiuo metu talpinama keturiolika KTU mokslo žurnalų.

Žurnalai

Fizinių, biomedicinos, technologijos mokslų sritys

Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba

Print ISSN: 1392-1649
Online ISSN: 2029-2139

Vyr. redaktorius prof. habil. dr. Jurgis Kazimieras Staniškis

Cheminė technologija

Print ISSN: 1392-1231
Online ISSN: 2029-719X

Vyr. redaktorius prof. habil. dr. Vytautas Mickevičius

Elektronika ir elektrotechnika

Referuojamas Web of Science
(Web of Knowledge) duomenų bazėje

Print ISSN: 1392-1215
Online ISSN: 2029-5731

Vyr. redaktorius prof. dr. Algimantas Valinevičius

Informacinės technologijos ir valdymas

Referuojamas Web of Science
(Web of Knowledge) duomenų bazėje

Print ISSN: 1392-124X 
Online ISSN: 2335-884X

Vyr. redaktorius prof. habil. dr. Rimantas Šeinauskas

Mechanika

Referuojamas Web of Science (Web of Knowledge) duomenų bazėje

Print ISSN: 1392-1207
Online ISSN: 2029-6983

Vyr. redaktorius prof. habil. dr. Vytautas Ostaševičius

Medžiagotyra

Referuojamas Web of Science (Web of Knowledge) duomenų bazėje

Print ISSN: 1392–1320
Online ISSN: 2029–7289

Vyr. redaktorius prof. habil. dr. Sigitas Tamulevičius

Ultragarsas

ISSN: 1392-2114

Vyr. redaktorius prof. habil. dr. Rymantas Jonas Kažys

Darnioji architektūra ir statyba

Print ISSN: 2029–9990
Online ISSN: 2335–2000

Vyr. redaktorius prof. dr. Žymantas Rudžionis


Humanitarinių ir socialinių mokslų sritys

European Integration Studies

Print ISSN: 1822-8402
Online ISSN: 2335-8831

Vyr. redaktorius prof. habil. dr. Kęstutis Kriščiūnas

Ekonomika ir vadyba

Print ISSN: 1822-6515 
Online ISSN: 2029-9338

Vyr. redaktorius prof. dr. Gražina Startienė

Inžinerinė ekonomika

Referuojamas Web of Science (Web of Knowledge) duomenų bazėje

Print ISSN: 1392-2785
Online ISSN: 2029-5839

Vyr. redaktorius prof. dr. Bronius Neverauskas

Kalbų studijos

Print ISSN: 1648-2824
Online ISSN: 2029-7203

Vyr. redaktorius prof. dr. Vilmantė Liubinienė

Socialiniai mokslai

Print ISSN: 1392-0758
Online ISSN: 2029-7319

Vyr. redaktorius prof. dr. Brigita Janiūnaitė

Viešoji politika ir administravimas 

Print ISSN: 1648-2603
Online ISSN: 2029-2872

Vyr. redaktorius prof. dr. Algis Junevičius/prof. dr. Tadas Sudnickas

Leidžiamas kartu su Mykolo Riomerio universitetu

Žurnalų archyvas (iki 2012 m.) »

Ištekliai pagal temą

 • Ištekliai pagal temą | Galima peržiūrėti susistemintus elektroninius mokslo išteklius pagal temą – el. knygas, el. straipsnius, informacinius leidinius, disertacijas ir tezes, patentus, standartus, interaktyvius šaltinius, mokslo naujienas ir kitas naudingas nuorodas, tinkamas pasirinktai mokslo krypčiai.
 • Pateikiami atitinkamą mokslo kryptį kuruojančio dalyko bibliotekininko kontaktai

Atviroji prieiga

2016 m. kovo 31 d. vykusio „Atvirosios prieigos prie mokslo duomenų“ seminaro pranešimų vaizdo įrašas ir skaidrės:

Seminaro vaizdo įrašas: https://goo.gl/Tdik5l


2015 m. spalio 29 d. vykusio Atvirosios prieigos prie mokslo duomenų seminaro pranešimų vaizdo įrašai ir skaidrės:


2015 m. gegužės 27 d. vykusio Elzevyrų leidyklos atstovų seminaro pranešimų vaizdo įrašai ir skaidrės:


2015 m. gegužės 19 d. Hagos nuotolinė konferencija skirta OpenAIRE koordinatoriams „The EC FP7 post-grant Gold Open Access Pilot“. Pranešėjas: Pablo de Castro.


2015 m. balandžio 15 d. vykusio „Atvirosios prieigos prie mokslo duomenų seminaro skaidrės:

Seminaro vaizdo medžiaga: https://www.youtube.com/watch?v=uQKUwL667N


2015 m. kovo 19 d. vykusio „Atvirasis mokslas jauniesiems tyrėjams: iššūkiai ir galimybės” seminaro pranešimų vaizdo įrašai:


Mokymai

Gegužės mėn. bibliotekose organizuojamų mokymų grafikas. Mokymų pateiktis rasite skiltyje Mokymai žemiau. Kviečiame į mokymus.

 

 

Jei nematote mokymų kalendoriaus, naudokite kitą interneto naršyklę (FireFox, Opera, Google Chrome).

 

Pageidaujant studentams ar dėstytojams, paskaitų temos ir laikas gali būti keičiamas. Kreiptis į bibliotekas.

 • Bibliotekoje nuolat organizuojami mokymai ir konsultacijos. Dėstytojai taip pat gali pakviesti bibliotekininką į paskaitą.
 • Dėl mokymų ir konsultacijų kreipkitės į biblioteką ar dalyko bibliotekininkes.

