Tekstūrinių vaizdų kokybės įvertinimas spektrinėje diskrečiųjų bangelių srityje: teoriniai ir praktiniai aspektai

Penktadienis, Gegužės 19, 2017 - 10:00
KTU Rektorato salė (K. Donelaičio g. 73, 402 a., Kaunas)

Autorius, institucija: Gintarė Vaidelienė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: Fiziniai mokslai, informatika – 09P

Daktaro disertacijos santrauka: Santrauka

Mokslinis vadovas – prof. dr. Jonas VALANTINAS (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, informatika – 09P).

Informatikos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:

prof. habil. dr. Rimantas BARAUSKAS (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, informatika – 09P) – pirmininkas;
prof. habil. dr. Genadijus Kulvietis (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, informatika – 09P),
prof. habil. dr. Juozas Augutis (Vytauto Didžiojo universitetas, technologijos mokslai, informatika – 09P),
prof. habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, informatika – 09P),
prof. dr. Miguel A.F. Sanjuan (Rey Juan Carlos universitetas, technologijos mokslai, informatika – 09P).

Su disertacija galima susipažinti internete bei Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) ir Vytauto Didžiojo universiteto (K. Donelaičio g. 52, Kaunas) bibliotekose.

Anotacija:

Disertaciniame darbe pasiūlyta nauja, originali tekstūrinių vaizdų (paviršių) defektų aptikimo metodika, kuri realizuota spektrinėje diskrečiųjų bangelių srityje. Tekstūros defektų aptikimo metodika remiasi daugkartiniu apdorojamo tekstūrinio vaizdo skenavimu, kuris leidžia suformuoti daugiareikšmį tekstūrinių vaizdų defektų aptikimo kriterijų, kai sprendimas apie apdorojamo tekstūrinio vaizdo kokybę siejamas su procentiniu palankių ir nepalankių teigiamai išvadai apie vaizdo kokybę priimti kriterijaus reikšmių santykiu. Panaudota statistinė tikslingai orientuota tekstūrinio vaizdo diskrečiosios Haar transformacijos koeficientų poaibių analizė leido užtikrinti sistemos lankstumą. Pasiūlyta tekstūros defektų aptikimo metodika sėkmingai pritaikyta realių tekstūrinių paviršių tyrimams bei jų kokybės kontrolei ir užtikrina gana aukštą (83–98 %) ir kartu konkurentabilų vaizdų testavimo tikslumą.