Stojantiesiems

Norintiems studijuoti KTU bakalauro studijose nuo balandžio 1 d.  vykdomas Institucinis priėmimas ► kurio metu priimama tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Pirmajame etape prašymai leisti dalyvauti konkurse teikiami iki gegužės 30 d. 12 val., tik internetu KTU institucinio priėmimo informacinėje sistemoje - KTU IPIS ►

Norintiems studijuoti KTU magistrantūros studijose nuo gegužės 2 d.  vykdomas Magistrantūros priėmimas ► Valstybės finansavimas skirtas tik nuolatinės formos studijoms - valstybės finansuojamų vietų skaičius pagal studijų kryptis ►

Pirmajame etape prašymai leisti dalyvauti konkurse priimami iki birželio 27 d. 12 val. Prašymai teikiami  tik internetu, registruotis ir prašymą pateikti galima KTU magistrantūros priėmimo informacinėje sistemoje - KTU MPIS ►

 
 
 
 

Studijų informacijos skyriaus kontaktai

K. Donelaičio g. 73–109

I-IV 8–17 val.
V 8–1545 val.

Pietų pertrauka: 12–1245

e. p. studijos@ktu.lt
Skype: studijosKTU

mob. tel. +370 (687) 53 790
tel. +370 (37) 300 045
 tel. +370 (37) 300 054

 
 
 
 

Konsultacijos

Kviečiame lankytis Universitete visus mokslo metus. Atvykę KTU atvirų durų dienas, turite puikią galimybę susipažinti su Universitetu, gauti naujausią informaciją apie Universiteto studijų programas, užduoti klausimus, kurie padėtų apsispręsti dėl būsimų studijų. Moksleivių grupės fakultetuose priimamos iš anksto užsiregistravus.

Nebūk nežinioje! Čia gauk informacijos daugiau, nei ieškodamas per Google!  Leidinį mokykloms - KTU gidas ir registraciją Atvirų durų dienai rasite šio puslapio apačioje.

Bakalauro studijos

Institucinis priėmimas

Priėmimas į pirmosios pakopos studijas Kauno technologijos universitete vykdomas per Bendrąjį priėmimą ir Institucinį priėmimą, vadovaujantis patvirtintomis Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2016 metų taisyklėmis ►. Institucinis priėmimas vyksta dviem etapais: pirmasis etapas – 2016 m. balandžio 1 – gegužės 31 d., antrasis etapas – 2016 m. rugpjūčio 16 – rugpjūčio 31 d. Šiais metais mokyklas baigiantys abiturientai prašymų teikti pirmame etape negali.

Prašymai teikiami  tik internetu, registruotis ir prašymą pateikti galima institucinio priėmimo informacinėje sistemoje - KTU IPIS   Institucinio priėmimo D.U.K.►

Institucinio priėmimo metu priimama tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas studijuoti nuolatine ar ištęstine forma. Į kiekvieną studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Instituciniu priėmimu į valstybės nefinansuojamas pirmosios pakopos studijų programas gali būti priimti tik asmenys atitinkantys šiuos minimalius reikalavimus:

 1. konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 2;
 2. 2016 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą - išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas;
 3. 2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą - išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas;
 4. 2014 m. ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas;
 5. privaloma išlaikyti, jei numatyta, stojamąjį egzaminą arba motyvacijos vertinimą.

Prašymo nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos Universitetui gavus iš banko pranešimą KTU IPIS ► apie stojamosios įmokos sumokėjimą. Institucinio priėmimo stojamoji studijų įmoka – 12 eurų. Stojamąją įmoką už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis arba juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis – mokėtoją, įmokos paskirtį. Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ir įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos. Užregistravus prašymą leisti dalyvauti studijų konkursuose, stojamoji studijų įmoka negrąžinama. Prašyme nurodyti galima iki keturių studijų programų prioriteto mažėjimo tvarka.

Pateikiant prašymą, privalu užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis, nuosekliai suvesti visus brandos atestato priede esančius mokomųjų dalykų ir išlaikytų egzaminų įvertinimus, taip kaip jie surašyti dokumentuose bei pateikti KTU IPIS ► jų skaitmenines kopijas:

 • asmens tapatybės kortelės arba paso;
 • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą  patvirtinančių dokumentų;
 • diplomo ir jo priedėlio (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla);
 • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų (jei tokių yra);
 • dokumento, patvirtinančio  pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.

Informaciją apie savo sumokėtą studijų įmoką stojantieji gali matyti KTU IPIS ► skiltyje <Įmoka>.

Įforminant priėmimą, pakviestieji privalo nurodytais terminais pasirašyti studijų sutartį, bei turėti su savimi visus originalius KTU IPIS pateiktus elektroninius dokumentus parodymui. Studijų sutartį pasirašyti, bei dokumentus pateikti galima ir per įgaliotą asmenį, tačiau tokiu atveju būtinas notaro patvirtintas įgaliojimas. Nuotraukų būsimiems studentams pateikti nereikia. Nurodytais terminais nepasirašius studijų sutarties kvietimas studijuoti anuliuojamas. Gavus kvietimą studijuoti, prieš sudarant studijų sutartį privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką40 eurus. Nutraukus studijų sutartį, registracijos studijoms įmoka negrąžinama.

Studijų sutartis su Kauno technologijos universitetu gali būti sudaroma kvietime nurodytu laikotarpiu:

 • nuotoliniu būdu - per KTU elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (pakviestieji studijuoti į studijų programą "Sveikatos informatika" nuotoliniu būdu sudaryti studijų sutarties galimybės neturės).
 • tiesioginiu būdu - asmeniškai atvykstant į Universitetą:

Stojantieji pakviesti studijuoti į Kaune vykdomas studijas, studijų sutartį pasirašo ir priėmimo įforminimui privalomus dokumentus pateikia adresu:  Kaunas, K. Donelaičio g. 73, kabinetas 107. Stojantieji pakviesti studijuoti į Panevėžyje vykdomas studijas, studijų sutartį pasirašo ir priėmimo įforminimui privalomus dokumentus pateikia Panevėžio technologijų ir verslo fakultete adresu: Panevėžys, Nemuno g. 33, kabinetas 203.

Datos ir priėmimo terminai

Etapai Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Pirmasis etapas Pirmojo etapo priėmimo konkurso paskelbimas, prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas nuo 2016-04-01 8 val.
iki 2016-05-30, iki 12 val.
Stojančiojo konkursinio balo ir kvietimo studijuoti paskelbimas iki 2016-05-31, iki 14 val.
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas iki 2016-05-31, iki 17 val.
Antrasis etapas Antrojo etapo priėmimo konkurso paskelbimas, prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas nuo 2016-08-16 8 val.
iki 2016-08-31, iki 12 val.
Stojančiojo konkursinio balo ir kvietimo studijuoti paskelbimas iki 2016-08-31, iki 14 val.
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas iki 2016-08-31, iki 17 val.

Studijų sutarties pasirašymas


Studijų sutartys su pakviestaisias sudaromos po kiekvieno kvietimo studijuoti paskelbimo. Studijų sutartis sudaroma tik patikus įrodymą iš banko apie sumokėtą registracijos studijoms įmoką. Gavus kvietimą studijuoti, studijų sutartis su Kauno technologijos universitetu gali būti sudaroma kvietime nurodytu laikotarpiu:

 • NUOTOLINIU BŪDU - per KTU elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą (pakviestieji studijuoti į studijų programą "Sveikatos informatika" nuotoliniu būdu sudaryti studijų sutarties galimybės neturės).
 • TIESIOGINIU BŪDU - asmeniškai atvykstant į Universitetą. Studijų sutartį pasirašyti ir dokumentus pateikti galima ir per įgaliotą asmenį, tačiau tokiu atveju būtinas notaro patvirtintas įgaliojimas. Stojantieji pakviesti studijuoti į Kaune vykdomas studijas, studijų sutartį pasirašo ir priėmimo įforminimui privalomus dokumentus pateikia adresu:  Kaunas, K. Donelaičio g. 73, kabinetas 107. Stojantieji pakviesti studijuoti į Panevėžyje vykdomas studijas, studijų sutartį pasirašo ir priėmimo įforminimui privalomus dokumentus pateikia Panevėžio technologijų ir verslo fakultete adresu: Panevėžys, Nemuno g. 33, kabinetas 203.

Nurodytais terminais nepasirašius studijų sutarties kvietimas studijuoti anuliuojamas, o atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.

Įforminant priėmimą, pakviestieji privalo nurodytais terminais pasirašyti studijų sutartį, bei turėti su savimi visus originalius dokumentus, kuriuos nurodė pildydami prašymą  KTU IPIS ►. Originalius dokumentus reikės parodyti ir turėti jų paprastas kopijas palikti Priėmimo komisijai:
 1. Asmens tapatybės kortelę arba pasą;
 2. Brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 3. Diplomą ir jo priedėlį (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla), kitus išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 4. Dokumentus, patvirtinančius pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, arba šių dokumentų notaro patvirtintas jų kopijas;
 5. Visus kitus KTU IPIS prašyme nurodytus dokumentus;
 6. Nuotraukų būsimiems studentams pateikti nereikia.

Studijų kaina


Metinė pirmosios pakopos studijų kaina asmenims, sutinkantiems mokėti visą studijų kainą:

Eil. Nr. Studijų krypčių grupė Metinė studijų kaina, EUR Vieno kredito kaina, EUR
NL I*
1 Humanitarinių mokslų studijų srities studijų kryptys (išskyrus filologiją), socialinių mokslų srities studijų kryptys (išskyrus švietimą ir ugdymą) 1271 847 21,18
1560** 1040** 26,00**
2 Matematika 1552 1035 25,87
3 Filologija (lingvistika) 1884 1256 31,40
4 Architektūra, švietimas ir ugdymas, fizinių mokslų studijų srities studijų kryptys (išskyrus matematiką), technologijos mokslų studijų srities studijų kryptys, filologija (vertimas) 2248 1499 37,47
5 Fotografija ir medijos 3256 2171 54,27
6 Muzika (muzikos technologijos) 5313 3542 88,55

Santrumpos
NL – nuolatinė studijų forma, I – ištęstinė studijų forma.
Studijų nuolatine forma trukmė –  4 metai (apimtis - 240 kreditų).
Studijų ištęstine forma trukmė –  6 metai (apimtis - 240 kreditų).


Pastabos
1) *– Tiksli metinė studijų ištęstine forma kaina apskaičiuojama pagal pasirinktų studijų kreditų skaičių.
2) **– Kaina taikoma Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų programoms.
3) – Kai studijų kreditų skaičius studento individualiajame studijų plane neatitinka metams nustatytos normos (vienerių mokslo metų studijų kreditų norma NL - 60 kreditų, I - 40 kreditų), studijų kainą apskaičiuojama studijų krypčių grupės studijų kredito kainą dauginant iš pasirinktų kreditų skaičiaus.

