Mechanikos inžinerija

 

Programa skirta besidomintiems įvairiomis mašinomis, mechanizmais bei įrenginiais ir norintiems įgyti gebėjimus juos projektuoti bei organizuoti jų gamybą, projektuoti įrenginių bei detalių gamybos technologijas, techniškai prižiūrėti gamybos įrenginius ir spręsti kitas su technika susijusias problemas. Programos absolventai žinos klasikinę, techninę ir skaičiuojamąją mechaniką, įvairias gaminių ir technologijų projektavimo ir eksperimentinių tyrimų metodikas, gebės formuluoti ir tirti technines mechanikos problemas, projektuoti mechaninius gaminius, taikant šiuolaikines 3D projektavimo sistemas (Autodesk Inventor ir SolidWorks), gebės projektuoti gamybos technologijas, programuoti šiuolaikinių programinių metalo apdirbimo staklių darbą, taikant MasterCAM ir Solid Edge programinę įrangą, valdyti ir saugiai eksploatuoti mechanines technologines sistemas. Mechanikos inžinerijos studijų programos absolventai, sėkmingai įsidarbina Lietuvos ir užsienio pramonės įmonėse, kadangi, vystantis pramonei, šios srities specialistų trūksta.

Ko išmoksiu?

Absolventas gebės projektuoti įvairius įrenginius, taikant šiuolaikines 3D projektavimo sistemas (Autodesk Inventor ir SolidWorks), parinkti mašinų ir įrenginių detalių gamybai skirtas inžinerines medžiagas bei jų terminio apdirbimo būdus, sudaryti mašinų ir įrenginių bei jų detalių gamybos technologijas, spręsti termodinamikos, hidromechanikos ir šilumos mainų uždavinius.

Žiniomis dalinasi

UAB „Baltec CNC Technologies“ Valdybos pirmininkas dr. Gintaras Rimša
Paskaitų tematika: „Programinių metalo apdirbimo staklių galimybės ir panaudojimas pramonėje“

Andrius Jarmolajevas, UAB „INRE“
Paskaitų tematika: „CAD/CAM/CAE naujovės ir vystymosi tendencijos šiuolaikinėje inžinerijoje“

UAB „Čeli APS“ Kompiuterinio projektavimo inžinierius Gražvydas Kazokaitis
Paskaitų tematika: „Parametrinio projektavimo pagrindai. Skeletinis projektavimas“

Galimybės rinktis

Galimybė studijuoti Kaune arba Panevėžyje.

Specializacijos: Kaune - Inžinerinis projektavimas, Panevėžyje - Kompiuterizuota gamyba


Įgyjama kvalifikacija

Mechanikos inžinerijos bakalauras

Studijų kalba

Lietuvių, Anglų

Studijų trukmė

4 m. - nuolatinės. 6 m. - ištęstinės.

Fakultetas

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Studentų g. 56, 51424, Kaunas

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Donelaičio g. 73–114, Kaunas
mob. tel. +370 (687) 53 790
tel. +370 (37) 300 045
tel. +370 (37) 300 054
e. p. studijos@ktu.lt
Skype: studijosKTU

Žinios ir gebėjimai

A1turi fundamentaliųjų žinių apie gamtą ir suvokia jos reiškinių pagrindus, reikalingus mechanikos inžinerijos principams pagrįsti, supranta tų reiškinių kiekybines išraiškas;
A2žino inžinerijoje naudojamų medžiagų, tarp jų biomedžiagų, savybes, supranta jų parinkimo principus;
A3žino ir sistemiškai supranta mechanikos inžinerijos krypties pagrindus jų tarpe iš mašinų ir mechanizmų teorijos, mašinų elementų, kompiuterizuoto projektavimo bei kompiuterizuotos inžinerijos gamybos technologijų;
A4suvokia socialinių, saugos, ekonominių ir aplinkosaugos apribojimų svarbą sprendžiant mechanikos inžinerijos uždavinius;
A5suvokia daugialypį inžinerijos kontekstą, geba pritaikyti kitų sričių žinias ir supratimą mechanikos inžinerijoje.
A6žino ir supranta mechanikos inžinerijos pamatinius matematikos principus ir koncepcijas - diferencialinio ir integralinio skaičiavimų bei diferencialinių lygčių sprendimo, tikimybių teorijos ir statistikos pagrindų, tiesinės algebros, skaitinės analizės metodus ir principus;

