Padaliniai

 

Dekanatas

1947 m. įkurtas Elektrotechnikos fakultetas (EF). 1988–1993 m. pavadintas Energetikos fakultetu (EF). 1967 m. įkurtas Automatikos fakultetas (AF), kuris 1993 sujungtas su Energetikos fakultetu ir pavadintas Elektrotechnikos ir automatikos fakultetu (EAF), o nuo 2005 pavadintas Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetu (EVIF).

Studijų centras

Jei tik prireikė akademinės pažymos apie studijas ar išklausytus modulius Universitete, drąsiai kreipkis į savo fakulteto studijų centrą.

Automatikos katedra

Automatikos katedra sukurta nuo 2014 m., apjungus Procesų valdymo ir Valdymo technologijų katedras. Šiuo metu katedroje dirba 21 dėstytojas, kurių pagrindinės mokslo ir studijų sritys yra: automatizavimas ir valdymas, robotika, procesų modeliavimas ir optimizavimas, intelektinės valdymo sistemos, biotechnologinių procesų modeliavimas, optimizavimas ir valdymas. 

Eksperimentai ir tyrimai vykdomi robotikos, automatinio valdymo, transporto automatikos, pramonės automatikos, supervizorinio valdymo, valdymo sistemų, vykdymo sistemų, valdiklių, elektros pavarų, elektros pavarų valdymo, automatizavimo, intelektinio valdymo sistemų elementų, biotechnologinių procesų modeliavimo ir valdymo, technologinių procesų valdymo laboratorijose.

Katedros dėstytojai koordinuoja „Automatikos ir valdymo“, „Robotikos“ bakalauro ir „Valdymo  technologijų“ magistrantūros studijų programas.

Katedros adresas: Studentų g. 48 - 320, LT-  51367 Kaunas, tel. (8 37) 30 02 91,  el. p. eef.ak@ktu.lt

Elektronikos inžinerijos katedra

Elektronikos inžinerijos katedra reorganizuota 2014 m.,  prijungus Signalų apdorojimo ir Elektroninių ir matavimo sistemų katedras.  Šiuo metu joje dirba 31 dėstytojas, kurių pagrindinės mokslo ir studijų sritys yra: biomedicininė inžinerija, elektronikos inžinerija, įterptinės sistemos, matavimų inžinerija, transporto elektronika.

Eksperimentai ir tyrimai vykdomi biofizikos, grandinių teorijos, klinikinės inžinerijos, įterptinių sistemų, elektrodinamikos, virtualių sistemų, signalų ir sistemų, projektavimo ir eksperimentinių tyrimų, biomedicininės inžinerijos, elektronikos ir skaitmeninių įtaisų, radijo dažnių, matavimų, medžiagų mokslo ir inžinerijos,  informacinių technologijų, mokomosios praktikos laboratorijose.

Katedros dėstytojai koordinuoja „Biomedicininės elektronikos“, „Elektronikos inžinerijos“, „Transporto elektronikos“ bakalauro ir „Biomedicininės inžinerijos“, „Elektronikos inžinerijos“, „Įterptinių sistemų“, „Matavimų inžinerijos“ magistrantūros studijų programas.

Katedros adresas : Studentų g. 50 - 343, LT-  51368 Kaunas, tel. (8 37) 30 05 18, el. p. eef.eik@ktu.lt

Elektros energetikos sistemų katedra

Elektros energetikos sistemų katedra sukurta nuo 2014 m., apjungus Elektros ir valdymo įtaisų,  Elektros inžinerijos, Ergonomikos ir Elektros sistemų katedras.  Šiuo metu katedroje dirba 43 dėstytojai, kurių pagrindinės mokslo ir studijų sritys yra: elektros energetikos sistemų stabilumas, elektros mašinos, elektrinis ir magnetinis laukai, vainikinis išlydis, elektros inžinerija, galios elektronika, atsinaujinančių energijos sistemų projektai, žaibosauga, apsauga nuo viršįtampių, įrenginių izoliacija, ergonomika, darbo aplinka, žmogaus sauga, pramoninių avarijų prevencija.

Eksperimentai ir tyrimai vykdomi sumanių elektros energetikos technologijų ir tinklų vystymosi centro , elektros mašinų charakteristikų tyrimo, elektrotechninių medžiagų, energetinių skaičiavimų, elektrinių ir pastočių procesų, aukštųjų įtampų, elektros sistemų, elektros sistemų automatikos, aukštųjų įtampų, atsinaujinančiųjų išteklių energijos sistemų ir kaupiklių, mikromašinų, aukštosios įtampos bandymų ir atsinaujinančių energijos šaltinių, mikroprocesorinių įtaisų ir modeliavimo, galios elektronikos, saulės ir vėjo energijos keitiklių, elektros ir valdymo įtaisų, atsinaujinančios energijos įtaisų valdymo, energiją taupančių galios įtaisų tyrimo, elektros grandinių, elektromagnetinių laukų, elektromagnetinių laukų modeliavimo, elektromagnetinių laukų įtaisų, elektromagnetinių laukų tyrimo, žmogaus saugos, ergonomikos, šviesos technikos, elektros  ir elektronikos grandinių, taikomosios elektrotechnikos laboratorijose.

Katedros dėstytojai koordinuoja „Atsinaujinančiosios energetikos“, „Elektros energetikos technologijų“, „Elektros inžinerijos“ bakalauro ir „Elektros energetikos inžinerijos“, „Elektros energetikos sistemų“, „Ergonomikos“ magistrantūros studijų programas.

Katedros adresas : Studentų g. 48 - 144a, LT-  51367 Kaunas , tel. (8 37) 30 02 80,  el. p. eef.eesk@ktu.lt

Telekomunikacijų katedra

Telekomunikacijų katedra (tuometinė Ryšių katedra) buvo įsteigta 1969 m.,  nuo 1993 m. katedros pavadinimas pakeistas į Telekomunikacijų katedrą.

