KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS SKELBIA VIEŠĄ KONKURSĄ DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGOMS

2017 m. Gegužės 8 d.
CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETE
Padalinio pavadinimas
Pareigų pavadinimas
Etato dalis
Studijų kryptis
Reikalingos kompetencijos
Maisto mokslo ir technologijos katedra
docentas
1,0
F06 Maisto technologijos
Ne mažesnė kaip 5 metų pedagoginė patirtis dėstant su biochemija ir biologine organine chemija susijusius dalykus, dėstymo užsienio studentams patirtis, mokslinio darbo patirtis funkcinių molekulių ir bioaktyvių medžiagų tyrimų srityje.
 
Maisto mokslo ir technologijos katedra
docentas
1,0
F06 Maisto technologijos
Ne mažesnė kaip 5 metų pedagoginė patirtis dėstant su biochemija ir fermentacijos technologija susijusius dalykus, dėstymo užsienio studentams patirtis, mokslinio darbo patirtis fotoliuminescencinių molekulių ir biologiškai aktyvių medžiagų tyrimų srityje.
 
Maisto mokslo ir technologijos katedra
docentas
1,0
F06 Maisto technologijos
Ne mažesnė kaip 5 metų pedagoginė patirtis dėstant su maisto toksikologija ir sauga bei maisto produktų savybėmis susijusius dalykus, dėstymo užsienio studentams patirtis, mokslinio darbo patirtis išskiriant ir tiriant bioaktyvius junginius iš įvairių augalinės kilmės žaliavų bei šalutinių jų perdirbimo produktų.
 
Polimerų chemijos ir technologijos
lektorius
0,5
E11 Chemijos inžinerija
Ne mažesnė kaip 2 metų pedagoginio ir mokslinio darbo patirtis polimerų ir skaičiuojamosios chemijos srityse. Tarptautinių MTEP projektų vykdymo, publikavimo aukšto lygio tarptautiniuose mokslo žurnaluose patirtis, geri šnekamosios ir rašytinės anglų kalbos įgūdžiai. Privalumas – darbo pramonėje patirtis.
 
Polimerų chemijos ir technologijos
vyr. mokslo darbuotojas
0,5
08T Medžiagų inžinerija
Ne mažesnė kaip 5 metų  mokslinio darbo patirtis organinės elektronikos prietaisų konstravimo ir charakterizavimo bei organinių puslaidininkių krūvininkų pernašos savybių tyrimo srityse. Tarptautinių MTEP projektų vykdymo, publikavimo aukšto lygio tarptautiniuose mokslo žurnaluose patirtis, geri šnekamosios ir rašytinės anglų kalbos įgūdžiai.
 
Polimerų chemijos ir technologijos
vyr. mokslo darbuotojas
 
0,5
08T Medžiagų inžinerija
Ne mažesnė kaip 5 metų mokslinio darbo patirtis organinių bipolinių puslaidininkių sintezės ir savybių tyrimo srityse. Tarptautinių MTEP projektų vykdymo, publikavimo aukšto lygio tarptautiniuose mokslo žurnaluose patirtis, geri šnekamosios ir rašytinės anglų kalbos įgūdžiai.
 
Polimerų chemijos ir technologijos
mokslo darbuotojas
0,5
08T Medžiagų inžinerija
Ne mažesnė kaip 2 metų mokslinio darbo patirtis organinių  puslaidininkių sintezės ir savybių tyrimo teoriniais bei eksperimentiniais metodais srityse. Tarptautinių MTEP projektų vykdymo, publikavimo aukšto lygio tarptautiniuose mokslo žurnaluose patirtis, geri šnekamosios ir rašytinės anglų kalbos įgūdžiai.
 
Polimerų chemijos ir technologijos
docentas
0,5
E11 Chemijos inžinerija
Ne mažesnė kaip 5 metų pedagoginio darbo patirtis dėstant tekstilės chemijos ir technologijos srities dalykus, mokslinio darbo patirtis polimerų modifikavimo ir taikymo srityje. Mokslinių tyrimų projektų vadovavimo ir vykdymo patirtis.
 
Organinės chemijos
profesorius
 
 
1,0
C01 Chemija
Ne mažesnė kaip 10 metų pedagoginė patirtis dėstant organinės chemijos ir spektroskopijos dalykus. Mokslinio darbo patirtis organinių fotochrominių junginių kūrimo srityje. Nacionalinių ir tarptautinių mokslinių tyrimų projektų vykdymo ir vadovavimo patirtis.
 
Organinės chemijos
docentas
 
 
1,0
E11 Chemijos inžinerija
 
Ne mažesnė kaip 5 metų pedagoginio darbo patirtis dėstant naftos bei jos produktų gamybos technologijos dalykus. Mokslinio darbo patirtis bioaktyvių junginių išskyrimo iš biomasės technologinių tyrimų, biokuro bei naftos produktų technologijų kūrimo srityse.
 
Organinės chemijos
mokslo darbuotojas
 
 
1,0
03P Chemija
Ne mažesnė kaip 2 metų mokslinio darbo patirtis aminorūgščių darinių sintezės ir jų biologinio aktyvumo įvertinimo srityse. Mokslinių tyrimų projektų rengimo ir vykdymo patirtis. Privalumas – vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams ir moksliniams projektams.
 
Organinės chemijos
lektorius
0,5
C01 Chemija
Ne mažesnė kaip 2 metų pedagoginio darbo patirtis dėstant organinę chemiją lietuvių ir anglų kalbomis, vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams.
 
Organinės chemijos
mokslo darbuotojas
0,5
03P Chemija
Ne mažesnė kaip 2 metų mokslinio darbo patirtis amino rūgščių darinių sintezės, aukšto slėgio skysčių chromatografijos ir masių spektrometrijos srityse. Nacionalinių ir tarptautinių mokslinių tyrimų projektų vykdymo patirtis.
 
Organinės chemijos
mokslo darbuotojas
 
0,5
03P Chemija
Ne mažesnė kaip 2 metų mokslinio darbo patirtis biologiškai aktyvių junginių kūrimo ir gryninimo, aukšto slėgio skysčių chromatografijos ir masių spektrometrijos  bei branduolių magnetinio rezonanso spektroskopijos srityse. Mokslinių tyrimų projektų administravimo ir vykdymo patirtis.
 
Organinės chemijos
lektorius
 
0,5
C01 Chemija
Ne mažesnė kaip 2 metų pedagoginio darbo patirtis dėstant organinės chemijos ir biotechnologijos krypties dalykus, vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams.
 
Silikatų technologijos katedra
docentas
1,0
E11 Chemijos inžinerija
 
Ne mažesnė kaip 5 metų pedagoginė patirtis dėstant stiklo technologijas, mokslinio darbo patirtis silikatinių medžiagų, gamtinių išteklių bei technogeninių produktų tyrimų srityje.
 
Silikatų technologijos katedra
docentas
1,0
E11 Chemijos inžinerija
 
Ne mažesnė kaip 5 metų pedagoginė patirtis dėstant keraminių medžiagų technologijas, mokslinio darbo patirtis silikatinių medžiagų, gamtinių išteklių bei technogeninių produktų tyrimų srityje.
 
Silikatų technologijos katedra
docentas
1,0
E11 Chemijos inžinerija
 
Ne mažesnė kaip 5 metų pedagoginė patirtis dėstant procesų modeliavimą ir optimizavimą, mokslinio darbo patirtis silikatinių medžiagų, gamtinių išteklių bei technogeninių produktų tyrimų srityje.
 
Fizikinės ir neorganinės chemijos katedra
profesorius
0,5
C01 Chemija
Ne mažesnė kaip 10 metų pedagoginio darbo patirtis dėstant fizikinę chemiją, mokslinio darbo patirtis neorganinių puslaidininkių fotoelektrochemijos ir fotokatalizės srityse.
 
Fizikinės ir neorganinės chemijos katedra
profesorius
1,0
C01 Chemija
Ne mažesnė kaip 10 metų pedagoginio darbo patirtis dėstant neorganinę chemiją, funkcinių neorganinių medžiagų chemiją, chalkogenų ir kompleksinių junginių chemiją, mokslinio darbo patirtis neorganinių puslaidininkinių ir elektrai laidžių medžiagų sintezės ir jų savybių tyrimų srityje.
 
Fizikinės ir neorganinės chemijos katedra
docentas
1,0
C01 Chemija
Ne mažesnė kaip 5 metų pedagoginė patirtis dėstant fizikocheminę ir instrumentinę analizę bei fizikinę ir analizinę chemiją, mokslinio darbo patirtis neorganinių puslaidininkių fotoelektrochemijos srityje.
 
Fizikinės ir neorganinės chemijos katedra
docentas
1,0
E11 Chemijos inžinerija
 
Ne mažesnė kaip 5 metų pedagoginė patirtis dėstant neorganinių medžiagų (trąšų) gamybos teoriją ir technologiją bei fizikinę chemiją, mokslinio darbo patirtis trąšų technologijų ir fizikocheminių tyrimų srityje.
 
Fizikinės ir neorganinės chemijos katedra
docentas
1,0
C01 Chemija
Ne mažesnė kaip 5 metų pedagoginė patirtis dėstant neorganinę ir aplinkos chemiją, mokslinio darbo patirtį metalų chalkogenidų sluoksnių sintezės ir charakterizavimo srityje.
 
Fizikinės ir neorganinės chemijos katedra
lektorius
1,0
C01 Chemija
Ne mažesnė kaip 2 metų pedagoginė patirtis dėstant neorganinę chemiją, mokslinio darbo patirtis metalų chalkogenidų sluoksnių sintezės ir charakterizavimo srityje.
 
Aplinkosaugos technologijos katedra
docentas
1,0
E03 Aplinkos inžinerija
Ne mažesnė kaip 5 metų pedagoginė ir mokslinė patirtis nuotekų valymo, vandens ruošimo, pažangiosios oksidacijos, biosorbcijos ir kitų inovatyvių vandenvalos bei vandentiekos metodų taikymo srityse.
 
