Audiovizualinių menų katedra

Garso ir vaizdo menų technologijų katedra įkurta 2003 m., o nuo 2014 m. ji vadinasi Audiovizualinių menų katedra, kuri sieja menų ir technologijų studijas, vykdydama unikalias tarpdalykines studijų programas. Studijoms užtikrinti yra įrengta garso įrašų studija ir specializuota mokomoji klasė, kurioje atliekami akustiniai, statistiniai ir tekstologiniai muzikos tyrimai.Katedros dėstytojai svariai prisideda formuojant Lietuvos mokslo ir studijų politiką, dalyvauja Europos ir pasaulio mokslo kongresuose, projektinėje veikloje.

 
 
 
 

Studijos

Bakalauro studijų programos:

Magistro studijų programos:

Doktorantūros studijų programos:

Mokslas

Katedroje yra atliekami lyginamieji ir statistiniai muzikos teksto (grafinio ir akustinio) tyrimai, čia kaupiama lietuvių profesionaliosios muzikos kūrinių elektroninė duomenų bazė, teikiamos muzikos įrašų, jų redagavimo bei restauravimo ir akustinio patalpų testavimo paslaugos ūkio ir privatiems subjektams.

Katedros moksliniai tyrimai vykdomi naudojantis tiek tipine kompiuterine ir programine įranga, tiek įrengtomis specializuotomis Garso įrašų studija ir Mokomąja klase.

Katedros mokslinių tyrimų tematika apima:

 • muzikos tekstologiją;
 • muzikos psichologiją;
 • muzikos ir kalbos akustiką.

Tyrimams būdingas:

 • platus tarpdiscipliniškumas;
 • menų ir tiksliųjų mokslų sintezė;
 • naujų tyrimo metodų paieška.

Katedra organizuoja tarptautinę mokslinę konferencija „Muzika ir technologijos“ (anglų kalba).

Mokslo projektai

 • Lietuviškų natų leidyba 1990-2015. Bibliografinis tyrimas. 2014-2015 m. Projekto vadovas D. Kučinskas. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (Lituanistikos projektai).
   
 • Lietuvių tradicinės muzikos dermės tarpkultūriniame kontekste: akustiniai ir kognityviniai aspektai (DERMIŲ AKUSTIKA), 2011–2015, dr. Rytis Ambrazevičius. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo.
   
 • Statistiniai muzikos teksto tyrimai. Lietuvių profesionaliosios muzikos ritmika ir melodika. 2011-2012 m. Projekto vadovas D. Kučinskas. Finansuoja Lietuvos mokslo taryba (mokslininkų grupių projektai).
   
 • Lietuviškos muzikos pianolai antologija. 2013 m. Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba (Lituanistikos projektai).
   
 • Lietuviška muzika pianolai. 2013 m. Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba (Lituanistikos projektai).
   
 • Lietuvių tradicinio dainavimo akustinis tyrimas. 2008 m. Projekto vadovas R. Ambrazevičius. Finansavo Valstybinis mokslo ir studijų fondas.
   
 • Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra, įgyvendinant mokymo(si) visą gyvenimą inovatyviais metodais ir formomis galimybes (registracijos Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0104), 2006-2008. Projekto koordinatorius – D. Kučinskas, projekto vykdytojas – R. Ambrazevičius (vykdoma dalis: „Balso akustika“). Finansavo Europos socialinio fondo agentūra.

