Naujųjų medijų kalba

 

Ši, anglų kalba dėstoma programa – norintiems išmokti „žaisti su kalba“, pažinti elektroninės komunikacijos paslaptis, gebėti analizuoti „vaizdo dizaino“ gramatiką bei puikiai mokėti keletą užsienio kalbų (prancūzų, vokiečių, rusų, italų, ispanų ar švedų). Norintieji gali įgyti dvigubą bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Antrame semestre siūloma rinktis gretutinės krypties studijų programą.

Ko išmoksiu?

Absolventas žino pagrindines lingvistikos ir naujųjų medijų kalbos teorijas, turi jos vartosenos įgūdžių, supranta naujųjų medijų kultūros poveikį visuomenei. Geba analizuoti tekstus įvairiais aspektais, kurti įvairių žanrų kūrybinius, akademinius, techninius ir profesinius tekstus, juos redaguoti ir parengti publikavimui tiek įprastu tiek skaitmeniniu formatu, juos derinti su multimedijos audiovizualine informacija. Gerai išmano anglų kalbos sandarą, vartojimo ypatumus, geba laisvai reikšti mintis anglų kalba raštu bei žodžiu.

Žiniomis dalinasi

Pareigos dėstytoja Simona Stano, Turino universitetas (Italija)
Paskaitų tematika: „Kalba ir komunikacija“

Profesorius, rašytojas James Stewart, Dundee universitetas (Jungtinė Karalystė)
Paskaitų tematika: „Kūrybinis rašymas“

Elgsenos ir komunikacijos teorijos instituto direktoriaus pavaduotoja Reka Jablonkai, Budapešto Korvinus universitetas
Paskaitų tematika: „Taikomosios kalbotyros įvadas“

Lektorius Andrea Bernini, Ruprecht-Karls Universität Heidelberg (Vokietija)
Paskaitų tematika: „Kalbos politika“

Galimybės rinktis

Gretutinės studijos: Europos Sąjungos studijos, Informatika, Kultūros filosofija, Matematika, Politikos mokslai, Psichologija, Rinkodara, Pedagogika, Verslas, Vertimas, Viešasis administravimas, Žmonių išteklių vadyba


Įgyjama kvalifikacija

Lingvistikos bakalauras

Studijų kalba

Anglų

Studijų trukmė

4 m. - nuolatinės. 6 m. - ištęstinės.

Fakultetas

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
A. Mickevičiaus g. 37, 44244, Kaunas

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Donelaičio g. 73–114, Kaunas
mob. tel. +370 (687) 53 790
tel. +370 (37) 300 045
tel. +370 (37) 300 054
e. p. studijos@ktu.lt
Skype: studijosKTU

Žinios, jų taikymas

A1Žino ir supranta pagrindines lingvistikos teorijas, geba apibendrinti, integruoti bei kūrybiškai taikyti lingvistikos žinias naujųjų medijų kontekste;
A2Žino ir supranta taikomosios kalbotyros principus ir tyrimo metodus;
A3Žino ir supranta fonologijos, gramatikos, leksikologijos ir semantikos teorinius modelius ir principus;
A4Žino ir supranta teksto struktūros principus, diskurso modelius ir funkcinius stilius;
A5Žino ir supranta viešojo kalbėjimo principus ir kontekstus;
A6Žino ir supranta šiuolaikines medijų teorijas, naujųjų medijų kultūros elementus, medijų galią, socialinę kontrolę, virtualias bendruomenes;
A7Žino ir supranta naujųjų medijų kalbą, hipertekstą, populiariąją ir vaizdo kultūrą bei skaitmeninį kultūrinį sluoksnį.
A8Žino ir supranta informacijos rengimo skaitmeninėms terpėms principus.

Gebėjimai atlikti tyrimus

B1Geba moksliškai nagrinėti lingvistinę tiriamąją medžiagą, praktiškai taikyti mokslinius tyrimo metodus bei interpretuoti gautus duomenis;
B2Geba interpretuoti tyrimų rezultatus platesniame lingvistiniame ir medijų kontekste.

