Architektūra

 

Dinamiška, inovatyvi ir kartu praktiška programa susideda iš tarpdalykinio modulių karkaso. Programa realizuojama naudojant visus programos modulius integruojančią Studio sistemą. Programos kompleksiškumas skleidžiasi egzistuojančių tipologijų istorinės, kultūrinės, teorinės ir filosofinės kritinės analizės pjūviais, kurie yra nuosekliai siejami su estetinių prototipų kūrimu integruojant konstrukcinius, medžiaginius, mechaninius ir ekologinius tyrimus. Šis integralus tarpdalykinis modulių karkasas įgalina kiekvieną studentą eiti savitu įvairialypės saviraiškos keliu, nuosekliai plečiant ir gilinant projektavimo patirtį ir įvertinant multikultūrinį ir tarpdalykinį kontekstą.

 

Ko išmoksiu?

Studentas baigęs šią studijų programą turės teorinių žinių ir praktinių įgūdžių reikalingų rengti konceptualius ir kontekstualius architektūrinius pastatų, urbanistinius, kraštovaizdžio projektus; gebės kurti inovatyvius projektus, tenkinančius estetinius, techninius, ekologinius, ekonominius, ergonominius, kultūrinius ir socialinius kriterijus taikant pasaulinei rinkai aktualią programinę įrangą bei metodus (CAD, Space Syntax, ArcGIS, BIM, CPTED ir kt.).

Žiniomis dalinasi

Architektas Johan De Wachter, Johan De Wachter Architects (JDWA) te Rotterdam, Cofounder and partner of 2DVW Architects bvba in Antwerp
Paskaitų tematika: mikrorajono kompleksinės regeneracijos strategijos

Docentė Akkelies van Nes, Delft technologijų universitetas (Olandija)
Paskaitų tematika: erdvės sintaksės taikymas urbanistinės aplinkos saugumo tyrimuose

Profesorius Sebastien Gadal, Aix-Marselio universitetas (Prancūzija)
Paskaitų tematika: urbanistinių struktūrų tyrimai naudojant GIS ir palydovines technologijas


Įgyjama kvalifikacija

Architektūros bakalauras

Studijų kalba

Lietuvių, Anglų

Studijų trukmė

4 m. - nuolatinės.

Fakultetas

Statybos ir architektūros fakultetas
Studentų g. 48, 51367, Kaunas

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Donelaičio g. 73–114, Kaunas
mob. tel. +370 (687) 53 790
tel. +370 (37) 300 045
tel. +370 (37) 300 054
e. p. studijos@ktu.lt
Skype: studijosKTU

Žinios, jų taikymas

A1Supranta technologinių, fizinių, socialinių ir humanitarinių mokslų svarbą architektūroje; įgyja architektūros (ir su ja susijusių menų) istorijos ir teorijos žinių.
A2Savarankiškai taiko žinias identifikuojant architektūros ir urbanistikos problemas ir rengiant jų sprendimus multikultūriniuose ir tarpdalykiniuose kontekstuose.

Gebėjimai atlikti tyrimus

B1Geba tirti urbanizuotos aplinkos vystymosi tendencijas atsižvelgiant į istorinius, kultūrinius, filosofinius ir socialinius aspektus, ypatingai daug dėmesio skiriant kritiniam vertinimui taikant įvairias teorines prieigas.
B2Analizuoja konstrukcinius, medžiaginius, mechaninius, aplinkosauginius, teisinius, ekonominius urbanizuotos aplinkos elementus ir aspektus; priima sprendimus atsižvelgiant į šių dienų galimybes ir ateities perspektyvas.
B3Taiko mokslinių tyrimų metodus projektavimui ir eksperimentinį projektavimą naudoja kaip tyrimo metodą, siekdamas didžiausią potencialą turinčio problemos sprendimo varianto.