Aplinkosaugos technologijos katedra
docentas
1,0
E03 Aplinkos inžinerija
Ne mažesnė kaip 5 metų pedagoginio darbo patirtis dėstant cheminės ir instrumentinės analizės metodus aplinkosaugoje, mokslinio darbo patirtis taikant pažangius teršalų skaidymo vandenyje metodus.
 
EKONOMIKOS IR VERSLO FAKULTETE
 
Padalinio pavadinimas
Pareigų pavadinimas
Etato dalis
Studijų kryptis
Reikalingos kompetencijos
 
Finansų katedra
Profesoriaus
1,0
N300 Finansai
Pedagoginė patirtis dėstant lietuvių ir anglų kalbomis studijų modulius: Finansų pagrindai, Biudžetų sudarymas, Finansų vadyba, Strateginis finansų valdymas, Projektų ekonominis ir socialinis vertinimas, Finansų modeliavimas ir planavimas;
finansų srities mokslinių tyrimų vykdymo ir vadovavimo tyrimams patirtis;
dalyvavimas doktorantūros komiteto ir jo aplinkos veiklose;
ekspertinio darbo mokslo ir studijų srityse patirtis;
bendradarbiavimo su profesinėmis organizacijomis, švietėjiškos veiklos vykdymo patirtis;
tarptautinio bendradarbiavimo mokslo ir studijų srityse patirtis.
 
Marketingo katedra
Docentas
1,0
N 500 Rinkodara
Pedagoginė kompetencija marketingo analitikos ir specifinių marketingo tematikų – antrepreneriško ir nekomercinio marketingo srityse;
Dėstymas lietuvių ir anglų kalbomis, patirtinio ir probleminio mokymo metodų (atvejo analizės, realių verslo problemų sprendimo, kūrybiško mąstymo) taikymas studijų procese;
Mokslinių tyrimų vartotojų elgsenos, vartotojų materializmo, santykių marketingo bei socialiai atsakingos elgsenos srityse patirtis;
Darbo tarptautiniuose, nacionaliniuose bei instituciniuose mokslo projektuose vadovo ir tyrėjo pozicijose patirtis;
Ekspertinio darbo mokslo ir studijų srityse bei organizacijų konsultavimo patirtis. 
 
 
Marketingo katedra
 
 
Docentas
1,0
N 500 Rinkodara
Pedagoginė kompetencija vertės ir santykių su vartotojais valdymo, produkto ir pardavimų valdymo bei marketingo analitikos srityse;
Dėstymas lietuvių ir anglų kalbomis, patirtinio mokymo metodų (imitacijų, atvejo analizių) taikymas studijų procese;
Mokslinių tyrimų vartotojų įsitraukimo į vertės kūrimą, santykių marketingo, įmonių socialinės atsakomybės, produkto valdymo srityse patirtis;
Darbo tarptautiniuose studijų ir nacionaliniuose bei instituciniuose mokslo projektuose patirtis;
Ekspertinio darbo mokslo ir studijų srityse patirtis.
 
Strateginio valdymo katedra
Profesorius
1,0
N200 Vadyba
Globalių inovacijų ir technologijų valdymo, inovacijų internacionalizacijos globaliuose tinkluose tyrimų ir dėstymo anglų kalba pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopos studijose, vadovavimo doktorantams  kompetencija.
Privalomos mokslinės ir pedagoginės kompetencijos: tarptautinė dėstymo ir studijų patirtis, ilgalaikė mokslinė stažuotė arba darbas bent dvejose skirtingų šalių užsienio institucijose susijusioje su mokslo tyrimų sritimi, aukščiausio lygio mokslo darbų rengimas (tarptautinių mokslo straipsnių užsienio indeksuotuose žurnaluose su citavimo indeksu (ISI, SCOPUS), vadovavimas doktorantams ir dalyvavimas doktorantūros komiteto darbe, užsienio tarptautinių indeksuotų žurnalų su citavimo indeksu redkolegijų narystė, globalių mokslo tinklų vystymas.
 
Strateginio valdymo katedra
 
Docentas
 
1,0
N100
Verslas
Antreprenerystės ir technologijų antreprenerystės, taikant inovatyvius metodus dėstymo lietuvių ir anglų kompetencija, ypač įvertinant inžinerinių mokslų specifiką, studentų rengimas tarptautiniams antreprenerystės konkursams, tarptautinių ryšių vystymas.
Privalomos mokslinės ir pedagoginės kompetencijos: dalyvavimas mokslo projektuose, publikuojamų mokslo darbų rengimas, vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams, dalyvavimas bakalauro ir magistro kvalifikacinių komisijų darbe, studijų programų valdymo ir vystymo kompetencija.
 
Vadybos katedra
Profesorius
1,0
N600 Žmonių išteklių vadyba
Pedagoginė kompetencija žmonių išteklių valdymo sistemų srityje, dėstymo lietuvių ir anglų kalbomis patirtis, dėstymo patirtis užsienio institucijose;
Darbo mokslo ir studijų projektuose patirtis.
Patirtis rengiant trečiosios pakopos studentus.
Ekspertinio darbo mokslo ir studijų srityse patirtis.
 
Vadybos katedra
Profesorius
1,0
N200
Vadyba
Pedagoginė kompetencija projektų valdymo srityje, dėstymo lietuvių ir anglų kalbomis patirtis, dėstymo patirtis užsienio institucijose, projektų valdymo kvalifikaciją pagrindžiantis sertifikatas (pvz., PRINC2, PMP, etc.)
Darbo ir vadovavimo tarptautiniuose mokslo ir studijų projektuose patirtis.
Patirtis rengiant trečiosios pakopos studentus.
Ekspertinio darbo mokslo ir studijų srityse patirtis.
 
ELEKTROS IR ELEKTRONIKOS FAKULTETE
 
Padalinio pavadinimas
Pareigų pavadinimas
Etato dalis
Studijų kryptis
Reikalingos kompetencijos
 
Elektronikos inžinerijos katedra
profesorius
 
1,0
H600
Elektronikos ir elektros inžinerija
Ne mažesnė kaip 10 metų pedagoginio darbo patirtis elektronikos inžinerijos studijų krypties srityje. Vadovavimo mokslo- tyrimo ir eksperimentinės plėtros projektams patirtis: bendravimas su užsakovais, projektų pritraukimas, ataskaitų pristatymas, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų organizavimas. Elektronikos įrenginių darbo modeliavimas SPICE programomis. Matavimų rezultatų apdorojimas pasitelkiant MATLAB paketo priemones. Elektroninių ir matavimo įrenginių (sistemų, keitiklių) kūrimas, projektavimas, paruošimas gamybai, programavimas. Elektroninių matavimo sistemų valdymas. Patirtis rengiant viešąsias mokslo populiarinimo paskaitas, interviu televizijos ir radijo laidoms, informaciją spaudai.
 
Elektronikos inžinerijos katedra
docentas
 
0,5
H600
Elektronikos ir elektros inžinerija
Mokslinio ir pedagoginio darbo patirtis metrologijos ir matavimo, elektroninių sistemų testavimo ir diagnostikos, patikimumo pagrindų srityse. Ne mažesnė kaip 10 metų pedagoginio darbo patirtis. Patirtis ruošiant studijų literatūrą: yra bent vienos mokomosios knygos arba vadovėlio ar kitokios mokomosios priemonės universiteto studentams autorius arba bendraautorius.
 
Elektronikos inžinerijos katedra
docentas
0,5
H600
Elektronikos ir elektros inžinerija
 
Ne mažesnė kaip 10 metų mokslinio ir pedagoginio darbo patirtis elektroninių apsaugos ir priešgaisrinės sistemų, vaizdo ir įeigos sistemų, elektronikos sistemų efektyvumo, transporto elektronikos, jutiklių, elektroninių sistemų testavimo ir gamybos srityse. Ne mažesnė kaip 10 metų praktinio darbo patirtis elektronikos pramonėje. Patirtis ruošiant studijų literatūrą: yra bent vienos mokomosios knygos arba vadovėlio ar kitokios mokomosios priemonės universiteto studentams autorius arba bendraautorius.
 
Elektronikos inžinerijos katedra
docentas
 
1,0
H600
Elektronikos ir elektros inžinerija
 
Mokslinio ir pedagoginio darbo patirtis matavimo ir elektroninių sistemų programinės įrangos, analoginių ir skaitmeninių sistemų automatizuoto projektavimo, metrologinės patikros ir testavimo  srityse. Ne mažesnė kaip 10 metų pedagoginio darbo patirtis. Patirtis ruošiant studijų literatūrą: yra bent vienos mokomosios knygos arba vadovėlio ar kitokios mokomosios priemonės universiteto studentams autorius arba bendraautorius.
 
Elektronikos inžinerijos katedra
docentas
 
1,0
H600
Elektronikos ir elektros inžinerija
Mokslinio ir pedagoginio darbo patirtis elektros grandinių, elektronikos, vaizdų apdorojimo, srityse. Patirtis ruošiant studijų literatūrą: yra bent vienos mokomosios knygos arba vadovėlio ar kitokios mokomosios priemonės universiteto studentams autorius arba bendraautorius.
 
Elektronikos inžinerijos katedra
docentas
 
1,0
H600
Elektronikos ir elektros inžinerija
 
Mokslinio ir pedagoginio darbo patirtis elektros grandinių (teorinės elektrotechnikos), biomedicininės inžinerijos: jutiklių, vaizdų apdorojimo, vizualizavimo sistemų srityse. Ne mažesnė kaip 10 metų pedagoginio darbo patirtis. Patirtis ruošiant studijų literatūrą: yra bent vienos mokomosios knygos arba vadovėlio ar kitokios mokomosios priemonės universiteto studentams autorius arba bendraautorius.
 