Sąskaitų įmokoms rekvizitai


Stojamąją studijų įmoką* 12 Eur(moka stojantieji instituciniu priėmimu) – galima mokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų:

 • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaitos Nr. LT54 7300 0100 0251 0317, banko kodas – 73000, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Stojamoji studijų įmoka“, kodas – 2881, mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens kodas
 • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT75 7044 0600 0310 4494, banko kodas – 70440, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Stojamoji studijų įmoka“, kodas – 2881, mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens kodas,
 • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – AB DNB bankas, sąskaitos Nr. LT70 4010 0425 0240 0369, banko kodas – 40100, sutrumpintas mokesčio pavadinimas – „Stojamoji studijų įmoka“, kodas – 2881, mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens kodas.

Registracijos studijoms įmoką* 40 Eur (moka visi priimtieji) – galima mokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų:

 • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaitos Nr. LT54 7300 0100 0251 0317, banko kodas – 73000, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Registracijos studijoms įmoka“, kodas – 103170, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas
 • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas –AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT75 7044 0600 0310 4494, banko kodas – 70440, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Registracijos studijoms įmoka“, kodas – 103170, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas,
 • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – AB DNB bankas, sąskaitos Nr. LT70 4010 0425 0240 0369, banko kodas – 40100, sutrumpintas mokesčio pavadinimas – „Registracijos studijoms įmoka“, kodas – 103170, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas.

Įmokas už studijas* kaina nurodyta studijų sutartyje (moka priimtieji į valstybės nefinansuojamas studijas) galima mokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų:

 • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaitos Nr. LT54 7300 0100 0251 0317, banko kodas – 73000, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Už studijas“, kodas – 103161, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas
 • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas –AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT75 7044 0600 0310 4494, banko kodas – 70440, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Už studijas“, kodas – 103161, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas,
 • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – AB DNB  bankas, sąskaitos Nr. LT70 4010 0425 0240 0369, banko kodas – 40100, sutrumpintas mokesčio pavadinimas – „Už studijas“, kodas – 103161, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas.

Pastaba * - mokantiems iš užsienio banko sąskaitos: gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaitos Nr. LT54 7300 0100 0251 0317, SWIFT  CBVI LT 2X, atliekant mokėjimą būtina nurodyti studento vardą ir pavardę bei asmens kodą (jei asmens kodą turi).

Kontaktiniai asmenys dėl registracijos studijoms įmokos, jei AIS patvirtinimo apie sėkmingai atliktą mokėjimą nesulaukiate per 2 darbo dienas :

Kreipkitės į Finansų departamento vyr. buhalterę Ireną Narmontienę el. p. irena.narmontiene@ktu.lt, tel. nr. +370 37 300 688. Rašant el. laišką, būtina pridėti mokėjimo išrašą.

 

Bendrasis priėmimas


Priėmimas į pirmosios pakopos (bakalauro) studijas Kauno technologijos universitete vykdomas per Bendrąjį priėmimą ir Institucinį priėmimą, vadovaujantis Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2016 metų taisyklėmis ►, toliau - Priėmimo taisyklės. Bendrąjį priėmimą į aukštąsias mokyklas organizuoja Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Bendrasis priėmimas vykdomas tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas (su studijų stipendija ir be jos, tikslinio finansavimo) studijų vietas.MINIMALŪS REIKALAVIMAI stojant į pirmosios studijų pakopos valstybės finansuojamą arba valstybės nefinansuojamą studijų vietą yra skirtingi. Į pirmosios pakopos studijas 2016 metais gali būti priimami asmenys, atitinkantys šiuos reikalavimus:

 1. konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 2;
 2. 2016 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
  • stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu ir matematikos (išskyrus stojantiems į menų studijų sritį);
  • stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas;
 3. 2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
 • stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu;
 • stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas;
 1. 2014 m. ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas;
 2. stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas privaloma išlaikyti, jei numatyta, stojamąjį egzaminą arba motyvacijos vertinimą.

KONKURSINIS BALAS stojant tiek į nuolatinės, tiek į ištęstinės studijų formos studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinio balo dedamosios yra mokomųjų dalykų, paimtų iš brandos atestato ir (arba) jo priedo (priedėlio), o stojant į meno studijų srities programas – ir stojamųjų egzaminų įvertinimai (perskaičiuoti pagal Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios studijų pakopos ir vientisąsias studijas 2016 metų tvarkos aprašą). Priėmimo konkursiniam balui apskaičiuoti naudojami pagrindiniai ir papildomi kriterijai.

 
Pagrindiniai kriterijai Papildomi kriterijai
pirmojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas
antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys tarptautinių ir šalies vizualaus meno olimpiadų ir konkursų I–III vietos laimėjimas (stojantiesiems į fotografijos ir medijų krypties studijų programą)
trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys arba kompetencijų, įgytų siekiant kvalifikacijos, įvertinimas (stojantiesiems į technologijos studijų sritį)
lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas (arba kito dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas) motyvacijos įvertinimas (stojantiesiems į švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės studijų programą)
 

Jei stojantysis nėra laikęs vieno iš tai studijų krypčių grupei numatytų brandos egzaminų, vietoj nelaikyto brandos egzamino įvertinimo į konkursinio balo formulę įrašomas atitinkamo konkursinio mokomojo dalyko metinis pažymys, tačiau ši išimtis netaikoma pagrindinio (didžiausią svertinį koeficientą turinčio) studijų krypčių grupės mokomojo dalyko egzaminui ir lietuvių kalbos ir literatūros (iki 2012 metų (įskaitytinai) – lietuvių (gimtosios) arba lietuvių (valstybinės) kalbos) brandos egzaminui, kurio įvertinimas yra privalomas visiems. Pagrindinių kriterijų (mokomųjų dalykų ir (ar) stojamųjų egzaminų įvertinimų) įtaka stojančiojo konkursiniam balui nurodyta Priėmimo taisyklių 2 priede. Pagrindinių ir papildomų kriterijų balai sumuojami. Pagrindiniams kriterijams naudojama 0–10 balų skalė. Valstybinių brandos egzaminų  įvertinimai, pateikti šimtabalėje skalėje, dalijami iš 10 ir padauginami iš atitinkamo svertinio koeficiento, nurodyto Priėmimo taisyklių 2 priede ►, ir sumuojami. Prie gautos sumos pridedami papildomų kriterijų balai

Tikslinis finansavimas

Tikslinis studijų finansavimas skiriamas konkrečioms studijų programoms, atsižvelgiant į trūkstamų specialistų poreikį. Preliminarus tikslinių studijų vietų skaičius pateiktas 1 lentelėje. Stojančiuosius bendrojo priėmimo metru atrenka universitetas. Kandidatų į valstybės tiksliniu būdu finansuojamas studijų vietas atrankos KTU tvarkos aprašas ►

Studentas, įstojęs į tiksliniu būdu valstybės finansuojamą studijų vietą, už studijas nemoka. Stojantieji, norintys pretenduoti į tiksliniu būdu valstybės finansuojamas studijų vietas, savo norą turi pažymėti LAMA BPO informacinėje sistemoje užpildydami ne tik įprastą prašymą studijuoti, bet ir tikslinio finansavimo prašymą, pasirenkant iki 2 pageidavimų iš programų, gavusių valstybės tikslinio finansavimo vietas.

Studijų programos, kurios gali būti finansuojamos tikslinėmis lėšomis Studijų kursas Preliminarus tikslinių studijų vietų skaičius Studijų programos vykdyme ketinimo dalyvauti protokolus pasirašęs darbdavys
Mados inžinerija pirmas 3 UAB „Lelija“ (Vilnius), UAB „Haltex“ (Alytus), UAB „Kirptė“ (Alytus)
trečias 1 AB „Vilkma“ (Ukmergė)
Medienos inžinerija pirmas 2 UAB „Boen Lietuva“ (Kareivonių k., Elektrėnų sav.), UAB „Baldai Jums“ (Jonava), UAB „IDW metalas ir mediena“ (Vilnius)
Automatika ir valdymas antras 1 UAB „Povydė“ (Panevėžys)
ketvirtas 1 UAB „Asirinta“ (Panevėžys
Mechanikos inžinerija pirmas 1 UAB „CIE LT Forge“ (Marijampolė)
šeštas 1 UAB „CIE LT Forge“ (Marijampolė)
Šilumos energetika ir technologijos pirmas 2 AB „Umega“ (Utena), UAB „Trakų šilumos tinklai“ (Trakai), UAB „Kaišiadorių šiluma“ (Kaišiadorys), UAB „Plungės šilumos tinklai“ (Plungė)
Pastatų inžinerinės sistemos pirmas 1 AB „Kauno energija“ (Kaunas)
Medijų inžinerija pirmas 2 UAB „Vakarų spaustuvė“ (Kretinga), UAB „Utenos Indra“ (Utena)
 

Pretendentų atranką į tiksliniu būdu finansuojamų antrojo ir aukštesniojo kurso studijų vietas vykdo fakultetų priėmimo komisijos einamųjų metų rugsėjo pirmąją savaitę.

Studentas, aukštoji mokykla ir darbdavys pasirašo trišalę sutartį. Darbdavys, prisidedantis prie studijų finansavimo, įsipareigoja įdarbinti baigusį studijas studentą ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui.

Datos ir priėmimo terminai

Etapai Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas* 2016-06-01 – 2016-07-19 iki 12 val.
Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija Sesija 2016-06-17 – 2016-07-08
Rezultatų paskelbimas iki 2016-07-11
Stojančiųjų į švietimo ir ugdymo studijų programas motyvacijos vertinimas Sesija 2016-06-20 – 2016-07-08
Papildoma stojamųjų egzaminų sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje) Sesija 2016-07-11 – 2016-07-12
Rezultatų paskelbimas 2016-07-13
Papildomas stojančiųjų į švietimo ir ugdymo studijų programas motyvacijos vertinimas Sesija 2016-07-12 ir 2016-08-09
2010–2015 m. brandos atestatų duomenų ir 2016 m. brandos egzaminų pagrindinės sesijos rezultatų pateikimas LAMA BPO iš valstybinių duomenų bazių iki 2016-07-13**
Užsienyje ir iki 2010 m. Lietuvoje įgyto išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų papildomų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje 2016-06-01 – 2016-07-19 iki 12 val.
Pagrindinis priėmimas Pirmasis etapas Kvietimo studijuoti paskelbimas 2016-07-23 iki 15 val.
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas aukštosiose mokyklose 2016-07-25 – 2016-07-28 iki 17 val.
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2016-07-29 iki 14 val.
Antrasis etapas Pageidavimų prioritetų prašymuose koregavimas 2016-07-29 nuo 16 val.
2016-07-31 iki 17 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2016-08-03 iki 15 val.
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas aukštosiose mokyklose 2016-08-04 – 2016-08-05 iki 16 val.
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2016-08-06 iki 17 val.
Papildomas priėmimas Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas teikimas*** 2016-08-06 nuo 17 val.
2016-08-08 iki 17 val.
Užsienyje ir iki 2010 m. Lietuvoje įgyto išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų papildomų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2016-08-11 iki 15 val.
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas aukštosiose mokyklose 2016-08-12 – 2016-08-13 iki 16 val.

Pastabos
1) * - Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas jau yra įvykę arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liko mažiau kaip 24 valandos.

2) * - Brandos egzaminų pakartotinės sesijos ir apeliacijų rezultatai pateikiami iki 2016-07-18 dienos.
3) ** - Prašymus gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų, tikslinių vietų ir studijų stipendijų.