Šiuo metu katedroje dirba 16 dėstytojų, kurių pagrindinės mokslo ir studijų sritys yra: telekomunikacijų tinklai, belaidžiai tinklai ir sistemos, paketinio perdavimo tinklai, informacijos perdavimo bet informacinių sistemų sauga ir patikimumas, optinio ryšio tinklai, duomenų perdavimas, kibernetinis saugumas. Eksperimentai ir tyrimai vykdomi Informacinių sistemų patikimumo, telekomunikacinių technologijų, radijo ryšio, optinio ryšio laboratorijose.

Katedros dėstytojai koordinuoja „Informacijos ir komunikacijų inžinerijos“ bakalauro ir „Išmaniųjų telekomunikacijų technologijų“, „Telekomunikacijų sistemų“ magistrantūros studijų programas.

Katedros adresas: Studentų g. 50 - 453, LT-  51368 Kaunas,  tel. (8 37) 30 05 04, el. p. eef.tk@ktu.lt

Laboratorijų centras

Elektros ir elektronikos fakulteto laboratorijų centre yra 5 laboratorijų skyriai.

Laboratorijose sukaupta moderni įranga, suteikianti galimybę studentams susipažinti su naujausiomis technologijomis, modeliavimo bei konstravimo uždaviniais.

Studentų atstovybė

ESA - tai naujai susikūrusi Elektros ir elektronikos fakuteto studentų atstovybė. Vykstant permainos universitete, jungiantis fakultetams, susijungė ir anksčiau gyvavusios stiprios fakultetinės studentų atstovybės Endi ir Rafes.

Endi – buvusio Elektros ir valdymo inžinerijos fakulteto studentų atstovybė, įsikūrusi 1970m., kurios pavadinimas yra kilęs iš pagrindinio šios organizacijos renginio “Energetikų Dienos” kiekvieno žodžio pirmųjų dviejų raidžių. Vėliau šis renginys buvo pavadintas „Elektros dienos“, taip pat atstovybė garsėjo tokiais renginiais kaip „Misteris Kaunas“, „Cementukas“, „Fux‘ų krikštynos“.

Rafes - tai buvusio Telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto studentų atstovybė, įsikūrusi maždaug prieš trisdešimtmetį, kurios pavadinimas kilo nuo vieno didžiausio studentiško festivalo „Rafes“(„Radistų festivalis“). Šis festivalis garsėja iki šių dienų, kaip ir kiti atstovybės renginiai („Žiemos driftas“, „Fux‘ų stovykla“, „Pokerio turnyras“).

Susijungę į vieną komandą, ESA nariai sieks ne tik organizuoti renginius, bet aktyviai dalyvauti fakulteto gyvenime – akademinėje veikloje, atstovauti studentus, spręsti studentams rūpimas problemas bei visapusiškai prisidėti pirmakursiųkuravime.

Pirmininkas Modestas Mitkus
Studentų g. 50-334                      
Tel. (8 37) 30 09 56
Mob.tel. +370 603  83472                     
El. p. esa.ktusa@gmail.com

Kontaktai

DEKANAS
Prof. dr. Algimantas Valinevičius
Studentų g. 48-217
Tel. (8 37) 30 05 01
El. p. algimantas.valinevicius@ktu.lt
STUDIJŲ PRODEKANĖ
Doc. dr. Alma Dervinienė
Studentų g. 48-213,
Tel. (8 37) 30 02 53
El. p. alma.derviniene@ktu.lt
MOKSLO PRODEKANAS
Doc. dr. Darius Andriukaitis
Studentų g. 48-209,
Tel. (8 37) 30 05 03
El. p. darius.andriukaitis@ktu.lt
ADMINISTRAVIMO VADOVAS
Doc. dr. Mindaugas Žilys
Studentų g. 48-211,
Tel: (8 37) 30 02 51 
El. p. mindaugas.zilys@ktu.lt
FINANSŲ KOORDINATORIUS
Inga Vaičiulienė
Studentų g. 48-211,
Tel: (8 37) 30 02 51 
El. p. inga.vaiciuliene@ktu.lt
RINKODAROS IR KOMUNIKACIJŲ KOORDINATORIUS
Vilija Balčiūnaitė
Studentų g. 48-207,
Tel: +370 685 83347
El. p. vilija.balciunaite@ktu.lt
STUDIJŲ PROGRAMŲ ADMINISTRATORIUS
Doc. dr. Andrius Knyš
Studentų g. 48-213,
Tel: 8 (37) 45 43 29
El. p. andrius.knys@ktu.lt
STUDIJŲ APTARNAVIMO ADMINISTRATORĖS
Agnė Grigaliūnaitė
Studentų g. 48-215,
Tel. (8 37) 30 02 50 
El. p. agne.grigaliunaite@ktu.lt
Miglė Klusaitė
Studentų g. 48-215,
Tel. (8 37) 30 05 00 
El. p. migle.klusaite@ktu.lt
Laimutė Žėglienė
Studentų g. 48-215,
Tel. (8 37) 30 05 26 
El. p. laimute.zegliene@ktu.lt
PROJEKTŲ KOORDINATORIUS
Irmantas Rimkus
Studentų g. 48-209,
Tel. +370 676 42965
El. p. irmantas.rimkus@ktu.lt
Foto Kontaktai Veiklos sritys, raktiniai žodžiai
Katedros vedėjas
​doc. dr. Gintaras Dervinis