Elektronikos inžinerijos katedra
lektorius
1,0
H600
Elektronikos ir elektros inžinerija
 
Mokslinio ir pedagoginio darbo patirtis elektronikos pagrindų, valdymo teorijos, technologinių procesų modeliavimo ir valdymo, skaitmeninių vaizdų apdorojimo dirbtinio intelekto metodais, medžiagų mokslo, mikro ir nano elektronikos, dirbtinio intelekto transporto elektronikoje srityse. Patirtis ruošiant studijų literatūrą: yra bent vienos mokomosios knygos arba vadovėlio ar kitokios mokomosios priemonės universiteto studentams autorius arba bendraautorius.
 
Elektronikos inžinerijos katedra
lektorius
 
0,5
H600
Elektronikos ir elektros inžinerija
Mokslinio ir pedagoginio darbo patirtis biomedicininių signalų skaitmeninio apdorojimo ir biomedicininės inžinerijos metodologijos srityse. Ne mažesnė nei 2 metų pedagoginio darbo patirtis.
 
Elektronikos inžinerijos katedra
lektorius
 
0,5
H600
Elektronikos ir elektros inžinerija
Mokslinio ir pedagoginio darbo patirtis elektronikos pagrindų, medžiagų mokslo srityse. Ne mažesnė nei 2 metų pedagoginio darbo patirtis.
 
Elektros energetikos sistemų katedra
profesorius
1,0
07T Informatikos inžinerijos
Ne mažesnė kaip 10 metų pedagoginio darbo patirtis. Ne mažesnė kaip 10 metų mokslinio darbo patirtis Informatikos inžinerijos (07T) mokslo kryptyje.
Šioje mokslo kryptyje turi būti paskelbęs ne mažiau kaip 20 publikacijų Mokslinės informacijos instituto duomenų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą. Ne mažiau kaip 12 publikacijų paskelbta per  pastaruosius 5 metus.
Vadovavimo patirtis doktorantams.
Patirtis rengiant tarptautinių mokslinių tiriamųjų darbų projektų paraiškas.
Patirtis vykdant ir vadovaujant tarptautiniams moksliniams tiriamiesiems darbams.
Ne mažesnė kaip 10 metų patirtis taikant skaitinio intelekto, mašininio mokymo, duomenų analizės metodus.
Patirtis dalyvaujant komitetų ir komisijų darbe, pavyzdžiui, doktorantūros komitete.
Patirtis dalyvaujant ekspertinėje ir recenzavimo veikloje.
Patirtis ruošiant studijų literatūrą: yra bent vienos mokomosios knygos arba vadovėlio ar kitokios mokomosios priemonės universiteto studentams autorius arba bendraautorius.
 
INFORMATIKOS FAKULTETE
Padalinio pavadinimas
Pareigų pavadinimas
Etato dalis
Studijų kryptis
Reikalingos kompetencijos
Programų inžinerijos katedra
Profesorius
 
1,0
B04,
informatikos inžinerija
 1. Gebėjimas vesti paskaitas, seminarus tiesiogiai ir nuotoliniu būdu.
 2. Gebėjimas rengti metodinę medžiagą.
 3. Gebėjimas atlikti mokslinius tyrimus, parengti mokslines publikacijas.
 4. Kompetencija turi apimti šias sritis:
 • Objektinio programavimo išmanymas.
 • Gilus virtualaus ir nuotolinio mokymosi srities išmanymas, pageidautina patirtis vedant nuotolinius užsiėmimus.
 • Gilus programų kūrimo procesų išmanymas.
 • Supratimas apie UML naudojimą.
Programų inžinerijos katedra
 
 
Profesorius
 
 
1,0
B03, programų sistemos
 1. Gebėjimas vesti paskaitas, seminarus tiesiogiai ir nuotoliniu būdu.
 2. Gebėjimas rengti metodinę medžiagą.
 3. Gebėjimas atlikti mokslinius tyrimus, parengti mokslines publikacijas.
 4. Kompetencija turi apimti šias sritis:
 • Objektinio programavimo išmanymas.
 • Gilus žmogaus-kompiuterio sąsajų, programinės įrangos palaikymo, robotikos išmanymas.
 • Didelė mokslinio darbo patirtis.
 • Supratimas apie UML naudojimą.
Programų inžinerijos katedra
 
Lektorius
 
1,0
B03, programų sistemos
 1. Gebėjimas vesti paskaitas, seminarus.
 2. Gebėjimas rengti metodinę medžiagą
 3. Kompetencija turi apimti šias sritis:
 • Objektinio programavimo C# kalba išmanymas.
 • Informacinių technologijų dalyko išmanymas.
 • Pageidautina turėti bendro pobūdžio supratimą apie UML naudojimą programų projektavime.
Programų inžinerijos katedra
 
 
Lektorius
 
 
1,0
B03, programų sistemos
 1. Gebėjimas vesti paskaitas, seminarus, laboratorinius darbus.
 2. Gebėjimas rengti metodinę medžiagą
 3. Kompetencija turi apimti šias sritis:
 • Objektinio programavimo išmanymas ir patirtis naudojant C# ir JAVA kalbose.
 • Supratimas apie UML naudojimą.
 • Supratimas apie mobilių įrenginių programavimą.
 • Supratimas apie programų testavimo metodus ir priemones.
Kompiuterių katedra
Profesorius
 
1,0
B04, informatikos inžinerija
 1. Gebėjimas vesti paskaitas, seminarus.
 2. Gebėjimas rengti metodinę medžiagą.
 3. Gebėjimas atlikti mokslinius tyrimus, parengti mokslines publikacijas.
 4. Kompetencija turi apimti šias sritis:
 • Edukacinės ir mokslinių tyrimų kompetencijos informatikos inžinerijos studijų kryptyje. IT sauga.  Programų sauga. Kibernetinių nusikaltimų tyrimas. Kompiuterių architektūra. Sistemų projektavimas Framework aplinkose. Virtualizacija, debesų technologijų saugyklos.
Kompiuterių katedra
Lektorius
 
2 po 1,0
B04, informatikos inžinerija
 1. Gebėjimas vesti paskaitas, seminarus.
 2. Gebėjimas rengti metodinę medžiagą.
 3. Kompetencija turi apimti šias sritis:
 • Kompiuterių architektūra, skaitmeninės logikos schemų sintezė.
 • VHDL žinios.
 • Darbo su Lattice Diamond projektavimo sistema įgūdžiai.
 • Daiktų interneto įrenginių projektavimo ir įgyvendinimo žinios.
 • Kibernetinio saugumo žinios.
Kompiuterių katedra
Asistentas
 
3 po 1,0
B04, informatikos inžinerija
 1. Gebėjimas vesti paskaitas, seminarus.
 2. Gebėjimas rengti metodinę medžiagą.
 3. Kompetencija turi apimti šias sritis:
 • Kompiuterių architektūra, skaitmeninės logikos schemų sintezė.
 • VHDL žinios.
 • Darbo su Lattice Diamond projektavimo sistema įgūdžiai.
 • Skaitmeninių signalų apdorojimo išmanymas. IT sauga.
Multimedijos inžinerijos katedra
Docentas
 
1,0
B01 informatika
 1. Gebėjimas vesti paskaitas, seminarus.
 2. Gebėjimas rengti metodinę medžiagą
 3. Kompetencija turi apimti šias sritis:
 • Grafikos programavimas (DirectX ir/arba OpenGL)
 • Objektinio programavimo išmanymas, C++ ir/arba C# bei JAVA programavimo kalbų mokėjimas.
 • Patirtis atliekant mokslinius tyrimus. Moksliniai rezultatai (publikacijos tarptautiniuose leidiniuose) programavimo, kompiuterinės grafikos, signalų apdorojimo arba kompiuterinės regos srityse.
Multimedijos inžinerijos katedra
Docentas
 
1,0
B01,
informatika
 1. Gebėjimas vesti paskaitas, seminarus.
 2. Gebėjimas rengti metodinę medžiagą
 3. Kompetencija turi apimti šias sritis:
 • Objektinio programavimo išmanymas.
 • Patirtis atliekant mokslinius tyrimus. Moksliniai rezultatai (publikacijos tarptautiniuose leidiniuose diskrečiosios matematikos, optimizavimo, programavimo, kompiuterinės grafikos, signalų apdorojimo arba kompiuterinės regos srityse).
Multimedijos inžinerijos katedra
Docentas
 
 
0,5
B01, informatika
 1. Gebėjimas vesti paskaitas, seminarus.
 2. Gebėjimas rengti metodinę medžiagą
 3. Patirtis atliekant mokslinius tyrimus. Moksliniai rezultatai (publikacijos tarptautiniuose leidiniuose edukacinių multimedijos priemonių, personalinės mokymosi aplinkos arba e.mokymosi studijų kokybės srityse).
Multimedijos inžinerijos katedra
Asistentas
 
0,5
B04, informatikos inžinerija
 1. Gebėjimas vesti paskaitas, seminarus.
 2. Gebėjimas rengti metodinę medžiagą
 3. Kompetencija turi apimti šias sritis:
 • Objektinio programavimo išmanymas, C++ ir/arba C# bei JAVA programavimo kalbų mokėjimas.
Multimedijos inžinerijos katedra
Lektorius
 
1,0
B04,
informatikos inžinerija
 1. Gebėjimas vesti paskaitas, seminarus.
 2. Gebėjimas rengti metodinę medžiagą
 3. Kompetencija turi apimti šias sritis:
 • Objektinio programavimo išmanymas, C++ ir/arba C# bei JAVA programavimo kalbų mokėjimas.
 • Patirtis dalyvaujant mokslo/mokymo projektuose.
 • Moksliniai rezultatai (publikacijos mokslo leidiniuose)
Informacijos sistemų katedra
Docentas
1,0
B02, informacinės sistemos
 
