Apie leidyklą

Kauno technologijos universiteto leidykla „Technologija“, veikianti nuo 1964 m., šiandien yra senas leidybos tradicijas turinti ir šiuolaikinėmis leidybos bei spaudos technologijomis dirbanti leidykla. Pagrindiniai leidiniai yra mokomosios knygos, vadovėliai ir monografijos. Šiems leidiniams keliami ypač aukšti turinio, spaudos, kalbos ir kiti reikalavimai, nes tai knygos, iš kurių žinių semiasi, mokosi, lavina įgūdžius ne viena karta.

Iš KTU leidykloje „Technologija“ išleistų leidinių mokosi ne tik mūsų bei kitų Lietuvos universitetų studentai, bet ir gilinantys savo žinias praktikai.

Be tradicinės leidybos popieriuje, leidžiamos ir elektroninės knygos, kurios prieinamos e. knygų talpykloje ebooks.ktu.lt

 
 
 
 

Kontaktai

Leidyba ir redagavimas

Jurgita Ivanauskaitė
tel. 8 (37) 300 091
mob. tel. 8 (618) 59 406
e. p. jurgita.ivanauskaite@ktu.lt

e. p. leidykla@ktu.lt

Dizainas ir maketavimas

Evelina Garliauskienė
tel. 8 (682) 51 288
e. p. evelina.garliauskiene@ktu.lt

Spauda ir pardavimas

Andrius Bareiša
tel. 8 (626) 35 011
e. p. andrius.bareisa@ktu.lt

e. p. spaustuve@ktu.lt

Paslaugos

Leidyba

Leidykla teikia visas tradicinės ir e. leidybos paslaugas: redagavimo, knygos dizaino sukūrimo, maketavimo, knygų spaudai parengimo arba e. knygų publikavimo.

Leidykloje leidžiami įvairūs leidiniai: vadovėliai, mokslo monografijos, mokslo studijos, žodynai, žinynai, enciklopedijos, (bio)bibliografijos, mokomosios knygos, metodinės priemonės, informaciniai leidiniai, kiti studijų, mokslo, švietėjiški leidiniai. Taip pat atsiminimų knygos, giminių knygos, reklaminiai leidiniai.

Universiteto leidžiamų mokslo žurnalų archyvas http://ktu.edu/lt/mokslas

Redagavimas

Redagavimas yra pirmoji ir būtina leidybos grandis. Redaguojant taisomos leksikos, gramatikos, sintaksės ir kitos klaidos, tikrinama teksto išdėstymo tvarka ir stilius, taisomi netaisyklingai vartojami terminai. Redaktoriai atsižvelgia į teksto pobūdį, tikslą, adresantą ir adresatą, pateikimo terpę ir kitus stilių lemiančius veiksnius. Kruopšti maketo korektūra sumažina netikslumų galimybę tekste.

Dizainas ir maketavimas

Dizainas – tai kūrybinis procesas, per kurį dizaineris sukuria leidinio vaizdą iš fotografijų, teksto ir kitų detalių. Leidykloje sukaupta patirtis kuriant įvairius dizaino darbus leidžia puikiai derinti leidyklos kūrybines idėjas, atsižvelgti į užsakovų poreikius ir kaskart sukurti individualius darbus.

Maketavimas – spaudai rengiamo būsimo leidinio maketo sudarymas specializuotomis kompiuterinėmis programomis, išdėstant užsakovo pateiktą arba dizainerio sukurtą tekstinę ir vaizdinę informaciją, taip pat jau sukurto maketo parengimas spaudai.

Kuriamas leidinių dizainas, maketuojama:

 • internetiniai leidiniai (siųsti elektroniniu paštu jpg, pdf, e. pub formatais);
 • knygos – visiškai parengtas spaudai maketas, nuotraukų apipavidalinimas, diagramos, viršelis, iliustracijos;
 • lankstinukai, skrajutės, plakatai;
 • atvirutės, kalendoriai;
 • konferencijų leidiniai, mokslo žurnalai ir projektų dokumentai, įvairios ataskaitos;
 • gaminių katalogai ir brošiūros;
 • kiti leidiniai.

Leidykla taip pat gali pasiūlyti nestandartinius spaudos maketų dizaino ir maketavimo sprendimus.

Universiteto darbuotojams

Bendra informacija

Leidykla savo darbu siekia sukurti šiuolaikišką ir patrauklią infrastruktūrą, skatinančią mokslinės veiklos ir studijų tarptautiškumą, mokslinių ir praktinių tyrimų rezultatų matomumą ir sklaidą tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, užtikrinančią palankias sąlygas gerinti mokslo ir studijų kokybę, suteikiančią galimybes naudotis Universiteto bendruomenės sukurtais mokslinės veiklos rezultatais.