Paskaitos skaitomos šiomis temomis:

Paskaitos pavadinimas Kam skirta Trukmė Apie ką
Bibliotekos informacijos sistema ir paslaugos I kurso studijų studentams  Iki 0:45 Susipažinsite su Bibliotekos informacijos sistema ir paslaugomis: bibliotekos ištekliais, paslaugomis, tinklalapiu, socialinio bendravimo įrankiais. Išmoksite naudotis bibliotekos el. katalogu, rasti studijų modulių literatūrą, užsakyti leidinius į namus, prasitęsti knygos grąžinimo terminą ir kt.
Kaip rasti informacinius šaltinius rašto darbui? Visų studijų pakopų studentams 0:45-1:30 Susipažinsite su informacijos paieškos planavimu, spausdintų ir el. knygų, žurnalų straipsnių, konferencijos pranešimų, statistinių duomenų ir kt. informacijos šaltinių paieška. Sužinosite, kaip atlikti paiešką Bibliotekos kataloge ir virtualioje bibliotekoje, Lietuvos ir užsienio šalių mokslinės informacijos duomenų bazėse, internete.
Bibliografinių įrašų tvarkymo programos Visų studijų pakopų studentams 0:45-1:30 Pristatysime bibliografinių įrašų tvarkymo programas RefWorks, Mendeley, EndNote ir kt. 
Kaip cituoti šaltinius ir parengti literatūros sąrašą? Citavimo stiliai Visų studijų pakopų studentams ir dėstytojams 0:45 Susipažinsite su Lietuvoje ir užsienyje naudojamais citavimo stiliais. Plačiau apžvelgsime APA citavimo stilių arba ISO 690:2010 standartą. Sužinosite, kaip cituoti darbe naudojamus šaltinius ir išvengti plagiato, kaip taisyklingai parengti literatūros sąrašą. Atsakysime į Jūsų pateiktus klausimus.
El. mokslo informacijos šaltiniai ir interaktyvios technologijos  Doktorantams ir mokslininkams 0:45 Susipažinsite su mokslinės komunikacijos procesais, tradiciniais ir interaktyviais mokslinės informacijos šaltiniais.
Kaip pasirinkti tinkamą žurnalą straipsnio publikavimui Doktorantams ir mokslininkams 0:45  
Informacijos paieškos strategija Visų studijų pakopų studentams 1:30 Susipažinsite su informacijos paieškos etapais ir įrankiais.
Autorių teisės ir kūrybinių bendrijų licencijos Doktorantams ir mokslininkams 0:45  
Duomenų bazių pristatymai Dėstytojams, mokslininkams, studentams 0:45  
Atviroji prieiga prie mokslo publikacijų ir mokslo duomenų: kaip įvykdyti finansuojančių institucijų reikalavimus Dėstytojams, mokslininkams 0:45  
Mokslo vertinimo rodikliai ir įrankiai Dėstytojams, mokslininkams 0:45 Cituojamumo ir kt. rodikliai, H indeksas, duomenų bazės Web of Science, Scopus, SCIMago.

Mokymų pateiktys ir medžiaga
Pateiktys
 
Medžiaga
 

Vadovai (vaizdo medžiaga)
 

Informacija apie bibliotekos el. katalogą

Informacijos paieška el. kataloge

Kaip užsisakyti leidinius el. kataloge

Kaip prasitęsti leidinių grąžinimo terminą bibliotekos kataloge

Kaip rasti leidinius skaitykloje

Studijų modulių literatūros paieška


Bibliotekos paslaugos

Kaip užsisakyti delspinigiams apmokėti reikalingą kvitą (studentams)

Kaip užsisakyti delspinigiams apmokėti reikalingą kvitą (darbuotojams)

Informacija apie kopijavimo, spausdinimo ir skenavimo paslaugą

Apmokėjimas už kopijavimo, spausdinimo ir skenavimo paslaugas

Apmokėjimas už kopijavimo, spausdinimo ir skenavimo paslaugas su LSP

Kaip atsispausdinti reikiamus dokumentus?


Bibliografinių įrašų tvarkymo programos

Mendeley – kas tai?


Informacijos šaltinių paieška duomenų bazėse

ACS Publications (paieškos vadovas)

Academic Search Complete (paieškos vadovas)

Ebrary (paieškos vadovas)

KTU leidyklos „Technologija“ el. knygos (paieškos vadovas)

Nature mokslinis žurnalas (paieškos vadovas)

Oxford Journals (paieškos vadovas)

Paslaugos

Leidinių skolinimas

Grupių darbo kambariai 
 • Grupių darbo kambariai yra Centrinėje (203a 203 ir 204 kambariai) bei Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto bibliotekose.
 • Grupių darbo kambariais gali naudotis visi skaitytojai. Pirmenybę turi skaitytojai iš anksto užsirezervavę darbo vietas.
 • Centrinėje bibliotekoje grupių darbo kambarį ar stalą/us galima rezervuoti bibliotekoje prie Informacijos stalo arba telefonu (300655). Neatvykus laiku (15 min. nuo rezervacijos pradžios) rezervacija panaikinama.
 • Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto bibliotekoje grupių darbo kambarį galima rezervuoti tel.: 353817.
Nešiojamo kompiuterio, projektoriaus skolinimas darbui bibliotekoje
 •  Universiteto bendruomenės nariams skoliname kompiuterį, projektorių (tik bibliotekos patalpose), pateikus darbuotojo / studento pažymėjimą arba asmens tapatybės kortelę / pasą. 
Kopijavimo, spausdinimo, skenavimo paslaugos yra mokamos

Bibliotekose veikia savitarnos kopijavimo, spausdinimo ir skenavimo aparatai.