 1. Gebėjimas vesti paskaitas,seminarus
 2. Gebėjimas rengti metodinę medžiagą.
 3. Kompetencija turi apimti šias sritis:
  • Reliacinės duomenų bazės: projektavimas, programavimas (SQL);
  • Skaitinis intelektas, ekspertinės sistemos (teorijos, metodai, technologijos, įrankiai)
  • Didžiųjų duomenų ir veiklos analitika, duomenų gavyba (teorijos, metodai, technologijos, įrankiai).
Informacijos sistemų katedra
Profesorius
1,0
B02, informacinės sistemos
 1. Gebėjimas vesti paskaitas, seminarus.
 2. Gebėjimas rengti metodinę medžiagą.
 3. Gebėjimas atlikti mokslinius tyrimus, parengti mokslines publikacijas.
 4. Kompetencija turi apimti šias sritis:
  • Koncepcinis dalykinės srities modeliavimas (statinės, dinaminės ir pragmatinės priklausomybės; metodai, įrankiai, standartai),
  • Reliacinės duomenų bazės: reliacinė algebra, schemų norminės formos, DB projektavimas, programavimas (SQL), integravimas, tiesioginė ir atvirkštinė inžinerija, DBVS,
  • Unifikuotos modeliavimo kalbos UML ir ją palaikančių projektavimo (CASE) įrankių išmanymas ir taikymas.
Taikomosios informatikos katedra
Lektorius
 
1,0
Informatika,
B01
 1. Gebėjimas vesti paskaitas, praktinius užsiėmimus.
 2. Gebėjimas rengti metodinę medžiagą.
 3. Kompetencija turi apimti šias dalykų sritis:
 • Intelektikos pagrindai,
 • Inovatyvios informacinės technologijos,
 • Informacinės technologijos,
 • Mados inžinerijos projektų valdymas.
 • Matematinės ir didaktinės žinios, gebėjimas kurti ir programuoti šiems akademiniams kursams skirtus pavyzdžius.
Taikomosios informatikos katedra
Lektorius
 
1,0
Informatika,
B01
 1. Gebėjimas vesti paskaitas, praktinius užsiėmimus.
 2. Gebėjimas rengti metodinę medžiagą.
 3. Kompetencija turi apimti šias dalykų sritis:
 • Diskrečiosios struktūros,
 • Informacinės technologijos inžinieriams.
 • Matematinės ir didaktinės žinios, gebėjimas kurti ir programuoti šiems akademiniams kursams skirtus pavyzdžius.
Taikomosios informatikos katedra
Docentas
 
1,0
Informatika,
B01
 1. Gebėjimas vesti paskaitas, praktinius užsiėmimus.
 2. Gebėjimas rengti metodinę medžiagą.
 3. Kompetencija turi apimti šias dalykų sritis:
 • Algoritmų sudarymas ir analizė,
 • Informacinių technologijų paslaugos debesų kompiuterijoje,
 • Paslaugų programavimas debesų kompiuterijoje.
 • Matematinės ir didaktinės žinios, gebėjimas kurti ir programuoti šiems akademiniams kursams skirtus pavyzdžius.
MATEMATIKOS IR GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETE
Padalinio pavadinimas
Pareigų pavadinimas
Etato dalis
Studijų kryptis
Reikalingos kompetencijos
Taikomosios matematikos katedra
lektorius
1,0
G100 Matematika
G300
Statistika
Aukštosios matematikos ir matematikos spec. modulių dėstymas. Matematikos taikymų moksliniai tyrimai, ekspertinė – šviečiamoji – konsultacinė – organizacinė kompetencija ir patirtis.
Taikomosios matematikos katedra
lektorius
0,5
G100 Matematika
G300
Statistika
Mokslų daktaras. Aukštosios matematikos, su duomenų tyryba ir analize susijusių modulių, matematikos spec. modulių dėstymas. Matematikos taikymų moksliniai tyrimai, ekspertinė – šviečiamoji – konsultacinė – organizacinė kompetencija ir patirtis.
Taikomosios matematikos katedra
lektorius
1,0
G100 Matematika
G300
Statistika
Mokslų daktaras. Aukštosios matematikos, su duomenų tyryba ir analize susijusių modulių, matematikos spec. modulių dėstymas, Matematikos taikymų moksliniai tyrimai, ekspertinė – šviečiamoji – konsultacinė – organizacinė kompetencija ir patirtis.
Taikomosios matematikos katedra
docentas
1,0
G100 Matematika
G300
Statistika
Mokslų daktaras. Aukštosios matematikos modulių rengimo ir dėstymo patirtis, spec. modulių rengimo ir dėstymo patirtis, mokslinio darbo matematikos taikymo kryptyje ir metodinių priemonių rengimo rezultatyvi patirtis, vadovavimo (taikomosios) matematikos studijų programos bakalaurų ir/ar magistrų baigiamiesiems darbams patirtis, ekspertinio – šviečiamojo – konsultacinio darbo patirtis, pastarųjų penkerių metų laikotarpiu dalyvauta mokslo ir/arba studijų projektuose, rezultatyvi studijų ir /ar mokslo projektų paraiškų rašymo patirtis.
Taikomosios matematikos katedra
profesorius
1,0

 

G100 Matematika
G300
Statistika
Mokslų daktaras. Aukštosios matematikos, statistikos bei spec. modulių parengimo ir dėstymo patirtis. Mokslinio darbo kryptis – matematikos ir/arba statistikos taikymai. Vadovavimo
(taikomosios) matematikos studijų programos magistrų baigiamiesiems darbams patirtis, ekspertinio – šviečiamojo – konsultacinio darbo patirtis, dalyvavimo mokslo projektuose ir paraiškų rašymo rezultatyvi patirtis, tarptautinis bendradarbiavimas. Privalumai: didžiųjų duomenų analitikos moksliniai tyrimai, vadovavimas mokslo projektams.
Matematinio modeliavimo katedra
lektorius
1,0
G100 Matematika
G300
Statistika
Aukštosios matematikos ir matematikos spec. modulių dėstymas. Matematikos taikymų moksliniai tyrimai, ekspertinė – šviečiamoji – konsultacinė – organizacinė kompetencija ir patirtis.
Matematinio modeliavimo katedra
docentas
1,0
G100 Matematika
G300
Statistika
Mokslų daktaras. Aukštosios matematikos modulių rengimo ir dėstymo patirtis, spec. modulių rengimo ir dėstymo patirtis, mokslinio darbo matematikos taikymo kryptyje ir metodinių priemonių rengimo rezultatyvi patirtis, vadovavimo (taikomosios) matematikos studijų programos bakalaurų ir/ar magistrų baigiamiesiems darbams patirtis, ekspertinio – šviečiamojo – konsultacinio darbo patirtis, pastarųjų penkerių metų laikotarpiu dalyvauta mokslo ir/arba studijų projektuose, rezultatyvi studijų ir /ar mokslo projektų paraiškų rašymo patirtis.

MECHANIKOS INŽINERIJOS IR DIZAINO FAKULTETE

 
 
Padalinio pavadinimas
Pareigų pavadinimas
Etato dalis
Studijų kryptis
Reikalingos kompetencijos
Šilumos ir atomo energetikos katedra
Docentas
1,0
E13, Energijos inžinerija
Dėstymo patirtis energijos inžinerijos studijų krypties šiluminės energijos dalykuose. Mokslinė veikla energetikos ir termoinžinerijos  06T mokslo kryptyje.
Transporto inžinerijos katedra
Docentas
1,0
E12 transporto inžinerija
Technologijos mokslų daktaro laipsnis Transporto inžinerijos kryptyje (03T).
Mokslinė veikla 03T kryptyje.
Dėstymo anglų kalba patirtis, arba anglų kalbos žinių ir praktinių įgūdžių lygis C1
Darbo su CAD/CAE programine įranga praktiniai įgūdžiai būtų privalumas.
Transporto inžinerijos katedra
Docentas
1,0
E12 Transporto inžinerija
Technologijos mokslų daktaro laipsnis Transporto inžinerijos kryptyje (03T);
Mokslinė veikla 03T kryptyje.
Dėstymo patirtis ir/ar tyrimų kryptis geležinkelio transporto srityje būtų privalumas.
Transporto inžinerijos katedra
Docentas
0,5
E12 Transporto inžinerija
Technologijos mokslų daktaro laipsnis Transporto inžinerijos kryptyje (03T).
Mokslinė veikla 03T kryptyje.
Dėstymo anglų kalba patirtis, arba anglų kalbos žinių ir praktinių įgūdžių lygis C1.
Dėstymo patirtis ir/ar tyrimų transporto darnaus vystymosi ir kokybės vadybos srityse būtų privalumas.
Gamybos inžinerijos katedra
Docentas
 
1,0
E10 Gamybos inžinerija
Mokslinė veikla 09T arba 08T kryptyje.
Dėstymo anglų kalba patirtis, arba anglų kalbos žinių ir praktinių įgūdžių lygis C1.
Dėstymo patirtis gamybos inžinerijos studijų krypties pramonės inžinerijos šakoje būtų privalumas.
Gamybos inžinerijos katedra
Lektorius
 