Studentų g. 48-320, Kaunas
Tel. +370 37 30 02 90 
El. p. gintaras.dervinis@ktu.lt
Pramoninės komunikacijos, pramoniniai valdikliai, SCADA sistemos, paskirstytojo valdymo sistemos, valdymo sistemos, reguliatoriai, intelektinės valdymo sistemos
Administratorė
Elvyra Grigaliūnienė
Studentų g. 48-320
Tel.+370 37 300291
​El.p. elvyra.grigaliuniene@ktu.lt
 
prof. dr. Vytautas Galvanauskas
Studentų g. 50-162, Kaunas
Tel. +370 688 89666
​El. p. vytautas.galvanauskas@ktu.lt
Technologinių procesų ir sistemų automatizavimas, modeliavimas, optimizavimas ir valdymas
prof. dr. Donatas Levišauskas
Studentų 50-153, Kaunas
Tel. +370 37 300261, 8 606 11684
​El. p. donatas.levisauskas@ktu.lt
Netiesinių ir nestacionarių procesų valdymas; biotechnologinių procesų modeliavimas, optimizavimas ir valdymas.
prof. dr. Arūnas Lipnickas
Studentų 48-109, Kaunas
Tel. +370 652 24932
​El. p. arunas.lipnickas@ktu.lt
Robotų navigacija, dirbtinis intelektas, duomenų analizė, 2D ir 3D erdvės analizė ir atpažinimas
prof. dr. Rimvydas Simutis
Studentų g. 50-154, Kaunas
Tel.: +370 682 33696
​El. p. rimvydas.simutis@ktu.lt@ktu.lt
Pažangios automatinio valdymo sistemos; Skaitinio intelekto metodų taikymai techninėse, biologinėse ir finansinėse sistemose  
doc. dr. Leonas Balaševičius
Studentų g. 48-324, Kaunas
Tel. +370 615 31969
​El. p. leonas.balasevicius@ktu.lt
Automatizavimas ir valdymas; tiesinių ir netiesinių sistemų modeliavimas ir tyrimas; Programuojami loginiai valdikliai; Supervizorinio valdymo sistemos; Skaitmeniniai reguliatoriai 
doc. dr.  Virginijus Baranauskas
Studentų g. 48-318, Kaunas
​El. p. virginijus.baranauskas@ktu.lt
Robotika, kelio planavimo algoritmai, Petri tinklai, mechatroninės sistemos,  Scada sistemos
doc. dr. Kęstutis Brazauskas
Studentų g. 50-156, Kaunas
​El. p. kestutis.brazauskas@ktu.lt
Netiesinio valdymo sistemos, biotechnologinių procesų modeliavimas ir valdymas, programuojami loginiai valdikliai
doc. dr. Vytautas Gargasas
Studentų 48-220, Kaunas
​El.p. vytautas.gargasas@ktu.lt
Transporto eismo organizavimas, sistemų diagnostika, transporto automatika
doc. dr. Andrius Knyš
​Studentų g. 48-209
51367 Kaunas
tel. +370 37 454329
El. p. andrius.knys@ktu.lt
Automatika ir valdymas; automatinio valdymo teorija;  loginė automatika; transporto automatika
     
doc. dr. Kastytis Ratkevičius
Studentų g. 65-108, Kaunas;
Studentų g. 48-325A, Kaunas
El.p. kastytis.ratkevicius@ktu.lt
Kalbos atpažinimas,  kompiuterio valdymas balsu, mikroprocesoriniai įtaisai,  programavimas
doc. dr.  Vidas Raudonis
​Studentų 48-325A, Kaunas
El.p. vidas.raudonis@ktu.lt
Vaizdų apdorojimas ir analizė, skaitinio intelekto taikymai
doc. dr. Jolanta Repšytė
​Studentų g. 50-163, Kaunas
El. p. jolanta.repsyte@ktu.lt
Technologinių ir biotechnologinių procesų matematinis ir imitacinis modeliavimas,  technologinių ir biotechnologinių procesų valdymas, procesų vizualizavimo sistemos
doc. dr. Romas Rutkauskas
​Studentų g. 48-220, Kaunas
El. p. romas.rutkauskas@ktu.lt
Kompiuterinės valdymo sistemos, valdymo sistemų komunikacijos, transporto sistemų  komunikacijos, kompiuterinė lingvistika, kalbos analizė
doc. dr. Tomas Tekorius
​Studentų g. 50-162, Kaunas
Tel. +370 37 30 02 61
El. p. tomas.tekorius@ktu.lt
Biotechnologinių procesų modeliavimas, optimizavimas ir valdymas; signalų apdorojimas; eksperimentų planavimas
doc. dr.  Vygandas Vaitkus
​Studentų  g. 50 -156, Kaunas
El. p. vygandas.vaitkus@ktu.lt
Skaitinis intelektas, technologinių procesų valdymas, optimizavimo metodai, technologinių parametrų jutikliai, programiniai jutikliai
lekt. Valeras Kildišas
Studentų g. 48-152, Kaunas
Tel. +370 685 59750
El. p. valeras.kildisas@ktu.lt
Aplinkos apsauga, inžinerinės ir gamybinės veiklos poveikiai aplinkai, aplinkos apsaugos vadyba, švaresnė gamyba, taršos prevencija, geriausi prieinami gamybos būdai, darni plėtra.
lekt. Gintautas Narvydas
​Studentų g. 48-111
El.p. gintautas.narvydas@ktu.lt
Robotika,   autonominiai mobilūs robotai,   kelio planavimo uždaviniai,  pramoniniai robotai-manipuliatoriai,  dirbtinis intelektas,  dirbtiniai neuroniniai tinklai,  evoliuciniai algoritmai,  vaizdų analizė
lekt. Gytis Petrauskas
​Studentų g. 48-317, Kaunas
El. p. gytis.petrrauskas@ktu.lt
Elektros pavaros, elektros energijos keitikliai, saulės elektrinės, vėjo elektrinės
doc. Renaldas Urniežius
​Studentų g. 48-318, Kaunas
El. p. renaldas.urniezius@ktu.lt
Procesų modeliavimas ir optimalusis valdymas, įterptinių sistemų kūrimas, optimalus jutiklių sistemų duomenų suliejimas ir stebėsena elektromechaninėse sistemose
     
Foto Kontaktai Veiklos sritys, raktiniai žodžiai
Katedros vedėjas
​prof. dr. Dangirutis Navikas

