Strateginė lyderystė

 

Tai vienintelė tokio pobūdžio programa Lietuvos universitetuose. Joje akcentuojama strateginio mąstymo, strateginių sprendimų priėmimo kompetencija, ją derinant su asmeninių lyderio savybių formavimu ir veiklos metodų įvaldymu. Kadangi į šią studijų programą priimami bet kurios srities (socialinį, inžinerinį, kt.) universitetinį išsilavinimą ar vadybinės veiklos kelerių metų patirtį bei aukštąjį išsilavinimą turintys asmenys, sudaromos plačios galimybės formuoti savo individualią studijų programą. Taip, šalia strateginio valdymo kompetencijos, jis gali įgyti verslo vadybos ar organizacijų dizaino ir valdymo kompetenciją. Absolventas gerai žino šiuolaikinius vadybos metodus ir koncepcijas, yra įvaldęs strateginės analizės, organizacijos dizaino, novatoriškų verslo modelių projektavimo metodus.

Ko išmoksiu?

Absolventai įgis bendrus lyderystės instrumentus, būtinus vadovauti žmonėms bet kurio tipo įmonėje ar organizacijoje. Programa leis išplėsti gebėjimą kūrybiškai ir strategiškai mąstyti, novatoriškai spręsti problemas, taikyti šiuolaikinius organizacijos valdymo metodus. Mokės taikyti kūrybinio problemų sprendimo metodus, strateginės lyderystės galimybes asmeniniam, darbuotojų ir visos organizacijos tobulėjimui ir sėkmei. Gebės inicijuoti ir efektyviai realizuoti strateginius pokyčius organizacijoje vadovaudamasis aiškiai išreikštomis vertybinėmis orientacijomis ir etišku požiūriu į veiklą. Gebės realizuoti veiklos funkcijas susijusias su žmogiškųjų išteklių, inovacinių procesų valdymu bet kokio tipo organizacijose.

Žiniomis dalinasi

UAB „Vittamed technologies“, KTU Sveikatos telematikos instituto direktorius profesorius dr. Arminas Ragauskas
Paskaitų tematika: „Išradimų ir jais grįstų inovacijų vystymas, MTEP sprendimų komercializacija globaliu mastu“

UAB „ECG“ direktorius Edmundas Kolevaitis
Paskaitų tematika: „Strateginiai valdymo sprendimai“, „Verslo ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimas kuriant bendrą vertę“


Įgyjama kvalifikacija

Vadybos magistras

Studijų kalba

Lietuvių

Studijų trukmė

1,5 m. - nuolatinės. 2 m. - ištęstinės.

Fakultetas

Ekonomikos ir verslo fakultetas
Gedimino g. 50, 44239, Kaunas

Kontaktai

Donelaičio g. 20, Kaunas
tel. 8 (37) 30 05 52
e. p. evf@ktu.lt

Žinios, jų taikymas

A1Know, explain and interpret advanced concepts and approaches in strategy and leadership, its relations to theories and conceptions of modern management.
A2Know and understand the complexity of knowledge and intellectual capital management.
A3Know and understand the importance of strategic, creative and innovative thinking for individual and organizational leadership.
A4Know and is able to apply business and entrepreneurship mind-set in different contexts.

Gebėjimai atlikti tyrimus

B1Able to design and organize a social research; develop a research methodology.
B2Able to perform quantitative and qualitative social researches competently.
B3Able to apply methods and techniques of strategic and intelligence analysis.
B4Able to interpret research results in a broader social context and prepare recommendations for solving problems identified.

Specialieji gebėjimai

C1Able to identify strategic challenges, and prepare adequate responses based on smart use of key competences and absorption of external resources.
C2Able to design and implement innovative and strategic transformations in a particular field of action.
C3Able to identify, penetrate and assess properly the processes in an organization and its environment; to choose and implement adequate strategies considering them.
C4Able to design the organisation that values creativity, dynamism, learning and is able rapidly adjust to external challenges.

