Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Matematikos ir gamtos mokslų fakultete studentams siūlomos 3 pirmosios pakopos (bakalauro) ir 6 antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programos bei vienos mokslo krypties doktorantūra.

Taikomoji matematika – orientuota į matematikos taikymą įvairiose srityse, kūrybiškumą, sustiprintą parengimą informatikos srityje ir aukštą studijų kokybę. Taikomosios matematikos specialistai, naudodami įvairias  matematikos teorijas,  skaičiavimo algoritmus, modeliavimo metodus, kompiuterius ir naujausią programinę įrangą, sprendžia praktinius ekonomikos, inžinerijos, draudimo, verslo ir kitų sričių uždavinius. Jie dalyvauja kuriant naujus gaminius, kompiuterių programinę įrangą, analizuojant įmonių veiklos duomenis, sprendžiant prognozavimo bei optimalaus valdymo uždavinius ir kita.

Daugiau informacijos čia.

Taikomoji fizika  – tai  aplink vykstantys procesai. Ši studijų programa skirta tiems, kurie nuolat domisi naujausiais mokslo ir technologijų pasiekimais, nori patys prisidėti prie aukštųjų technologijų vystymo. Studijuojant išmokstama sujungti fizikinius procesus, jų dėsningumus, taikymus ir diegimus su žiniomis apie kvantinius, mechaninius, elektromagnetinius, optinius, plazminius reiškinius. Taikomosios fizikos specialistai geba rasti sudėtingų kompleksinių problemų sprendimus, naudoti savo žinias moksliniams tyrimams įvairiose srityse, kuriose prognozuojamas technologinis proveržis.

Daugiau informacijos čia.

Medžiagos ir nanotechnologijos  – tai viena sparčiausiai besiplečiančių mokslo sričių,  apimanti įvairius medžiagų tyrimo ir medžiagų mokslo klausimus. Studijuodami pagal šią programą gilinsitės į tai, kaip įvairios medžiagos kuriamos ir taikomos pramonėje ir šiuolaikinėse aukštosiose (mikro-, nano-) technologijose, kaip medžiagų savybės tiriamos, vertinamos ir keičiamos. Remdamiesi įsisavintomis medžiagų sandaros, fizikos ir chemijos žiniomis, gebėsite parinkti tinkamas medžiagas ar jų gamybos technologijas įvairioms inžinerinėms ar techninėms problemoms spręsti.

Daugiau informacijos čia.

 
 
 
 

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto mokslininkai kartu su VU ir VMI steigs analitikos kompetencijų centrą

Lyderiaujančių šalies universitetų mokslininkai suvienys jėgas steigiant Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centrą. Liepos 29 d. Partnerystės sutartį su VMI pasirašė Kauno technologijos universitetas (KTU), o rugsėjo 5 d. Partnerytės sutartį su VMI sudarė Vilniaus universitetas (VU).

Naujo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos padalinio ekspertai kartu su KTU bei VU mokslininkais tirs mokesčių mokėtojų elgsenos ypatumus, analizuos, kokios mokesčių administratoriaus priemonės yra efektyviausios siekiant didinti savanoriško mokesčių mokėjimo lygį ir sąmoningumą, kurs ekonominius mikro- ir makromokesčių dinamikos modelius. Projektui suburta KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto (MGMF) mokslininkų komanda:  doc. dr. Živilė Rutkūnienė, doc. dr. Vytautas Janilionis, doc. dr. Audrius Kabašinskas, dr. Mindaugas Kavaliauskas, doc. dr. Tomas Ruzgas ir doc. dr. Kristina Šutienė.  MGMF mokslininkai kartu su KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto (EVF) specialistais bei VMI, pasitelkdami pažangius analizės, statistinio modeliavimo metodus, teorines ir praktines žinias, rengs mokesčių mokėtojų mikrolygmens  analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo metodiką. 

„Valstybinė mokesčių inspekcija visada ieško pačių efektyviausių priemonių mokesčių administravimui gerinti, nuolat bendradarbiauja su įvairių sričių profesionalais, ekspertais, vertiname jų pasiūlymus ir rekomendacijas. Todėl galime didžiuotis, kad kuriant VMI Kompetencijų centrą bendradarbiausime su lyderiaujančių šalies universitetų mokslininkų komandomis“, – pažymi VMI viršininkas Dainoras Bradauskas.  

