Elektros ir elektronikos 

fakultetas

Įkurtas 1947 m. Kauno valstybiniame universitete.

Laiko patikrinta studijų ir mokslo kokybė.

Dinamiška, išradinga ir aktyvi fakulteto akademinė bendruomenė.

Fakultete veikia mokslo žurnalas "Elektronika ir elektrotechnika" ir kasmet vyksta tarptautinė konferencija "Electronics"

Studentų g. 48-215 , 51367 Kaunas, Tel. (8 37) 30 02 50
 
 
 
 
Elektros mokslo studijų pradžia sutampa su Lietuvos universiteto Kaune įkūrimu.
 
Elektrotechnikos fakultetas Kauno valstybiniame universitete buvo įkurtas 1947 m. gruodžio 9 d. (pirmasis dekanas buvo prof. K. Baršauskas), kurio techniškieji fakultetai 1950 m. spalio 31d. buvo pavadinti Kauno politechnikos institutu. Fakultetas 1988 m. reorganizuotas į Energetikos fakultetą (ENF). Automatikos fakultetas (AF) įkurtas 1967 m., kuris 1993 m. sujungtas su Energetikos fakultetu ir pavadintas Elektrotechnikos ir automatikos fakultetu (EAF), o nuo 2005 m. - Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetu (EVIF). Dekanas buvo prof. Jonas Daunoras. 
Su didele pagarba prisimename fakulteto kūrėjus ir puoselėtojus: buvusius dekanus - prof. K. Baršauską, doc. J. Matulionį, doc. A.Barauską, doc. E. Vaineikį, prof. J. Daunorą; iškilius mosklininkus - prof. L. Kaulakį, doc. J. Kauną, doc. J. Zdanį, doc. J. Stanaitį ir kt.
Per savo veiklos metus fakultetas parengė daugiau kaip 13 tūkstančių elektros ir valdymo inžinerijos specialistų. 
Bėgant metams, keitėsi fakulteto ir jo katedrų pavadinimai, specialybės, studijų programos, gerėjo katedrų laboratorinė bazė.
Technologijų mokslas, kaip ir apskritai mokslas sparčiai žengia į priekį, tačiau dauguma mokslo šakų atsispiria būtent nuo fundamentaliojo elektros mokslo, juo daugeliu atveju remiasi ir šiuolaikinės, nuolat tobulėjančios įvairios valdymo technologijos.
 
Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas savarankišką gyvavimą pradėjo 1964 metų vasario 15 dieną, kai atsiskyrė nuo Elektrotechnikos fakulteto ir buvo pavadintas Radioelektronikos fakultetu.
Fakulteto įkūrimo iniciatoriais buvo Kauno universiteto Elektrotechnikos fakulteto dekanas, Kauno politechnikos instituto pirmasis ir ilgametis rektorius akademikas prof. K. Baršauskas, Radiotechnikos katedros įkūrėjas ir vedėjas doc. J. Stanaitis, pirmasis fakulteto dekanas doc. E. Vaineikis.
Daugiau kaip dvidešimt metų jam vadovavo doc. Emilijus Vaineikis, nuo 1985 metų dekanu dirbo doc. dr. Stasys Mickūnas, nuo 1996 metų fakultetui vadovavo prof. dr. Brunonas Dekeris. Nuo 2007 m. vasario 1 d. fakulteto dekanu išrinktas prof. dr. Algimantas Valinevičius.
 
Elektros ir elektronikos fakultetas buvo įkurtas 2014 sausio 2d. reorganizavus Telekomunikacijų ir elektronikos bei Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetus. 

Apie fakultetą

Elektros ir elektronikos fakultetas buvo įkurtas 2014 sausio 2d. reorganizavus Telekomunikacijų ir elektronikos bei Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetus. Pagrindines pareigas fakultete turi 183 darbuotojų.
 
Mokslas
KTU Elektros ir elektronikos fakulteto mokslininkai sėkmingai bendradarbiauja su verslu kurdami inovatyvius ir pritaikomus sprendimus, atlikdami aktualius tyrimus ir siūlydami idėjas tobulėjimui.
 
Studijos
Aktyviai mokslinį darbą dirbantys dėstytojai siekia kuo daugiau turimos patirties perduoti studentams.
Teorinės žinios čia iškart pritaikomos praktikoje ne tik laboratorinių darbų, bet ir įvairių projektų, tyrimų ar užsakomųjų darbų metu.
Fakultete labai vertinamas studentų inciatyvumas ir kūrybiškumas, siekiama, kad studijuoti būtų ne tik naudinga, bet ir įdomu.
 
 
 
 
 
Realizuodamos prisiimtus įsipareigojimus, įmonės suteikia galimybę studentams atlikti profesinę praktiką, aktualią programos tikslus atitinkančių profesinio rengimo žinių, praktinių ir perkeliamųjų gebėjimų formavimui. Taip pat bendradarbiauja derinant studijų baigiamųjų darbų tematikas pagal savo poreikius, prisideda prie mokslo ir studijų procesų tobulinimo, remdamosi savo veiklos patirtimi.
 
Partneriai Lietuvoje:
 
Partneriai užsienyje:
Elektros ir elektronikos fakultetas
Studentų g. 48-215, 51367 Kaunas
Tel. (8 37) 30 02 50
El. p. eef@ktu.lt