Inžinerinė analizė

B1geba atpažinti ir analizuoti mechanikos inžinerijos problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas;
B2geba formuluoti ir analizuoti mechanikos inžinerijos uždavinius bei jų sprendimui parengti tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą;
B3geba parinkti analizės ir modeliavimo metodus tinkamus mechanikos inžinerijos uždaviniams spręsti;
B4turi įgūdžius taikyti kompiuterinius metodus duomenims gauti ir apdoroti, procesams valdyti ir kt.;
B5turi nuosekliai susietų kompiuterinės konstrukcijų analizės; duomenų bazių valdymo; projektavimo uždavinių formulavimo, analizės ir sprendimo; universalios ir specializuotos programinės projektavimo įrangos žinių;

Inžinerinis projektavimas

C1žino ir supranta inžinerinio projektavimo metodikas ir geba jas taikyti praktiniams uždaviniams spręsti;
C2geba parinkti ir projektuoti gamybos procesus ir technologinę įrangą derinant techninius ir ekonominius reikalavimus;
C3geba įgyvendinti technologijų kūrimo, diegimo ir valdymo projektus, atitinkančius apibrėžtus socialinius, saugos, ekonominius ir aplinkosaugos reikalavimus;

Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai

D1geba atlikti reikiamos mokslinės ir profesinės informacijos paiešką, naudojant duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius;
D2geba planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, apdoroti ir vertinti jų duomenis, daryti bei pateikti išvadas;
D3turi darbo su laboratorine įranga, naudojama mechanikos inžinerijos kryptyje, įgūdžių, atitinkančių žinių ir gebėjimų lygį;
D4geba interpretuoti duomenis, gautus iš laboratorinių stebėjimų ir matavimų, ir nustatyti jų svarbą juos aiškinančios teorijos požiūriu, taikant informacijos ir duomenų vertinimo, skaičiavimo bei apdorojimo įgūdžius;

Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai

E1geba parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones bei įrangą inžineriniams projektams įgyvendinti;
E2geba spręsti inžinerijos problemas derinant komercinius, saugos, kokybės, patikimumo, konstrukcinius ir aplinkosauginius aspektus ;
E3supranta inžinerinės veiklos organizavimo principus ir inžinerinės veiklos grandžių sąveiką, suvokia darbo saugos metodus ir geba praktiškai juos taikyti;
E4supranta inžinerinės veiklos etinius aspektus, geba įvertinti inžinerinių sprendimų riziką bei ją valdyti;

Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai

F1turi bendravimo taisyklinga lietuvių kalba ir bent viena iš pagrindinių užsienio kalbų įgūdžių; geba savarankiškai apdoroti ir suprantamai pateikti faktus ir argumentus raštu ir žodžiu įvairių socialinių grupių atstovams;
F2geba dirbti savarankiškai ir daugiaprofilinėje grupėje (komandoje); turi laiko tvarkymo ir organizacinių įgūdžių, moka planuoti ir įgyvendinti produktyvius bei efektyvius darbo būdus;
F3suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą, turi studijavimo įgūdžių, reikalingų nuolatiniam profesiniam tobulėjimui;
F4holistiškai supranta inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, supranta profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų svarbą, suvokia atsakomybę už priimtus inžinerinius sprendimus.