Studentų g. 50-343, Kaunas
Tel. +370 37 300522
El. p. dangirutis.navikas@ktu.lt
Mikroprocesoriniai įtaisai, interaktyvios elektroninės sistemos, bevielės perdavimo sistemos, jutikliai, sistemų patikimumas
Administratorė
​Stasė Darasevičienė

Studentų g. 50-343A
Tel.+370 37 300518
El.p. stase.daraseviciene@ktu.lt
 
     
prof. dr.  Vytautas Deksnys
​Studentų g. 50-444, Kaunas
El. p. vytautas.deksnys@ktu.lt
Įterptinės sistemos komunikacijų, valdymo ir diagnostikos uždaviniams, mikrokontroleriai, skaitmeninis signalų apdorojimas, FPGA, skaitmeninė televizija, programinė įranga mikrosistemoms su 8, 16 ir 32 mikroprocesoriais
prof. dr.  Vytautas Dumbrava
​Studentų g. 50-342, Kaunas
Tel. +370 37 300531
El. p. vytautas.dumbrava@ktu.lt
Elektroninės sistemos, ultragarsinių sistemų elektronika,  apšvietimo elektronikos tyrimas, medžiagų mechaninių savybių tyrimas
prof. dr. Darius Gailius
​Studentų g. 50-454, Kaunas
Tel. +370 37 300777
El. p. darius.gailius@ktu.lt
Matavimo jutikliai, prietaisai ir  sistemos; rezultatų apdorojimas; galios elektronika
     
prof. dr. Arūnas  Lukoševičius
​Studentų g. 50-339, Kaunas
El. p. arunas.lukosevicius@ktu.lt
Biomedicininė inžinerija, mobili sveikatos stebėsenos įranga, ultragarsinė medicininė diagnostika, fiziologinių procesų modeliavimas, e.Sveikata, klinikinių sprendimų palaikymas
prof. dr. Vytautas Markevičius
Studentų g. 50-418, Kaunas
El. p. vytautas.markevicius@ktu.lt
Analoginė ir skaitmeninė elektronika, mikroprocesoriniai įtaisai, interaktyvios elektroninės sistemos, bevielės perdavimo sistemos, jutikliai, elektrotechninės medžiagos
prof. dr. Linas Svilainis
Studentų g. 50-340, Kaunas
Tel. +370 37 300532
El. p. linas.svilainis@ktu.lt
Ultragarso elektronika, ultragarsinių signalų apdorojimas, elektromagnetinio suderinamumo ir elektromagnetinių trukdžių tyrimai, didelių gabaritų video ekranai, kietakūnis apšvietimas
prof. dr. Algimantas Valinevičius
​Studentų g. 50-343, Kaunas
Studentų g. 48-217, Kaunas
Tel. +370 37 300501
El. p. algimantas.valinevicius@ktu.lt
Interaktyvios elektroninės sistemos, elektroninės saugos sistemos, automobilių elektroninės sistemos, sistemų efektyvumas
doc. dr. Darius Andriukaitis
​Studentų g. 50-438, Kaunas
Studentų g. 48-215
Tel. +370 37 300519
El. p. darius.andriukaitis@ktu.lt
Transporto jutikliai, vaizdo stebėjimo sistemos, mikro-, nano elektronika, interaktyvios elektroninės sistemos
doc. dr. Nerijus Bagdanavičius
​Studentų g. 50-426, Kaunas
El. p. nerijus.bagdanavičius@ktu.lt
Elektromobilių elektronika; valdymo sistemos; mikroprocesorinės sistemos; elektroninių sistemų kokybė ir efektyvumas; apsauga nuo žaibo ir viršįtampių; patikra, auditas; apsaugos priemonių bandymai; apsaugos sistemų projektavimas ir diegimas
doc. dr. Andrius Chaziachmetovas
​Studentų g. 50-342, Kaunas
El. p. andrius.chaziachmetovas @ktu.lt
Impulsinė, skaitmeninė elektronika ir įtaisai, mikroprocesoriniai įtaisai, matavimai ir metrologija; ultragarso elektronika,  neardančiosios kontrolės metodai, optoelektronika
doc. dr. Alma Dervinienė
​Studentų g. 48-215, Kaunas
El. p. alma.dervinienė@ktu.lt
Operacijų efektyvumo prognozavimas, situacinis valdymas, sprendimų priėmimas, robotika, valdymo inžinerija
doc. dr. Artūras Janeliauskas
​Studentų g. 50-420, Kaunas
El. p. arturas.janeliauskas@ktu.lt
Akustoelektronika, paviršinės akustinės bangos, keitikliai, matematinis modeliavimas, sintezė, analizė, jutikliai, filtrai, atpažinimo žymenys, elektromobilių elektronika, testavimas ir diagnostika
doc. dr. Darius Jegelevičius
​Studentų g. 50-344, Kaunas
Tel. +370 37 300521
El. p. darius.jegelevicius@ktu.lt
Biomedicininių signalų ir vaizdų apdorojimas, biomedicininiai jutikliai, biomedicininė elektronika
doc. dr.  Paulius Kaškonas
​Studentų g. 50-253, Kaunas
Tel. +370 37 300776
El. p. paulius.kaskonas@ktu.lt
Elektroninių matavimo sistemų projektavimas; metrologija ir sieties užtikrinimas; mikroprocesoriniai įtaisai; programinės įrangos kūrimas; klasifikavimas ir diagnostika
doc. dr. Darius Kybartas
​Studentų g. 50-317, Kaunas
Tel. +370 37 300529
El. p. darius.kybartas@ktu.lt
Antenos, radijo bangos, aukštų dažnių elektronika, biomedicininė inžinerija, ultragarsas
doc. dr. Vytautas Knyva
​Studentų g. 50-455, Kaunas
Tel. +370 37 300535
El. p. vytautas.knyva@ktu.lt
Elektroninių sistemų programavimas, matavimo sistemos, stebėsenos sistemos, techninės informacinės sistemos, analoginė elektronika, automatizuoto projektavimo sistemos
doc. dr. Mindaugas Knyva
​Studentų g. 50-428, Kaunas
Tel. +370 37 300707
El. p. mindaugas.knyva@ktu.lt
Mikroprocesorinės matavimo sistemos, bevielės duomenų perdavimo sistemos, matavimo duomenų apdorojimo programinė įranga, matavimo priemonių programinės įrangos testavimas ir patikra
doc. dr. Vaidotas Marozas
​Studentų g. 50-344, Kaunas
Tel. +370 37 300528
El. p. vaidotas.marozas@ktu.lt
Biomedicininių signalų skaitmeninio apdorojimo metodai ir algoritmai;
asmeninių sveikatos stebėsenos sistemų koncepcijos ir tyrimai
doc. dr.  Žilvinas Nakutis
​Studentų g. 50-443, Kaunas
Tel. +370 37 300883
El. p. zilvinas.nakutis@ktu.lt
Įterptieji mikroprocesoriai ir sistemos,  skaitmeninės sistemos ir programuojama logika (FPGA), skaitmeninis signalų apdorojimas, alternatyviųjų energetinių šaltinių elektronika, matavimo ir techninės diagnostikos sistemos
doc. dr. Darijus Pagodinas
​Studentų g. 50-317, Kaunas
Tel. +370 37 300529
El. p. darijus.pagodinas@ktu.lt
Neardančios ultragarsinės diagnostikos matavimo rezultatų  metrologija, aviacinė elektronika
doc. dr. Ramūnas Ramanauskas
​Studentų g. 50-443, Kaunas
Tel. +370 37 300883
El. p. ramunas.ramanauskas@ktu.lt
Matavimo jutikliai ir sistemos, mikroprocesoriniai įtaisai, vibracijų ir triukšmo matavimai
doc. dr.  Marius Saunoris
​Studentų g. 50-443, Kaunas
Tel. +370 37 300883
El. p. marius.saunoris@ktu.lt
Matavimų inžinerija, elektroninių sistemų modeliavimas, signalų apdorojimo technologijos, elektroninių sistemų programavimas, analoginė elektronika.
doc. dr. Paulius Tarvydas
​Studentų g. 50-426, Kaunas
El. p. paulius.tarvydas@ktu.lt
Elektroninių sistemų projektavimas, baigtinių elementų metodas, automatizuoto projektavimo sistemos
doc. dr. Mindaugas Žilys
​Studentų g. 50-438, Kaunas
Studentų g. 48-211, Kaunas
Tel. +370 37 300519
El. p. indaugas.zilys@ktu.lt
Elektroninės apsaugos  ir priešgaisrinės sistemos, vaizdo ir įeigos sistemos, elektronikos sistemų efektyvumas, transporto elektronika, jutikliai, sistemų testavimas, ekspertinis vertinimas
     
