Informatika

 

Programos tikslas – rengti kvalifikuotus informatikos specialistus, kurie puikiai išmano programavimo, interneto ir trimatės grafikos technologijas bei geba profesionaliai savo darbe taikyti įgytas žinias. Studijų metu gilinamasi į programavimo technologijas, informatikos-matematikos modelius bei jų taikymą debesų kompiuterijos servisų infrastruktūrų ir platformų, verslo procesų, fizikinių-inžinerinių sistemų elgsenos imitavimui, studijuojamos dirbtinio intelekto, IT saugos, interneto sričių problemos, mokomasi kurti ir projektuoti tinklines, multimedijų paslaugas, paskirstytas bei mobilias internetines sistemas. Baigę studijas studentai išmano Debesų kompiuterijos dalykus, šiuolaikinius fiksuotuosius, mobiliuosius ar belaidės prieigos tinklus, turi žinių apie realaus pasaulio informacinius modelius ir kompiuterizuojamų taikymo sričių procesus bei kompetencijas savarankiškai kurti IT ir multimedijų paslaugas Internete.

Ko išmoksiu?

Baigę studijas studentai išmano programavimo technologijas, debesų kompiuterijos dalykus, šiuolaikinius fiksuotuosius, mobiliuosius ar belaidės prieigos tinklus. Yra susipažinę su dirbtinio intelekto, informacinių technologijų saugumo, skaičiavimų daugialypėse terpėse, interneto sričių aktualiomis problemomis. Turi žinių apie realaus pasaulio informacinius modelius ir kompiuterizuojamų taikymo sričių procesus. Geba savarankiškai kurti tinklines ir multimedijų paslaugas, paskirstytas bei mobilias internetines sistemas, parengti IT infrastruktūrą debesų kompiuterijos paslaugoms teikti.

Žiniomis dalinasi

Miroslav Dulik, dėstytojas, Žilinos universitetas, Slovakija
Paskaitų tematika: developing network applications

„Host1Plus“ technikos direktorius (CTO) Vincentas Grinius
Paskaitų tematika: debesų kompiuterija, virtualizacija, tinklo saugumas virtualioje aplinkoje

Galimybės rinktis

Specializacijos: Interneto informatika, Multimedijų sistemos

Gretutinės studijos: Matematika, Ekonomika, Fizika, Medžiagų technologijos


Įgyjama kvalifikacija

Informatikos bakalauras

Studijų kalba

Lietuvių, Anglų

Studijų trukmė

4 m. - nuolatinės.

Fakultetas

Informatikos fakultetas
Studentų g. 50, 51368, Kaunas

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Donelaičio g. 73–114, Kaunas
mob. tel. +370 (687) 53 790
tel. +370 (37) 300 045
tel. +370 (37) 300 054
e. p. studijos@ktu.lt
Skype: studijosKTU

Informatikos konceptualių pagrindų supratimas

A1pagrindinių studijuojamos informatikos šakos koncepcijų bei sąvokų supratimas
A2informatikos dalykų aprėpties supratimas

Analizės, projektavimo ir įgyvendinimo žinios, gebėjimai ir supratimas

B1informatikos taikymo sričių supratimas
B2žinios apie esamą kompiuterių techninę ir programinę įrangą ir gebėjimai ją panaudoti
B3gebėjimai įžvelgti naujas informatikos taikymo galimybes
B4informatikos žinių poreikio atskirose taikomosiose srityse suvokimas, gebėjimai įvertinti reikalingų srities žinių mastą bent vienoje situacijoje
B5gebėjimai formalizuoti ir specifikuoti realaus pasaulio problemas, kurių sprendimui reikia pritaikyti informatikos metodus
B6žinios ir gebėjimai įvertinti informatikos problemų kompleksiškumą bei jų sprendimų būdų įgyvendinamumą interneto ir multimedijos sistemoms
B7žinios ir gebėjimai pasirinkti ir naudoti atitinkamus informacijos apdorojimo analizės ir modeliavimo metodus bei priemones
B8žinios ir gebėjimai aprašyti sprendimus abstrakčiame lygmenyje
B9žinios ir gebėjimai projektuoti programinę įrangą pagal nurodytus reikalavimus
B10programinės įrangos gyvavimo ciklo etapų žinojimas, kuriant naujas interneto ir multimedijos sistemas arba vykdant esamų sistemų priežiūrą
B11žinios ir gebėjimai parinkti ir panaudoti tinkamus procesų modelius ir programavimo aplinkas tradicinių ir naujų informatikos taikymų projektuose
B12žinios ir gebėjimai modeliuoti ir projektuoti žmogaus bei kompiuterio sąveiką
B13žinios ir gebėjimai vykdyti informacijos apdorojimo sistemų testavimą

