Elektronikos inžinerija

 

Elektronika - globali ir dinamiška specializacija. Studijų programoje ruošiami inžinieriai-elektronikai, gebantys kurti, diegti, tirti, tobulinti ir aptarnauti modernias elektronines sistemas, skirtas pramonei, medicinai, apsaugai ir logistikai, komunikacijų sistemoms, karinei technikai. Kurdami įvairiausius techninius sprendimus nuo aparatinės iki programinės įrangos mikroprocesorinėms sistemoms, signalų perdavimo ir priėmimo įrenginiams, audiovizualinėms, navigacinėms ir automobilių elektronikos, matavimo ir diagnostikos sistemoms, elektronikos inžinieriai ir projektų vadovai pradeda nuo naujo produkto ar paslaugos idėjos ir vysto ją iki komercinio realizavimo.

Ko išmoksiu?
Žiniomis dalinasi

UAB „Elinta“ direktorius Vytautas Jokužis
Paskaitų tematika: pramininiai matavimai

UAB „Kitron“ inovacijų padalinio vadovas Saulius Jačėnas
Paskaitų tematika: matavimai elektronikos pramonėje

Profesorius Alberto Rodriguez, Miguel Hernandez Universitetas (Ispanija)
Paskaitų tematika: skaitmeninis signalų apdorojimas

Profesorius Dmitrij Tatarnikov Maskvos aviacijos institutas
Paskaitų tematika: didelio skiriamumo navigacinės sistemos


Įgyjama kvalifikacija

Elektronikos inžinerijos bakalauras

Studijų kalba

Lietuvių, Anglų

Studijų trukmė

4 m. - nuolatinės. 6 m. - ištęstinės.

Fakultetas

Elektros ir elektronikos fakultetas
Studentų g. 48, 51367, Kaunas

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Donelaičio g. 73–114, Kaunas
mob. tel. +370 (687) 53 790
tel. +370 (37) 300 045
tel. +370 (37) 300 054
e. p. studijos@ktu.lt
Skype: studijosKTU

Žinios ir gebėjimai

A1Žinoti ir suprasti pagrindinius gamtos mokslų ir matematikos dėsnius, leidžiančius perprasti fundamentinius elektronikos veikimo principus;
A2Žinoti ir sistemiškai suprasti elektronikos inžinerijos esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus, sąvokas, šakas (analoginė, skaitmeninė elektronika, puslaidininkiniai grandynai) ir jų tarpusavio ryšius;
A3Turėti išsamių ir visapusiškų elektronikos inžinerijos žinių, įskaitant naujausias šios srities vystymosi tendencijas (nauji komponentai, modernios projektavimo, gamybos ir diagnostikos priemonės);
A4Žinoti platesnį daugiadalykį inžinerijos kontekstą, gebėti pritaikyti kitų mokslo krypčių (informatikos, fizikos, medžiagų inžinerijos, mechanikos inžinerijos) metodus ir procesus.

Inžinerinė analizė

B1Gebėti taikyti savo žinias ir supratimą elektronikos srities problemoms suformuluoti ir išspręsti, pasirenkant tinkamus metodus (įgyvendinamumo analizė, prototipo projektavimas ir bandymai, parengimas gamybai);
B2Gebėti taikyti savo žinias ir supratimą formuluojant ir analizuojant elektronikos inžinerinius uždavinius, juos išspręsti parenkant tinkamus metodus (techninio lygio analizė, struktūros sintezė, sistemų dekompozicija, algoritmizavimas, testavimas), eksperimentinę (fizikinių parametrų matavimo ir vizualizavimo) bei gamybinę įrangą;
B3Gebėti parinkti ir taikyti tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus (grandinių analizė ir sintezė, spektrinė analizė, pereinamųjų procesų analizė, skaitmeninis signalų apdorojimas, matavimo rezultatų apdorojimas).

Inžinerinis projektavimas

C1Gebėti taikyti elektronikos inžinerines žinias ir supratimą, kuriant analogines, skaitmenines, įterptines ir mišrias elektronines sistemas bei įgyvendinant elektronikos srities projektus su apibrėžtais reikalavimus;
C2Suprasti elektroninių valdymo, duomenų perdavimo, matavimų ir diagnostikos sistemų projektavimo metodikas ir gebėti jas taikyti, pasirenkant reikiamus įrankius ir metodus.

Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai

D1Gebėti rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją panaudojant duomenų bazes bei kitus informacijos šaltinius;
D2Gebėti planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, apdoroti ir vertinti jų duomenis bei pateikti išvadas;
D3Gebėti sudaryti vidutinio sudėtingumo lygio elektrinių schemų modelius ir juos spręsti naudojant specializuotas kompiuterinio modeliavimo programas;
D4Suprasti ir gebėti atlikti bazinio sudėtingumo lygio skaitmeninį signalų apdorojimą (spektrinę analizę);
D5Turėti darbo su įranga, naudojama elektronikoje, įgūdžių. Gebėti dirbti dirbtuvėse ir laboratorijose.

Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai

E1Gebėti parinkti ir taikyti tinkamą įrangą, priemones ir metodus atliekant elektronikos įrenginių projektavimą, konstravimą, diagnostiką ir eksploataciją, žinoti jų veikimo principus, funkcionalumą ir savybes;
E2Gebėti derinti teorines ir taikomąsias žinias, sprendžiant elektronikos srities inžinerinius uždavinius;
E3Suprasti elektronikos srities inžinerinės veiklos organizavimo principus, išmanyti darbo saugą ir pagrindinius reikalavimus, grandžių sąveikos principus.

Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai

F1Gebėti veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje;
F2Sugebėti bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene įvairiais bendravimo kanalais;
F3Turėti holistinį supratimą apie inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinius sprendimus;
F4Išmanyti elektronikos srities projektų valdymo ir elektronikos sektoriaus verslo specifiką;
F5Suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti.

„Baigęs elektronikos inžinerijos bakalauro studijas KTU, įgijau fundamentalias žinias, analitinį mąstymą ir praktinius įgūdžius, kurie leido kryptingą ir nuoseklų darbą studijų metu transformuoti į galimybę siekti karjeros inovatyvioje elektronikos inžinerijos srityje. Šiuo metu įgytas žinias ir įgūdžius pritaikau projektuodamas elektronikos įtaisus, kurie yra vertinami ir konkurencingi pasaulinėje rinkoje“ - UAB „Elinvision“ elektronikos inžinierius Mindaugas Staišiūnas

„Esame įdarbinę ir kiekvienais metais priimame praktikai daugelį šios studijų programos studentų, kurie kuria, modernizuoja, diegia elektroninius prietaisus ir sistemas skirtus energetinių resursų apskaitai, duomenų perdavimui pačiais įvairiausiais tinklais, namų ūkių valdymui. Be naujausių elektronikos technologijų šiandien neįsivaizduojama telekomunikacijų, automobilinė, aviacijos, medicininių prietaisų, energetikos ir kitos pramonės ir paslaugų šakos. Norint ne tik naudoti, bet ir kurti technologinius sprendimus, reikia kvalifikuotų elektronikos specialistų, kurie ruošiami šioje studijų programoje“ - AB "Axis Industries" inovacijų ir technikos direktorius Virgilijus Pamakštis

Karjera

Nuo elektronikos inžinieriaus. Vyresniojo inžinieriaus. Projektų vadovo. Eksperto. Technikos direktoriaus. Iki įmonės vadovo.

Absolventai jau dirba

„Axis industrines“. „Terra Electronics“. „Accel Electronics“. „Kitron“. „Selteka“. „Teltonika“. „Elinta“. Radijo ir televizijos centras. „Baltic Car Equipment“. Kita.

Praktika

UAB „Selteka“, UAB „Axis industries“, UAB „Kitron“, UAB „Helisota“, UAB „Accel electronics“. Kita.

