Viešasis administravimas

 

KTU yra pirmasis universitetas, kuriame buvo pradėtos organizuoti viešojo administravimo studijos. Todėl mes būsimiesiems specialistams garantuojame patirtį, profesionalumą ir studijų kokybę. Vykdant studijų užduotis, gilinant teorines žinias ir lavinant praktinius įgūdžius studentams padeda kvalifikuota ir kompetentinga dėstytojų komanda. Norintieji gali rinktis gretutines studijas ir įgyti dvigubą bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba dalines studijas, praktiką pagal ERASMUS+ programą užsienio universitetuose ir organizacijose.

Ko išmoksiu?

Baigęs Viešojo administravimo bakalauro studijas absolventas įgis valstybės valdymo žinių, išmanys viešojo administravimo, viešosios politikos ir teisės principus, gebės profesionaliai taikyti novatoriškas vadybines technologijas viešojo sektoriaus veikloje, suvoks socialinių tyrimų procesą ir metodus, gebės juos taikyti viešojo administravimo problemoms nustatyti ir analizuoti, galimoms jų sprendimų kryptims projektuoti, gebės dalykiškai bendrauti, diskutuoti, pagrįsti savo nuomonę.

Žiniomis dalinasi

Valstybės tarnybos departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos direktorius Osvaldas Šarmavičius
Paskaitų tematika: valstybės tarnybos aktualijos ir reformos Lietuvoje

Seimo narė, komiteto narė Vincė Vaidevutė Margevičienė, LR Seimas, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas
Paskaitų tematika: įstatymų leidybos procesas Lietuvos Respublikoje

Kauno miesto savivaldybės administracija, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Marija Vyšniauskienė
Paskaitų tematika: pagrindinės miesto socialinių paslaugų plėtros kryptys ir prioritetai, jų įgyvendinimo strategija ir socialinės politikos įgyvendinimas Kauno mieste

LR Vyriausybės kanceliarija, viešojo valdymo ir socialinės aplinkos departamento direktorė, valstybės pažangos tarybos sekretoriato vadovė Jurgita Domeikienė
Paskaitų tematika: strateginio valdymo sistema Lietuvoje. Lietuvos pažangos strategija „Lietuva-2030“ – nuo idėjos iki rezultatų.

Kauno bendruomenių centrų asociacijos Tarybos pirmininkas Ramūnas Navickas
Paskaitų tematika: bendruomenės ir vietos savivalda

Galimybės rinktis

Gretutinės studijos: Apskaita, Ekonomika, Europos Sąjungos studijos, Finansai, Kultūros filosofija, Lingvistika, Pedagogika, Politikos mokslai, Psichologija, Rinkodara, Verslas, Vertimas, Žmonių išteklių vadyba


Įgyjama kvalifikacija

Viešojo administravimo bakalauras

Studijų kalba

Lietuvių

Studijų trukmė

4 m. - nuolatinės.

Fakultetas

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
A. Mickevičiaus g. 37, 44244, Kaunas

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Donelaičio g. 73–114, Kaunas
mob. tel. +370 (687) 53 790
tel. +370 (37) 300 045
tel. +370 (37) 300 054
e. p. studijos@ktu.lt
Skype: studijosKTU

Bazinės žinios ir gebėjimai

A1Išmano ekonominį, socialinį, teisinį bei politinį viešojo administravimo kontekstą
A2Žino ir supranta viešojo administravimo teorijas, modelius, procesus, metodus, aktualius nacionalinius ir tarptautinius kontekstus.
A3Išmano organizacinės veiklos vadybos modelius, geba planuoti, koordinuoti ir kontroliuoti organizacinius procesus
A4Geba rinkti ir analizuoti duomenis, atlikti kokybinius ir kiekybinius viešojo administravimo tyrimus, pateikti duomenimis grįstas išvadas.