 • A4 formato lapo nespalvota kopija  – 0,04 EUR (kopijavimas, spausdinimas);
 • A4 formato lapo spalvota kopija – 0,29 EUR (kopijavimas, spausdinimas);
 • A4 formato lapo skenuotas dokumentas - 0,02 EUR (skenavimas);
 • A3 formato lapo kaina dauginasi iš dviejų.
 • Kopijavimo, spausdinimo ir skenavimo instrukcija.
Paslaugos specialiųjų poreikių skaitytojams
 • Centrinėje (K. Donelaičio g. 20) ir fakultetų bibliotekose (Informatikos, Studentų g. 50; Cheminės technologijos, Radvilėnų pl.19; Mechanikos inžinerijos ir dizaino, Studentų g. 56) įrengtos patogios darbo vietos (reguliuojamo aukščio stalai, kėdės), pritaikytos judėjimo negalią turintiems skaitytojams. Taip pat yra alternatyvi pelė, skirta skaitytojams su motorikos sutrikimais.
 • Bibliotekose yra kompiuterių, kuriuose įdiegta SuperNova programinė įranga skirta regos negalią turintiems skaitytojams. Ši programinė įranga leidžia išdidinti ekrane matomą tekstą, piktogramas, mygtukų juostas, grafikus, paveikslėlius ir kt. Programa SuperNova skaito tai, ką jūs renkate, spaudžiate, skaito dokumentą, internetinį puslapį ar elektroninį laišką.
 • Centrinėje bibliotekoje taip pat yra kompiuterinė darbo vieta, pritaikyta regos negalią turintiems skaitytojams. Įdiegta programinė įranga leidžia susikurti padidinto šrifto tekstinį, mp3, Brailio rašto ir kt. dokumento versijas.
 • Centrinė ir Informatikos fakulteto bibliotekos yra pritaikytos judėjimo negalią turintiems skaitytojams.
Tarpbibliotekinis abonementas (TBA)
 • Neradus leidinio Kauno technologijos universiteto bibliotekoje, jį galima užsisakyti iš kitų Lietuvos ar užsienio bibliotekų el. paštu valdemara.polzunoviene@ktu.lt. Paslauga yra mokama, ja gali naudotis tik Universiteto bendruomenės nariai. Vadovaujantis Rektoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. A-369 už paslaugą asmenys apmoka pagal siunčiančiosios bibliotekos sąskaitą. Pašto išlaidos apmokamos pagal Universitetui pašto paslaugas teikiančios organizacijos tarifus.  
 • Apie leidinio gavimo / apmokėjimo sąlygas, atsiųstus leidinius vartotojai informuojami el. paštu arba telefonu. 
 • Leidinių grąžinimo terminus nurodo juos atsiuntusi biblioteka.

Apie biblioteką

Universiteto biblioteka yra viena didžiausiųjų Lietuvoje. Ji kaupia ir nuolat papildo vieną iš gausiausių inžinerijos, technologijos ir fizinių mokslų lietuviškos ir užsienio literatūros kolekciją. Sudarytos sąlygos prieigai prie elektroninės informacijos išteklių. 

Biblioteka yra atvira studijuojantiems ir dirbantiems Universitete, miesto akademinei bendruomenei, pramonės įmonių specialistams, verslininkams.

Bibliotekos misija – teikti efektyvias paslaugas, orientuotas į esamus ir būsimus mokymo, mokymosi ir mokslinių tyrimų poreikius, užtikrinant prieigą prie Bibliotekoje saugomų ir virtualioje erdvėje prieinamų pasaulinių informacijos išteklių.

Bibliotekos vizija – modernus studijų ir mokslo informacijos išteklių centras, kuriame integruojamos fizinės ir virtualios erdvės, sukuriančios studijoms ir moksliniams tyrimams palankią informacinę aplinką, paslaugas ir prieigą prie reikalingų informacijos išteklių.

KTU bibliotekos strateginiai tikslai

KTU bibliotekos strategijos schema

 

Naudojimosi Kauno technologijos universiteto bibliotekos paslaugomis tvarkos aprašas

Naudojimosi retais spaudiniais taisyklės

Bibliotekos istorija: datos, įvykiai, faktai
1923 m. sausio 1 d. Lietuvos universitete įkurta biblioteka. Spaudinių fondą sudarė buvusių Aukštųjų kursų ir asmeninė Karaliaučiaus universiteto profesoriaus Adalberto Becenbergerio (Adalbert Bezzenberger) bibliotekos.
1922–1940 Universitete veikė septynios fakultetų bibliotekos.
1923–1944 Bibliotekai vadovavo prof. Vaclovas Biržiška.
1924–1944 Prie Bibliotekos veikė Lietuvos bibliografijos institutas.
1926 Išleistas Mikalojaus Daukšos „Postilės” (1599) faksimilinis leidinys.
1928–1943 Rengtas (nuo 1936 m. ir leistas) nacionalinės einamosios bibliografijos žurnalas „Bibliografijos žinios".
1929 Biblioteka persikėlė į Didžiuosius (dabar – Antruosius) rūmus. Išleistas Simono Daukanto rankraštis „Darbai senovės lietuvių ir žemaičių“ (1822).
1930–1946 Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka.
1934–1941 Bibliotekoje veikė Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis muziejus.
1934 Išleistas istoriko Konstantino Jablonskio parengtas pirmasis „Istorijos archyvo” tomas, apėmęs XVI a. dvarų inventorius, saugotus bibliotekos rankraštyne".
1937 Biblioteka įsijungė į Tarptautinio abonemento sistemą.