doc.dr. Pranas Kuzas
​Studentų g. 50-445, Kaunas
Tel. +370 37 300542
El. p. pranas.kuzas@ktu.lt
Vaizdų apdorojimas optiniuose matavimuose, matavimo sistemos, aukštųjų dažnių technika, elektroninių sistemų programavimas
lekt. Irmantas Kupčiūnas
​Studentų g. 50-317, Kaunas
Tel. +370 37 300529
El. p. Irmantas.kupciunas@ktu.lt
Biomedicininiai elektronikos įtaisai, biofizika,  medicininiai vaizdai ir jų segmentavimas, fiziologinių skysčių srauto modeliai, ultragarsiniai keitikliai, ultragarsinės diagnostinės sistemos
lekt. Alius Noreika
​Studentų g. 50-426, Kaunas
El. p. alius.noreika@ktu.lt
Internetinės informacinės sistemos, elektroninių įtaisų ir sistemų modeliavimas, jutikliai
     
Foto Kontaktai Veiklos sritys, raktiniai žodžiai
Katedros vedėjas
prof. dr. Saulius Gudžius
Studentų g. 48-144
Tel. (8 37) 30 02 80
El. p. saulius.gudzius@ktu.lt
 
Administratorė
Vaiva Ragauskaitė
Studentų g. 48 - 144A
Tel. (8 37) 30 02 81
El.p. vaiva.ragauskaite@ktu.lt
 
prof. dr. Rimas Adaškevičius
Studentų g. 50-113, Kaunas
Tel. +370 687 31077
El.p. rimas.adaskevicius@ktu
Skaitmeninis vaizdų ir signalų apdorojimas, erdviniai skeneriai, erdvinių kompiuterinių modelių formavimo ir apdorojimo metodai, kompiuterinės regos sistemos, ultragarsinė diagnostinė aparatūra, antropometrijos metodai ir įranga, žmogaus fizinio aktyvumo tyrimo įranga ir metodai.
prof. dr. Stanislovas Kęstutis Bartkevičius
Studentų g. 48-239
Tel.+370 698 26 228
El.p. stabar@ktu.lt
Didelių ir netiesinių sistemų modeliavimas, hibridinių sistemų modeliavimas, chaoso teorija, spalvotieji Petri tinklai
prof. dr. Alvydas Dosinas
Studentų g. 50, 307
Tel. (8 37) 30 02 73
El. p. alvydas.dosinas@ktu.lt
 
prof. dr. Adas Gelžinis
Studentų g. 50, 305 
El.p. adas.gelzinis@ktu.lt
 
prof. dr. Alfonsas Morkvėnas
Studentų g. 48, 146
Tel. (8 37) 35 19 87
El.p. alfonsas.morkvenas@ktu.lt
 
prof. dr. Antanas Verikas
Studentų g. 50, 307a 
Tel. (8 37) 45 30 78
El.p. antanas.verikas@ktu.lt
 
doc. dr. Mindaugas Ažubalis
Studentų g. 48, 135a 
El.p. mindaugas.azubalis@ktu.lt 
 