Dėstytojai


Profesoriai, Docentai

Prof. dr. Darius Kučinskas
A. Mickevičiaus g. 37-1304
Tel. (8 37) 32 10 30
e. p. darius.kucinskas@ktu.lt

Prof. dr. Rytis Ambrazevičius
A. Mickevičiaus g. 37-1304,
Tel. (8 37) 32 10 30
e. p. rytis.ambrazevicius@ktu.lt
Prof. dr. Dario Martinelli
A. Mickevičiaus g. 37-1304
Tel. (8 37) 32 05 46
e. p. dario.martinelli@ktu.lt
Prof. dr. Antanas Kučinskas
A. Mickevičiaus g. 37,
antanas.kucinskas@ktu.lt
antakuci@gmail.com

Tel. (8 37) 32 10 30
Doc. Dr. Rimantas Astrauskas
A. Mickevičiaus g. 37,
rimantas.astraukas@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 10 30

Lektoriai

Lekt. Antanas Jasenka
A. Mickevičiaus g. 37-1304
Tel. (8 37) 32 10 30
e. p. antanas.jasenka@ktu.lt
Lekt. Linas Adomaitis
A. Mickevičiaus g. 37-1304
Tel. (8 37) 32 10 30
e. p. linas.adomaitis@ktu.lt
Lekt. Edmundas Vaitekunas
A. Mickevičiaus g. 37-1304
Tel. (8 37) 32 10 30
e. p. edmundas.vaitekunas@ktu.lt
Lekt. Mykolas Bazaras
A. Mickevičiaus g. 37,
mykolas.bazaras@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 10 30
Lekt. Motiejus Bazaras
A. Mickevičiaus g. 37,
motiejus.bazaras@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 10 30
Lekt. Vilius Keras
A. Mickevičiaus g. 37,
vilius.keras@ktu.lt, vilius.keras@gmail.com
Tel. (8 37) 32 10 30
  Lekt.  Martynas Vilpišauskas
A. Mickevičiaus g. 37,
martynas.vilpisauskas@ktu.lt, martynasvil@me.com
Tel. (8 37) 32 10 30
  Lekt. Mykolas Natalevičius
A. Mickevičiaus g. 37,
mykolas.natalevicius@ktu.lt, mnatalevicius@yahoo.com
Tel. (8 37) 32 10 30
  Lekt. Kęstutis Povilaitis
A. Mickevičiaus g. 37,
kestutis.povilaitis@ktu.lt, kestutis@ida.lt
Tel. (8 37) 32 10 30
 
Lekt. Dalius Nomicas
A. Mickevičiaus g. 37,
dalius.nomicas@ktu.lt
Lekt. Leonas Berezinas
A. Mickevičiaus g. 37,
leonas.berezinas@ktu.lt
Projekto ekspertė Julija Kocytė
A. Mickevičiaus g. 37,
julija.kocyte@ktu.lt
 
Akad. pad. Mindaugas Baranauskas
A. Mickevičiaus g. 37,
mindaugas.baranauskas@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 10 30
Akad. pad. Nerijus Matonis
A. Mickevičiaus g. 37,
nerijus.matonis@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 10 30

Doktorantai

Doktorantė Zita Bružaitė
A. Mickevičiaus g. 37-1304
Tel. (8 37) 32 10 30
e. p. bruzita@yahoo.com
Doktorantė Yumiko Nemyko
A. Mickevičiaus g. 37-1304
Tel. (8 37) 32 10 30
e. p. nunocchi@gmail.com
 

Doktorantas Robertas Budrys
A. Mickevičiaus g. 37-1304
Tel. (8 37) 32 10 30
e. p. robertas.budrys@ktu.lt

Vizituojantys dėstytojai

Prof. dr. George Kennaway (2014 m.)
University of Leeds Faculty of Performance
Didžioji Britanija
Doc. dr. Kevin Holm - Hudson (2015 m.)
University of Kentucky
JAV
Prof. Stephen Jaffe (2013)
Duce university
Prof. dr. Renata Suchowiejko (2013)
Krokuvos Jogailos universitetas

Vedėjas

Lekt. Vytautas Kederys 
A. Mickevičiaus g. 37, 1304 kab.
Tel. (8 37) 32 10 30
e. p. vytautas.kederys@ktu.lt
Administratorė – Agnė Šiaulienė
A. Mickevičiaus g. 37-1304 kab.
Tel. (8 37) 32 10 30
e. p. agne.siauliene@ktu.lt