Specialieji gebėjimai

C1Geba sistemingai ir kritiškai analizuoti, vertinti bei kūrybiškai interpretuoti tekstus įvairiais lygmenimis ir aspektais naujųjų medijų kontekste;
C2Geba kurti įvairių žanrų kūrybinius, akademinius, techninius ir profesinius tekstus, juos redaguoti ir parengti publikavimui;
C3Geba analizuoti ir vertinti naujųjų medijų kultūros procesus nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis;
C4Geba atpažinti funkcionuojančius naujųjų medijų modelius, paaiškinti jų kontekstą, savarankiškai identifikuoti praktines naujųjų medijų kalbos problemas ir jas spręsti;
C5Geba redaguoti, konvertuoti ir kurti multimedijos audiovizualinę medžiagą.

Socialiniai gebėjimai

D1Geba planuoti užduočių atlikimo laiką, dirbti individualiai bei grupėse;
D2Geba aiškiai ir sklandžiai perteikti informaciją raštu ir žodžiu dviejomis užsienio kalbomis;
D3Geba dalykiškai bendrauti, diskutuoti, pagrįsti savo nuomonę, būti tolerantiškais kitų nuomonei, konstruktyviai kritikuoti ir pozityviai reaguoti į kritiką;
D4Geba dirbti tarpdalykinėje komandoje, generuoti naujas idėjas ir integruoti žinias.

Asmeniniai gebėjimai

E1Geba taikyti užduočių atlikimui informacines technologijas;
E2Geba rasti ir pasirinkti tinkamus informacijos šaltinius, informacijos rinkimo, sisteminimo ir analizės metodus;
E3Geba kritiškai, analitiškai, logiškai ir kūrybiškai mąstyti;
E4Geba apibendrinti ir daryti išvadas bei formuluoti pagrįstus pasiūlymus;
E5Geba savarankiškai ir nuolat plėtoti savo dalykines žinias bei gebėjimus, reikalingus nuolatiniam profesiniam tobulėjimui.

„Medijų kalbos studijas baigę studentai, mano, kaip personalo specialisto manymu, būtų konkurencingi rinkoje ir paklausūs ypač viešųjų ryšių ir marketingo srityse, nes pasigendame moderniai ir naujoviškai mąstančių ir su naujausiais media sprendimais susidūrusių absolventų“ - AB „Volfas Engelman“ personalo direktorė Sandra Nezabitauskienė

Karjera

Nuo žurnalisto. Apžvalgininko. „Blogerio“. Televizijos, radijo laidų vedėjo ar organizatoriaus. Atstovo spaudai. Vertėjo. Vertėjo-vadybininko. Reklamos teksto kūrėjo. Portalo, laikraščio, žurnalo ir pan. redaktoriaus. Iki konsultacinės įmonės savininko.

Praktika

Wix.com. Delfi.lt. Alfa.lt. „Alma Littera“. BNS Baltic News Service. „Elektroninės leidybos namai“. Rinkodara.lt. Kita.

Papildomos veiklos ir galimybės

1. Galimybė rašyti SHMM fakulteto internetiniam puslapiui
2. „Foto gaudynių“ konkursas
3. Katedros Facebook paskyros administravimas

1 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Medijų kultūros elementai (H360B123)66
2Inovatyvios informacinės technologijos (P170B107)66
3Anglų kalba (C1 lygiu) (H570B104)66
4Antrosios užsienio kalbos alternatyvos (EU, lingvistikos ir vertimo krypties programoms) 201666
5BUS: Asmens sveikatos ugdymo alternatyvos 201633
6SSA: Asmenybės ugdymo alternatyvos 201633

2 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Kalbos studijos 2: Gramatinė struktūra (H004B010)66
2Taikomosios kalbotyros įvadas (H360B120)66
3Įvadas į naujųjų medijų teorijas (H120B110)66
4Tekstas, diskursas, funkcinis stilius (H004B130)66
5Antrosios užsienio kalbos alternatyvos (EU, lingvistikos ir vertimo krypties programoms) 201666