doc. dr. Almantas Bandza
Studentų g. 48, 142
El. p. almantas.banza@ktu.lt
 
doc. dr. Algirdas Degutis
Studentų g. 48, 214
El. p. algirdas.degutis@ktu.lt
Elektros mašinos, automatikos mikromašinos, elektromechanika, asinchroninis mikrovariklis, elektrotechninės medžiagos, energijos keitiklių charakteristikos, elektros mašinų modeliavimas
doc. dr. Audrius Jonaitis
Studentų g. 48, 212a 
El. p. audrius.jonaitis@ktu.lt 
Elektros energetikos sistemų stabilumas, elektromechaniniai pereinamieji procesai
doc. dr. Artūras Kalvaitis 
Studentų g. 48, 212 
El. p. arturas.kalvaitis@ktu.lt 
 
doc. dr. Inga Konstantinavičiūtė
Studentų g. 48, 140 
El. p. inga.konstantinaviciute@ktu.lt
 
doc. dr. Robertas Lukočius
Studentų g. 48, 230 
Tel. (8 37) 30 02 67
El. p. robertas.lukocius@ktu.lt
Elektros grandinių teorija, elektromagnetiniai laukai, jutikliai, signalų apdorojimas, fiziologinių parametrų stebėsenos sistemos,  belaidžio ryšio sistemos
doc. dr. Audris Mačiulis
Studentų g. 50, 301b
Tel. (8 37) 35 06 35
El. p. audrius.maciulis@ktu.lt
Mikroprocesoriniai valdymo įtaisai, įterptinės sistemos ir valdymo programų joms kūrimas. Mikrovaldikliai, ultragarsiniai kraujotakos tyrimo įtaisai, kraujotakos sistemos ir diagnostinių įtaisų matematinių modelių sudarymas, naujų kraujotakos įvertinimo priemonių kūrimas
doc. dr. Povilas Marčiulionis
Studentų g. 48, 236a 
Tel. (8 37) 30 02 68
El. p. povilas.marciulionis@ktu.lt
Elektrinis ir magnetinis laukai, vainikinis išlydis 
doc. dr. Renata Miliūnė
Studentų g. 48, 146 
El. p. renata.miliune@ktu.lt
Elektros energijos kokybė užtikrinimas žemoje įtampoje, atsinaujinančių energijos sistemų projektai, žaibosauga, apsauga nuo viršįtampių, įrenginių izoliacija
doc. dr. Dalia Nizevičienė
Studentų g. 50, 113 
El. p. dalia.nizeviciene@ktu.lt
Darbo aplinka, žmogaus sauga, parmoninių avarijų prevencija, fizinis krūvis, aplinkos užterštumo mažinimas, fosfogipsas,  dūmų gipsas, gipsinės rišamosios medžiagos
doc. dr. Konstantinas Otas
Studentų g. 48, 238
Tel. (8 37) 30 02 68
El. p. konstantinas.otas@ktu.lt

Šviesos technika, apšvietimas, šviesos šaltiniai, apšvietimo projektavimas, fotometriniai matavimai, apšvietimo lempų modeliavimas

doc. dr. Valdas Jonas Pakėnas
Studentų g. 54, 107 
Tel. (8 37) 20 75 88
El. p.  valdas.pakenas@ktu.lt
 
doc. dr. Pranas Smolskas
Studentų g. 48, 204 
El. p. pranas.smolskas@ktu.lt
 
doc. dr. Gytis Svinkūnas
Studentų g. 48, 142
El. p. gytis.svinkunas@ktu.lt
Elektros energijos kokybė, elektros sistemų relinė apsauga
doc. dr. Vytautas Šiožinys
Studentų g. 48, 210
Tel. +37065237826
El. p. vytautas.siozinys@ktu.lt
Aukštųjų įtampų technika, elektros variklių, generatorių, skirstomojo ir perdavimo tinklų relinė apsauga ir automatika, elektros sistemos matematinis modeliavimas, elektros energijos kokybė ir nuostoliai, elektros mašinos ir matematinis modeliavimas
doc. dr. Mindaugas Vaitkūnas
Studentų g. 50, 307 
El. p. mindaugas.vaitkunas@ktu.lt
Elektros inžinerija, galios elektronika, elektroninės valdymo sistemos, automatikos  įtaisai, jutikliai
prof. dr. Renaldas Raišutis
P. Baršausko g. 59 – A426, Kaunas
Tel. +370 37 300545
+370 689 71633
El. p. renaldas.raisutis@ktu.lt
Informacijos ir duomenų perdavimo sauga, telemedicinos ir klinikinių sprendimų palaikymo sistemos, ultragarsinės diagnostikos ir matavimo technologijos.
lekt. Tomas Deveikis
Studentų g. 48, 205
El. p. tomas.deveikis@ktu.lt
 
lekt. Kęstutis Juočiūnas
Studentų g. 48, 208
El. p. kestutis.juociunas@ktu.lt
 
lekt. Miglė Kriuglaitė-Jarašiūnienė
Studentų g. 48, 238
Tel. (8 37) 30 02 68
El. p. migle.kriuglaite-jarasiuniene@ktu.lt
Šviesos technika, fiziologinė optika, kolorimetrija, matomumo tyrimai, šviesinės aplinkos modeliavimas.
lekt. Birutė Linkevičiūtė
Studentų g. 48, 135 
El. p. birute.linkeviciute@ktu.lt
Elektros energetika, elektros energetikos sistemų patikimumas, elektros energetikos sistemų planavimas
lekt. Povilas Norkevičius
Studentų g. 48, 210 
El. p. povilas.norkevicius@ktu.lt
 
lekt. Donata Putnaitė
Studentų g. 50, 113
El. p. donata.putnaite@ktu.lt
 
lekt. Roma Račkienė
Studentų g. 48, 238 
Tel. (8 37) 30 02 68
El. p. roma.rackiene@ktu.lt
 
lekt. Dainius Slušnys
Studentų g. 48, 212a 
El. p.  dainius.slusnys@ktu.lt
 
lekt. Vytautas Sučila
Studentų g. 48, 137a 
El. p. vytautas.sucila@ktu.lt
 
lekt. Evaldas Vaičiukynas
Studentų g. 50, 305 
El. p. evaldas.vaiciukynas@ktu.lt
 
lekt. Povilas Valatka
Studentų g. 48, 135a 
El. p. povilas.valatka@ktu.lt
Aukštosios įtampos elektros įrenginiai, elektros įrenginių izoliacija, matavimai, elektros energetikos sistema, elektros energijos perdavimas
lekt. Loreta Krušinskienė
Studentų g. 50, 113 
El. p. loreta.valatkiene@ktu.lt
Žmogaus sauga, ergonomika, tekstilės medžiagos, dubliuotos tekstilinės sistemos, tamprumas

vyr. inžinierius Vytautas Adomavičius
Studentų g. 48, 205
El. p. vytautas.adomavicius@ktu.lt