Studijų sutarties pasirašymas


Studijų sutartys su pakviestaisias sudaromos po kiekvieno kvietimo studijuoti paskelbimo. Studijų sutartis sudaroma tik patikus įrodymą iš banko apie sumokėtą registracijos studijoms įmoką. Gavus kvietimą studijuoti, studijų sutartis su Kauno technologijos universitetu gali būti sudaroma kvietime nurodytu laikotarpiu:

 • NUOTOLINIU BŪDU - per KTU elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą. Stojantieji tokiu būdu pasirašantys studijų sutartį visus priėmimo įforminimui privalomų dokumentų originalus privalo pateikti vėliau fakulteto studijų centre, per pirmąją rugsėjo savaitę (pakviestieji studijuoti į studijų programą "Sveikatos informatika" nuotoliniu būdu sudaryti studijų sutarties galimybės neturės).
 • TIESIOGINIU BŪDU - asmeniškai atvykstant į Universitetą. Studijų sutartį pasirašyti ir dokumentus pateikti galima ir per įgaliotą asmenį, tačiau tokiu atveju būtinas notaro patvirtintas įgaliojimas. Stojantieji pakviesti studijuoti į Kaune vykdomas studijas, studijų sutartį pasirašo ir priėmimo įforminimui privalomus dokumentus pateikia adresu:  Kaunas, K. Baršausko g. 59, pirmojo aukšto fojė, fakultetų įgaliotiems atstovams. Stojantieji pakviesti studijuoti į Panevėžyje vykdomas studijas, studijų sutartį pasirašo ir priėmimo įforminimui privalomus dokumentus pateikia Panevėžio technologijų ir verslo fakultete adresu: Panevėžys, Nemuno g. 33, kabinetas 203.

Nurodytais terminais nepasirašius studijų sutarties kvietimas studijuoti anuliuojamas, o atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.

Įforminant priėmimą, pakviestieji privalo nurodytais terminais pasirašyti studijų sutartį, bei turėti su savimi visus originalius dokumentus, kuriuos nurodė pildydami prašymą  LAMA BPO IS►. Originalius dokumentus reikės parodyti ir turėti jų paprastas kopijas palikti Priėmimo komisijai:
 1. Asmens tapatybės kortelę arba pasą;
 2. Brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 3. Diplomą ir jo priedėlį (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla), kitus išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 4. Dokumentus, patvirtinančius pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, arba šių dokumentų notaro patvirtintas jų kopijas;
 5. Visus kitus LAMA BPO IS prašyme nurodytus dokumentus;
 6. Nuotraukų būsimiems studentams pateikti nereikia.

Studijų kaina


Metinė pirmosios pakopos studijų kaina asmenims, sutinkantiems mokėti visą studijų kainą:

Eil. Nr. Studijų krypčių grupė Metinė studijų kaina, EUR Vieno kredito kaina, EUR
NL I*
1 Humanitarinių mokslų studijų srities studijų kryptys (išskyrus filologiją), socialinių mokslų srities studijų kryptys (išskyrus švietimą ir ugdymą) 1271 847 21,18
1560** 1040** 26,00**
2 Matematika 1552 1035 25,87
3 Filologija (lingvistika) 1884 1256 31,40
4 Architektūra, švietimas ir ugdymas, fizinių mokslų studijų srities studijų kryptys (išskyrus matematiką), technologijos mokslų studijų srities studijų kryptys, filologija (vertimas) 2248 1499 37,47
5 Fotografija ir medijos 3256 2171 54,27
6 Muzika (muzikos technologijos) 5313 3542 88,55

Santrumpos
NL – nuolatinė studijų forma, I – ištęstinė studijų forma.
Studijų nuolatine forma trukmė –  4 metai (apimtis - 240 kreditų).
Studijų ištęstine forma trukmė –  6 metai (apimtis - 240 kreditų).


Pastabos
1) *– Tiksli metinė studijų ištęstine forma kaina apskaičiuojama pagal pasirinktų studijų kreditų skaičių.
2) **– Kaina taikoma Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų programoms.
3) – Kai studijų kreditų skaičius studento individualiajame studijų plane neatitinka metams nustatytos normos (vienerių mokslo metų studijų kreditų norma NL - 60 kreditų, I - 40 kreditų), studijų kainą apskaičiuojama studijų krypčių grupės studijų kredito kainą dauginant iš pasirinktų kreditų skaičiaus.

Sąskaitų įmokoms rekvizitai


Stojamąją studijų įmoką* 12 Eur(moka stojantieji instituciniu priėmimu) – galima mokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų:

 • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaitos Nr. LT54 7300 0100 0251 0317, banko kodas – 73000, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Stojamoji studijų įmoka“, kodas – 2881, mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens kodas
 • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT75 7044 0600 0310 4494, banko kodas – 70440, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Stojamoji studijų įmoka“, kodas – 2881, mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens kodas,
 • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – AB DNB bankas, sąskaitos Nr. LT70 4010 0425 0240 0369, banko kodas – 40100, sutrumpintas mokesčio pavadinimas – „Stojamoji studijų įmoka“, kodas – 2881, mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens kodas.

Registracijos studijoms įmoką* 40 Eur (moka visi priimtieji) – galima mokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų:

 • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaitos Nr. LT54 7300 0100 0251 0317, banko kodas – 73000, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Registracijos studijoms įmoka“, kodas – 103170, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas
 • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas –AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT75 7044 0600 0310 4494, banko kodas – 70440, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Registracijos studijoms įmoka“, kodas – 103170, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas,
 • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – AB DNB bankas, sąskaitos Nr. LT70 4010 0425 0240 0369, banko kodas – 40100, sutrumpintas mokesčio pavadinimas – „Registracijos studijoms įmoka“, kodas – 103170, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas.

Įmokas už studijas* kaina nurodyta studijų sutartyje (moka priimtieji į valstybės nefinansuojamas studijas) galima mokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų:

 • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaitos Nr. LT54 7300 0100 0251 0317, banko kodas – 73000, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Už studijas“, kodas – 103161, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas
 • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas –AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT75 7044 0600 0310 4494, banko kodas – 70440, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Už studijas“, kodas – 103161, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas,
 • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – AB DNB  bankas, sąskaitos Nr. LT70 4010 0425 0240 0369, banko kodas – 40100, sutrumpintas mokesčio pavadinimas – „Už studijas“, kodas – 103161, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas.

Pastaba * - mokantiems iš užsienio banko sąskaitos: gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaitos Nr. LT54 7300 0100 0251 0317, SWIFT  CBVI LT 2X, atliekant mokėjimą būtina nurodyti studento vardą ir pavardę bei asmens kodą (jei asmens kodą turi).

Kontaktiniai asmenys dėl registracijos studijoms įmokos, jei AIS patvirtinimo apie sėkmingai atliktą mokėjimą nesulaukiate per 2 darbo dienas :

Kreipkitės į Finansų departamento vyr. buhalterę Ireną Narmontienę el. p. irena.narmontiene@ktu.lt, tel. nr. +370 37 300 688. Rašant el. laišką, būtina pridėti mokėjimo išrašą.

Magistrantūros studijos

Magistrantūros priėmimas

Priėmimui į visas Universitete vykdomas magistrantūros studijų programas organizuojamas bendras konkursas. Magistrantūros priėmimas vykdomas vadovaujantis  Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2016 metų taisyklėmis ► Į magistrantūros studijas priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos studijas ir atitinkantys priėmimo į magistrantūros studijų programas reikalavimų sąlygas, nurodytas Priėmimo taisyklių 3 priede ►.

Prašymai teikiami  tik internetu, registruotis ir prašymą pateikti galima magistrantūros priėmimo informacinėje sistemoje - KTU MPIS ► Valstybės finansavimą šiais metais galės gauti stojantieji tik į nuolatinės studijų formos magistrantūros studijas -  valstybės finansuojamų vietų skaičius pagal studijų kryptis ►

BENDRA INFORMACIJA APIE PRIĖMIMO PROCEDŪRAS TEIKIANT PRAŠYMĄ

 1. Priėmimas vykdomas tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Į kiekvieną studijų programą stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą.
 2. Priėmimas vyksta keliais etapais – po pagrindinio priėmimo (pirmojo ir antrojo etapų) vykdomas papildomas priėmimas, kuriame konkuruojama dėl likusių laisvų valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų.
 3. Prašymas teikiamas tik internetu, prašymo nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos Universitetui gavus iš banko pranešimą apie stojamosios įmokos sumokėjimą KTU MPIS ►
  • Stojamoji studijų įmoka – 12 eurų. Už stojantįjį įmoką gali sumokėti ir kitas fizinis arba juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis: mokėtoją, įmokos paskirtį ir įmokos kodą. Neteisingai nurodžius šiuos duomenis, lėšos nebus įskaitomos.
  • Stojantiesiems sumokėjusiems stojamoji studijų įmoką  ir dalyvavusiems ankstesniojo priėmimo etapo konkurse 12 eurų įmokos pakartotinai mokėti nereikia.
  • Užregistravus prašymą leisti dalyvauti studijų konkursuose, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
 4. Prašyme iš viso galima nurodyti iki keturių pageidavimų.
 5. Šiais metais stojant į visas studijų programas vykdomas motyvacijos vertinimas.
 6. Asmenų, pirmosios pakopos išsilavinimą įgijusių KTU 1997 m. ir vėliau, bakalauro diplomų duomenys pateikiami iš Universiteto duomenų bazių. Stojantysis privalo pats patvirtinti KTU MPIS vieno mygtuko paspaudimu, kad nori įkelti savo bakalauro diplomo duomenis ir pasitikrinti, kad duomenis buvo sėkmingai įkelti. Neatlikus šio veiksmo, prašymas nebus nagrinėjamas ir priėmimo konkurse nedalyvaujama.
 7. Stojantieji, pirmosios pakopos išsilavinimą įgiję ne KTU arba baigę KTU 1996 m. ir ankščiauturi patys nuosekliai įvesti visus diplomo ir jo priedėlio dalykų įrašus (įvertinimus) KTU MPIS, prieš tai nurodydami įgyto išsilavinimo liudijančių dokumentų - diplomo ir diplomo priedo blanko ir serijos numerius. Šie stojantieji taip pat privalo patys pateikti abiejų dokumentų elektronines kopijas įkeliant jas į KTU MPIS. Nepateikus šios informacijos, prašymas nebus nagrinėjamas.
 8. Jei stojate į antrosios pakopos studijų programą, tačiau bakalauro diplomą atsiimsite pasibaigus KTU priėmimo terminams, magistrantūros priėmimo informacinėje sistemoje galite pateikti akademinę pažymą apie išklausytų dalykų įvertinimus. Pasirašydami studijų sutartį, privalėsite parodyti diplomo ir jo priedėlio originalus.
 9. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio institucijose, asmuo, stojantis į antrosios pakopos studijas, dėl akademinio užsienio kvalifikacijos pripažinimo privalo kreiptis į Studijų kokybės ir vertinimo centą ► - toliau SKVC. Ir tik po to, turėdamas užsienio kvalifikacijos pripažinimo pažymą, išduotą SKVC, turi kreiptis į KTU Priėmimo grupę, dėl įvertinimų konvertavimo pažymos. Priėmimo grupės išduotą įvertinimų konvertavimo pažymą, stojantysis privalo pats pateikti KTU MIPIS, t. y. įvesti visus pažymoje surašytus konvertuotus įvertinimus bei pateikti šios pažymos ir ankstesnės SKVC išduotos pažymos elektronines kopijas. Nepateikus šios informacijos, prašymas nebus nagrinėjamas.
 10. Visi stojantieji, internetu teikiantys stojimo prašymą ir turintys mokslinės arba meninės veiklos įrodymų, privalo įrodymų elektronines kopijas įkelti į KTU MPIS.
 11. Jei pretenduojama studijuoti studijų programoje, kurioje buvo numatyti specialieji priėmimo reikalavimai, nurodyti Priėmimo taisyklių 3 priede ►, stojančiajam privaloma pateikti elektroninę pažymos kopiją per KTU MPIS apie įgytą ne mažesnę kaip vienerių metų adekvačią profesinio darbo patirtį. Nepateikus šios pažymos, prašyme nurodytas pageidavimas, priimti studijuoti šia studijų programa, nebus nagrinėjamas.