Technologinės ir metodologinės žinios, gebėjimai ir supratimas

C1gebėjimai derinti teoriją ir praktika informatikos uždavinių sprendimui
C2gebėjimai atlikti literatūros paiešką, naudoti duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius
C3gebėjimai projektuoti ir atlikti atitinkamus praktinius tyrimus
C4perspektyvių interneto ir multimedijos sistemų stechnologijų ir jų taikymo specifikos žinojimas
C5mokymosi visą gyvenimą būtinybės supratimas ir įsipareigojimas mokytis visą gyvenimą

Profesinis kompetentingumas

D1gebėjimai spręsti įvairius taikomųjų sričių uždavinius, įvertinant technologinį, ekonominį, socialinį ir teisinį kontekstą
D2projektų valdymo praktinių principų žinojimas ir gebėjimai taikyti
D3gebėjimai efektyviai dirbti individualiai ir komandoje
D4gebėjimai formuluoti racionalius, efektyvius kaštų ir laiko prasme problemų sprendimo variantus, naudojant informatikos metodus, interneto ir multimedijos sistemoms
D5gebėjimai efektyviai komunikuoti su kolegomis, potencialiais programinės įrangos užsakovais ir naudotojais bei plačiąja visuomene esminiais klausimais pasirinktos specializacijos rėmuose
D6gebėjimai raštu ir žodžiu pateikti idėjas ir siūlomus sprendimus
Karjera

Nuo serverių administratoriaus. IT sistemų administratoriaus. IT infrastruktūros projektuotojo ir vystytojo. Iki IT sistemų tarnybos vadovo.

Nuo IT paslaugų programuotojo. IT paslaugų projektuotojo. IT sistemų analitiko. Iki IT sistemų projektavimo vadovo. Įmonės vadovo.

Nuo žaidimų programuotojo. Žaidimų projektuotojo ir architekto. Multimedijų sistemų padalinio vadovo. Iki įmonės vadovo.

Absolventai jau dirba

„Telesoftas“. „iTo“. „NFQ“. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. „Barclays“, „Swedbank“, „TEO LT“, „Callcredit Information group“. „Senukai“. „ HOST1PLUS“. „Ubiquiti Networks“. Kita.

Praktika

„Barclays“. „Host1Plus“. „Callcredit Information group“. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. „Elsis“. Kita.

Papildomos veiklos ir galimybės

1. Studijos Cisco akademijoje (su galimybe išsilaikyti Cisco Certified Network Associate (CCNA™) sertifikatą)
2. Kursai „Kompiuterinės informacijos ištyrimas AccessData įrankiais AccessData Forensics” (su galimybe išsilaikyti AccessData Certified Examiner (ACE) sertifikatą)
3. Praktiniai-užsakomieji darbai su verslo įmonėmis

1 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Objektinis programavimas 1 (P175B118)99
2Matematika 1 (P130B001)66
3Informacinės technologijos (P175B119)33
4Kompiuterinė grafika (P175B505)66
5BUS: Asmens sveikatos ugdymo alternatyvos 201633
6SSA: Asmenybės ugdymo alternatyvos 201633