Atgaivintas tęstinis leidinys „Mūsų senovė”, skelbęs Lietuvos istorijos medžiagą.
1940 Atidaryti Bibliotekos filialai Medicinos (iki 1950), Filologijos (iki 1948) ir Technologijos fakultetuose (dabar – Cheminės technologijos f-to biblioteka),
1943 Vokiečių okupantai uždarė Universitetą ir užėmė Bibliotekos patalpas.
1944 Atnaujinta Universiteto ir Bibliotekos veikla.
1944–1946 Bibliotekai vadovavo prof. Augustinas Janulaitis.
1946–1948 Bibliotekai vadovavo Vincas Ruzgas.
1946–1950 Kauno valstybinio universiteto biblioteka.
1948–1976 Bibliotekai vadovavo Stefanija Užkurytė.
1950 Universitetas reorganizuotas į Politechnikos ir Medicinos institutus. Bibliotekos patalpos ir didžioji fondo dalis atiteko KPI (Kauno politechnikos institutui).
1951–1974 Kauno politechnikos instituto biblioteka.
1953 Įsteigtas filialas Statybos fakultete (dabar – Statybos ir architektūros f-to biblioteka).
1956–1969 Veikė filialas Vilniaus fakultete. Vėliau perduotas Vilniaus inžineriniam statybos institutui (dabar – Vilniaus Gedimino technikos universitetas).
1961–1991 Veikė Klaipėdos fakulteto biblioteka. Vėliau perduota Klaipėdos universitetui.
1962–1997 Veikė Šiaulių fakulteto biblioteka. Vėliau perduota Šiaulių universitetui.
1963 Įsteigtas filialas Panevėžio fakultete (dabar – Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto biblioteka).
1963–1983 Surengtos 4 mokslinės konferencijos, skirtos Bibliotekos jubiliejams.
1965 Įkurtas mokomosios literatūros abonementas Mašinų gamybos fakultete (dabar – Mechanikos inžinerijos ir dizaino f-to grupė).
1966–1989 Parengta ir išleista literatūros rodyklė „Lietuvos architektūra”, šešios instituto darbuotojų mokslo darbų rodyklės, paskaitų konspektas „Informatikos pagrindai”, kitos metodinės priemonės.
1969 Įsteigta Radioelektronikos fakulteto biblioteka (dabar – Informatikos f-to biblioteka).
1974–1989 Kauno Antano Sniečkaus politechnikos instituto biblioteka.
1976–1991 Bibliotekai vadovavo Genovaitė Romanovienė.
1978 Įsteigtas Retų knygų skyrius.
1984 Įkurtas filialas naujuose Lengvosios pramonės fakulteto rūmuose (dabar – Mechanikos inžinerijos ir dizaino f-to biblioteka).
1987 Instaliuota kompiuterinė periodinių leidinių užsakymo programa Prenumerata.
Nuo 1990 Kauno technologijos universiteto biblioteka.
1991–2014 Bibliotekai vadovavo Genė Duobinienė.
1992 Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su Skandinavijos, Vakarų Europos, JAV specialistais.
1993 Pradėta eksploatuoti DB Publikacijos, kurioje nuo 1992 m. aprašomos Universiteto darbuotojų mokslinės publikacijos.
 
Lietuvos technikos bibliotekoje surengta Centrinės Europos mokslinių bibliotekų ir informatikos konferencija-paroda "XXI amžiaus informacijos vartotojai". Universiteto biblioteka – viena iš renginio organizatorių.
1995–1999 Veikė integrali kompiuterinė bibliotekinė sistema CICERO (DANTEK, Danija). 1997 m. Centrinės bibliotekos abonemente pradėtas kompiuterinis skaitytojų aptarnavimas.
1996 Kompiuterinis bibliotekos katalogas prieinamas skaitytojams vietiniame tinkle ir per internetą. Pradėta informacijos paieška pasaulio DB.

Atidengtas memorialinis bareljefas buvusiam Bibliotekos direktoriui profesoriui Vaclovui Biržiškai (skulptorius Stasys Žirgulis). Įvyko seminaras Vaclovo Biržiškos skaitymai.

Atidaryta Konstantino Savicko salė-skaitykla, įrengta Kauno technologijos universitetui skirtomis mecenato palikimo lėšomis. 
Kartu su UAB „Humanitas“ kasmet rengiamos Vakarų šalių leidyklų mokslo ir akademinės literatūros parodos.
1997 Kartu su Kauno apskrities viešąja biblioteka Norvegijos Tonsbergo viešojoje bibliotekoje organizuota paroda Lietuvos istorija knygose, skirta lietuviškos knygos 450-osioms metinėms paminėti.
1998 Nijolei Lietuvninkaitei įteikta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už bibliotekininkystės, bibliografijos ir knygotyros mokslinius tyrinėjimus ir praktinę veiklą. Atidarytos dvi interneto skaityklos.
1998–1999 Dalyvauta Europos Komisijos XIII direktorato finansuotame informacijos vartotojų nuotolinio mokymo projekte DEDICATE.
1999 Pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) projektą įdiegta integrali bibliotekinė informacijos sistema ALEPH 500 (Ex Libris, Izraelis).
2001–2004 Rekonstruotas Centrinės bibliotekos II aukštas - atidaryta moderni Skaitytojų salė.
2001–2006 Kartu su autorių kolektyvu parengtas projektas „LABT vystymo koncepcija: Lietuvos virtuali biblioteka".
2002–2004 Kartu su Edukologijos institutu (KTU) dalyvauta Europos Komisijos 5FP projekte PERINE (Pedagoginių ir edukacinių mokslinių tyrimų informacijos tinklas Europai).
2002 Pagal ITMIS programą kartu su autorių kolektyvu parengta studija „Visateksčių dokumentų duomenų bazių ir e. leidybos plėtros poreikių ir galimybių analizė".
 