„Mechanikos inžinerijos studijos sukoncentruotos į esmines inžinieriui mechanikui reikalingas žinias. Šioje programoje dėmesys skiriamas tiek fundamentalioms mechanikos inžinerijos žinioms, tiek ir projektavimo, inžinerinės analizės ar gamybos naujovėms. Dėstytojų bendravimas malonus bei dalykiškas, visuomet galimos papildomos konsultacijos ne paskaitų metu ir el. paštu.
Baigiamajame studijų darbe pasinaudojau suteikta proga įgytas teorines žinias įgyvendinti praktiniame projekte „Koklių šlifavimo staklių projektavimas“. Darbas buvo atliktas Universitetui bendradarbiaujant su koklius gaminančia įmone, kuriai ir buvo projektuotos staklės. Gero teorinio parengimo ankstesniuose kursuose bei konstruktyvių konsultacijų su darbo vadovu dėka, visos įgytos žinios buvo apjungtos pramonėje įgyvendintame inžineriniame projekte, kuris buvo apgintas su aukščiausiu įvertinimu.
Iš asmeninės karjeros taško vertindamas įgytas žinias ir gebėjimus, apie studijų programą galiu atsiliepti teigiamai. Ketvirto kurso pirmajame semestre man buvo patikėtos konstruktoriaus pareigos keltuvus gaminančioje ir montuojančioje įmonėje. Šiame darbe sėkmingai dirbu iki šiol“ - UAB „Paradis liftai“ konstruktorius Simon Kazarian

„Įmonė yra autorizuotas Autodesk firmos atstovas Lietuvoje. Pagrindinė veiklos kryptis - programinės įrangos mechanikos projektavimui sprendimai, jų diegimas Lietuvos įmonėse. Įmonė taip pat yra ir Autodesk Programinės įrangos tobulinimo tinklo (ADN) narė.
Įmonėje programinės įrangos inžinieriaus pareigose dirba Mechanikos inžinerijos programos studijas baigęs Gražvydas Kazokaitis. Jo darbas yra studijuoti užsakovo produkto projektavimo procesą, pateikti sprendimus, kaip optimizuoti jį ir sudaryti programinės įrangos produktų eilę, kuri realizuotų teikiamus sprendimus. Greta to, jis sudaro mokymo programas, pagal kurias klientas yra apmokomas darbui, atsižvelgiant į jo konkrečią specifiką ir pateiktą pasiūlymą. Taip pat, Gražvydas dirba ir įmonės kuriamų ir gaminamų produktų vystymo ir gamybos procese ir yra atsakingas už testavimą.
Gražvydo turimos kompetencijos, t. y. gebėjimai taikyti šiuolaikines įrenginių projektavimo, modeliavimo programas, gilus gamybos technologijų, techninės dokumentacijos rengimo ir standartų išmanymas, rodo, kad Mechanikos inžinerijos studijų programa yra kokybiškai įgyvendinama“ - UAB „Čeli APS“ programinės įrangos ir procesų diegimų vadovas dr. Saulius Dereškevičius

Karjera

Nuo konstruktoriaus, technologo. Projekto vadovo. Skyriaus vadovo. Vyriausiojo konstruktoriaus. Vyriausiojo technologo. Iki įmonės vadovo.

Absolventai jau dirba

„Schmitz Cargobull Baltic“. „Techninis projektas“. „Norac“. „Metalistas LT“. „Panevėžio Aurida“. „Kemek Engineering“. „Lietkabelis“. „Vitrimta“. „Jutrix“. „Mertonas“. „Aulaukis“. „Aksonas“. „Kauno energija“. „Kauno staklės“. „Hi-Steel“. „FASA“. „INTERSURGICAL“. „Termoskalė". „Laumetris“. „Orkos“. „Čeli APS". „Dovaina“. „GTV“. „Stevila“. „Baltec CNC Technologies“. Kita.

Praktika

„Hi Steel“. „Baltec CNC Technologies“. „LAUMETRIS“. „Kauno energetikos remontas“. „Termoskalė“. Kita.