1,0
E10 Gamybos inžinerija
Dėstymo patirtis gamybos inžinerijos studijų krypties spaudos inžinerijos studijų krypties šakoje būtų privalumas.
Gamybos inžinerijos katedra
Docentas
0,25
E10 Gamybos inžinerija ir F02 Polimerų ir tekstilės technologijos 
Mokslinė veikla 09T arba 08T kryptyje.
Patirtis tekstilės gaminių gamybos technologijų ir praktinio mokymo organizavimo srityje bei MTEP ir projektinės veiklos medžiagų inžinerijos kryptyje ir tarpdisciplininių tyrimų patirtis būtų privalumas
Gamybos inžinerijos katedra
Docentas
0,75
E10 Gamybos inžinerija ir F02 Polimerų ir tekstilės technologijos
Mokslinė veikla 09T arba 08T kryptyje.
Mokslinio darbo ir projektinės veiklos patirtis medžiagų inžinerijos kryptyje. Nacionalinių ir tarptautinių projektų koordinavimo/vadovavimo patirtis.
Gamybos inžinerijos katedra
Docentas
0,75
E10 Gamybos inžinerija ir F02 Polimerų ir tekstilės technologijos
Mokslinė veikla 09T arba 08T kryptyje.
Mokslinio darbo ir projektinės veiklos patirtis medžiagų inžinerijos kryptyje. Nacionalinių ir tarptautinių projektų koordinavimo/vadovavimo patirtis.
Dizaino centras
Docentas
0,25
P02 Dizainas
Dizaino mąstysena, Produkto dizainas, Paslaugos Sistemos Dizainas, Patirtis dizaino kūrybinių dirbtuvių organizavime ir Semestro projektų vedime. Dėstymas anglų kalba.
Dizaino centras
Lektorius
0,5
P02 Dizainas
Mados sistemos dizainas, Kostiumo meninis modeliavimas.
Mechanikos inžinerijos katedra
Docentas
1,0
E06, Mechanikos inžinerija
Mokslinė veikla 09T kryptyje.
Darbo su CAD/CAE programine įranga praktiniai įgūdžiai, skaitinių modelių eksperimentinio patvirtinimo (validavimo) metodų bei priemonių išmanymas būtų privalumas.
Mechanikos inžinerijos katedra
Docentas
1,0
E06, Mechanikos inžinerija
Mokslinė veikla 09T arba 08T kryptyje.
Medžiagų mechaninių savybių eksperimentinio tyrimo metodų bei priemonių praktinio taikymo, multidisciplininių eksperimentų planavimo ir vykdymo įgūdžiai ir gebėjimai būtų privalumas.
Mechanikos inžinerijos katedra
Docentas
1,0
E06, Mechanikos inžinerija
Mokslinė veikla 09T kryptyje.
Dėstymo anglų kalba patirtis, arba anglų kalbos žinių ir praktinių įgūdžių lygis C1.
Darbo su CAD praktiniai įgūdžiai, inžinerinės grafikos, braižomosios geometrijos, kompiuterinės braižybos, techninės dokumentacijos (brėžinių) standartų išmanymas būtų privalumas.
Mechanikos inžinerijos katedra
Docentas
1,0
E06, Mechanikos inžinerija
Mokslinė veikla 09T arba 10T kryptyje.
Mechaninių ir technologinių sistemų vibro ir akustinių tyrimų metodų ir įrangos žinojimas, taikymų išmanymas, standartinių metodų procedūrų žinojimas būtų privalumas.
Mechanikos inžinerijos katedra
Lektorius
1,0
E06, Mechanikos inžinerija
Pedagoginio ir mokslinio darbo, projektinės veiklos patirties mechanikos inžinerijos srityje būtų privalumas.
Mechanikos inžinerijos katedra
Lektorius
1,0
E06, Mechanikos inžinerija
Pedagoginio ir mokslinio darbo, projektinės veiklos patirties mechanikos inžinerijos srityje būtų privalumas.
Mechanikos inžinerijos katedra
Lektorius
1,0
E06, Mechanikos inžinerija
Pedagoginio ir mokslinio darbo, projektinės veiklos patirties mechanikos inžinerijos srityje būtų privalumas.
Mechanikos inžinerijos katedra
Lektorius
1,0
E06, Mechanikos inžinerija
Pedagoginio ir mokslinio darbo, projektinės veiklos patirties mechanikos inžinerijos srityje būtų privalumas.
Pakavimo inovacijų ir tyrimų centras
jaunesniojo mokslo darbuotojo
0,5
E10 Gamybos inžinerija,
E03 Aplinkos inžinerija
Mokslinė veikla 04T ir/arba 09T kryptyje.
Vykdyti mokslinius tyrimus Gamybos inžinerijos ir Aplinkos inžinerijos šakose. Mokslinio darbo ir projektinės veiklos patirtis pakuočių medžiagų, technologijų ir taršos prevencijos srityje būtų privalumas
PANEVĖŽIO TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO FAKULTETE
Padalinio pavadinimas
Pareigų pavadinimas
Etato dalis
Studijų kryptis
Reikalingos kompetencijos
Technologijų katedra
Lektorius
1,0
Elektronikos ir elektros inžinerija (H600)
Ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis universitete;
Dėstyti šiuos modulius:
Pneumo  ir hidroautomatika; Elektros grandinių analizė 1, 2; Sistemų modeliavimas ir identifikavimas; Elektros energijos keitimas ir šio proceso valdymas; Mokslinio tiriamojo darbo metodika; Procesų ir sistemų modeliavimas; Loginė automatika; vadovavimas bakalaurų ir magistrantų baigiamiesiems projektams
Technologijų katedra
Lektorius
0,75
Elektronikos ir elektros inžinerija (H600)
Ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis universitete;
Dėstyti šiuos modulius:
Šiuolaikinė aplinkosauga ir technologijų valdymas; Įrenginių valdymo sistemos, jų diagnostika ir patikimumas; Automatizavimo sistemų įtaisai; Elektros pavaros; Sauga darbe; Žmogaus sauga; vadovavimas bakalaurų ir magistrantų baigiamiesiems projektams
Technologijų katedra
Lektorius
0,25
Elektronikos ir elektros inžinerija (H600)
Ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis universitete;
Dėstyti šiuos modulius:
Kompiuterinė braižyba; Signalai ir jų grafai sistemose; Optimalus ir adaptyvus elektromechaninių sistemų valdymas;
vadovavimas bakalaurų ir magistrantų baigiamiesiems projektams
Technologijų katedra
Lektorius
0,5
Fizika (F300)
Ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis universitete;
Dėstyti šiuos modulius:
Fizika 1; Fizika 2; Fizika 3;
Taikomoji termodinamika ir hidromechanika
Ekonomikos ir verslo katedra
Docentas
 
1,0
N200 vadyba, X200 edukologija
Ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis universitete, žinios strateginio valdymo metodologijos, strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo, žinių vadybos, planavimo, projektų planavimo, vykdymo, komercializavimo, edukologijos srityse.
Ekonomikos ir verslo katedra
Docentas
 
1,0
L100 ekonomika, N200 vadyba
Ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis universitete, žinios verslo aplinkos prognozavimo globalioje ekonomikoje, įmonės veiklos analizės, makroekonomikos, paslaugų ekonomikos, inžinerinės ekonomikos, logistikos ir operacijų vadybos srityse.
Ekonomikos ir verslo katedra
Docentas
 
1,0
N500 rinkodara, N200 vadyba
Ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis universitete, žinios marketingo, santykių marketingo, skaitmeninio marketingo, tarpkultūrinio marketingo, projektų valdymo, projektų kokybės ir rizikos valdymo srityse.
Ekonomikos ir verslo katedra
Profesorius
0,5
N500 rinkodara, N200 vadyba
Ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis universitete, žinios tarpkultūrinės vartotojų elgsenos ir komunikacijos, verslo strategijos, marketingo valdymo srityse.
SOCIALINIŲ, HUMANITARINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ FAKULTETE
Padalinio pavadinimas
Pareigų pavadinimas
Etato dalis
Studijų kryptis
Reikalingos kompetencijos
Viešosios politikos ir administravimo institutas
Docentas
1,0
L300 Sociologija
Turėti daktaro (socialiniai mokslai) laipsnį; vykdyti mokslinę veiklą sociologijos ir / ar gretimose mokslo kryptyse; aplinkosaugos sociologijos, technologijų sociologijos, rizikos studijų ir / ar kitose gretimose tematikose.
Turėti tarptautinių ir / ar nacionalinių MTEP projektų ir / ar studijų projektų vykdymo ir koordinavimo patirties.
Turėti patirties ir kompetenciją dėstyti sociologijos, darnaus vystymosi, socialinių tyrimų metodologijos ir kitus gretimus dalykus ne žemesnės nei II-osios pakopos studijų programose; turėti vadovavimo doktorantams bei magistro ir / ar bakalauro baigiamiesiems projektams patirties; turėti studijų ekspertinės veiklos patirties. Turėti ekspertinės veiklos patirties tarptautinėse profesinėse mokslinėse organizacijose.
Turėti kompetenciją ir patirties taikyti šiuolaikinės didaktikos metodus tradicinėje ir e. mokymosi aplinkose.
Turėti patirties dėstyti ir vykdyti mokslinę veiklą anglų kalba (sertifikuotas ne žemesnis nei C1 lygis).
Viešosios politikos ir administravimo institutas
Docentas
1,0
L700 Viešasis administravimas
Turėti daktaro (socialiniai mokslai) laipsnį; vykdyti mokslinę veiklą viešojo administravimo ir / ar gretimose mokslo kryptyse; viešojo sektoriaus veiklos, viešųjų finansų bei viešųjų paslaugų valdymo ir / ar kitose gretimose tematikose.
Turėti tarptautinių ir / ar nacionalinių MTEP projektų ir / ar studijų projektų vykdymo ir koordinavimo patirties.
Turėti patirties ir kompetenciją dėstyti viešųjų finansų, viešųjų paslaugų valdymo ir kitus gretimus dalykus; turėti vadovavimo magistro ir / ar bakalauro baigiamiesiems projektams patirties. Turėti ekspertinės veiklos patirties profesinėse mokslinėse organizacijose.
Turėti kompetenciją ir patirties taikyti šiuolaikinės didaktikos metodus tradicinėje ir e. mokymosi aplinkose.
Turėti patirties dėstyti ir vykdyti mokslinę veiklą anglų kalba (sertifikuotas ne žemesnis nei B2 lygis).
Viešosios politikos ir administravimo institutas
Docentas
1,0
L200 Politikos mokslai, L700 Viešasis adminsitravimas
Turėti daktaro (socialiniai mokslai) laipsnį; vykdyti mokslinę veiklą politikos mokslų bei viešojo administravimo ir / ar gretimose mokslo kryptyse; viešojo sektoriaus ar viešojo sektoriaus organizacijų funkcionavimo analizės ir / ar gretimose tematikose.
Turėti MTEP projektų ir / ar studijų projektų vykdymo patirties.
Turėti patirties ir kompetenciją dėstyti viešojo valdymo, socialinių tyrimų metodologijos ir kitus gretimus dalykus ne žemesnės nei II-osios pakopos studijų programose; turėti vadovavimo magistro ir / ar bakalauro baigiamiesiems projektams patirties.
Turėti kompetenciją ir patirties taikyti šiuolaikinės didaktikos metodus tradicinėje ir e. mokymosi aplinkose.
Turėti kompetenciją ir patirties taikyti šiuolaikinius kokybinių ir kiekybinių duomenų surinkimo ir analizės socialiniuose moksluose metodus, dirbti su programine vartotojo sąsaja (pvz., Python, Java ar kt.) su atviro ir / arba uždaro kodo duomenų analizės programomis / paketais (R, Stata, IBM SPSS ar kt.). Turėti apklausų duomenų analizės patirties, gebėti taikyti daugelio kintamųjų analizės metodus (pvz., MANCOVA, CFA, SEM, IRT ar kt.).
Turėti patirties dėstyti ir vykdyti mokslinę veiklą anglų kalba (sertifikuotas ne žemesnis nei C1 lygis).
Viešosios politikos ir administravimo institutas
Vyriausiasis mokslo darbuotojas
1,0
L200 Politikos mokslai, L300 Sociologija
Turėti daktaro (socialiniai mokslai) laipsnį; vykdyti mokslinę veiklą sociologijos, politikos mokslų, viešojo administravimo ir / ar gretimose mokslo kryptyse.
Turėti tarptautinių ir / ar nacionalinių MTEP projektų ir / ar studijų projektų vykdymo ir koordinavimo patirties. Turėti kompetenciją moksliniuose tyrimuose taikyti įvairius daugiamatės statistikos, kokybinės lyginamosios analizės ir kokybinių duomenų analizės metodus; turėti duomenų analizės su atviro ir / arba uždaro kodo duomenų analizės programomis / paketais (R, Stata, IBM SPSS ar kt.) patirties.
Turėti socialinių mokslų duomenų rengimo archyvavimui ir duomenų dokumentavimo bei archyvavimo patirties.
Turėti dėstymo patirties II-osios ir III-iosios pakopos studijų programose; vadovavimo studentų baigiamiesiems darbams patirties; studijų ekspertinės patirties; ekspertinės veiklos patirties profesinėse mokslinėse organizacijose.
Turėti patirties dėstyti ir vykdyti mokslinę veiklą anglų kalba (sertifikuotas ne žemesnis nei C1 lygis).
Audiovizualinių menų katedra
Profesorius
0,5
U900 Menotyra
 