Specialieji gebėjimai

C1Individualizuotai interpretuoja projekto užduotį ir remiantis išnagrinėta informacija teikia originalius, specifinius problemos sprendimo siūlymus.
C2Tiria aplinką skirtingomis perspektyvomis ir analizuoja jos fizinį ir informacinį panaudojimą; savo siūlymus argumentuoja socialinių, kultūrinių, ekologinių, ergonominių ir estetinių problemų analize ir siūlo kontekstualius galimus jų spendimo būdus.
C3Rengdamas projektinius siūlymus geba apjungti architektoninius (forma, struktūra, organizacija) ir architektūrinius (funkcija, programavimas, veikla) principus.
C4Siekiant projektuojamo objekto estetinio kontekstualizavimo, remiasi literatūra ir technine informacija, skiriant daug dėmesio tipiniams ir prototipiniams elementams.
C5Teikia siūlymus aplinkos kokybės gerinimui įvairiuose masteliuose, įvertindamas erdvės kūrimo ir naudojimo cikliškumą atsižvelgiant į gamtos veiksnių įtaką (pavyzdžiui klimato kaitą ir kt.).
C6Naudoja ir taiko įvairias komunikacijos priemones, siekiant padidinti erdvės formavimo sprendinių informatyvumą ir asmeninius komunikavimo gebėjimus.
C7Eksperimentavimo būdu plečia supratimą apie technologinę komunikacijos reikšmę projektavime, ieškant naujų sprendimų savo veikloje ir jos pristatyme.
C8Eksperimentuodamas taiko įvairius tyrimo metodus kvestionuojant problemos sprendimo siūlymų efektyvumą.
C9Moka rinkti ir dokumentuoti empirinę informaciją ir ją kūrybingai panaudoti akademiniam ir profesiniam tobulėjimui.

Socialiniai gebėjimai

D1Taiko įvairius individualaus ar grupinio darbo idėjų pristatymo būdus bei kritiškai vertina rezultatus.
D2Supranta tarpusavio ryšį tarp architekto-projektuotojo ir vartotojo, bendradarbiaudamas ne tik su kolegomis, užsakovais, rangovais, inžinieriais ir konstruktoriais, bet ir su gyventojais, turistais ir visuomene.
D3Supranta architekto darbo specifiką, akademinio ir praktinio darbo panašumus bei skirtumus.

Asmeniniai gebėjimai

E1Nuolat plėtoja savo profesines žinias bei kompetencijas tiek mokydamasis savarankiškai, tiek paskaitų metu.
E2Integruoja intuityvųjį ir racionalųjį sprendimo aspektus, žino kaip atlikti eksperimentinius tyrimus, lavina tiek loginį mąstymą, tiek kūrybiškumą.
E3Itin kruopščiai atlieka savarankišką vertinimą ir priima sprendimus, siekiant asmeninius veiksmus panaudoti viešųjų gėrybių kūrimui.

„Prieš kelerius metus baigiau architektūros bakalauro studijas KTU. Studijos KTU privertė mokytis ir ieškoti informacijos savarankiškai, kas galiausiai labai pagelbėjo pradėjus dirbti architektu Japonijoje. Universiteto pagalba aš susiradau metų trukmės praktiką Tokyo mieste, Japonijoje. Tai lėmė tolimesnę mano kaip architekto karjerą šioje šalyje. Dabar čia jau eina ketvirti profesionalaus darbo metai. Esu labai dėkingas KTU studijoms ir bakalauro metu kuravusiems dėstytojams, kurie teikė ne tik profesionalią pagalbą, bet ir visada padėdavo asmeniškai sudėtingesniu laikotarpiu. Keli dėstytojai tapo draugais išlikusiais iki dabar. Studijų metu įgytas žinias buvo pakankamai paprasta pritaikyti praktikoje. Dalis dėstomų dalykų rėmėsi pasaulio praktikomis, kas gelbėjo dirbant su garsiais architektais tokiais, kaip Kuma Kengo, Toyo Ito. Kraštovaizdžio architektūros ir Teritorijų planavimo paskaitos gelbėjo darant milžiniškus tyrimus Salt Lake City naujo įvaizdžio kūrimo projekte. Ruošiantis šiam projektui atlikau tyrimus, kurių dalį išmokau minėtose paskaitose. Negana to, jeigu kildavo klausimas jau dirbant profesionaliai, visuomet galėdavau kreiptis į buvusius dėstytojus, kurie visada mielai padeda kuo gali" - Architektas Kristijonas Būdelis, "Takram Design Engineering" (Tokijas, Japonija)

Karjera

Nuo architekto. Urbanisto. Projekto vadovo. Projektavimo įmonės vadovo. Savivaldybės vyriausiojo architekto. Architektūrinės dalies eksperto. Iki projektavimo įmonės vadovo. Verslo savininko.