Bendradarbiavimas apims tiek metodinės ir praktinės pagalbos Kompetencijų centro darbuotojams teikimą ekonominio modeliavimo bei darbo su dideliais duomenų masyvais (angl. Big data) srityse, tiek ir duomenų teikimą akademinėms institucijoms moksliniams ir akademiniams tikslams.

Siekiant suprojektuoti mokesčių mokėtojų nuostatų tyrimus, atlikti mokesčių mokėtojų elgsenos analizę, prognozuoti jų veiksmus bei įvertinti kontrolės veiksmų efektyvumą konkrečioms mokesčių mokėtojų grupėms, bus taikomi socialinių tyrimų, matematinio modeliavimo bei duomenų analizės metodai.

Panaudojant žmogiškuosius ir IT išteklius, VMI Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo Kompetencijų centre bus sukurta mokesčių administravimo analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo metodika.

[KTU ir VU mokslininkai suvienijo jėgas steigiant VMI Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centrą.]

Suburta KTU Matematikos ir gamtos mokslų bei Ekonomikos ir verslo fakultetų mokslininkų komanda kartu su VMI parengs Mokesčių mokėtojų mikro lygmens analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo metodiką. Ši metodika apjungs mokesčių atotrūkio vertinimo iš apačios į viršų (angl. bottom-up) metodą, mokesčių mokėtojų rizikingumo vertinimo, mokesčių mokėtojų segmentavimo, standartinių mokesčių mokėtojų elgsenos modelius ir leis sukurti rizikos vertinimo taisykles. 

„Mokesčiai, kuriuos mokame, – pagrindinis valstybės pajamų šaltinis. Šiomis lėšomis finansuojamos viešosios paslaugos, taip pat ir švietimas, mokslas, inovacijos. Tad visi esame suinteresuoti, kad jos būtų surenkamos, administruojamos ir naudojamos kuo efektyviau. Džiugu, kad kartu su partneriais – VMI ir VU – prisidėsime prie šio tikslo siekimo“, – sako KTU rektorius Petras Baršauskas.

VU rektoriaus Artūro Žukausko teigimu, bendradarbiavimas su VMI bus naudingas ir visuomenei, ir aukštajai mokyklai, o geresnis mokesčių mokėtojų elgsenos ir ekonominių procesų suvokimas prisidės prie viešojo sektoriaus efektyvumo didinimo bei kurs palankesnes sąlygas šalies verslui bei švietimo sektoriui.

„Tikimės, jog šios partnerystės naudą pajus visi – ir mūsų mokslininkai, galintys pritaikyti savo žinias praktikoje, ir plačioji visuomenė bei verslas taikant geriausias analizės ir modeliavimo praktikas mokesčių administravimo srityje. Nuo surinktų mokesčių panaudojimo priklauso ir aukštojo mokslo ateitis – esame suinteresuoti maksimaliu galimu efektyvumu šias lėšas perskirstant, tad džiugu, jog galėsime prisidėti prie šių pozityvių pokyčių“, – teigė A. Žukauskas.

Naujai steigiamam Kompetencijų centrui VU teiks metodinę pagalbą makro ekonominių procesų modeliavimo bei prognozės srityse, o KTU – modeliuojant bei prognozuojant mokesčių mokėtojų elgesį, t.y. padės analizuoti mikro ekonominius procesus.

Kartu su VMI atstovais VU tyrėjai vertins pridėtinės vertės mokesčio atotrūkį iš viršaus į apačią (angl. top-down) metodu, tobulins mokesčių planavimo bei prognozės metodus, vykdys potencialiai naudingų duomenų šaltinių paiešką.

Abi aukštosios mokyklos padės Kompetencijų centro darbuotojams, sprendžiant mokesčių mokėtojų elgsenos tyrimo uždavinius, vertinant priemones, kurios didintų savanoriško mokestinių prievolių vykdymo lygį ir mokesčių mokėtojų sąmoningumą, projektuojant ir vykdant mokesčių mokėtojų apklausas.

Projektas „Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo Kompetencijų centro (i.MAMC) įkūrimas“, kurio rėmuose steigiamas naujasis VMI padalinys, finansuojamas Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšomis. Projekto vertė – 2, 763 mln. eurų.

 

 
 
 
 

Partneriai