Papildomos veiklos ir galimybės

1. LMT finansuojamos studentų mokslinės praktikos
2. LINPRA organizuojami studentų verslumo neformalaus ugdymo projektai
3. Dalyvavimas akademiniame pradedančiųjų technologinių įmonių inkubatoriaus KTU „Startup Space“ veikloje
4. Dalyvavimas DEMOLA projektuose
5. Dalyvavimas rengiant įmonių užsakomuosius projektus

1 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Matematika 1 (P130B001)66
2Informacinės technologijos 1 (P175B301)33
3Inžinerinė grafika (T210B303)66
4Technikos ir technologijų raida (T130B167)66
5BUS: Asmens sveikatos ugdymo alternatyvos 201633
6BUS: Filosofijos alternatyvos 201666

2 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Matematika 2 (P130B002)66
2Fizika 1 (P190B101)66
3Informacinės technologijos 2 (P175B302)33
4Statika ir kinematika (P190B201)66
5Kompiuterinė braižyba (T210B301)33
6Medžiagų inžinerija ir medžiagotyra (T450B103)66

3 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Medžiagų mechanika (P190B504)66
2Dinamika (P190B202)33
3Konstrukcinių medžiagų technologijos (T450B112)33
4Tikimybių teorija ir statistika (P160B003)66
5Fizika 3 (P200B104)33
6Chemija (P401B401)66
7SSA: Asmenybės ugdymo alternatyvos 201633

4 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Žmogaus sauga (T500B002)33
2Elektros ir elektronikos grandinės (T190B270)66
3Taikomoji termodinamika ir hidromechanika (T200B109)66
4Skaitiniai inžinerijos metodai (T210B171)66
5Konstrukcinių elementų atsparumas (T210B501)33
6Kompiuterinis projektavimas 1 (T130B033)66

5 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Mechanizmų ir mašinų teorija (T210B446)66
2Pjovimo procesai ir įrankiai (T130B139)66
3Mašinų elementai 1 (T210B403)66
4BUS: Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis) 201666
5SSA: Verslumo ugdymo alternatyvos 201666

6 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Technologinė praktika (PR00B022)3030
2Asmeninis modulių rinkinys 2016 (I pakopos)66
3Specializacijų dalykai2424

7 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Gaminio kūrimo praktika (PR00B220)3030
2Asmeninis modulių rinkinys 2016 (I pakopos)1212
3Specializacijų dalykai1818

8 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Gaminio estetika (T210B191)66
2Bakalauro baigiamasis projektas (PR00B134)1818
3SSA: Socio-ekonominės aplinkos pažinimo alternatyvos 201666

Specializacijų dalykai

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
Inžinerinis projektavimas
1Gamybos paruošimas ir įrenginiai (T130B801)66
2Mašinų elementai 2 (T210B170)66
3Mašinų gamybos technologija 1 (T130B012)66
4Matavimai ir valdymas (T210B162)66
5Profesinė praktika (T000B139)1212
6Semestro projektas (T130B184)66

BUS: Asmens sveikatos ugdymo alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Sportuojančių asmenų sveikatos ugdymas (B710B001)33
2Asmens sveikatos ugdymas (B710B195)33

BUS: Filosofijos alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Medijų filosofija (H120B111)66
2Filosofija (H120B031)66

BUS: Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis) 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Anglų kalba (C1 lygiu) (H570B104)66
2Vokiečių kalba (C1 lygiu) (H530B101)66
3Prancūzų kalba (C1 lygiu) (H460B104)66
4Rusų kalba (C1 lygiu) (H595B103)66

SSA: Asmenybės ugdymo alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Komunikavimo pagrindai (S265B010)33
2Karjeros kūrimas (S280B105)33
3Taikomoji psichologija (S264B001)33

SSA: Socio-ekonominės aplinkos pažinimo alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Inžinerinė ekonomika (S180B103)66
2Darni socialinė raida (S210B003)66

SSA: Verslumo ugdymo alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Technologijų antreprenerystė (S000B177)66
2Įmonių valdymo pagrindai (S190B377)66
3Marketingas (S191B017)66
4Įmonės apskaitos ir finansų valdymo pagrindai (S192B114)66