Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Matematikos ir gamtos mokslų fakultete studentams siūlomos 3 pirmosios pakopos (bakalauro) ir 6 antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programos bei vienos mokslo krypties doktorantūra.

Taikomoji matematika – orientuota į matematikos taikymą įvairiose srityse, kūrybiškumą, sustiprintą parengimą informatikos srityje ir aukštą studijų kokybę. Taikomosios matematikos specialistai, naudodami įvairias  matematikos teorijas,  skaičiavimo algoritmus, modeliavimo metodus, kompiuterius ir naujausią programinę įrangą, sprendžia praktinius ekonomikos, inžinerijos, draudimo, verslo ir kitų sričių uždavinius. Jie dalyvauja kuriant naujus gaminius, kompiuterių programinę įrangą, analizuojant įmonių veiklos duomenis, sprendžiant prognozavimo bei optimalaus valdymo uždavinius ir kita.

Daugiau informacijos čia.

Taikomoji fizika  – tai  aplink vykstantys procesai. Ši studijų programa skirta tiems, kurie nuolat domisi naujausiais mokslo ir technologijų pasiekimais, nori patys prisidėti prie aukštųjų technologijų vystymo. Studijuojant išmokstama sujungti fizikinius procesus, jų dėsningumus, taikymus ir diegimus su žiniomis apie kvantinius, mechaninius, elektromagnetinius, optinius, plazminius reiškinius. Taikomosios fizikos specialistai geba rasti sudėtingų kompleksinių problemų sprendimus, naudoti savo žinias moksliniams tyrimams įvairiose srityse, kuriose prognozuojamas technologinis proveržis.

Daugiau informacijos čia.

Medžiagos ir nanotechnologijos  – tai viena sparčiausiai besiplečiančių mokslo sričių,  apimanti įvairius medžiagų tyrimo ir medžiagų mokslo klausimus. Studijuodami pagal šią programą gilinsitės į tai, kaip įvairios medžiagos kuriamos ir taikomos pramonėje ir šiuolaikinėse aukštosiose (mikro-, nano-) technologijose, kaip medžiagų savybės tiriamos, vertinamos ir keičiamos. Remdamiesi įsisavintomis medžiagų sandaros, fizikos ir chemijos žiniomis, gebėsite parinkti tinkamas medžiagas ar jų gamybos technologijas įvairioms inžinerinėms ar techninėms problemoms spręsti.

Daugiau informacijos čia.

 
 
 
 

Apdovanoti gabiausi ir aktyviausi Fakulteto studentai

Gegužės 12 dieną vyko KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto geriausių ir aktyviausių studentų šventė, kurios metu buvo apdovanoti net 46 studentai, besimokantys labai gerais pažymiais! 

Ketvirtadienio vakarą vykusios šventės metu KTU MGMF dekanė Bronė Narkevičienė bei KTU Studentų reikalų departamento direktorius Martynas Ubartas gabiausiems studentams įteikė padėkas už jų pasiekimus, o vien dešimtukais besimokantiems – padėkas bei žinias ir išmintį simbolizuojančius suvenyrus – dailininko Edmundo Unguraičio stiklo kūrinius „Pelėdos“.

Dekanė negailėjo gražių žodžių ir padėkų iškiliausiems Fakulteto studentams, džiaugėsi, kad savo žiniomis ir pasiekimais jie garsina Fakulteto vardą, džiugina ne tik akademinę bendruomenę, bet ir savo artimuosius.

Šventėje nebuvo užmiršti ir Fakulteto studentų atstovybės „FUMSA“ nariai – jiems padėkota už idėjas, kūrybiškumą ir aktyvumą organizuojant įvairius renginius. Susirinkusius į šventę jie nustebimo gražia ir prasminga dovanos idėja – visi dalyvavusieji įamžino savo delno atspaudus drobėje, komponuodami plačialapio ąžuolo simbolį.

Geriausių studentų apdovanojimai vyko jau antrąjį kartą ir, dekanės Bronės Narkevičienės teigimu, turėtų tapti gražia tradicija.

 

 

 
 
 
 

Partneriai