Apgintos daktaro disertacijos: Nijolė Lietuvninkaitė „Kauno knygos kultūra 1843–1918 metais“ (humanitariniai mokslai, komunikacija ir informacija 06 H); Edita Korzonaitė „Žmogaus elgesio su mirusiaisiais ir vėlėmis raida sakmėse ir papročiuose“ (humanitariniai mokslai, etnologija 07 H).

Mechanikos f-to biblioteka perkelta į naujas patalpas Aštuntuosiuose rūmuose, atidaryta skaitykla su atviruoju fondu ir kompiuterinėmis darbo vietomis.
2003–2009 Dalyvauta Lietuvos tūkstantmečio minėjimo valstybinėje programoje.
2004 Pradėta eksploatuoti nauja DB Elektroninės tezės ir disertacijos (ETD). 
Išleistas dr. Nijolės Lietuvninkaitės parengtas katalogas „Stanislovo Didžiulio asmeninė biblioteka".
2004-2005 Dalyvauta Lietuvos mokslo ir studijų fondo finansuojamoje mokslo programoje Lietuvos mokslo ir studijų informacijos poreikių tenkinimas mokslinių tyrimų plėtrai pritaikant visatekstes duomenų bazes (vadovas doc. dr. Pranas Žiliukas).

Suremontuota Cheminės technologijos fakulteto biblioteka, atidaryta interneto skaitykla.
2005–2008 Dalyvauta dviejuose ES SF projektuose „Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas” ir „Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams".
2005 Gintarė Tautkevičienė apgynė daktaro disertaciją „Studentų mokymosi aplinkų susiformavimui iš universiteto bibliotekos edukacinės aplinkos įtaką darantys veiksniai".

Panevėžio instituto biblioteka perkelta į naujas patalpas Vadybos ir administravimo fakultete, įrengta skaitykla su atviruoju fondu ir kompiuterinėmis darbo vietomis.
2006 Išleista dr. Nijolės Lietuvninkaitės mokslinė monografija „Kauno senoji knyga: raiška ir plėtotė 1843–1918 metais".

Renovuota Elektronikos rūmų biblioteka (dabar – Informatikos f-to biblioteka): abonemento ir skaityklos patalpos sujungtos į vieną erdvę, suformuotas atvirasis skaityklos fondas, įrengtos kompiuterinės darbo vietos ir elektroninė leidinių apsaugos sistema.

Rekonstruota Dizaino ir technologijų fakulteto bibliotekos (dabar – Mechanikos inžinerijos ir dizaino f-to bibliotekos) skaitykla su atviruoju fondu ir kompiuterinėmis darbo vietomis.
2006-2007 Kauno senosios portretinės fotografijos kolekcija (1863–1940) ir LDK raštijos paminklas Jono Jaknavičiaus „Ewangelie polskie y litewskie” (1647) pripažintos nacionalinio bei regioninio dokumentinio paveldo objektais ir įtrauktos į UNESCO programos Pasaulio atmintis Lietuvos nacionalinį registrą.
2007 Retų knygų skyriaus vedėjai dr. Nijolei Lietuvninkaitei įteikta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Martyno Mažvydo premija už nuopelnus Lietuvos valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui.
2008 Bibliotekos direktorei G. Duobinienei įteikta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už nuopelnus bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose.

Pradėta eksploatuoti DB Lietuvos elektroninė akademinė biblioteka (eLABa).

Atliktas Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotas švietimo būklės tyrimas „Bendrojo lavinimo mokyklų ir aukštųjų mokyklų bibliotekų kokybė ir mokymo / mokymosi poreikių tenkinimas".
2008-2009 Dalyvauta LMBA vykdytame „Bibliotekos pažangai" projekte „Mokymo(si) kurso „Interneto ištekliai ir naujos bibliotekų paslaugos” parengimo ir dėstymo bei mokymo(si) kurso „Interneto ištekliai bibliotekų lankytojams" parengime.
2009 Rekonstruotos Centrinės bibliotekos I a. patalpos, modernizuota Retų knygų skyriaus leidinių saugykla.
2009-2011 Dalyvauta LMBA projekte „EMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“, atliktas mokslinis tyrimas „Mokslininkų ir kitų tyrėjų naudojimosi elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais ugdymo poreikio apimtis ir sudėtis“, parengti mokymo moduliai, organizuoti mokymo kursai tyrėjams.

Renovuota Statybos rūmų bibliotekos (dabar – Statybos ir architektūros f-to bibliotekos) skaitykla ir interneto svetainė, suformuotas atvirasis fondas, įrengta leidinių apsaugos sistema.
2009-2012 Dalyvauta ES 7 BP mokslo projekte OpenAIRE (Europos mokslinių tyrimų atvirosios prieigos infrastruktūra).
2010 Informacinių paslaugų skyriaus vedėjai dr. Gintarei Tautkevičienei įteikta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už nuopelnus bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose.