 

 
lekt. Ugnė Ilioitienė
Studentų g. 48, 148
El. p. ugne.ilioitiene@ktu.lt
 
Asistentas
Paulius Vaškys

El. p.  paulius.vaskys@ktu.lt
 
Akademinė padėjėja
Ona Birutė Čirpuvienė

Studentų g. 48, 148 
Tel. (8 37) 30 02 79
El. p. ocirpu@ktu.lt
 
Akademinė padėjėja
Rasa Juraškienė

Studentų g. 48, 137a
El. p. rasa.juraskiene@ktu.lt
 
Akademinis padėjėjas
Artūras Baronas

Studentų g. 50, 305 
El. p. arturas.baronas@ktu.lt
 
Akademinis padėjėjas
Henrikas Zumaras

Studentų g. 48, 120 
El. p. henrikas.zumaras@ktu.lt
 
lekt. dr. Ramūnas Deltuva
Studentų g. 48-236 A
Tel. +370 37 300268
El. p. ramunas.deltuva@ktu.lt

Elektromagnetinių laukų pasiskirstymas, pavojingų vietų nustatymas ir apsaugos priemonių parinkimas; elektromagnetinių laukų pasiskirstymo matematinių ir skaitmeninių modeliavimo modelių sudarymas; apsaugos priemonių tinkamo ir racionalaus taikymo skaitmeninių modeliavimo modelių sudarymas; elektrosauga; aukštos įtampos elektros įrenginių projektavimas, diegimas ir eksploatavimas; energetikos perspektyvinio vystymosi skaitiniai modeliai.

lekt. Jonas Vanagas
Studentų g, 48-204 Kaunas
Tel.+370 300281
El. p.  jonas.vanagas@ktu.lt 
 
Foto Kontaktai Veiklos sritys, raktiniai žodžiai
Katedros vedėjas
doc. dr. Saulius Japertas

Studentų g. 50-453, Kaunas
Tel. +370 37 30 05 05
El. p. saulius.japertas@ktu.lt
Belaidžiai tinklai ir sistemos, radijo ryšio priemonių gyvybingumas, informacijos techninė apsauga, elektromagnetinis suderinamumas, radijo tinklų projektavimas, kibernetinis saugumas. 
Administratorė
Rasa Kazakevičiūtė

Studentų g. 50-453, Kaunas
Tel.+370 37 30 05 04
El. p. rasa.kazakeviciute@ktu.lt
 
prof. dr. Liudas Mažeika
Studentų g. 50-440a, Kaunas
P. Baršausko 59-425, Kaunas
Tel. +370 685 28085
El. p. liudas.mažeika@ktu.lt
Ultragarsiniai matavimai, modeliavimas, signalų apdorojimas, ultragarsiniai keitikliai, ultragarsinė vizualizacija, programinė ultragarsinių matavimo sistemų įranga, neardomieji bandymai, telekomunikacijos.
prof. dr. Arminas Ragauskas
Studentų g. 50-448, Kaunas
Tel.+370 686 20084
El. p. arminas.ragauskas@ktu.lt
Inovatika ir inovacinės technologijos, galvanomagnetiniai reiškiniai kieto kūno fizikoje, paviršiaus fizika, joninė paviršių modifikacija, eksperimentiniai diagnostikos ir matavimų metodai fizikoje, biofizikoje ir medicinoje, neinvaziniai diagnostikos, matavimų ir monitoringo metodai fizikoje, biofizikoje, medicinoje ir pramonėje.
doc. dr. Tomas Adomkus
Studentų g. 50-452, Kaunas
Tel. +370 620 52742
El. p. tomas.adomkus@ktu.lt
Paketinio perdavimo tinklai, IP tinklų paslaugų kokybės valdymas, sensoriniai tinklai, telefonijos informacijos ir VoIP sauga, elektroninio ryšio paslaugų sauga.
doc. dr.  Gedeiminas Činčikas
Studentų g. 50-424, Kaunas
Tel. +370 682 90992
El. p.  gido@ktu.lt
Informacinių sistemų sauga ir patikimumas, Įterptinių sistemų belaidžio ryšio tinklai, IoT, Judančių objektų valdymas.
doc. dr. Vitas Grimaila
Studentų g. 50-432, Kaunas
Tel. +370 659 99458
El. p. vitas.grimaila@ktu.lt
Belaidžiai tinklai ir sistemos, mobilusis ryšys, kokybės rodiklių matavimai, mikrobangės sistemos, radijo ryšio tinklų pateikiamumas ir projektavimas, radijo bangų sklidimo prognozavimas, tinklų optimizavimas, WiFi sistemos.
doc. dr. Rūta Jankūnienė,
Studentų g. 50-423, Kaunas
Tel. +370 686 97639
El. p. ruta.jankuniene@ktu.lt
Šviesolaidiniai tinklai, skaitmeninės perdavimo sistemos, optinės transportinės technologijos,  telekomunikacinių paslaugų kokybė optiniuose ir bevieliuose tinkluose, telekomunikacinių tinklų funkcionavimo optimizavimas, „smart grid“ technologijos.
     