KONKURSINIO BALO SKAIČIAVIMO PRINCIPAI
 1. Konkursiniam balui skaičiuoti imamas bakalauro diplomo priedėlyje įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis.
 2. Konkursinis balas stojant į magistrantūros studijas, apskaičiuojamas pagal stojančiojo universitetinių pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio ir mokslo (meno) veiklos, bei motyvacijos vertinimo rodiklių duomenis atitinkamai juos sumuojant, prieš tai padaugintus iš svertinių koeficientų (2 lentelė):

1 lentelė
Svertinis koeficientas Baigusiems pirmos pakopos universitetines studijas Baigusiems papildomąsias studijas
0,7 pirmosios pakopos universitetinių studijų arba vientisųjų studijų diplomo priedėlio (priedo) įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis pirmosios pakopos universitetinių studijų arba vientisųjų studijų diplomo arba profesinio bakalauro priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis
0,2 mokslo veiklos [1] arba meno veiklos [2] ekspertinis įvertinimas pagal dešimtbalę sistemą mokslo veiklos [1] arba meno veiklos [2] ekspertinis įvertinimas pagal dešimtbalę sistemą
0,1 motyvacijos vertinimas motyvacijos vertinimas

Pastabos
1) Mokslinė veikla [1] – mokslinės publikacijos, pranešimai mokslinėse konferencijose, dalyvavimas parodose, darbas studentų mokslinėje draugijoje, darbas mokslinėje grupėje ir kt.
2) Meno veikla [2] – meno kūrinio skelbimas arba realizavimas, dalyvavimas meno parodose ir architektūriniuose konkursuose.


 1. Mokslo (meno) veiklos bei motyvacijos vertinimo ekspertinį vertinimą atlieka fakultetų priėmimo komisijos.
 2. KTU stojančiųjų į antrosios pakopos studijų programas mokslo (meno) veiklos vertinimo tvarkos aprašas ir KTU stojančiųjų į antrosios pakopos studijų programas motyvacijos vertinimo tvarkos aprašas.
 3. Mokslo (meno) veiklos rodiklių įvertinimas apskaičiuojant stojančiųjų į skirtingų studijų krypčių programas konkursinį balą gali būti skirtingas.
 4. Jei pirmosios pakopos universitetinių studijų diplomo priedėlyje (priede) dalykų apimtis kreditais nėra nurodyta, skaičiuojant konkursinį balą imamas aritmetinis diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis.
 5. Jeigu diplomo priedėlyje (priede) yra dalykų, įvertintų įskaita, jų įvertinimas neįtraukiamas į skaičiuojamą svertinį vidurkį ir konkursinį balą, tačiau pateikiant stojimo prašymą į priėmimo IS, stojančiajam iš diplomo priedelio privaloma surašyti visus priedelyje įtrauktus dalykus ir jų įvertinimus, taip pat ir dalykus įvertinus įskaitomis.
 6. Penkiabalės vertinimo sistemos pažymiai pirmiausia pervedami į dešimtbalę ir tik paskui su jais atliekami aritmetiniai veiksmai.
 7. Asmenų, baigusių papildomąsias studijas, konkursiniam balui skaičiuoti imamas bakalauro arba profesinio bakalauro diplomo priedėlyje ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis. Papildomųjų studijų metu išklausyti ir įvertinti dalykai vertinami tokia pačia tvarka kaip bakalauro ar profesinio bakalauro diplomo priedėlyje nurodyti dalykai.

PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS
Gavus kvietimą studijuoti, studijų sutartis su Kauno technologijos universitetu gali būti sudaroma kvietime nurodytu laikotarpiu:

 • NUOTOLINIU BŪDU - per KTU elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą, visus priėmimo sistemoje pateiktus dokumentus privaloma pateikti fakulteto studijų centre rugsėjo mėnesį atvykus studijuoti (pakviestieji studijuoti į studijų programą "Medicininė chemija" arba "Aplinkos apsaugos vadyba ir švaresnė gamyba" nuotoliniu būdu sudaryti studijų sutarties galimybės neturės).
 • TIESIOGINIU BŪDU - asmeniškai atvykstant į Universitetą. Pakviestųjų studijuoti dokumentai priėmimo įforminimui priimami ir studijų sutartis pasirašoma fakultete. Studijų sutartį pasirašyti ir dokumentus pateikti galima ir per įgaliotą asmenį, tačiau tokiu atveju būtinas notaro patvirtintas įgaliojimas.

Įforminant priėmimą tiesioginiu būdu, pakviestieji nurodytais terminais asmeniškai pasirašantys studijų sutartį privalo parodyti originalius dokumentus arba notaro patvirtintas jų kopijas, be to reikia turėti ir paprastas dokumentų kopijas, kurios įteikiamos fakulteto priėmimo komisijai:

 • asmens tapatybės kortelė arba pasas;
 • diplomas ir jo priedėlis arba kitas išsilavinimą patvirtinantis dokumentas;
 • papildomųjų studijų pažymėjimas;
 • gretutinių studijų pažymėjimas
 • pažyma apie neformuoliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų ivertinimus;
 • mokslinę arba menino veiklą įrodančius dokumentus, pvz.: publikacijų (jei jų yra) kopijas;
 • dokumentus, patvirtinančius pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde;
 • praktinės veiklos patirties įrodymus;
 • pažymių konvertavimo pažymą, jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio institucijoje.

Dokumentai, išduoti kita nei lietuvių, anglų ar rusų kalba, privalo būti išversti į vieną iš šių kalbų ir patvirtinti įstatymų nustatyta tvarka. Nurodytais terminais nepasirašius studijų sutarties, kvietimas studijuoti anuliuojamas, o atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą. Gavus kvietimą studijuoti, prieš sudarant studijų sutartį, privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoką40 eurų Nutraukus studijų sutartį, registracijos studijoms įmoka negrąžinama.

Kauno technologijos universiteto magistrantūra – tai pirmosios Lietuvoje naujos kartos, visuomenės ir rinkos poreikius atliepiančios bei pasaulines tendencijas atitinkančios studijos, kuriose didžiausias dėmesys skiriamas individualių asmens kompetencijų ugdymui.

Magistrantūros programos įgyvendinimo keliai:

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto:
1. tarpdisciplininis (skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);
2. vadovavimo (pramonės / verslo taikomasis profilis ir vadovui reikalingos žinios bei gebėjimai).

   KOMPETENCIJOS

Kontaktai:
Direktorė Dr. Jurgita Vizgirdaitė
Kauno technologijos universitetas
Studijų kokybės ir plėtros departamentas
K. Donelaičio St. 73 - 409, LT-44029, Kaunas, Lithuania
+370 37 24 92 26 I +370 620 76 841
jurgita.vizgirdaite@ktu.lt

 
Aplinkosaugos priemonių planavimas 18 ECTS
Kompetencija / Vadovas Studijų dalykas

Aplinkosaugos  priemonių planavimas 18 ECTS

Absolventai analizuoja teršalų kilmę, vertina riziką ir būdus taršai sumažinti; supranta organizacinę ir teisinę aplinkosaugos sistemą; vertina tradicinius ir prevencinius taršos mažinimo metodus; taiko aplinkos apsaugos technologijas, bei projektuoja aplinkosaugos įrenginius; organizuoja aplinkosauginę veiklą įvairiose pramonės šakose.

 

Vadovas

Prof. dr. Linas Kliučininkas
+370 37 300 183, +370 699 40 813
El. p.: linas.kliucininkas@ktu.lt

Cheminės medžiagos aplinkoje

Magistrantai geba prognozuoti cheminių medžiagų elgseną aplinkoje bei keliamą riziką; pritaikyti taršos rizikos valdymo priemones.

Aplinkosaugos teisė ir organizavimas

Studentai įgija gebėjimus organizuoti aplinkosaugos veiklą bei taikyti ES aplinkos apsaugos įstatymus nacionalinėje teisėje; turi žinias apie aplinkosaugos organizacinę struktūrą, valdymą ir kontrolę.

Pramonės taršos prevencija

Magistrantai geba vertinti taršos mažinimo ir išteklių tausojimo pramonės įmonėse galimybes, derinti tradicinius ir prevencinius taršos mažinimo metodus, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės direktyvos reikalavimų bei geriausių prieinamų gamybos būdų išmanymas.

Aplinkosaugos technologijos 18 ECTS
Kompetencija / Vadovas Studijų dalykas

Aplinkosaugos  technologijos 18 ECTS

Absolventai analizuoja ir vertina aplinkosaugos technologijas, parenka taršos mažinimo įrenginius, bei atlieka įrenginių efektyvumo skaičiavimus.

 

Vadovas

Prof. dr. Linas Kliučininkas
+370 37 300 183,  +370 699 40 813
El. p.: linas.kliucininkas@ktu.lt

Aplinkos oro teršalų šalinimo teorija ir technologijos

Magistrantai įgyja gebėjimus vertinti oro teršalų šalinimo procesus, parinkti oro taršos mažinimo įrenginius ir nustatyti konkrečiai situacijai reikalingus procesų ir technologinių įrengimų parametrus; atlikti įrenginių efektyvumo skaičiavimus.

Pavojingų atliekų nukenksminimo technologijos

Studentai geba vertinti pavojingų atliekų apdorojimo metodus; parinkti atliekų apdorojimo įrenginius ir nustatyti konkrečiai situacijai reikalingus procesų ir technologinių įrengimų parametrus; atlikti įrenginių efektyvumo skaičiavimus.

Vandenvalos technologijos

Magistrantai moka vertinti buitinių ir pramoninių nuotekų valymo metodus; parinkti vandenvalos įrenginius ir nustatyti konkrečiai situacijai reikalingus procesų ir technologinių įrengimų parametrus; atlikti įrenginių efektyvumo skaičiavimus.

Atsakomybė darniai plėtrai 18 ECTS
Kompetencija / Vadovas Studijų dalykas

Atsakomybė darniai plėtrai 18 ECTS

Pažangiausi pasaulio verslininkai ir politikai teigia, kad darni plėtra nėra privaloma prabanga – tai objektyvi realybė, siekiant žmonijos išlikimo ir gerovės, todėl darnios plėtros problemos negali būti sprendžiamos vienpusiškai, būtinas visų suinteresuotų šalių – valdžios institucijų, verslo ir visuomenės – pritarimas ir aktyvi veikla. Būtent tokias žinias, praktinius įgūdžius bei gebėjimus suburti efektyviai dirbančią komandą įgyja pasirinkusieji Atsakomybės darniai plėtrai kompetenciją.