Turėti daktaro (humanitariniai mokslai) laipsnį, vykdyti mokslinę veiklą menotyros kryptyje.
Dėstyti modulius: Muzikos kūrybos ir interpretacijos teorijos, Muzikos kalba, Meno produkcijos autorinė teisė, Muzikos tekstas ir jo tyrimo metodai, taip pat turėti mokslinį įdirbį šiose srityse; gebėti vadovauti doktorantams ir magistro bei bakalauro baigiamiesiems darbams, turėti darbo doktorantūros komitete patirties; gebėti dėstyti modulius anglų kalba, naudotis Moodle platforma ir būti patalpinus joje interaktyvius modulius; dėstyti nuotoliniu būdu.
Audiovizualinių menų katedra
Profesorius
0,5
U900 Menotyra
 
Turėti daktaro (humanitariniai mokslai) laipsnį, vykdyti mokslinę veiklą menotyros kryptyje.
Dėstyti modulius: Audiovizualinės kultūros studijos, Muzikos semiotika, Muzika, medijos ir naujosios medijos, Audiovizualinio meno istorija, taip pat turėti mokslinį įdirbį šiose srityse; gebėti vadovauti doktorantams ir magistro bei bakalauro baigiamiesiems darbams, turėti darbo doktorantūros komitete patirties; gebėti dėstyti modulius anglų kalba, naudotis Moodle platforma ir būti patalpinus joje interaktyvius modulius; dėstyti nuotoliniu būdu.
Edukologijos katedra
Profesorius
1,0
X 200 Edukologija,X320 Suaugusiųjų mokymas ir tęstinis ugdymas, L390 Ugdymo sociologija
Turėti daktaro (socialiniai mokslai) laipsnį, kompetenciją dėstyti modulius, susijusius su socialinėmis inovacijomis, socialine antrepreneryste ir jos ugdymu bendruomenėje, e. mokymusi, nevyriausybinėmis organizacijomis ir bendruomenėmis, taip pat atlikti tyrimus, ypač tarpdisciplininius, šiose srityse; gebėti dirbti e. mokymo aplinkose; turėti dalyvavimo ir vadovavimo MTEP projektams, ypač tarptautiniams, patirties, tarptautinės ir nacionalinės ekspertinės patirties; aktyviai dalyvauti doktorantūros procese, stažuotėse užsienio universitetuose; dėstyti anglų kalba (C1 lygis).
Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedra
Docentas
1,0
Q300 Anglų filologija,
U610 Vertimas,
U620 Vertimas žodžiu,
Q100 Lingvistika
Turėti daktaro (humanitariniai mokslai) laipsnį, kompetenciją ir patirties dėstyti vertimą žodžiu, lingvistinę programinės įrangos lokalizaciją, audiovizualinį vertimą, vertimo technologijas, semantiką, anglų kalbą C1 lygiu, vadovauti studentų magistro, bakalauro baigiamiesiems projektams, organizuoti kviestinių praktikų-socialinių partnerių paskaitas.
Turėti kompetenciją ir patirties rengti, vesti, koordinuoti modulius, taikyti šiuolaikinės didaktikos metodus tradicinėje ir Moodle aplinkose; rengti studijų programas, rengti jų savianalizę.
Turėti darbo patirties studentų priėmimo ir kvalifikacinėse komisijose; vykdyti mokslinę veiklą lokalizacijos, vertimo technologijų, vertimo, lingvistikos, naujųjų medijų kalbos, kalbų didaktikos srityse; turėti organizacinių ir vadovavimo, komandinio darbo kompetencijų. Turėti dėstymo ir stažuočių užsienio universitetuose patirties, akademinio patarėjo kompetenciją ir patirties.
Turėti kompetencijos ir patirties vadovauti ir vykdyti tarptautinius projektus.
Turėti kompetenciją ir patirties programinės įrangos, puslapių lokalizavimo, vertimo žodžiu ir raštu srityse.
Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedra
Profesorius
1,0
Q300 Anglų filologija,
Q100 Lingvistika,
Q110 Taikomoji kalbotyra
Turėti daktaro (socialiniai mokslai) laipsnį, turėti kvalifikaciją, kompetenciją ir patirtį vesti leksikologijos, statistinių lingvistikos metodų, kalbotyros įvado, užsienio kalbų mokymo metodikos, tyrimų metodologijos, mokslo tiriamojo darbo metodologijos pirmos ir antros pakopos bei laipsnio nesuteikiančių studijų programų modulius, anglų kalbą (C1 lygiu), vadovauti bakalauro ir magistro baigiamiesiems ir semestro projektams.
Turėti kompetenciją ir patirties rengti, vesti, koordinuoti modulius, dirbti tradicinėje ir Moodle aplinkose, rengti specifinės paskirties anglų kalbos studijų literatūrą. Turėti darbo patirties I ir II pakopos kvalifikacinėse komisijose. Turėti mokymų ir dėstymo užsienio universitetuose patirties, tyrimų mentoriaus ir akademinio patarėjo kompetenciją ir patirties, sertifikuoto PTE egzaminuotojo kompetenciją.
Turėti kompetencijų vykdyti mokslinius tyrimus lingvistinės diskurso analizės, kalbų mokymo, sintaksės ir semantikos srityse, dalyvauti tarptautinių mokslo programų projektuose, tarptautinių mokslo renginių komitetuose.
Turėti kompetencijų ir patirties dalyvauti studijų programų komitetų veikloje.
Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedra
Lektorius
1,0
Q300 Anglų filologija,
U600 Vertimas,
U610 Vertimas raštu
Turėti anglų kalbotyros magistro laipsnį, kompetencijos ir patirties dėstyti specialiosios paskirties anglų kalbos (C1 lygiu) ir vertimo raštu (anglų-lietuvių k.) modulius I ir II pakopos studijų programose bei vadovavimo semestro ir bakalauro baigiamiesiems projektams patirties.
Turėti kompetencijos ir patirties taikyti šiuolaikinės didaktikos metodus, dirbti su e. mokymosi aplinkomis, taikyti virtualaus (e.) mokymosi metodus ir priemones, rengti ir vesti modulius Moodle aplinkoje.
Turėti patirties vykdyti mokslinę veiklą vertimo ir vertimo didaktikos srityse, turėti praktinės vertimo raštu ir žodžiu patirties
Turėti akademinio patarėjo kompetencijos ir patirties. Turėti dėstymo ir stažuočių užsienio universitetuose patirties.
Turėti tarptautinių mokslo renginių organizavimo patirties.
Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedra
Lektorius
1,0
Q300 Anglų filologija,
U600 Vertimas,
U610 Vertimas raštu
Turėti anglų filologijos magistro laipsnį, vertėjo profesinę kvalifikaciją.
Turėti kompetenciją ir patirties dėstyti dalykinių tekstų analizės ir vertimo, mokslinio teksto analizės ir vertimo (lietuvių-anglų, anglų-lietuvių kalbų kryptys), vertimo technologijų modulius, technikos kalbos vertimo praktikumus, vadovauti I studijų pakopos vertimo krypties semestro projektams ir baigiamiesiems darbams. Turėti specialiosios paskirties anglų kalbos (C1 lygiu) dėstymo patirties.
Gebėti rengti modulius „Moodle“ aplinkoje, taikyti šiuolaikinės didaktikos metodus studijų procese, organizuoti praktikų paskaitas, bendradarbiauti parenkant ir įsigyjant reikalingą vertimo programinę įrangą, organizuojant fakultetą viešinančius renginius. Turėti patirties rengiant publikacijas vertimo, vertėjų ugdymo tematika ir pristatant tyrimų rezultatus mokslinėse konferencijose; straipsnių mokslo leidiniui recenzavimo patirties.
Turėti vertimo raštu taikant vertimo technologijas, vertimų redagavimo ir kokybės vertinimo, stažavimosi vertimo programinę įrangą leidžiančioje užsienio bendrovėje patirties.
Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedra
Lektorius
1,0
Q300 Anglų filologija,
Q310 Anglų kalba
 
