Rask studijas

 
 
 
 

Studijos fakultete

Pagrindinės studijų sritys
Technologijos mokslai
Fiziniai mokslai

Studijų programos
Studentams siūlomos 6 pirmosios studijų pakopos, 5 magistrantūros studijų programos, 2 mokslo krypčių doktorantūra.

Dėmesys individualiems poreikiams
Studijuoti galima nuolatine ir ištęstine formomis. Studentams suteikiama teisė patiems sudaryti individualius studijų planus, kurie geriausiai atitiktų jų norus, galimybes ir ateities planus.
Universitete siūlomos išskirtinės studijų galimybės tiek gabiems jaunuoliams, tiek patiriantiems mokymosi sunkumų. Šiais studentais rūpinasi, paramą ir konsultacijas jiems teikia pirmasis Lietuvoje KTU Akademinės pažangos centras.
 
Tarptautinė patirtis
Nuo antro studijų kurso studentai turi galimybę vienam arba dviem semestrams pagal ERASMUS programą išvykti dalinėms studijoms į pasirinktą Europos universitetą bei atlikti praktiką pasirinktoje Europos Sąjungos šalies įmonėje.
Pasirašytos tarpuniversitetinio bendradarbiavimo sutartys sudaro sąlygas gabiausiems KTU studentams išvykti dalinėms studijoms į aukšto lygio Pietų Korėjos universitetus.
 
KTU diplomas
2009 m. gegužės 20 d. Europos Komisijos vykdomoji agentūra (EACEA) KTU suteikė Diplomo priedėlio (Diploma Supplement) etiketę. Diplomai su specialiu priedėliu pripažįstami visoje Europoje, todėl absolventams palengvina įsidarbinimo galimybes ne tik savo šalyje, bet ir užsienyje.
KTU absolventai nesunkiai randa darbo pagal pasirinktą studijų kryptį, nemažai jų galima išvysti aukščiausiuose šalies valdžios postuose.