Išleista autorių kolektyvo (bendraautorė dr. Gintarė Tautkevičienė) monografija „Universiteto edukacinė galia: atsakas 21-ojo amžiaus iššūkiams“ ir  mokslo studija „Mokslininkų ir kitų tyrėjų naudojimosi elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais ugdymo poreikio apimties ir sudėties mokslinis tyrimas“.
2010-2013 Dalyvauta Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos vykdytame projekte „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)".
2010-2014  Dalyvauta Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos projekte, vykdant Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimo 2010-2014 metų respublikinę programą.
2010-2014 Dalyvauta Lietuvos mokslo tarybos vykdytame ir Europos socialinio fondo finansuotame projekte tarptautinei mokslinei DB Lituanistika plėtoti.
2010-2014 Dr. Gintarė Tautkevičienė ėjo patariamosios tarybos pirmininkės pareigas tarptautinėje organizacijoje EIFL (Elektroninė informacija bibliotekoms).
2011 Dalyvauta LMBA vykdytame projekte „Skatinkime atvirąją prieigą Lietuvoje“: sukurta vaizdo filmų, atlikta apklausa, suorganizuota mokslinė konferencija „Atverkime mokslo žinias pasauliui".
2011-2014 Dalyvauta ES 7 BP mokslo projekte OpenAIREplus: Antrosios kartos Europos mokslinių tyrimų atvirosios prieigos infrastruktūra (OpenAIRE projekto tęsinys), 2013 m. organizuotas seminaras "Atvirosios prieigos infrastruktūros teisiniai klausimai ir tęstinumo užtikrinimas". Tęsiant šį projektą, parengta paraiška ir gautas finansavimas "Horizontas 2020" programos projektui OpenAIRE2020.
2012 Vykdytas tarptautinės organizacijos EIFL finansuotas projektas „Atviroji prieiga jaunųjų mokslininkų akimis“, organizuotas seminarų ciklas („Atvirasis mokslas: kodėl jis man svarbus?“, „Intelektinė nuosavybė, kūrybinės licencijos ir atviroji prieiga“, „Kodėl mokslininkams svarbi atviroji prieiga?“) ir viešoji diskusija „Atvirosios prieigos plėtra Lietuvoje".
2013 Parengtas Bibliotekos atnaujinimo ir plėtros projektas vadovaujantis Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. V7-T-6 dėl Universiteto mokslo ir studijų atsinaujinimo programos 2013-2014 m. ir Senato 2013 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. V3-S-42.
Nuo 2013 Dr. Gintarė Tautkevičienė išrinkta Atvirosios prieigos prie mokslinės informacijos ir tyrimų darbo grupės prie Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininke.
2014 Dalyvauta LIBITOP tyrime, parengta tyrimo ataskaita (Manžuch, Z., Tautkevičienė, G. Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų strategijų ir kiekybinių veiklos rodiklių tyrimas).
Nuo 2014 Dr. Gintarė Tautkevičienė EIFL atvirosios prieigos koordinatorė Lietuvai.
Nuo 2014 Dalyvaujama ES 7 BP projekte FOSTER, vykdomi mokymai Lietuvos universitetų tyrėjams „Atvirojo mokslo skatinimas jaunųjų mokslininkų tarpe: iššūkiai ir galimybės“.
Nuo 2014 gruodžio 15 d. Bibliotekai vadovauja dr. Gintarė Tautkevičienė.
Nuo 2015-2018 Dalyvaujama programos „Horizontas 2020“ projekte „Europa 2020 atvirosios prieigos infrastruktūra moksliniams tyrimams (OpenAIRE2020)“.

Pasiūlykite leidinį

Jūs galite pasiūlyti bibliotekai įsigyti naują leidinį. Prieš siūlydami leidinį įsitikinkite, kad jo nėra Bibliotekos kataloge.

Informacijos išteklių formavimo skyrius
Vadovė – Alina Andriuškevičienė
tel. 8 (37) 300 656
e. p. alina.andriuskeviciene@ktu.lt

D.U.K.

D.U.K. - Dažniausiai užduodami klausimai

Jei turite klausimų, pasiūlymų ir atsiliepimų apie Bibliotekos paslaugas prašome pateikti:

Kontaktai

Bendra informacija: K. Donelaičio g. 20, LT-44239 Kaunas, tel.: 8 (37) 300 655, e. p. biblioteka@ktu.lt

Leidinių paieška, užsakymas, išdavimas ir grąžinimas, pratęsimas. Tel.: 8 (37) 300 655, e. p. biblioteka@ktu.lt

Tarpbibliotekinis abonementas (TBA). Tel. 8 (37) 300 655; e. p. valdemara.polzunoviene@ktu.lt

Publikacijų įkėlimo ir sąrašų rengimo klausimais. Tel.: 8 (37) 300 652, e. p. rita.jasmontiene@ktu.ltedita.razanskaite@ktu.lt

Disertacijų ir magistro darbų bei jų santraukų talpinimo į eLABa klausimais: Tel.: 8 (37) 300 652, e. p.asta.citaviciene@ktu.lt

Išankstinis grupinio darbo kambarių ar stalo/ų rezervavimas. Tel.: 8 (37) 300 655, e. p. biblioteka@ktu.lt

Leidinių komplektavimas. Tel.: 8 (37) 300 656, e. p. alina.andriuskeviciene@ktu.lt

Užklausos, duomenų bazės. Tel.: 8 (37) 300 284, e. p. aiste.pranckute@ktu.lt

Konsultacijos dėl UDK indekso. Tel: 8 (37) 300 657, e. p. birute.vailenkiene@ktu.lt

Dalyko bibliotekininkų kontaktai


Administracija

Direktorė – dr. Gintarė Tautkevičienė
tel. 8 (37) 300 650
e. p. gintare.tautkeviciene@ktu.lt

Administravimo vadovė – Vanda Dovydaitytė
tel. 8 (37) 300 651
e. p. vanda.dovydaityte@ktu.lt