Turėti magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstantį aukštąjį filologinį išsilavinimą, kompetenciją ir patirties dėstyti anglų kalbos gramatiką bei specialiosios paskirties anglų kalbos (C1 lygiu) modulius.
Turėti patirties vykdyti mokslinę veiklą leksikografijos, didaktikos ir vertimo srityse bei pristatyti rezultatus tarptautinėse konferencijose.
Turėti kompetenciją ir patirties taikyti šiuolaikinės didaktikos metodus, dirbti su e. mokymosi aplinkomis, taikyti virtualaus (e.) mokymosi metodus ir priemones, rengti ir vesti modulius Moodle aplinkoje, turėti e. modulį, įvertintą ir atestuotą kaip metodinė priemonė.
Turėti ekspertinės patirties parengti ir vesti Dizainu grindžiamo mąstymo mokymus, vesti viešus seminarus, turėti sertifikuoto PTE egzaminuotojo kompetenciją.
Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedra
Lektorius
0,5
Q110 Taikomoji kalbotyra,
U110 Lietuvių kalba
Turėti magistro (humanitariniai mokslai) kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą. Turėti kompetenciją ir patirtį dėstyti žiniasklaidos technologijų specialybės kalbą, komunikavimo pagrindų, profesinės kalbos kultūros, lietuvių kalbos užsieniečiams modulius. Turėti patirties vadovauti bakalauro baigiamiesiems darbams ir studentų tiriamiesiems projektams įvairių krypčių (socialinių, humanitarinių mokslų) studijų programose.
Išmanyti chemijos, elektrotechnikos, radioelektronikos, ekonomikos terminiją ir turėti patirties bei kompetencijų vykdyti mokslinius tyrimus šiose srityse, konsultuoti magistrantus terminijos klausimais.
Turėti kompetencijų ir patirties rengti, vesti, koordinuoti modulius, taikyti šiuolaikinės didaktikos metodus Moodle aplinkoje; turėti e. modulių, įvertintų ir atestuotų kaip metodinės priemonės.
Turėti dėstymo užsienio universitetuose ir dalyvavimo nacionaliniuose projektuose patirties.
STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS FAKULTETE
Padalinio pavadinimas
Pareigų pavadinimas
Etato dalis
Studijų kryptis
Reikalingos kompetencijos
Statybos technologijų katedra
Lektorius
0,75
technologijos mokslai, E05 statybos inžinerija
Turėti ne mažesnę kaip 5 metų pedagoginę patirtį universitete; žinios, kompetencija ir patirtis statybos procesų technologijos ir organizavimo bei statybos technikos srityje; darbo su programine įranga REVIT, Microsoft Project, PERI Elpos, SISTELA įgūdžiai; anglų kalbos žinios.
Statybos technologijų katedra
Lektorius
1,0
technologijos mokslai, E05 statybos inžinerija
Turėti ne mažesnę kaip 5 metų pedagoginę patirtį universitete; žinios, kompetencija ir patirtis geodezinių tinklų, planų ir žemėlapių sudarymo bei statybos saugos ir NT vertinimo srityje; darbo su optiniais, lazeriniais matavimo prietaisais ir elektroniniais tacheometrais patirtis. Darbo su programine įranga ArcGIS įgūdžiai.
Architektūros ir urbanistikos katedra
Docentas
1,0
P09 Architektūra
Architekto išsilavinimas, daktaro laipsnis, darbo aukštojoje mokykloje patirtis ne mažesnė nei 8 metai, mokslinių tyrimų sritis: nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimai socialiniais ir ekonominiais aspektais.
ARCHITEKTŪROS IR STATYBOS INSTITUTE
Padalinio pavadinimas
Pareigų pavadinimas
Etato dalis
Studijų kryptis
Reikalingos kompetencijos
Statybinės fizikos laboratorija
Vyresnysis mokslo darbuotojas
1,0
02T Statybos inžinerija
Patirtis ir gebėjimas vykdyti šilumos ir masės mainų statybinėse konstrukcijoje mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus. Gerai žinoti pastatų energinio efektyvumo tyrimo ir vertinimo norminius reikalavimus.
Statybinės fizikos laboratorija
Vyresnysis mokslo darbuotojas
0,25
02T Statybos inžinerija
Patirtis ir gebėjimas vykdyti šilumos ir masės mainų statybinėse konstrukcijoje mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus. Gerai žinoti pastatų energinio efektyvumo tyrimo ir vertinimo norminius reikalavimus.
METROLOGIJOS INSTITUTE
Padalinio pavadinimas
Pareigų pavadinimas
Etato dalis
Studijų kryptis
Reikalingos kompetencijos
Metrologijos institutas
Mokslo darbuotojas
1,0
10T Matavimų inžinerija
Metrologijos ir matavimų teorijos bei praktikos žinios, gebėjimas ruošti kalibravimo bei patikros metodikas, ekspertinė veikla matavimo priemonių atitikties vertinimo bei matavimų srities užtikrinimo srityse.
Patirtis organizuojant bei vykdant kompleksinę metrologijos specialistų rengimo programą.
PROF. K. BARŠAUSKO ULTRAGARSO MOKSLO INSTITUTE
Padalinio pavadinimas
Pareigų pavadinimas
Etato dalis
Studijų kryptis
Reikalingos kompetencijos
Ultragarsinės matavimo technikos mokslo laboratorija
Mokslo darbuotojas
 
1,0
10T
Ne žemesnis kaip mokslų daktaro laipsnis matavimų inžinerijos mokslo kryptyje.
Patirtis ultragarsinių biomedicininių signalų, vaizdų modeliavimo ir apdorojimo srityje.
Darbo patirtis su ultragarsine matavimo aparatūra ir rezultatų apdorojimu, naudojant MATLAB programinį paketą.
Privalumai: patirtis ruošiant nacionalinių ir tarptautinių mokslo projektų paraiškas bei juos vykdant, rengiant mokslines publikacijas užsienio leidyklų žurnalams (ISI Web of Science duomenų bazėje) su citavimo indeksu, dalyvavimas tarptautinėse mokslinėse konferencijose.
Ultragarsinės matavimo technikos mokslo laboratorija
Mokslo darbuotojas
 
1,0
10T
Ne žemesnis kaip mokslų daktaro laipsnis matavimų inžinerijos kryptyje.
Darbo patirtis su baigtinių elementų metodu, taikant jį ultragarsinių keitiklių tyrimams.
Eksperimentinių tyrimų patirtis, orientuojant juos į ultragarsinių keitiklių charakteristikų matavimus.
Privalumai: mokslinės publikacijos tarptautiniuose žurnaluose, kurie yra ISI Web of Science duomenų bazėje, bei dalyvavimas tarptautinėse mokslinėse konferencijose. Patirtis ruošiant mokslo projektų paraiškas bei dalyvavimas vykdant tarptautinius mokslo projektus.
Skaitmeninio modeliavimo mokslo laboratorija
Mokslo darbuotojas
 
0,125
01T
Ne žemesnis kaip mokslų daktaro laipsnis elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo kryptyje.
Per pastaruosius 5 metus ne mažiau kaip 5 publikacijos Mokslinės informacijos instituto duomenų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą.
Kompozitinių medžiagų savybių tyrimo, jų neardomųjų bandymų ir monitoringo patirtis.
Patirtis taikyti baigtinių elementų metodą ultragarsinių bangų sklidimo tyrimams.
Privalumai: programavimo kalbų išmanymas (ANSYS, ABAQUS, duomenų analizės ir apdorojimo paketas MATLAB, grafinis paketas SolidWorks), patirtis ruošiant nacionalinių ir tarptautinių mokslo projektų paraiškas, dalyvavimas vykdant tarptautinius mokslo projektus, rengiant mokslines publikacijas užsienio leidyklų žurnalams (ISI Web of Science duomenų bazėje) ir dalyvaujant tarptautinėse mokslinėse konferencijose.
Skaitmeninio modeliavimo mokslo laboratorija
Vyriausiasis mokslo darbuotojas
 