doc. dr. Elena Jasiūnienė
Studentų g. 50-440a, Kaunas
P. Baršausko 59-423, Kaunas
Tel. +370 37 300548
El. p. elena.jasiuniene@ktu.lt
Ultragarsiniai matavimai, neardantieji bandymai,
skaitmeninis ultragarsinių signalų ir laukų apdorojimas ir kompiuterinis modeliavimas.
     
doc. dr. Lina Narbutaitė
Studentų g. 50-440a, Kaunas
Tel. +370 682 14669
El. p. lina.narbutaite@ktu.lt
Duomenų perdavimas, teikiamų telekomunikacijų paslaugų kokybės rodiklių bei jų normų nustatymas, telekomunikacijų paslaugų kokybės įvertinimas, naujos kartos tinklai (NGN), plačiajuosčiai belaidžiai tinklai.
doc. dr. Paulius Tervydis
Studentų g. 50-423, Kaunas
Tel. +370 618 15141
El. p. paulius.tervydis@ktu.lt
Optinio ryšio tinklai, šviesolaidinio ryšio sistemos, telekomunikacijų procesų modeliavimas ir analizė.
doc. dr. Rasa Brūzgienė
Studentų g. 50-452, Kaunas
Tel. +370 612 33001
El. p. rasa.bruzgiene@ktu.lt
Telekomunikacijų paslaugų   kokybė, patikimumas ir efektyvumas, telekomunikacinių sistemų programinė įranga.
lekt. Aurelijus Budnikas
Studentų g. 50-424, Kaunas
Tel. +370 652 21950
El. p. aurelijus.budnikas@ktu.lt
Telekomunikacijų bei kompiuterių tinklų  bei  sistemų sauga ir patikimumas, programinė įranga, paslaugų kokybė bei valdymas, modeliavimas, virtualizacija.
lekt. Remigijus Gedmantas
Studentų g. 50-455, Kaunas
Tel. +370 682 19482
El. p. remigijus.gedmantas@ktu.lt
Duomenų perdavimo tinklai, telefoninio ryšio tinklai, telefoninių duomenų tinklų integracija, balso informacijos apsauga, maršrutizavimas IP tinkluose.
     
Foto Kontaktai Veiklos sritys, raktiniai žodžiai
Automatikos laboratorijų skyrius
Skyriaus vadovas
Faustas Tubelis
El.p. faustas.tubelis@ktu.lt
Studentų g. 48, 314 kab.
 
Technikas
Juozas Bražėnas

juozas.brazenas@ktu.lt
 
   
Technikas
Vitas Motiejūnas

vitas.motiejunas@ktu.lt
 
Vyresnysis laborantas
Petras Algimantas Černys

petras.cernys@ktu.lt
 
Elektronikos laboratorijų skyrius
Skyriaus vadovas
Algirdas Darasevičius

El. p. algirdas.darasevicius@ktu.lt
Tel: ( 8 37) 45 15 10
Studentų g. 50-417
 
     
Inžinierius
Vilhelmas Kaulius

vilhelmas.kaulius@ktu.lt
 
Elektros energetikos sistemų laboratorijų skyrius
Skyriaus vadovas
Kęstutis Kavaliauskas

El. p. kestutis.kavaliauskas@ktu.lt
Studentų g. 48, 112 kab.
 
Inžinierius
Julius Dosinas

julius.dosinas@ktu.lt
 
Inžinierius
Saulius Kakštys

saulius.kakstys@ktu.lt
 
Inžinierius
Jonas Navikas

jonas.navikas@ktu.lt
 
Laborantas
Mindaugas Juknys

mindaugas.juknys@ktu.lt
 
Elektros grandinių ir saugos laboratorijų skyrius
Skyriaus vadovas
Romualdas Vaikasas

El. p. romualdas.vaikasas@ktu.lt
Studentų g. 48
 
Laborantas 
Diana Kakštienė

diana.kakstiene@ktu.lt
 
Inžinierius
Jeronimas Maldutis

jeronimas.maldutis@ktu.lt
 
Telekomunikacijų laboratorijų skyrius
Skyriaus vadovas
Tomas Taškūnas

El. p. tomas.taskunas@ktu.lt
Studentų g. 50, 329 kab
 
   
   
   
     
Pirmininkas
Arvydas Palaima
Studentų g. 50-334, Kaunas
Tel.: +370 612 03460
El. p. arvydas.palaima@ktu.edu
 
Administratorė
Vita Jankevičiūtė
Studentų g. 50-334, Kaunas
Tel. +370 692 06374
El. p. vita.jankeviciute@ktu.edu
 
Informacijos ir ryšių su visuomene koordinatorius
Dominykas Bagdonas
Studentų g. 50-334, Kaunas
Tel. +370 607 03438
El. p. dominykas.bagdonas@ktu.edu

 

 

Žmogiškųjų išteklių koordinatorius
Mantas Masikonis
Studentų g. 50-334, Kaunas
Tel. +370 602 30948
El. p.mantas.masikonis@ktu.edu
 
Verslo projektų koordinatorius
Šarūnas Andriukaitis
Studentų g. 50-334, Kaunas
Tel. +370 656 43033
El. p. sarunas.andriukaitis@ktu.edu
 
     
Akademinių reikalų koordinatorė
Akvilė Montrimaitė
Studentų g. 50-334, Kaunas
Tel. +370 658 20098
El. p. akvile.montrimaite@ktu.edu
 
Socialinių reikalų koordinatorius
Darius Tverijonas
Studentų g. 50-334, Kaunas
Tel. +370 628 37934
El. p. darius.tverijonas@ktu.edu
 
Laisvalaikio ir kultūros koordinatorė
Aurelija Ostapkovičiūtė
Studentų g. 50-334, Kaunas
Tel. +370 690 48716
El. p.aurelija.ostapkoviciute@ktu.edu
 
Projektų ir tarptautinių ryšių koordinatorė
Julija Kravčenko
Studentų g. 50-334, Kaunas
Tel. +370 612 03460
El. p. julija.kravcenko@ktu.edu