Papildomos veiklos ir galimybės

1.KTU Radijo klubas
2.Projektai su Lietuvos įmonėmis dirbant mokslo grupių komandose
3.Texas instruments ir kitų pasaulinių firmų inovacijų konkursai
4.Kasmetinės studentų mokslinės konferencijos
5. Studentų techninės kūrybos paroda-konkursas „Technorama“

1 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Inžinerinė grafika (T230B712)33
2Medžiagų mokslas ir inžinerija (T190B261)66
3Fizika 1 (P190B101)66
4Matematika 1 (P130B001)66
5Mokomoji praktika (T000B146)33
6BUS: Filosofijos alternatyvos 201666

2 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Matematika 2 (P130B002)66
2Fizika 2 (P230B202)66
3Informacinės technologijos inžinieriams (P175B144)66
4Inžinerinė mechanika (T210B168)66
5Grandinių teorija 1 (T190B014)66

3 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Elektronika (T170B202)66
2Grandinių teorija 2 (T190B263)66
3Elektroninių sistemų programavimas (T170B121)66
4Asmeninis modulių rinkinys 2016 (I pakopos)33
5BUS: Asmens sveikatos ugdymo alternatyvos 201633
6BUS: Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis) 201666

4 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Signalai ir sistemos 1 (T121B201)66
2Skaitmeniniai įtaisai (T170B301)66
3Elektrodinamika (T170B302)66
4Analoginiai įtaisai (T170B303)66
5Tikimybių teorija ir statistika (P160B003)66

5 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Elektroninių sistemų automatizuoto projektavimo pagrindai (T170B135)33
2Mikroprocesoriai (T170B317)66
3Matavimai ir metrologijos pagrindai (T110B401)66
4Automatinio valdymo teorija (T125B361)66
5SSA: Asmenybės ugdymo alternatyvos 201633
6SSA: Socio-ekonominės aplinkos pažinimo alternatyvos 201666

6 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Įterptinės sistemos (T170B417)66
2Elektronikos gamybos technologijos (T170B158)66
3Diskretinių signalų apdorojimas (T121B106)66
4Alternatyvos 166
5SSA: Verslumo ugdymo alternatyvos 201666

7 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Signalų perdavimas ir priėmimas (T121B002)66
2Alternatyvos 266
3Alternatyvos 366
4Semestro projektas (PR00Bxxx)66
5Asmeninis modulių rinkinys 2016 (I pakopos)66

8 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Bakalauro baigiamasis projektas (PR00B160)1515
2Praktika (PR00B162)1515

Alternatyvos 1

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Aukštadažnių sistemų projektavimas (T170B115)66
2Aukštųjų dažnių technika (T121B104)66
3Grafinis programavimas (T110B002)66
4Vaizdo ir garso technologijos (T170B407)66

Alternatyvos 2

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Biomedicininės inžinerijos pagrindai (T170B129)66
2Kompiuterinės komunikacijos (T170B008)66
3Mikro- ir nanotechnologijos elektronikoje (T170B125)66

Alternatyvos 3

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Navigacijos ir vizualizacijos sistemos (T121B105)66
2Programuojami loginiai įrenginiai (T170B114)66
3Videosistemos (T170B004)66

BUS: Asmens sveikatos ugdymo alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Sportuojančių asmenų sveikatos ugdymas (B710B001)33
2Asmens sveikatos ugdymas (B710B195)33

BUS: Filosofijos alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Medijų filosofija (H120B111)66
2Filosofija (H120B031)66

BUS: Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis) 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Anglų kalba (C1 lygiu) (H570B104)66
2Vokiečių kalba (C1 lygiu) (H530B101)66
3Prancūzų kalba (C1 lygiu) (H460B104)66
4Rusų kalba (C1 lygiu) (H595B103)66

SSA: Asmenybės ugdymo alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Komunikavimo pagrindai (S265B010)33
2Karjeros kūrimas (S280B105)33
3Taikomoji psichologija (S264B001)33

SSA: Socio-ekonominės aplinkos pažinimo alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Inžinerinė ekonomika (S180B103)66
2Darni socialinė raida (S210B003)66

SSA: Verslumo ugdymo alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Technologijų antreprenerystė (S000B177)66
2Įmonių valdymo pagrindai (S190B377)66
3Marketingas (S191B017)66
4Įmonės apskaitos ir finansų valdymo pagrindai (S192B114)66