Vadovaujančiam personalui tai padės formuoti verslo įmonės ar kitos organizacijos atsakingos veiklos strategiją, paremtą ne tik finansų, bet ir medžiagų bei energijos balansais; valdyti įmonės rizikas ilgalaikėje perspektyvoje, atsižvelgiant į vykstančius globalius ekonominius ir aplinkos pokyčius ir atliepti socialinius lūkesčius.

Kiekvienas šią kompetenciją įgijęs absolventas gebės pagrįsti bei komunikuoti atsakingo ir skaidraus verslo svarbą, teikiamą naudą ekonominiam augimui bet kurioje pasaulio šalyje.

Vadovas

Prof. dr. Žaneta Stasiškienė
+370 698 12 868
El. p.: zaneta.stasiskiene@ktu.lt

Darnus vartojimas ir gamyba

 Studentai supranta pagrindinius darnaus vystymosi ir vartojimo koncepcijų principus, suvokia pramonės vaidmenį siekiant darnaus vystymosi. Jie yra įsisavinę žinias apie pagrindinius darnios pramonės plėtros (DPP) elementus, išanalizavę Lietuvos pramonės perspektyvą darnaus vystymosi kontekste. Absolventai moka susisteminti įgytas inžinerines, aplinkos apsaugos, ekonomines, finansines bei teisines žinias, praktiškai jas pritaikyti, vertinant atskirų ūkio sektorių plėtros galimybes.

Magistrantai turi išsamias žinias apie darnaus vartojimo koncepciją ir aspektus, supratimą kaip įvairiuose būvio ciklo etapuose įgyvendinant darnaus vartojimo principus būtų mažinamas išteklių naudojimo intensyvumas bei prisidedama prie darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo derinant darnaus vartojimo ir gamybos aspektus ir siekiant abipusės naudos.

Darnių vertės grandinių modeliavimas

 Studentai vertina vertės darnumą ir kūrimą, analizuojant sistemas holistiniu požiūriu ir taikant metodikas, kurios leidžia vertinti sistemas ekonominiu, socialiniu ir aplinkosauginiu požiūriais; praktiškai taiko vertės grandinės koncepciją įmonės lygiu, tiekimo grandinės valdyme, ar siekiant įmonės konkurencingumo; naudoja vertės grandinės koncepciją darnių inovacijų kūrimui ir vertina kaip darniosios inovacijos įtakoja vertės grandinės pokyčius.

Verslo socialinė atsakomybė Studentai identifikuoja pagrindinius verslo socialinius parnerius ir suinteresuotas puses, parengia verslo, kaip socialinio partnerio, politiką ir veiklos strategiją; turi žinių apie verslo socialinę atsakomybę reglamentuojančius standartus ir teisės aktus; supranta ir taiko socialinės atsakomybės sistemų reikalavimus, suvokia jų ryšį su kitomis vadybos sistemomis.

Duomenų analitika 18 ECTS
Kompetencija / Vadovas Studijų dalykas

Duomenų analitika 18 ECTS

Įvairios sistemos ir procesai šiandien generuoja didžiulius duomenų kiekius. Įmonėms labai svarbu gauti naudą iš šių duomenų, „ištraukti“ įžvalgas apie vienų ar kitų procesų gerinimą, klientų elgseną, išteklių naudojimą, našumo didinimą ir t.t. Darbo rinkoje labai trūksta specialistų, kurie galėtų analizuoti duomenis ir daryti išvadas, reikalingas tolimesnei verslo sėkmei, todėl analitiko kompetenciją įgiję absolventai yra labai paklausūs. Jie kuria ir tobulina įvairių socialinių ir techninių sistemų bei procesų duomenų analitikos modelius. Taikydami matematikos ir statistikos metodus bei šiuolaikines analitikos programines priemones, iš duomenų išgauna prasmingą ir naudingą informaciją, kuri reikalinga įvairių sistemų ir procesų pažinimui, tobulinimui, sumaniam valdymui, optimizavimui, prognozavimui ir verslo sprendimų priėmimui.

Vadovas 

Doc. dr. Vytautas Janilionis
+370 686 61 605
El. p.: vytautas.janilionis@ktu.lt

 

 Duomenų tyrybos metodai

Studentai kuria duomenų tyrybos modelius, taikydami įvairius metodus (susietumų analizė, klasterinė analizė, klasifikavimo metodai, mašininis mokymas ir t.t.), atlikdami duomenų tyrybą panaudojant programinę įrangą (SAS, R), analizuoja ir interpretuoja tyrimų rezultatus, pateikia pagrįstas išvadas tirtoms sistemoms.

Daugiamatės statistinės analizės modeliai

Studentai kuria duomenų analizės ir prognozavimo modelius, taikydami daugiamatės statistinės analizės metodus (dispersinė analizė, regresinė analizė, apibendrintas tiesinis modelis, logistinė regresinė analizė, faktorinė analizė ir t.t.), atlikdami duomenų analizę panaudojant programinę įrangą (SAS, R), interpretuoja tyrimų rezultatus, pateikia pagrįstas išvadas ir prognozes tiriamoms sistemoms.

Laiko eilučių analizė

Studentai kuria laiko eilučių analizės ir prognozavimo matematinius modelius, atlikti duomenų analizę panaudojant programinę įrangą (SAS, R), interpretuoti tyrimų rezultatus, pateikti pagrįstas išvadas ir prognozes tiriamoms sistemoms.

Funkcinės medžiagos 18 ECTS
Kompetencija / Vadovas Studijų dalykas

Funkcinės medžiagos 18 ECTS

Funkcinės medžiagos (medžiagos, naudojamos inžineriniams tikslams) bei jų technologijos apima įvairių medžiagų tyrimus klausimus, siekiant pagerinti esamas medžiagų savybes ar kuriant naujas medžiagas ar jų darinius. Gautos žinios apie dar neištirtas medžiagų savybes, o taip pat technologinio pobūdžio darbai, leidžia sukurti efektyvesnius medžiagų gamybos būdus bei naujas taikymo sritis. Funkcinės medžiagos neabejotinai daro didelę įtaką šiuolaikinei visuomenės techninei pažangai. Dauguma XXI amžiaus problemų vienu ar kitu aspektu susiduria su funkcinių medžiagų ir inžinerijos problemomis.

Šiandien labai trūksta specialistų galinčių kurti ir tobulinti funkcines medžiagas, pritaikomas įvairiausiose srityse, naudojant šiuolaikines aukštąsias technologijas. Todėl šią kompetenciją įgiję absolventai yra paklausūs darbo rinkoje. Jie kuria ir tobulina funkcinių medžiagų gamybos technologijas, storųjų, plonųjų sluoksnių ir daugiasluoksnių struktūrų bei nanostruktūrų ir nanodarinių technologijas bei taiko tai pramonėje ar medicinoje. Taip pat taiko kinetinių procesų medžiagose modeliavimo ir matematinės medžiagotyros metodus, įvairius paviršiaus analizės metodus funkcinių medžiagų tyrimui. Supranta ir analizuoja jonizuojančiosios bei nejonizuojančiosios spinduliuotės sąveikos su medžiaga fizikinius procesus ir ypatumus bei taiko fizikinius-cheminius dangų sudarymo procesus, jų realizavimo technologijas. Panaudojant mokslinius ir inžinerinius principus, atrenka geriausias medžiagas įvairioms inžinerinėms problemoms spręsti.

Absolventai kuria ir tobulina funkcinių medžiagų gamybos technologijas, storųjų, plonųjų sluoksnių ir daugiasluoksnių struktūrų bei nanostruktūrų ir nanodarinių technologijas bei galimus taikymus pramonėje ir medicinoje; taiko kinetinių procesų medžiagose modeliavimo ir matematinės medžiagotyros metodus; naudoja įvairius paviršiaus analizės metodus funkcinių medžiagų tyrimui; supranta ir analizuoja jonizuojančiosios bei nejonizuojančiosios spinduliuotės sąveikos su medžiaga fizikinius procesus ir ypatumus; taiko fizikinius-cheminius dangų sudarymo procesus, jų realizavimo technologijas bei dirba su technologine sluoksnių nusodinimo įranga.

Vadovas

Prof. dr. Giedrius Laukaitis
+370 686 96 355
El. p.: giedrius.laukaitis@ktu.lt

 

Funkcinės medžiagos – rinktiniai skyriai

Studentai įgija žinių apie funkcinių medžiagų pagrindines charakteristikas, technologijas ir taikymų sritis. Geba suprasti, išanalizuoti, klasifikuoti funkcines medžiagas, jose vykstančius reiškinius bei savybes.

Matematinė medžiagotyra

Magistrantai įgija žinių apie matematinės medžiagotyros metodų taikymą medžiagų struktūros, cheminės sudėties, fazinių virsmų ir kinetinių procesų skaičiavimams. Moka taikyti Monte Karlo, molekulinės dinamikos ir kinetinių lygčių metodus medžiagotyroje.

Paviršiaus analizės metodai

Studentai moka taikyti ir naudoti įvairių spinduliuočių (elektromagnetinių bangų, elektronų, jonų ir kt.) sąveikos su medžiaga dėsningumus bei jais grindžiamus paviršiaus analizės metodus.

Informacinių paslaugų vadyba 18 ECTS
Kompetencija / Vadovas Studijų dalykas

Informacinių paslaugų vadyba 18 ECTS

Šią kompetenciją įgiję absolventai Lietuvos ir užsienio kapitalo paslaugų įmonėse, tarptautiniuose paslaugų operacijų centruose supranta žinioms imlių paslaugų specifiką, taiko informacinių technologijų įrankius paslaugų teikime ir valdyme, valdo informacinius procesus ir vadybos informacines sistemas, supranta paslaugų inovacijų kūrimo ir diegimo procesus, vartotojo ir kitų suinteresuotųjų įsitraukimo į paslaugų valdymą vaidmenį, turi kultūrinės įvairovės valdymo gebėjimus, reikalingus sėkmingai veiklai multikultūrinėse komandose. Įgytas žinias ir įgūdžius taiko sprendžiant paslaugų kūrimo, teikimo ir valdymo problemas, atliekant paslaugų įmonės verslo duomenų analizę, priimant sprendimus dėl paslaugų dizaino, procesų, technologijų perdavimo ir pažangių informacinių technologijų metodų bei įrankių panaudojimo vystant įmonės veiklas.

Vadovas

Prof. dr. Jurgita Sekliuckienė
+370 37 300 121,  +370 610 48 336
El. p.: jurgita.sekliuckiene@ktu.lt

 

Tarptautinė vadyba

Magistrantai geba įsisavinti žinias tarptautinės valdymo įvairovės atskleidimui, pasiremiant kultūriniu ir instituciniu požiūriais; formuluoti veiklos strategijas skirtingoms nacionalinėms aplinkoms, siekiant sėkmingai veikti kultūrine įvairove pasižyminčiose darbo komandose paslaugų organizacijoje.