Absolventai jau dirba

„Miesto projektas“. Savivaldybės įmonė „Kauno planas“. KTU Architektūros ir statybos institutas. „Miesto planas“. UAB „Erdvės norma“ G. Janulytės-Bernotienės studija. Kita.

Praktika

„Vilius ir partneriai“. „Dviejų grupė“ . „G. Janulytės-Bernotienės studija“ „Archispektras“. „A3 studija”. Kita.

Papildomos veiklos ir galimybės

1. KTU MEDIA
2. Studija „Menų kambarys“
3. KTU-FOTO studija
4. BEST (Board of European Students of Technology) – dalyvavimas inžinerinėse varžybose ir tarptautiniuose kursuose
5. KTU teatras-studija „44“

1 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Architektūrinis eksperimentas 1 (H312B119)1212
2Architektūrinių erdvių tipologija 1 (T240B129)33
3Medžiagos architektūriniuose sprendimuose (T150B216)33
4Architektūrinis kompiuterinis projektavimas (K110B119)66
5Architektūros istorija (H310B123)66

2 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Architektoninis išvystymas 1 (H312B012)1212
2Architektūrinių erdvių tipologija 2 (T240B013)33
3Gyvenamųjų pastatų konstrukcijos (T230B120)33
4Alternatyvos 166
5BUS: Filosofijos alternatyvos 201666

3 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Architektūrinis eksperimentas 2 (T240B128)1212
2Erdvės formavimo reglamentavimas (S110B103)33
3Inovatyvios medžiagos (T150B217)33
4Alternatyvos 266
5BUS: Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis) 201666

4 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Architektoninis išvystymas 2 (T240B130)1212
2Visuomeninių ir pramonės pastatų konstrukcijos (T230B123)33
3Architektūros teorija (H313B103)66
4Erdvės formavimo ekonomika (T230B189)33
5Alternatyvos 366

5 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Urbanistikos istorija (H310B007)66
2Erdvės sintaksė (S240B106)66
3Architektūrinis eksperimentas 3 (S240B104)1212
4Alternatyvos 466

6 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Architektoninis išvystymas 3 (S240B105)1212
2Urbanistikos teorija (S240B107)66
3Darnioji urbanistika (S240B108)66
4Alternatyvos 566

7 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Jungtinis projektas (T240B131)33
2Architektūrinio projektavimo praktika (PR00B163)2727

8 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Bakalauro baigiamasis projektas (PR00B189)2727
2BUS: Asmens sveikatos ugdymo alternatyvos 201633

Alternatyvos 1

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Interaktyvios saityno sistemos (P175B150)66
2Statybinė fizika (P190B104)66

Alternatyvos 2

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Parametrinė animacija (P175B153)66
2Pastatų inžinerinės sistemos (T220B612)66

Alternatyvos 3

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Kultūros paveldas (H314B010)66
2Parametrinė instaliacija (P175B154)66

Alternatyvos 4

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Statybos technologija ir organizavimas (T230B112)66
2Virtualios realybės generavimas (P175B151)66

Alternatyvos 5

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1GIS teritorijų planavimui (P175B155)66
2Virtualios realybės aktyvavimas (P175B152)66

BUS: Asmens sveikatos ugdymo alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Sportuojančių asmenų sveikatos ugdymas (B710B001)33
2Asmens sveikatos ugdymas (B710B195)33

BUS: Filosofijos alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Medijų filosofija (H120B111)66
2Filosofija (H120B031)66

BUS: Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis) 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Anglų kalba (C1 lygiu) (H570B104)66
2Vokiečių kalba (C1 lygiu) (H530B101)66
3Prancūzų kalba (C1 lygiu) (H460B104)66
4Rusų kalba (C1 lygiu) (H595B103)66