2 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Objektinis programavimas 2 (P175B123)66
2Fizika 1 (P190B101)66
3Matematika 2 (P130B002)66
4Skaitmeninės logikos pradmenys (P175B100)66
5BUS: Filosofijos alternatyvos 201666

3 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Diskrečiosios struktūros (P170B008)66
2Duomenų struktūros (P175B014)66
3Kompiuterių architektūra (P175B125)66
4BUS: Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis) 2016 IF66
5Pagrindinės arba gretutinės studijų krypčių alternatyvos66

4 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Operacinės sistemos (P175B304)66
2Algoritmų sudarymas ir analizė (P170B400)66
3Duomenų bazės (P175B602)66
4Programavimo inžinerija (P175B314)66
5Semestro projektas (PR00B121)66

5 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Skaitiniai metodai ir algoritmai (P170B115)66
2Informacinių sistemų pagrindai (P170B114)66
3Kompiuterių tinklai ir internetinės technologijos (T120B145)66
4Pagrindinės arba gretutinės studijų krypčių alternatyvos1212

6 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Alternatyvos66
2SSA: Verslumo ugdymo alternatyvos 201666
3Pagrindinės arba gretutinės studijų krypčių alternatyvos1818

7 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Tinklo paslaugų kūrimas ir diegimas (T120B180)66
2SSA: Socio-ekonominės aplinkos pažinimo alternatyvos 201666
3Pagrindinės arba gretutinės studijų krypčių alternatyvos1818

8 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Bakalauro baigiamasis projektas (P175B139)1212
2Baigiamoji praktika (P175B138)1818

Pagrindinės arba gretutinės studijų krypčių alternatyvos

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
PAGRINDINĖS krypties dalykai
1Imitacinis modeliavimas (P175B146)33
2Tikimybių teorija ir statistika (P160B003)66
3Asmeninis modulių rinkinys 2016 (I pakopos)1515
4Specializacijų dalykai3030

Specializacijų dalykai

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
Interneto informatika
1Kompiuterių tinklų ir interneto sauga (T120B181)66
2Lygiagretusis programavimas (P170B328)66
3Mobiliosios internetinės sistemos (T120B192)66
4Paslaugų programavimas debesų kompiuterijoje (P175B120)66
5Scenarijų kalbos (T120B194)66
Multimedijos sistemos
1Dizaino elementai kompiuterinėje grafikoje (T120B001)66
2Fizikine elgsena grįstos animacijos (P170B118)66
3Interaktyvios interneto technologijos (T120B168)66
4Išmaniosios mobiliosios sistemos ir programėlių kūrimas (T120B169)66
5Multimedijos kūrimo elementai (T120B182)66

Alternatyvos

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Intelektikos pagrindai (P176B101)66
2Optimizavimo metodai (P160B116)66

BUS: Asmens sveikatos ugdymo alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Sportuojančių asmenų sveikatos ugdymas (B710B001)33
2Asmens sveikatos ugdymas (B710B195)33

BUS: Filosofijos alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Medijų filosofija (H120B111)66
2Filosofija (H120B031)66

BUS: Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis) 2016 IF

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Anglų kalba (C1 lygiu) (H570B104)66
2Vokiečių kalba (C1 lygiu) (H530B101)66
3Prancūzų kalba (C1 lygiu) (H460B104)66
4Rusų kalba (C1 lygiu) (H595B103)66
5Anglų kalba (B1 lygiu) (H570B410)66
6Anglų kalba (B2 lygiu) (H570B510)66

SSA: Asmenybės ugdymo alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Komunikavimo pagrindai (S265B010)33
2Karjeros kūrimas (S280B105)33
3Taikomoji psichologija (S264B001)33

SSA: Socio-ekonominės aplinkos pažinimo alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Inžinerinė ekonomika (S180B103)66
2Darni socialinė raida (S210B003)66

SSA: Verslumo ugdymo alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Technologijų antreprenerystė (S000B177)66
2Įmonių valdymo pagrindai (S190B377)66
3Marketingas (S191B017)66
4Įmonės apskaitos ir finansų valdymo pagrindai (S192B114)66