Žinioms imlių paslaugų vadyba

 Studentai supranta žinioms imlių paslaugų ypatumus, tipologijas; struktūrų ypatumus, marketingą, profesionalų valdymo specifiką, kliento, kaip vertės bendrakūrėjo, funkcijas, priimant žinioms imlių paslaugų teikimo ir valdymo sprendimus, bei moka naudotis ITIL paslaugų valdymo metodologija.

Informacinių technologijų projektų valdymas

Studentai geba analizuoti projektų specifiką, planuoti ir valdyti informacinių technologijų projektus, naudotis planavimo įrankiais, klasifikuoti ir įvertinti informacinių technologijų projektų riziką, taikyti programų inžinerijos standartus ir metodologijas.

 

Informacinių technologijų valdymas 18 ECTS
Kompetencija / Vadovas Studijų dalykas

Informacinių technologijų valdymas 18 ECTS

Šiuolaikinio verslo neįmanoma įsivaizduoti be informacinių technologijų (IT), todėl įmonėse ypatingai svarbų vaidmenį atlieka šių technologijų kūrėjai ir procesų valdytojai. Informacinių technologijų valdymo kompetenciją įgiję absolventai yra IT projektų vystymo profesionalai, kurie planuoja ir valdo IT projektus, vertina ir analizuoja jų riziką, atlieka IT saugos audito ir sertifikavimo procedūras, yra atsakingi už incidentų valdymą ir saugos politikos formavimą, planuoja ir vykdo IT produktų ir paslaugų vystymą ir plėtrą.

 

Vadovas

 

Doc. dr. Agnius Liutkevičius
+370 626 22 304,  +370 37 300 394
El. p.: agnius.liutkevicius@ktu.lt
 

 

 

Informacinių technologijų projektų valdymas

Studentai geba analizuoti projektų specifiką, planuoti ir valdyti informacinių technologijų projektus, naudotis planavimo įrankiais, klasifikuoti ir įvertinti informacinių technologijų projektų riziką, taikyti programų inžinerijos standartus ir metodologijas.

Informacijos saugos vadyba

Magistrantai moka rengti organizacijos informacijos saugos planą, formuoti politiką, analizuoti ir įvertinti informacijos saugos grėsmes ir rizikas, atlikti informacijos saugos sistemos audito ir sertifikavimo procedūras, taikyti incidentų ir konfigūracijos valdymo priemones.

Programų inžinerijos procesai

Studentai įgyja gebėjimą planuoti, apibrėžti, diegti, vertinti bei tobulinti IT sistemų kūrimo procesą, suprasti proceso ir produkto plėtros esmę ir būdus, sugebėti suplanuoti proceso ir produkto gyvavimo ciklą.

  Kalbų studijos 18 ECTS
  Kompetencija / Vadovas Studijų dalykas

  Kalbų studijos 18 ECTS

  Užsienio kalbos – tai raktas į kitas kultūras. Negebant bendrauti ir suprasti skirtingų kultūrų atstovų jų kalba, apribojamos galimybės jas pažinti. Šiandieniniame pasaulyje valstybės ir tautos kaip niekada anksčiau tarpusavyje susijusios įvairiais ryšiais – prekių ir paslaugų tiekimu, politinių klausimų sprendimu, tarptautiniu saugumu ir pan.

  Užsienio kalbas mokantys žmonės yra ypač vertinami – jiems padedant galima plėtoti tarptautinį verslą, susipažinti su kitų šalių informacijos šaltiniais, objektyviai vertinti politinius ir ekonominius įvykius. Puikus gimtosios ir geras dviejų-trijų užsienio kalbų mokėjimas tampa būtina aukštojo išsilavinimo dalimi. Kalbinė kompetencija suteikia daugiau konkurencingumo tarptautinėje erdvėje, plečia kultūrines ir socialines ribas, taip pat sudaro sąlygas aktyviai dalyvauti žinių visuomenėje bei tapti lyderiu. KTU magistrantai gali rinktis visų lygių anglų, prancūzų, vokiečių, rusų, italų, ispanų ar švedų kalbas.

  Vadovas

  Doc. dr. Saulė Petronienė
   +370 610 15 584,   +370 37 320 504
  El. p.: saule.petroniene@ktu.lt

  Šiuolaikinių kalbų studijos 1

  A1 lygmenį pagal Europos kalbų metmenis atitinkančius kalbinius įgūdžius įgiję magistrantai vartoja nesudėtingas gramatines formas ir sintaksines konstrukcijas; bendrauja žinomomis temomis žodžiu ir raštu.

  Šiuolaikinių kalbų studijos 2

  A2 lygmenį pagal Europos kalbų metmenis atitinkančius kalbinius įgūdžius įgiję magistrantai supranta frazes ir nesudėtingą informaciją; skaito bei rašo trumpus, paprastus tekstus; bendrauja gerai žinomomis temomis.

  Šiuolaikinių kalbų studijos 3

  B1 lygmenį pagal Europos kalbų metmenis atitinkančius kalbinius įgūdžius įgiję magistrantai supranta gyvenimiškus ar su darbu susijusius tekstus, kuriuose vartojami dažnai pasitaikantys žodžiai ir gramatinės formos bei konstrukcijos; skaito bei rašo rišlų tekstą gerai žinomomis ar dominančiomis temomis; nėra pasirengęs įsitraukti į pokalbį ir išreikšti savo požiūrį.

  Šiuolaikinių kalbų studijos 4

  B2 lygmenį pagal Europos kalbų metmenis atitinkančius kalbinius įgūdžius įgiję magistrantai supranta išplėtotą kalbą ir paskaitas, seka sudėtingą samprotavimą gerai žinoma tema; skaito straipsnius ir pranešimus, kuriuose keliamos šiuolaikinės problemos, reiškiamas tam tikras požiūris ir nuomonė, rašo aiškų, detalų tekstą (rašinį, ataskaitą ar pan.) įvairiomis temomis; spontaniškai bendrauja, dalyvauja diskusijose, pagrindžia savo nuomonę.

  Šiuolaikinių kalbų studijos 5

  C1 lygmenį pagal Europos kalbų metmenis atitinkančius kalbinius įgūdžius įgiję magistrantai taisyklingai kalba ir rašo, naudoja visus kalbinius įgūdžius efektyviai profesinei komunikacijai žodžiu ir raštu; skaito, interpretuoja ir analizuoja mokslinę/dalykinę informaciją; paaiškina bei apibūdina technologijas, reiškinius ir procesus.

  Komunikacija ir komandinis darbas 18 ECTS
  Kompetencija / Vadovas Studijų dalykas

  Komunikacija ir komandinis darbas 18 ECTS

  Absolventas bendrauja ir komunikuoja profesinės veiklos rezultatus savo srities specialistų bendruomenei ir plačiajai visuomenei; supranta ir moka efektyviai dalyvauti savo srities organizacijų komunikacijos procesuose; dirbti komandoje bei būti komandos, kurią sudaro įvairių sričių atstovai, lyderiais.

   

  Vadovas

  Doc. dr. Aldona Augustinienė
   +370 37 300 135,  +370 682 26 234
  El. p.: aldona.augustiniene@ktu.lt

  Grupių psichologija ir darbas komandoje

  Magistrantai geba efektyviai bendrauti, konstruktyviai bendradarbiauti, žinoti komandos psichologinės darnos faktorius bei įvertinti komandos psichologinį klimatą ir teikti rekomendacijas jo korekcijai; taikyti įvairias komandinio sprendimo priėmimo technikas.

  Organizacijų komunikacija

  Magistrantai geba efektyviai dalyvauti savo srities organizacijų komunikacijos procesuose, prisidėti kuriant organizacijai svarbius išorinius ryšius, komunikuoti profesinės veiklos rezultatus savo srities specialistų bendruomenei ir plačiajai visuomenei.

  Tarpkultūrinė komunikacija ir derybos

  Suprasdami skirtingus kultūrinius kontekstus studentai geba formuoti sėkmingą tarpkultūrinę komunikaciją, veiksmingai dalyvauti derybose tinkamai pasirinkdami verbalinės ir neverbalinės tarpkultūrinės komunikacijos technikas.

  Nanotechnologijų inžinerija 18 ECTS
  Kompetencija / Vadovas Studijų dalykas

  Nanotechnologijų inžinerija 18 ECTS

  Nanotechnologijų inžinerijos kompetenciją įgiję absolventai dirba vystant ar diegiant aukštąsias technologijas. Jie kuria ir analizuoja naujas medžiagas bei struktūras, savarankiškai dirba su pažangia technologine ir analitine įranga, parenka ir pritaiko aukštąsias technologijas pramonėje. Šie specialistai kuria naujus produktus moksliniuose institutuose bei aukštųjų technologijų įmonėse ir skatina šių institucijų technologinį ir ekonominį vystymąsi.

  Reiškinių tyrimas ir medžiagų savybių keitimas atominiame, molekuliniame arba makromolekuliniame lygyje, kur jų savybės gali esminiai skirtis nuo makroskopinių, – tai struktūrų, prietaisų ir sistemų kūrimas, vertinimas, gamyba ir taikymas, kontroliuojant jų formą ir matmenis nanometriniame lygyje. Taigi, manipuliuojant sandara, sudėtimi atominiame lygmenyje, galima kurti unikaliom savybėm pasižyminčias medžiagas ir taip spręsti daugelį globalių problemų. Daugelio mokslo ir technologijų sričių progresas yra tiesiogiai susijęs su tolimesniu nanotechnologijų ir nanomedžiagų taikymu. Jas galima taikyti įvairiose srityse, pvz., sveikatos ir medicinos, maisto ir transporto, informacinėse ir komunikacinėse technologijose, energetikoje ir aplinkos tyrimuose, kasdieninėje aplinkoje (dažai su nanodalelėmis; kuro celės; vaizduokliai; katalitinės medžiagos, anglies nanovamzdelių kompozitai mechaninėms reikmėms, tepalai, magnetinės medžiagos, medicininiai implantai; nanomembranos vandens valymui).

  Vadovas

  Doc. dr. Asta Guobienė
  +370 698 44 866
  El. p.: asta.guobienė@ktu.lt

   

  Nanomedžiagų kūrimas ir analizė

  Studentai turi praktinius gebėjimus nano objektų apibūdinimui, kūrimui, parenkant tikslines nanotechnologijas, ir analizei, naudojant atitinkamus metodus (mikroskopija, Rentgeno spindulių difraktometrija/spektroskopija, elektrinių, terminių, mechaninių savybių tyrimas). Geba savarankiškai dirbti su pasirinkta įranga, turi mokslinių publikacijų rengimo patirtį. 

  Švaraus kambario technologijos

  Absolventai turi praktinius gebėjimus įsisavinti ir atlikti mikro- ir nanotechnologijų operacijas griežtai kontroliuojamų fizikinių parametrų aplinkoje (švarus oras, pastovi drėgmė ir temperatūra). Išmano aukštąsias technologijas (vakuuminės technologijos (sluoksnių auginimas, dangų formavimas, mikroformavimas RIE arba ėsdinimu jonų pluošteliu), elektroninė nanolitografija, optinė ir nanoįspaudimo litografija).  Geba savarankiškai dirbti su pasirinkta įranga, turi mokslinių publikacijų rengimo patirtį.