1,0
10T
Ne žemesnis kaip mokslų daktaro laipsnis matavimų inžinerijos kryptyje.
Paskelbta ne mažiau 25 publikacijų Mokslinės informacijos instituto duomenų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą, iš jų ne mažiau kaip 10 publikacijų paskelbtos per  pastaruosius 5 metus.
Darbo patirtis ultragarsinių matavimų ir neardomųjų bandymų tyrimuose, kuriant ir taikant naujus matavimo, modeliavimo ir signalų apdorojimo metodus techninei ir medicininei diagnostikai atlikti.
Darbo patirtis moksliniuose tyrimuose taikyti duomenų analizės ir apdorojimo paketus:  MATLAB, Disperse.
Darbo patirtis su įvairiais ultragarsinių matavimų modeliavimo metodais, taikant tūrines ir nukreiptąsias ultragarso bangas.
Vadovavimo patirtis doktorantams.
Privalumai: patirtis rengiant mokslo projektų paraiškas, vykdant ir vadovaujant su ultragarsinėmis technologijomis susijusiems tarptautiniams moksliniams-tiriamiesiems darbams, vadovavimo patirtis tyrėjų grupei arba mokslo laboratorijai, tarptautinėms patentų tarnyboms pateiktos paraiškos arba gauti patentai.
MECHATRONIKOS INSTITUTE
Padalinio pavadinimas
Pareigų pavadinimas
Etato dalis
Studijų kryptis
Reikalingos kompetencijos
Robotikos ir pjezomechanikos laboratorija
Profesorius
0,5
Mechanikos inžinerija (09T)
Patirtis: pjezoelektrinių medžiagų, pjezomechaninių įrenginių bei sistemų kūrime ir tyrime, šių sistemų projektavimo ir dinaminių matavimų srityje; pramoninių robotų mechanizmų ir pavarų komponavimo, jų valdymo sistemų bei manipuliatorių kinematikos ir dinamikos srityje.
MEDŽIAGŲ MOKSLO INSTITUTE
Padalinio pavadinimas
Pareigų pavadinimas
Etato dalis
Studijų kryptis
Reikalingos kompetencijos
Vakuuminių ir plazminių procesų mokslo laboratorija
 
 
Vyresnysis mokslo darbuotojas
1,00
02P, 08T
Technologijos (medžiagų inžinerija 08T) arba fizinių (fizika 02P) mokslų srities daktaro laipsnis;
Mokslinio darbo patirtis ne mažiau kaip 5 metai.
Reikalinga patirtis šiose srityse:
Vadovavimas mokslinio tyrimo projektams.
Plonų sluoksnių, nanodarinių bei puslaidininkinių prietaisų elektrinių charakteristikų matavimai.
Pjezovaržinių savybių matavimai.
Kompiuterizuotų matavimo stendų konstravimas. Plonų sluoksnių ir nanodarinių auginimas mikrobange plazma aktyvuoto cheminio nusodinimo iš garų fazės būdu.
Plonų sluoksnių ir nanodarinių auginimas radijo dažnio plazma aktyvuoto cheminio nusodinimo iš garų fazės būdu.
Deimanto tipo anglies ir kitų anglies alotropinių atmainų auginimas ir tyrimai.
Technologijų plėtros mokslo laboratorija
Mokslo darbuotojas
1,00
02P, 08T
Technologijos (medžiagų inžinerija 08T) arba fizinių (fizika 02P) mokslų srities daktaro laipsnis;
Mokslinio darbo patirtis ne mažiau kaip 5 metai.
Reikalinga patirtis šiose srityse:
Vadovavimas moksliniams ir technologinės plėtros projektams.
Mechaninės technologijos mikro ir nanostruktūrų formavimui.
Optinės apsaugos priemonės ir jų technologijos.
Elektrocheminis plonų sluoksnių formavimas.
Kompiuterinis optinių elementų modeliavimas.
Paviršių ir plonasluoksnių darinių mokslo laboratorija
Mokslo darbuotojas
0,5
02P, 08T
Fizinių (fizika 02P) mokslų srities daktaro laipsnis;
Mokslinio darbo patirtis ne mažiau kaip 3 metai.
Reikalinga patirtis šiose srityse:
Dalyvavimas moksliniuose ir technologinės plėtros projektuose.
Darbas su femtosekundinių impulsų lazerine technika.
Optiniai dinaminiai žadinimo-sugerties matavimai.
Optiniai matavimai naudojantis Ramano sklaidos, UV ir matomos šviesos spektrometrais, spektroskopiniu elipsometru.
MAISTO INSTITUTE
Padalinio pavadinimas
Pareigų pavadinimas
Etato dalis
Studijų kryptis
Reikalingos kompetencijos
Chemijos mokslo laboratorija
Vyresnysis mokslo darbuotojas
0,25
 
Patirtis vykdant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus. Mokslinės, mokslo taikomosios, mokslo sklaidos, ugdomosios ir šviečiamosios veiklos pasiekti rezultatai privalo tenkinti kvalifikacinius reikalavimus patvirtintus Kauno technologijos universiteto Senato 2016-10-31 nutarimu Nr. V3-S-63 vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms. Gebėjimas vykdyti mokslinius ir eksperimentinės plėtros darbus, savarankiškai spręsti sudėtingas mokslines problemas, geri analitiniai ir organizaciniai gebėjimai, labai geras lietuvių kalbos mokėjimas, užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų k.) mokėjimas, kompiuterinis raštingumas.
Chemijos mokslo laboratorija
Vyresnysis mokslo darbuotojas
0,25
 
Patirtis vykdant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus. Mokslinės, mokslo taikomosios, mokslo sklaidos, ugdomosios ir šviečiamosios veiklos pasiekti rezultatai privalo tenkinti kvalifikacinius reikalavimus vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms. Gebėjimas vykdyti mokslinius ir eksperimentinės plėtros darbus, savarankiškai spręsti sudėtingas mokslines problemas, geri analitiniai ir organizaciniai gebėjimai, labai geras lietuvių kalbos mokėjimas, užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų k.) mokėjimas, kompiuterinis raštingumas.
Mikrobiologijos mokslo laboratorija
Vyresnysis mokslo darbuotojas
1,0
 
Patirtis vykdant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus. Mokslinės, mokslo taikomosios, mokslo sklaidos, ugdomosios ir šviečiamosios veiklos pasiekti rezultatai privalo tenkinti kvalifikacinius reikalavimus vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms. Gebėjimas vykdyti mokslinius ir eksperimentinės plėtros darbus, savarankiškai spręsti sudėtingas mokslines problemas, geri analitiniai ir organizaciniai gebėjimai, labai geras lietuvių kalbos mokėjimas, užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų k.) mokėjimas, kompiuterinis raštingumas.
Mikrobiologijos mokslo laboratorija
Vyriausiasis mokslo darbuotojas
1,0
 
Paskelbė ne mažiau 15 mokslinių straipsnių tarptautiniuose indeksuotuose mokslo leidiniuose, bent trečdalį jų leidiniuose, išleistuose tarptautinių leidyklų, ne mažiau kaip 5 šių straipsnių paskelbė per pastaruosius 5 metus. Patirtis vykdant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus. Mokslinės, mokslo taikomosios, mokslo sklaidos, ugdomosios ir šviečiamosios veiklos pasiekti rezultatai privalo tenkinti kvalifikacinius reikalavimus patvirtintus Kauno technologijos universiteto Senato 2016-10-31 nutarimu Nr. V3-S-63 kvalifikacinius reikalavimus vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms. Gebėjimas vykdyti mokslinius ir eksperimentinės plėtros darbus, savarankiškai spręsti sudėtingas mokslines problemas, geri analitiniai ir organizaciniai gebėjimai, labai geras lietuvių kalbos mokėjimas, užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų k.) mokėjimas, kompiuterinis raštingumas.
Juslinės analizės mokslo laboratorija
Vyresnysis mokslo darbuotojas
1,0
 
Patirtis vykdant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus. Mokslinės, mokslo taikomosios, mokslo sklaidos, ugdomosios ir šviečiamosios veiklos pasiekti rezultatai privalo tenkinti kvalifikacinius reikalavimus vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms. Gebėjimas vykdyti mokslinius ir eksperimentinės plėtros darbus, savarankiškai spręsti sudėtingas mokslines problemas, geri analitiniai ir organizaciniai gebėjimai, labai geras lietuvių kalbos mokėjimas, užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų k.) mokėjimas, kompiuterinis raštingumas.
Juslinės analizės mokslo laboratorija
Vyresnysis mokslo darbuotojas
1,0
 
Patirtis vykdant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus. Mokslinės, mokslo taikomosios, mokslo sklaidos, ugdomosios ir šviečiamosios veiklos pasiekti rezultatai privalo tenkinti kvalifikacinius reikalavimus vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms. Gebėjimas vykdyti mokslinius ir eksperimentinės plėtros darbus, savarankiškai spręsti sudėtingas mokslines problemas, geri analitiniai ir organizaciniai gebėjimai, labai geras lietuvių kalbos mokėjimas, užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų k.) mokėjimas, kompiuterinis raštingumas.
 
 Privalumu laikoma tarptautinės veiklos patirtis, tarpdiscipliniškumas, pažangių metodų (įskaitant virtualias mokymosi platformas) patirties turėjimas.
Pateikiami dokumentai:
 • laisvos formos prašymas leisti dalyvauti konkurse (adresuotas KTU rektoriui);
 • nustatytos formos akademinės veiklos aprašas ;
 • KTU bibliotekos ar paties pretendento, jeigu jis nedirba KTU, sudarytas, pretendento pasirašytas ir KTU Mokslo departamento patvirtintas (turintiems daktaro mokslo laipsnį - tik po daktaro laipsnio suteikimo datos) paskelbtų mokslo darbų sąrašas. Ne KTU darbuotojai paskelbtų mokslo darbų sąrašą pateikia laisva forma; šiuo atveju informacijos tikrumą patikrina ir patvirtina KTU Mokslo departamentas (kontaktinis asmuo: Irena Švarplienė, K. Donelaičio g. 73, 422 kab., 44249 Kaunas, tel. (8 37) 30 00 43).
 • aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių vardų atestatų kopijos (jeigu jų nėra KTU Žmogiškųjų išteklių administravimo skyriuje saugomoje asmens byloje);
 • gyvenimo aprašymas;
 • papildomi dokumentai ir medžiaga, kuri rodo pretendento mokslinę ir pedagoginę veiklą arba kvalifikaciją (pretendento nuožiūra).
Pretendentų pareigoms užimti dokumentai priimami KTU Žmogiškųjų išteklių administravimo skyriuje (K. Donelaičio g. 73, Kaunas, 320 kab. ir 322 kab.). Telefonai pasiteirauti: (8 37) 30 00 75, (8 37) 30 00 97, (8 37) 30 00 96.
Dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2017-05-08.