Bazinės žinios ir gebėjimai viešosios politikos valdymo srityje

B1Supranta viešosios politikos valdymo procesą.
B2Geba identifikuoti, analizuoti ir savarankiškai pasirinkti viešojo valdymo praktikoje naudojamus instrumentus ir modelius.
B3Geba nustatyti ir spręsti viešojo sektoriaus problemas, atsižvelgdami į politines, teisines, ekonomines ir socialines realijas;

Baziniai įgūdžiai bendradarbiauti su piliečiais, leidžiant jiems dalyvauti viešajame valdyme

C1Geba nustatyti ir užtikrinti NVO bei ekspertų įtraukties į viešąjį valdymą galimybes.
C2Geba bendradarbiauti su piliečiais ir NVO skatinant juos dalyvauti viešajame valdyme.

Esminės žinios ir gebėjimai atpažinti viešąjį interesą ir etikos principus bei grįsti jais priimamus sprendimus, savo veikloje laikytis moralinių normų ir socialinių vertybių

D1Geba priimti sprendimus sąžiningai ir laikytis viešojo administravimo etikos principų.
D2Supranta viešojo administravimo vertybes ir moralines normas, geba jų laikytis vykdydami tyrimus ir bendraudami su piliečiais.
D3Geba derinti privačius ir viešuosius interesus nesiekdami asmeninės naudos

„Ši programa - norintiems įgyti ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių apie viešojo administravimo sistemą Lietuvoje bei jos pasaulinę praktiką; svarbu paminėti ir dėstytojus, kurie perteikdami savo turimas žinias profesionaliai ir įdomiai pritaiko jas nūdienos aktualijoms. Aš esu dėkinga KTU, jog galėjau studijuoti viešojo administravimo programą. Mano gyvenimui įgytos žinios, praktika pasitarnavo su kaupu, jas galiu panaudoti savo tolimesnėse studijose, darbuose ir kasdieniniame gyvenime“ - Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, kultūrinės veiklos vadybininkė–generalinio direktoriaus padėjėja Justina Jasinskaitė

„Su KTU vykdomos Viešojo administravimo bakalauro studijų programos atstovais bendradarbiaujame jau kurį laiką, kiekvienais metais esu kviečiamas pirmininkauti kvalifikacinės komisijos posėdžiams, priimame studentus į praktiką, įtraukiame juos į Kauno miestui aktualių problemų sprendimą. Šios studijų programos absolventai įgyja įvairių kompetencijų, kurios yra būtinos praktinėje valstybės tarnybos veikloje (tokių, kaip kritinis mąstymas, gebėjimas bendradarbiauti su piliečiais, gebėjimas taikyti įvairius viešojo valdymo instrumentus ir kt.)“ - Kauno miesto savivaldybės tarybos narys, visuomeninės organizacijos „Vieningas Kaunas“ direktorius Povilas Mačiulis

Karjera

Nuo viešojo administravimo institucijos skyriaus specialisto. Vyr. specialisto. Skyriaus vedėjo pavaduotojo. Skyriaus vedėjo. Departamento direktoriaus. Iki viešojo administravimo institucijos vadovo.

Absolventai jau dirba

„Kauno arena“. Lietuvos savivaldybių administracijos. Valstybinė mokesčių inspekcija. Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Centrinė projektų valdymo agentūra. „Danske Bank“, „Swedbank“. Kita.

Praktika

Lietuvos savivaldybių administracijos. Lietuvos ministerijos. Viešąsias paslaugas teikiančios organizacijos. Nevyriausybinės organizacijos. Tarptautinės nevyriausybinės organizacijos. Kita.