Padaliniai
Skaitytojų aptarnavimo skyrius Skyriaus vadovė – Alma Jančiūnienė
K. Donelaičio g. 20
tel. 8 (37) 300 654
e. p. biblioteka@ktu.lt
Cheminės technologijos fakulteto biblioteka Grupės vadovė – Marytė Gradeckienė
Radvilėnų pl. 19
tel. 8 (37) 300 199
e. p. biblioteka.ctf@ktu.lt
Informatikos fakulteto biblioteka Grupės vadovė – Jūratė Kuliešienė
Studentų g. 50
tel. 8 (37) 300 669
e. p. biblioteka.if@ktu.lt
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto biblioteka Grupės vadovė – Elena Šermukšnienė
Studentų g. 56
tel. 8 (37) 353 817
e. p.
biblioteka.midf@ktu.lt
Statybos ir architektūros fakulteto biblioteka Grupės vadovė – Rimanta Kerbelienė
Studentų g. 48
tel. 8 (37) 300 666
e. p. biblioteka.saf@ktu.lt
Informacinių paslaugų skyrius Skyriaus vadovė – Vilija Dzingienė
K. Donelaičio g. 20-205
tel. 8 (37) 300 284
e. p. vilija.dzingiene@ktu.lt
Mokslinės informacijos skyrius

Skyriaus vadovė – dr. Ieva Cesevičiūtė
K. Donelaičio g. 20-207
tel. 8 (37) 300 652
e. p. ieva.ceseviciute@ktu.lt

Informacijos išteklių formavimo skyrius

Skyriaus vadovė – Alina Andriuškevičienė
K. Donelaičio g. 20-122
tel. 8 (37) 300 656
e. p. alina.andriuskeviciene@ktu.lt

Katalogavimo grupė
Grupės vadovė – Violeta Kostinaitė
K. Donelaičio g. 20-123
tel.: 8 (37) 300 657
e. p. violeta.kostinaite@ktu.lt