  Optinės technologijos ir spektroskopija

  Absolventai turi praktinius gebėjimus kurti mikro- ir nanostruktūras lazerinėmis technologijomis (lazerinė litografija, holografija, lazerinis apdirbimas) ir tirti nanoobjektus spektroskopiniais metodais (lazerinė elipsometrija, žadinimo zondavimo spektroskopija, UV-VIS, FTIR ir NIR bei Ramano spektroskopija). Geba savarankiškai dirbti su pasirinkta įranga, turi mokslinių publikacijų rengimo patirtį.

  Nekilnojamo turto vertinimas 18 ECTS
  Kompetencija / Vadovas Studijų dalykas

  Nekilnojamo turto vertinimas 18 ECTS

  Žemė, įvairios paskirties pastatai ir infrastruktūros objektai yra didelės vertės turtas, kurį valdo valstybė ir savivaldybės, įstaigos, organizacijos, verslo įmonės ir privatūs asmenys.  Efektyvus nekilnojamojo turto (NT) valdymas atliepia visuomenės/verslo poreikius, darnaus vystymosi tendencijas, skatina ekonominius ir socialinius pokyčius bei technologines inovacijas. Naujų NT plėtros projektų vystymui, racionaliam turimo nekilnojamojo naudojimui reikalingas strateginis požiūris, specialistų gebėjimas sujungti įvairius vertinimo aspektus į vieną visumą​. Nekilnojamojo turto valdymo kompetenciją įgiję absolventai įvertina rinkos situaciją, teisinius ir aplinkosauginius aspektus, investicinio projekto technologinį ir ekonominį efektyvumą, poveikį urbanistinei miesto/regiono struktūrai, esamų statinių būklę ir priimamų valdymo sprendimų efektyvumą, dirbdami tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje.

  Vadovas

  Doc. dr. Rasa Apanavičienė
   +370 650 75 888
  El. p.: rasa.apanaviciene@ktu.lt

  Nekilnojamojo turto teisė

  Magistrantai turi žinias apie nekilnojamąjį turtą reglamentuojančių teisės aktų paskirtį, reikšmę ir valstybinį reguliavimą; Civilinio kodekso, statybos, žemės, saugomų teritorijų, teritorijų planavimo, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, draudimo, kelių, miškų ir kt. įstatymus, remiantis teorija gebama tinkamai taikyti nekilnojamojo turto teisinius aktus; geba analizuoti nekilnojamojo turto teisinę bazę ir ją praktiškai panaudoti.

  Statinių patikimumas ir techninis vertinimas

  Studentai turi žinias apie esminius statinio reikalavimus, statinių atitikties šiems reikalavimams įvertinimo būdus, statinių ekspertizes ir tyrimus. Geba įvertinti medžiagų ir konstrukcijų savybes, statinių bei jų dalių pažaidas ir ilgalaikiškumą lemiančius poveikius ir eksploatacijos sąlygas. Turi patirties rengiant pastatų remonto ir modernizavimo, užtikrinant pastatų atitiktį esminiams reikalavimams, rekomendacijas. Supranta ir taiko statinių remonto ir modernizavimo techninio ir ekonominio pagrindimo metodus.

  Nekilnojamojo turto vertinimas

   Studentai turi nekilnojamojo turto vertinimui reikalingas teorines ir metodologines žinias, yra įsisavinę nekilnojamojo turto rinkos tyrimo metodus. Žino nekilnojamojo turto vertę apibrėžiančius kriterijus, geba juos pagrįsti ir taikyti atskirais nekilnojamojo turto vertinimo požiūriais ir metodais, atlikti NT objektų individualų vertinimą.

  Pastatų energinis efektyvumas ir mikroklimatas 18 ECTS
  Kompetencija / Vadovas Studijų dalykas

  Pastatų energinis efektyvumas ir mikroklimatas 18 ECTS

  Net 90 proc. savo laiko šiuolaikiniai žmonės praleidžia uždarose patalpose, kurių aprūpinimui elektra ir šiluma Europoje suvartojama apie 40 proc. visos energijos. Dėl šių priežasčių šiuolaikiniai pastatai turi būti energetiškai efektyvūs, juose sukurtos palankios sąlygos žmonėms gyventi ir dirbti, jie turi daryti minimalų poveikį aplinkai.

  Pastatų mikroklimato ir energinio efektyvumo žinios yra svarbios ne tik statybos inžinieriams, nes pastatų energinio efektyvumo poveikis privalo būti analizuojamas ir platesniame kontekste – urbanistiniame, socialiniame, fiziologiniame. Šis kompetencijų blokas skirtas pagrindinėms pastatų energetikos ir mikroklimato kompetencijoms įgyti. Jį baigę absolventai supras šiuolaikiškiems pastatams keliamus reikalavimus, jų poveikio žmogui ir aplinkai vertinimo ypatybes, taikys pažangius ir daugiakriterinius analizės metodus bei prisidės prie ekologiškai tvarių ateities miestų kūrimo.

  Vadovas

  Prof. dr. Andrius Jurelionis
   +370 37 300 492
  El. p.: andrius.jurelionis@ktu.lt

   

  Pastatų mikroklimatas

  Aplinka ir pastatų energetika

  Statybinė šiluminė fizika

  Procesų validavimas 18 ECTS
  Kompetencija / Vadovas Studijų dalykas

  Procesų validavimas 18 ECTS

  Šiuolaikinės įmonės procesų, įrangos, kompiuterizuotų sistemų validavimas užima vieną iš svarbiausių vietų, užtikrinant gaminio ar paslaugos kokybę, patikimumą, ir leidžiant išvengti nereikalingų veiklų gamybos procesuose. Validavimo procesai ir jų taikymas ypač aktualūs gyvybės mokslų tyrimuose, maisto, farmacijos pramonėje, aukštųjų biotechnologijų įmonėse. 

  Procesų validavimo kompetenciją įgiję absolventai Lietuvos ir užsienio įmonėse, privačiose ir valstybinėse organizacijose, institucijose tiria, matuoja, statistiškai vertina ir dokumentuoja darbui naudojamos įrangos, matavimo sistemų, darbo sąlygų ir metodų parametrus, dalyvauja standartų ruošimo ir įgyvendinimo veiklose, identifikuoja, specifikuoja ir validuoja (patvirtina) metodų ir priemonių reikalavimus informacinei sistemai, biotechnologinei įrangai ir bioinžineriniams procesams.

  Vadovas

  Dr. Asta Meškuotienė
  +370 682 75 010
  El. p.: asta.meskuotiene@ktu.lt

  Informacinių sistemų reikalavimų analizė ir specifikavimas

  Išklausę šį kursą studentai nustato ir analizuoja informacinių sistemų reikalavimus; taiko funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų specifikavimo principus; panaudoja šablonus reikalavimams specifikuoti; atlieka struktūrinę ir objektinę analizę; nustato prototipų ir scenarijų paskirtis reikalavimams; pakartotinai naudoja reikalavimų specifikaciją; taiko reikalavimų specifikavimo technologijas naudojant CASE priemones; įvertina reikalavimų informacinėms sistemoms kokybę.

  Pramoninių bioprocesų technologija 2

  Studentai turi žinias apie maisto priedų ir papildų gamyboje taikomas biotechnologijas ir bioinžinerinius procesus, įskaitant biomasių ir šalutinių gamybos produktų apdorojimą, fermentų ir mikroorganizmų juose vaidmenį bei biologiškai aktyvių junginių gamybą naudojant bioreaktorių technologiją, biokatalizatorius, mikroorganizmus, membraninius filtravimo būdus, padidinto slėgio ir superkrizinių skysčių ekstrakcijas, šių procesų įtaką produktų kokybei ir saugai.

  Biotechnologinių procesų modeliavimas ir valdymas

  Studentai turi žinias apie biotechnologinių procesų klasifikaciją, technologinę įrangą ir parametrus, pagrindinius modelio būsenos kintamuosius, jų matavimą ir valdymą, procesų modelių tipus, masės ir energijos balanso lygčių sistemas, kinetines išraiškos specifiniams biomasės augimo, substratų sunaudojimo, šalutinių ir tikslo produktų formavimo greičiams skaičiuoti, klasikinius ir hibridinius modelius. Išmokoma formuluoti tikslo funkcijas, taikyti išankstinio optimizavimo ir optimizavimo realiu laiku algoritmus, optimaliai valdyti procesą pagal iš anksto apibrėžtas valdymo funkcijas.

  Produktų dizainas 18 ECTS
  Kompetencija / Vadovas Studijų dalykas

  Produktų dizainas 18 ECTS

  Absolventai kuria ir tobulina pramonės produktų dizainą; projektuoja trimačius gaminių elementus ir jų sistemas bei generuoja darbo brėžinius, taikant vieną iš kompiuterinio projektavimo sistemų; atlieka sudėtingų erdvinių objektų ir junginių inžinerinę analizę; optimizuoja komponento geometrinius parametrus; modeliuoja junginius dinamikoje ir skysčių srautus inžinerinėse sistemose.

  Vadovas

  Prof. dr. Arvydas Palevičius
  +370 618 42 204

  El. p.: arvydas.palevicius@ktu.lt

  Inžineriniai estetikos principai

  Studentai geba kurti ir tobulinti gaminius ir technologijas, įvertinant estetikos ir ekologiškos gamybos principų ir rinkos poreikių santykio svarbą.

  Produkto dizainas ir vystymas

  Magistrantai įgyja gebėjimą kurti konkurencingų plastiko produktų dizainą, taikant asortimento formavimo, architektonikos, formų modeliavimo ir komponavimo principus.

  Techninė kūryba ir inovacijų apsauga

  Studentai geba kurti naujus techninius objektus, taikant inovacijų kūrimo, registravimo ir apsaugos principus ir metodus.

  Produktų medžiagos 18 ECTS
  Kompetencija / Vadovas Studijų dalykas

  Produktų medžiagos 18 ECTS

  Absolventai analizuoja pramonės produktų medžiagų sandarą, vertina jų savybes, supranta gamybos technologijas; mechaninių ir mechatronikos sistemų elementų apdirbimo bei elektros ir šilumos gamybos technologijas ir sistemas; vertina technologijų taikymo įtaką kompiuterizuotos, integruotos gamybos efektyvumui bei našumui; projektuoja efektyvius ir ekonomiškus elektros ir šilumos energijos gamybos energijos įrenginius; organizuoja gamybinių padalinių darbą pagal „tiksliai laiku“ metodą.

  Vadovas

  Prof. dr. Egidijus Dragašius
  +370 610 31 253
  El. p.: egidijus.dragasius@ktu.lt

  Valdomos struktūros ir medžiagos

  Studentai yra įgiję gebėjimus atpažinti aktyvias medžiagas (pjezoelektrines, magnetostrikcines ir optinio pluošto medžiagas, valdomų savybių metalus ir lydinius, lydinius su formos atmintimi, reologinius, elektroreologinius, ir magnetoreologinius skysčius ir kt.), suprasti jų gamybos technologijas bei parinkti tinkamas medžiagas, kuriant ar tobulinant adaptyvias mechatronines sistemas.

  Inovatyvūs plastikai ir gamybos metodai

  Magistrantai  turi gebėjimus analizuoti polimerų, keičiančių elgseną pakitus temperatūrai ir drėgniui arba paveikus pH, šviesa, skirtingo stiprumo elektriniu ir magnetiniu lauku bei mechaniniu poveikiu, sandarą; vertinti jų savybes bei numatyti mikro- ir nano- technologijų taikymą, formuojant gaminius.