Papildomos veiklos ir galimybės

1. Narystė Akademiniame mokslo pažinimo klube
2. Narystė Socialinių, humanitarinių mokslų ir metų fakulteto studentų atstovybėje
3. Narystė KTU Studentų mokslinėje draugijoje
4. AIESEC
5. Debatų klubas

1 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Įvadas į viešąjį administravimą (S189B101)66
2Valdžia ir politika (S170B117)66
3Psichologija (S260B100)66
4Teisės įvadas (S110B001)66
5Inovatyvios informacinės technologijos (P170B107)66

2 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Viešosios politikos pagrindai (S189B107)66
2Vietos savivaldos pagrindai (S189B114)66
3BUS: Asmens sveikatos ugdymo alternatyvos 201633
4BUS: Filosofijos alternatyvos 201666
5BUS: Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis) 201666
6SHMMF SSA: Asmenybės ugdymo alternatyvos (tik S srities programoms) 201633

3 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Ekonomikos pagrindai (S180B120)66
2Statistika (P160B110)66
3Kiekybiniai ir kokybiniai socialinių tyrimų metodai (S189B112)66
4Pagrindinės arba gretutinės studijų krypčių alternatyvos1212

4 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Viešojo administravimo organizacijų teorijos (S189B115)66
2Viešųjų paslaugų administravimas (S189B130)66
3Administracinės teisės pagrindai (S111B251)66
4Pagrindinės arba gretutinės studijų krypčių alternatyvos1212

5 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Europos Sąjungos valdymo sistema (S189B123)66
2Viešųjų finansų valdymas (S189B010)66
3Darni socialinė raida (S210B003)66
4Pagrindinės arba gretutinės studijų krypčių alternatyvos1212

6 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Strateginis planavimas viešojo sektoriaus organizacijose (S189B116)66
2Miestų ir regionų vystymas (S189B119)66
3Vietos savivaldos pagrindai (S189B114)66
4Pagrindinės arba gretutinės studijų krypčių alternatyvos1212

7 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Pilietinė visuomenė Europos Sąjungoje (S170B123)66
2Viešosios programos ir projektai (S170B120)66
3Viešojo administravimo etikos pagrindai (S189B012)66
4Pagrindinės arba gretutinės studijų krypčių alternatyvos1212

8 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Praktika (S000B107)1818
2Bakalauro baigiamasis projektas (S000B019)1212

Pagrindinės arba gretutinės studijų krypčių alternatyvos

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
PAGRINDINĖS krypties dalykai
1Logika (H140B001)66
2Nevyriausybinės organizacijos viešojo valdymo sistemoje (S189B120)66
3Viešosios informacijos valdymas (S189B129)66
4Vietinis ekonominis vystymas (S189B159)66
5Alternatyvos 166
6Alternatyvos 266
7Asmeninis modulių rinkinys 2016 (I pakopos)66
8SHMMF SSA: Antrepreneriškumo ir verslumo ugdymo alternatyvos 201666

Alternatyvos 1

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Rinkodara viešajame sektoriuje (S189B160)66
2Viešosios politikos analizės įvadas (S170B114)66

Alternatyvos 2

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Tarptautiniai santykiai (S170B161)66
2Viešosios politikos sprendimų priėmimas (S170B118)66

BUS: Asmens sveikatos ugdymo alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Sportuojančių asmenų sveikatos ugdymas (B710B001)33
2Asmens sveikatos ugdymas (B710B195)33

BUS: Filosofijos alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Medijų filosofija (H120B111)66
2Filosofija (H120B031)66

BUS: Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis) 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Anglų kalba (C1 lygiu) (H570B104)66
2Vokiečių kalba (C1 lygiu) (H530B101)66
3Prancūzų kalba (C1 lygiu) (H460B104)66
4Rusų kalba (C1 lygiu) (H595B103)66

SHMMF SSA: Antrepreneriškumo ir verslumo ugdymo alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Technologijų antreprenerystė (S000B177)66
2Įmonių valdymo pagrindai (S190B377)66

SHMMF SSA: Asmenybės ugdymo alternatyvos (tik S srities programoms) 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Komunikavimo pagrindai (S265B010)33
2Karjeros kūrimas (S280B105)33
3Akademinis rašymas (H360B124)33