Komisija

2016 m. liepos 11 d. Kauno technologijos universiteto rektoriaus įsakymu Nr. A-304 patvirtinta Universiteto leidybos komisija:

 • Marius Genys, l. e.  leidyklos „Technologija“ vadovo p. (komisijos pirmininkas);
 • Jurgita Ivanauskaitė, leidyklos „Technologija“ Leidybos skyriaus vadovė;
 • Gintarė Tautkevičienė, Bibliotekos direktorė;
 • Leonas Balaševičius, Mokslo departamento direktorius;
 • Kristina Ukvalbergienė, Studijų departamento direktorė;
 • Jadvyga Čiburienė, Ekonomikos katedros profesorė;
 • Giedrius Laukaitis, Fizikos katedros profesorius;
 • Saulius Keturakis, Filosofijos ir psichologijos katedros profesorius;
 • Brigita Janiūnaitė, Edukologijos katedros profesorė;
 • Kęstutis Baltakys, Silikatų technologijos katedros profesorius;
 • Giedrius Janušas, Mechanikos inžinerijos katedros docentas.
<--break->

KTU leidybos komisija (pdf 171.58 KB)

2016 m. liepos 11 d. KTU rektoriaus įsakymu Nr. A-304 patvirtinta KTU leidybos komisija yra įsteigusi forumą internete. Į forumą įkeliami autorių parengti kūriniai ir atitinkami dokumentai. Leidybos komisijos nariai pareiškia atsiliepimus, pastabas ir nusprendžia kokią žymą suteikti kūriniui. Visi leidybos komisijos nutarimai yra protokoluojami.

http://www.leidykla.ktu.lt/leidyboskomisija/

LEIDYBOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS (doc 52 KB)

LEIDYBOS KOMISIJOS 1 POSĖDŽIO PROTOKOLAS (doc 52 KB)

LEIDYBOS KOMISIJOS 2 POSĖDŽIO PROTOKOLAS (doc 57 KB)

LEIDYBOS KOMISIJOS 3 POSĖDŽIO PROTOKOLAS (doc 71.5 KB)

LEIDYBOS KOMISIJOS 4 POSĖDŽIO PROTOKOLAS (doc 69.5 KB)

LEIDYBOS KOMISIJOS 5 POSĖDŽIO PROTOKOLAS (docx 37.92 KB)

LEIDYBOS KOMISIJOS 6 POSĖDŽIO PROTOKOLAS (docx 37.05 KB)

LEIDYBOS KOMISIJOS 7 POSĖDŽIO PROTOKOLAS (docx 37.55 KB)

LEIDYBOS KOMISIJOS 8 POSĖDŽIO PROTOKOLAS (docx 22.08 KB)

LEIDYBOS KOMISIJOS 9 POSĖDŽIO PROTOKOLAS (docx 16.41 KB)

LEIDYBOS KOMISIJOS 10 POSĖDŽIO PROTOKOLAS (docx 16.6 KB)

LEIDYBOS KOMISIJOS 11 POSĖDŽIO PROTOKOLAS (docx 16.81 KB)

LEIDYBOS KOMISIJOS 12 POSĖDŽIO PROTOKOLAS (docx 16.79 KB)

LEIDYBOS KOMISIJOS 13 POSĖDŽIO PROTOKOLAS (docx 16.81 KB)

LEIDYBOS KOMISIJOS 14 POSĖDŽIO PROTOKOLAS (docx 16.94 KB)

LEIDYBOS KOMISIJOS 15 POSĖDŽIO PROTOKOLAS (docx 14.22 KB)

LEIDYBOS KOMISIJOS 16 POSĖDŽIO PROTOKOLAS (docx 13.65 KB)

LEIDYBOS KOMISIJOS 17 POSĖDŽIO PROTOKOLAS (docx 13.28 KB)

LEIDYBOS KOMISIJOS 18 POSĖDŽIO PROTOKOLAS (docx 16.53 KB)

LEIDYBOS KOMISIJOS 19 POSĖDŽIO PROTOKOLAS (docx 14.04 KB)

LEIDYBOS KOMISIJOS 20 POSĖDŽIO PROTOKOLAS (docx 26.54 KB)

LEIDYBOS KOMISIJOS 21 POSĖDŽIO PROTOKOLAS (docx 26.29 KB)

LEIDYBOS KOMISIJOS 22 POSĖDŽIO PROTOKOLAS (doc 279.5 KB)

LEIDYBOS KOMISIJOS 23 POSĖDŽIO PROTOKOLAS (docx 258.03 KB)

LEIDYBOS KOMISIJOS 24 POSĖDŽIO PROTOKOLAS (docx 257.97 KB)