3 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Hiperteksto įvadas (H360B103)66
2Kūrybinis rašymas (H004B103)66
3Kalbos studijos 1: Fonologija (H351B103)66
4Antrosios užsienio kalbos alternatyvos (EU, lingvistikos ir vertimo krypties programoms) 201666
5Pagrindinės arba gretutinės studijų krypčių alternatyvos66

4 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Akademinis rašymas (H004B102)66
2Kalbos studijos 3: Leksikologija (H353B001)66
3Antrosios užsienio kalbos alternatyvos (EU, lingvistikos ir vertimo krypties programoms) 201666
4Pagrindinės arba gretutinės studijų krypčių alternatyvos1212

5 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Techninis ir profesinis rašymas ir redagavimas (H004B100)66
2Multimedijos elementai (T120B186)66
3Kalbos studijos 4: Semantika (H352B102)66
4Pagrindinės arba gretutinės studijų krypčių alternatyvos1212

6 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Rašymas medijoms (H004B104)66
2Tyrimo metodologija (H004B105)66
3Medijų filosofija (H120B111)66
4Pagrindinės arba gretutinės studijų krypčių alternatyvos1212

7 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Audiovizualinės kultūros studijos (H360B121)66
2Viešasis kalbėjimas (H004B101)66
3Informacijos rengimas ir publikavimas internete (T000B219)66
4Pagrindinės arba gretutinės studijų krypčių alternatyvos1212

8 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Bakalauro baigiamasis projektas (H000B133)1212
2Baigiamoji praktika (PR00B211)1212
3Pagrindinės arba gretutinės studijų krypčių alternatyvos66

Antrosios užsienio kalbos alternatyvos (EU, lingvistikos ir vertimo krypties programoms) 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Prancūzų kalba (A1 lygiu) (H460B119)66
2Prancūzų kalba (A2 lygiu) (H460B330)66
3Prancūzų kalba (B1 lygiu) (H460B430)66
4Prancūzų kalba (B2 lygiu) (H460B530)66
5Rusų kalba (A1 lygiu) (H595B127)66
6Rusų kalba (A2 lygiu) (H595B010)66
7Rusų kalba (B1 lygiu) (H595B011)66
8Rusų kalba (B2 lygiu) (H595B002)66
9Vokiečių kalba (C1 lygiu) (H530B620)66
10Vokiečių kalba (A1 lygiu) (H530B119)66
11Vokiečių kalba (A2 lygiu) (H530B320)66
12Vokiečių kalba (B1 lygiu) (H530B420)66
13Prancūzų kalba (C1 lygiu) (H460B630)66
14Rusų kalba (C1 lygiu) (H595B003)66
15Vokiečių kalba (B2 lygiu) (H530B520)66
16Italų kalba (A2 lygiu) (H480B103)66
17Italų kalba (B1 lygiu) (H480B105)66
18Italų kalba (B2 lygiu) (H480B104)66
19Ispanų kalba (A1 lygiu) (H490B107)66
20Ispanų kalba (A2 lygiu) (H490B001)66
21Ispanų kalba (B2 lygiu) (H490B100)66
22Ispanų kalba (C1 lygiu) (H490B101)66
23Italų kalba (A1 lygiu) (H480B102)66
24Švedų kalba (A1 lygiu) (H580B010)66
25Švedų kalba (A2 lygiu) (H580B100)66
26Švedų kalba (B1 lygiu) (H580B101)66
27Švedų kalba (B2 lygiu) (H580B102)66
28Ispanų kalba (B1 lygiu) (H490B010)66

BUS: Asmens sveikatos ugdymo alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Sportuojančių asmenų sveikatos ugdymas (B710B001)33
2Asmens sveikatos ugdymas (B710B195)33

SSA: Asmenybės ugdymo alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Komunikavimo pagrindai (S265B010)33
2Karjeros kūrimas (S280B105)33
3Taikomoji psichologija (S264B001)33