Socialiniai gebėjimai

D1Able to communicate professionally in a mother-tongue and one foreign language at least.
D2Able to work in a team and organize individual and group work.
D3Able to communicate with people from various cultures appreciating their attitudes and regarding their traditions.
D4Able to reconcile professional activities with principles of sustainable development and shared value creation.

Asmeniniai gebėjimai

E1Able to think and contemplate strategically, critically and creatively; apply creative decisions and innovative activity in practice.
E2Apply continuous learning for development own individual competence and empower organisational learning.
E3Able to communicate effectively in multicultural environment and make use of modern information technologies.

„Mane studijos šioje programoje sužavėjo. Prieš tai buvau baigusi Lietuvoje kitą universitetą, todėl galiu objektyvai palyginti studijas. Ši programa ir pačios studijos, bendravimas su dėstytojais – savo srities profesionalais mane „uždegė“, išmokė įžvelgti strateginius iššūkius, juos suprasti. Daug analizavome pasaulio lyderių ir sėkmingiausių įmonių sėkmės modelius, o tai paskatino pačiai siekti tapti lyderiu. Svarbiausia – supratau, kad tai visai realu“ – „Deprofes“ ekspertė Marija De Potestad (Ispanija)

„Universitetai ir kolegijos rengia tikrai daug verslo ir vadybos specialistų. Tačiau yra bent kelios esminės problemos. Pirmoji yra ta, jog nelabai svarbu kokį universitetą bus baigęs tokių studijų absolventas, jų visų išsilavinimas ir kompetencija yra labai panaši. Antroji yra ta, jog absolventams labai trūksta gebėjimo mastyti nestandartiškai, kūrybiškai, o juo labiau – strategiškai. Šios magistro programos išskirtinis bruožas yra tai, jog būtent tokioms kompetencijoms ugdyti ši programa ir skirta. Būtent tokiomis kompetencijomis pasižyminčių darbuotojų laukia visos perspektyviai mąstančios verslo organizacijos“ - UAB „ECG“ direktorius Edmundas Kolevaitis

Karjera

Nuo bet kurio tipo – verslo, viešojo sektoriaus organizacijos strateginio vystymo, žmogiškųjų išteklių padalinių darbuotojo. Iki vadovo.

Absolventai jau dirba

„Kauno energija“. „Lytagra“. „Joldija“. Lietuvos paštas. „Mondelez International“. Kauno kolegija. Apygardos teismas. „Audimas“. „Magneta Logistics“. Kita.

Papildomos veiklos ir galimybės

1. Lyderystės akademija
2. Įsitraukimas į nacionalinio konkurencingumo ir inovacijų vadybos, Sumanaus vystymo mokslo grupių veiklą, realizuojamus šalies, miesto, klasterių, organizacijų vystymo projektus

1 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Strateginė analizė (S170M116)55
2Organizacinė lyderystė (S189M185)55
3Verslo modelių inovacija (S189M121)55
4Strateginis valdymas (S190M610)1010
5Alternatyvos 55

2 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Socialinių tyrimų metodologija (S189M148)55
2Alternatyvos 55
3Strateginės lyderystės modulių alternatyvos2020

3 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Magistro baigiamasis projektas (S000M110)3030

Alternatyvos

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Lyderystės ir vadovavimo psichologija (S266M010)55
2Sumanus vystymas (S189M018)55
3Žmonių išteklių valdymas (S189M179)55

Alternatyvos

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Intelektinio kapitalo valdymas (S189M104)55
2Komunikacija ir derybos (S265M002)55
3Tinklų kūrimas ir valdymas (S189M130)55

Strateginės lyderystės modulių alternatyvos

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Įmonės finansai (S181M541)55
2Inovacijų vadyba (S190M171)55
3Kūrybiškas problemų sprendimas (S189M035)55
4Organizacijos dizainas (S189M178)1010
5Strateginė antreprenerystė (S189M147)1010
6Strateginė valdymo apskaita (S192M114)55