Periodikos grupė Vyriausioji informacijos vadybininkė – Daiva Didžgalvienė
K. Donelaičio g. 20-122
tel. 8 (37) 300 656
e. p. daiva.didzgalviene@ktu.lt
Retų spaudinių grupė Vyriausioji bibliotekininkė – dr. Edita Korzonaitė
K. Donelaičio g. 20-125
tel. 8 (37) 300 658
e. p. edita.korzonaite@ktu.lt
Panevėžio fakulteto biblioteka Vedėja – Irena Steponavičienė
Nemuno g. 33, Panevėžys
tel. (8 45) 467 731
e. p. irena.steponaviciene@ktu.lt
 • 2016-05-24 09:15
  Centrinė biblioteka gegužės 25 d. (trečiadienį) veiks 24 valandas! Bibliotekos naktinio darbo metu: - dirbs bibliotekininkai - tutoriai  - bus teikiamos konsultacijos: informacijos paieškos, jos tvarkymo, naudojimo rašto darbuose, citavimo ir kitais klausimais (konsultacijos teikiamos ir...
  2016-05-13 12:45
  Kviečiame Jus gegužės 23 d. 16 val. atvykti į KTU Bibliotekos organizuojamą renginį, kuriame susipažinsite su „Pearson“ leidyklos mokymosi išteklių naudojimo galimybėmis. Patirtimi ir įžvalgomis dalinsis KTU dėstytojai: prof. Giedrius Laukaitis. Universitetinės fizikos moduliai. doc. Junona Almonaitienė. „...
  2016-04-29 08:45
  Kviečiame studentus ir dėstytojus į gegužės mėnesio mokymus, kurie organizuojami Centrinėje ir fakultetų bibliotekose. Mokymų grafikas.
  2016-04-28 09:00
  Balandžio 30 d. (šeštadienį) Informatikos, Statybos ir architektūros, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetų bibliotekos dirbs viena valanda trumpiau negu įprastai. Centrinė biblioteka dirbs įprastai (darbo laikas netrumpinamas).
  2016-04-27 08:45
  KTU bendruomenės narius iki gegužės 31 d. kviečiame naudotis NAXOS duomenų bazėmis. Leidėjo iniciatyva atidarytas testavimas prie šių NAXOS duomenų bazių: Naxos Music Library Jazz – daugiau kaip 100 000 džiazo žanro kūrinių, beveik 460 džiazo atlikėjų. Kiekvieną mėnesį ši duomenų bazė papildoma naujais...
  2016-04-22 10:30
  Kviečiame dalyvauti š. m. balandžio 23-29 dienomis XVI-osios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės „STIPRIOS BIBLIOTEKOS – STIPRI VISUOMENĖ“ KTU Bibliotekos renginiuose. „STIPRI BIBLIOTEKA – STIPRI VISUOMENĖ“ renginių programa: RENGINYS 04 27 15.00 val. KTU Centrinėje bibliotekoje...
  2016-04-21 10:30
  Kviečiame visus Matematikos ir gamtos mokslų, Informatikos, Elektros ir elektronikos fakultetų dėstytojus nuo balandžio 26 d. iki gegužės 2 d. atvykti į Informatikos fakulteto biblioteką (Studentų g. 50) ir susipažinti su Springer, Elsevier, Wiley, Cambridge, CRC Press leidyklų naujausiais leidiniais bei siūlyti...
  2016-04-20 07:45
  Visus, besidominčius V. Šekspyro kūryba, kviečiame į renginį, skirtą Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei „Šekspyras gyvas KTU Bibliotekoje“, kuris vyks š. m. balandžio 27 d. (trečiadienį) 15.00 val. KTU Centrinėje bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20). Renginio programa: „Filosofų ir rašytojų mintys apie W....
  2016-04-15 12:15
  KTU bendruomenės narius kviečiame iki 2016 m. gegužės 18 d. testuoti Nano Online (De Gruyter) duomenų bazę. Testavimo metu pateikiama informacija iš nanotechnologijų, chemijos, fizikos, medžiagų mokslo, medicinos ir kt. mokslų.
  2016-04-15 08:15
  Balandžio 25 d. (pirmadienį) 12.30 KTU „Santakos“ slėnio (K. Baršausko g. 59, Kaunas) II salėje vyks susitikimas su „Pearson“ leidyklos atstove Heidi Strömmer, skirtas aukštųjų mokyklų dėstytojams bei bibliotekų darbuotojams. Jo metu bus pristatomi vieno didžiausių studijų literatūros leidėjo „Pearson“ produktai,...
  2016-04-14 12:30
  Dėl bibliotekinės sistemos atnaujinimo darbų balandžio 17–20 d. veiks tik paieška kataloge ir KTU virtualioje bibliotekoje (galimi laikini sutrikimai). Šiomis dienomis nebus galima užsakyti ar pasiskolinti naujų leidinių ir grąžinti ar pratęsti jau pasiskolintus leidinius. Delspinigiai už minėtą laikotarpį nebus...
  2016-04-12 08:15
  Maloniai kviečiame KTU tyrėjus ir visus, kurie domisi mokslo vertinimu, dalyvauti Elsevier duomenų bazių Scopus ir SciVal pristatyme, kuris vyks 2016 m. balandžio 19 d., antradienį, 14 val. KTU Senato salėje (K. Donelaičio g. 73-302, Kaunas). Pristatymą anglų kalba ves Elsevier atstovas Krzysztof Szymanski (...
  2016-04-07 13:30
  Kviečiame iki 2016 m. birželio 1 d. testuoti tris naujas vaizdo medžiagos kolekcijas duomenų bazėje SAGE Knowledge – Business and Management, Politics and International Relations ir Psychology. Prieiga prie šios duomenų bazės galima iš visų KTU kompiuterių tinklo.
  2016-04-07 13:15
  KTU bendruomenės narius iki 2016 m. gegužės 6 d. kviečiame naudotis Building Types online duomenų baze, skirta statybos ir architektūros mokslų kryptims. Šioje duomenų bazėje rasite naujausią, aukštai vertinamų tarptautinių architektūros ir dizaino specialistų parengtą informaciją, pavyzdinius projektus nuo...
  2016-04-01 08:30
  Iki 2016 m. gegužės 1 d. kviečiame naudotis Scopus ir SciVal (www.scival.com) duomenų bazėmis. SciVal - analitinis įrankis, kuris leidžia institucijoms analizuoti pasaulio mokslo produkciją esančią Scopus duomenų bazėje įvairiais pjūviais. SciVal galima: peržiūrėti institucijos/tyrėjo, šalies mokslinius...
  2016-04-01 06:00
  Studentus ir dėstytojus kviečiame aktyviai dalyvauti balandžio mėnesį bibliotekose ir fakultetuose organizuojamuose mokymuose. Mokymų grafikas.
 • image
  2015-07-10 11:30
  Liepos 6-ąją dieną, Kauno rajono muziejuje, Raudondvaryje vyko renginiai skirti Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai. Išskirtinis renginio akcentas – Kauno technologijos universiteto (KTU) bibliotekos ir Kauno rajono muziejaus bendros parodos „Raudondvario grafų Tiškevičių bibliotekos XV–XVII knygos“...
  2015-06-25 12:30
  KTU Bibliotekos direktorė Gintarė Tautkevičienė ir Mokslinės informacijos skyriaus vadovė Ieva Cesevičiūtė šią savaitę dalyvauja tarptautinėje Europos akademinių bibliotekų asociacijos konferencijoje LIBER 2015 Londone. Į konferenciją susirinko per 480 dalyvių iš Europos valstybių, JAV, Kanados ir kitų šalių....
  image
  2015-06-18 07:45
  Birželio 11-12 dienomis Kauno technologijos universiteto (KTU) bibliotekos darbuotojai keitėsi gerąja patirtimi su Latvijos nacionalinės, Latvijos universiteto ir Talino technikos universiteto bibliotekų kolegomis. Besiruošdama naujiems akademiniams metams KTU biblioteka nuolat analizuoja savo veiklą ir vykdo...
  image
  2015-05-28 09:00
  Vienos didžiausių pasaulyje akademinės leidyklos „Elsevier“ atstovai šią savaitę lankėsi Kauno technologijos universitete (KTU). Seminare leidyklos atstovai pristatė aktualias šiuolaikinės akademinės leidybos temas Lietuvos akademinių institucijų bibliotekų darbuotojams bei mokslininkams ir tyrėjams. „Renginyje...
  2015-05-07 10:15
  Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos išvakarėse, Lietuvos mokslų akademijoje apdovanoti akademinės lietuvių kalbos redaktoriai, kurių suredaguoti aukštųjų mokyklų vadovėliai geriausiai įvertinti per Valstybinės lietuvių kalbos komisijos atliktą akademinės lietuvių kalbos taisyklingumo tyrimą. Apdovanojimai...
  image
  2015-04-01 15:00
  Kauno technologijos universiteto (KTU) leidykla „Technologija“ pristato naujausias knygas architektūros tematika. Kęstutis Zaleckis, Nijolė Steponaitytė  „Karo architektūra Lietuvos miestuose ir miesteliuose“ 170x220 mm 429 p. Išleista 2014 m. Kietas viršelis ISBN 978-609-02-1113-7 Karo...
 • image
  2015-05-28 09:00
  Vienos didžiausių pasaulyje akademinės leidyklos „Elsevier“ atstovai šią savaitę lankėsi Kauno technologijos universitete (KTU). Seminare leidyklos atstovai pristatė aktualias šiuolaikinės akademinės leidybos temas Lietuvos akademinių institucijų bibliotekų darbuotojams bei mokslininkams ir tyrėjams. „Renginyje...
 • Šioje kategorijoje naujienų nėra
 • Šioje kategorijoje naujienų nėra
 • Šioje kategorijoje naujienų nėra