  Sparti gamyba

  Šį kursą baigę studentai moka analizuoti ir kurti 3D spausdinimo technologijas, taikant įprastas ir biologiškai suderinamas medžiagas; vertinti naujų technologijų taikymo įtaką gamybos efektyvumui bei našumui; projektuoti gamybos padalinius pagal „tiksliai laiku“ metodiką.

   

  Projektų vadyba 18 ECTS
  Kompetencija / Vadovas Studijų dalykas

  Projektų vadyba 18 ECTS

  Nuolatinės konkurencijos ir dinamiškos aplinkos sąlygomis įmonės ir organizacijos susiduria su iššūkiu – kaip užtikrinti verslo sėkmę. Profesionalus projektų vadovas – tai šiuolaikinio verslo sėkmės garantas ir tiesiausias kelias į sėkmę. Projektų valdymo principai taikomi kuriant verslus, naujus produktus ar paslaugas, tobulinant procesus bei kitose vertę kuriančiose veiklose. Projektų valdymo institutas (PMI) skelbia, kad projektų valdymo specialistų poreikis auga milžinišku greičiu ir iki 2020 m. išaugs net 3 kartus, o projektais sukuriamos pajamos – 2,5 karto.

  Projektų vadybos kompetenciją įgiję absolventai yra dvigubos vertės: profesines kompetencijas papildo svarbiomis projektų valdymo kompetencijomis. Tokiems specialistams atsiveria plačios karjeros galimybės ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių privataus ir viešojo sektoriaus įmonėse ir organizacijose. Projekto vadovo veikla tai įmonės strategijos konvertavimas į kryptingas, sėkmingas ir pelningas veiklas. Projektų vadovai vertina projekto poreikį ir santykį su organizacijos strateginiais tikslais, inicijuoja ir planuoja projekto veiklas, rezultatus, tvarkaraštį ir biudžetą, formuoja projekto komandą ir organizuoja projekto įgyvendinimo veiklas, užtikrina sklandų projekto aprūpinimą, vertina projekto rizikas ir parenka tinkamas atsako strategijas, valdo projekto kokybę bei užtikrina projekto sėkmę visoms suinteresuotoms šalims. Be to, projektų vadybos kompetencijas turintys absolventai gali dirbti nepriklausomais projektų vertintojais, ekspertais ar konsultantais.

  Vadovas

  Prof. dr. Rūta Čiutienė
  +370 682 41 900
  El. p.: ruta.ciutiene@ktu.lt

   

  Projektų planavimas ir organizavimas

   Studentai geba identifikuoti projekto tikslus ir sėkmės rodiklius; planuoti projekto veiklas, laiką, išteklius ir kaštus; yra įsisavinę pagrindinius projekto vykdymo organizavimo principus; geba įgyvendinti projekto užbaigimo procesus.

  Projektų ekonominis ir socialinis vertinimas

  Studentai geba identifikuoti projekto objektui ir tikslams įtakos turinčius veiksnius, identifikuoti problemos alternatyvas ir išlaidas bei būsimą naudą, taikyti projekto investicijų efektyvumo vertinimo parametrus ir metodus.

  Projektų komandos ir lyderystė

  Studentai geba identifikuoti ir kurti projektinės organizacijos struktūrą, formuoti projekto komandą ir identifikuoti projekto vadovo bei komandos narių kompetencijas ir atsakomybes, organizuoti komandinį darbą, atlikti komandos veiklos vertinimą; taikyti skirtingus lyderystės stilius bei vadovavimo metodus.

  Skaitmeninės ir įterptinės sistemos 18 ECTS
  Kompetencija / Vadovas Studijų dalykas

  Skaitmeninės ir įterptinės sistemos 18 ECTS

  Šiuolaikinės elektronikos ir informacinių technologijų sandūroje iškilusių ir labai dinamiškai besivystančių skaitmeninių ir įterptinių sistemų (specializuotų kompiuterių) sričių specialistai yra itin svarbi grandis, kurianti ir tobulinanti techninius sprendimus plataus spektro ir tarpdisciplininiams uždaviniams. Skaitmeninių ir įterptinių sistemų kompetenciją įgijusiems absolventams Lietuvos ir užsienio įmonėse atsiveria plačios galimybės kurti inovatyvius produktus ir sprendimus pramonės procesų valdymo ir diagnostikos, matavimų, telekomunikacijų, mechatronikos, medicininės elektronikos ir kitose srityse.

  Vadovas

  Prof. dr. Žilvinas Nakutis
   +370 37 300 883
  El. p.: zilvinas.nakutis@ktu.lt

   

  Skaitmeninis signalų apdorojimas

  Studentai yra įgiję ir pagilinę skaitmeninio signalų apdorojimo ir analizės metodų teorines žinias; įsisavinę signalų restauravimo, interpoliavimo, neimpulsinių ir impulsinių triukšmų bei aido šalinimo metodus; geba analizuoti modernius galios spektro įvertinimo metodus. Įgytas žinias yra taikę praktikoje, įgyvendinant skaitmeninio signalų apdorojimo algoritmus matematinio modeliavimo paketu Matlab.

  Įterptinių sistemų projektavimas

  Studentai yra įgiję praktinių įterptinių sistemų projektavimo įgūdžių, projektuojant 32-jų bitų ARM Cortex mikrovaldiklių programinę įrangą. Moka kurti įterptinių sistemų aparatines bei programines priemones, naudotis programinės įrangos derinimo įrankiais, sistemos našumo ir suvartojamos galios vertinimo metodais. Yra pagilinę programavimo C kalba, realaus laiko operacinių sistemų (RTOS) panaudojimo, grafinės vartotojo sąsajos (GUI) kūrimo ir programos kokybės analizės įgūdžius.

  Pažangių skaitmeninių sistemų projektavimas

  Studentai yra susipažinę su programuojamų loginių įrenginių pažangiomis architektūromis ir pagrindinėmis taikymo sritimis. Supranta skaitmeninių sistemų su programuojamomis loginėmis matricomis (FPGA) projektavimo eigą, turi įgūdžius naudotis jų projektavimo priemonėmis (funkcinis modeliavimas, laikinių parametrų analizė, galios suvartojimo modeliavimas). Moka programuoti aparatūros aprašo kalba Verilog, realizuoti skaitmeninio signalų apdorojimo uždavinius, panaudojant FPGA, realizuoti skaitmenines sąsajas, o taip pat naudotis intelektinės nuosavybės šerdimis (IP cores).

  Statybos projektų valdymas 18 ECTS
  Kompetencija / Vadovas Studijų dalykas

  Statybos projektų valdymas 18 ECTS

  Statybų sektoriaus svarba valstybės ekonomikai bei visuomenės gerovei, įtaka darniam miestų ir regionų vystymuisi yra akivaizdūs. Šiuolaikiniam statybos ir nekilnojamojo turto verslui reikalingi specialistai, turintys strateginio ir verslo valdymo, techninio pastatų ir infrastruktūros statybos projektų valdymo, lyderystės ir bendradarbiavimo kompetencijų. Statybos projektų valdymo kompetenciją įgiję absolventai išmano statybos projektų valdymo ypatumus, statybos sutartis ir statybų logistiką, statybos kainodaros ir kokybės valdymo principus; parengia statybos projektų įgyvendinimo ir kontrolės planą, taiko specialias kompiuterines programas projektų valdymo klausimams spręsti atskiruose statybos projekto valdymo etapuose. Statybos projektų valdymo paslaugos reikalingos užsakovams ir rangovams tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus įmonėse ir organizacijose.

  Vadovas

  Doc. dr. Rasa Apanavičienė
   +370 650 75 888
  El. p.: rasa.apanaviciene@ktu.lt

   

  Statybos projektų vadyba

  Studentai turi žinias apie statybos projektų vadybos objektą, vadybos turinį, projektų valdymo etapus ir įgyvendinimo modelius, statybos projektų dalyvių bendradarbiavimo teisinį reglamentavimą, statybos projektų valdymo grupės ir projekto vadovo darbą. Geba parengti statybos projektų įgyvendinimo ir kontrolės planą, taikyti specialias kompiuterines programas projektų valdymo klausimams spręsti atskiruose statybos projekto valdymo etapuose ir įvertinti statybos projektų valdymo efektyvumą.

  Statybų logistika.

  Studentai turi teorines ir praktines bendrosios bei tikslinės statybų srities logistikos žinias, ir specialistams reikiamus gebėjimus jas taikyti realiose statybų verslo sąlygose, kompleksiškai organizuojant, vykdant ir valdant statybų veiklos logistinius procesus. Turi reikiamos dalykinės kompetencijos statybų logistikos sistemų bei grandinių vertinimo, projektavimo, įgyvendinimo ir taikymo srityse.

  Statybos sutartys.

  Studentai įsisavina žinias apie nacionalinių ir tarptautinių statybos sutarčių tipus, jų sudarymą ir taikymą praktinėje veikloje. Geba analizuoti statybos sutartis, projektų dalyvių sutartinių įsipareigojimų teisinius konfliktus bei parengti nacionalinių ir tarptautinių statybos sutarčių sąlygas.

  Teisė 18 ECTS
  Kompetencija / Vadovas Studijų dalykas

  Teisė 18 ECTS

  Šiuolaikinė visuomenė gyvena teisės normų reguliuojamoje valstybėje, todėl teisė – neatskiriama kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis. Teisinės kompetencijos studijų uždavinys – suteikti studentams ir klausytojams teisinį išprusimą profesinėje veikloje ir kasdieniniame gyvenime. Teisinės kompetencijos studijos orientuotos į piliečio, verslo ir viešojo sektoriaus įmonės, įstaigos, organizacijos vadovo, darbuotojo ar valstybės tarnautojo teisių žinojimą, gebėjimą jas apginti bei tinkamai vykdyti savo pareigas. Teisinę kompetenciją įgiję absolventai mokės teisiniu aspektu vertinti įvairiose jų veiklos srityse susidariusias situacijas; gebės savarankiškai susirasti ir panaudoti problemai spręsti reikalingus teisės aktus; žinos kaip ir kur apginti savo pažeistas teises; įgis gebėjimų savarankiškai parengti svarbiausius teisinius dokumentus; įsisavins teisinės atsakomybės taikymo principus.

  Teisinės kompetencijos studijų bloką sudaro du privalomi – privačios (verslo) ir viešosios (administracinės) teisės – moduliai, bei, atsižvelgiant į asmeninius interesus ir poreikį, suteikiama galimybė pasirinkti specialius teisinius santykius apimančius modulius (darbo, intelektinės nuosavybės, nekilnojamo turto, aplinkos apsaugos, Europos Sąjungos).

  Vadovas

  Doc. dr. Aušra Tartilaitė-Paulauskienė
  +370 686 49 188
  El. p.: ausra.tartilaite@ktu.lt

  Administracinė teisė

  Studentai supranta administracinių bylų nagrinėjimo procesą ir moka taikyti jo principus, analizuoja, kritiškai vertina ir rengia valdymo aktus bei kitus administracinio proceso dokumentus, profesionaliai taiko ir naudoja teisės normas bei laikosi piliečiui ir darbuotojui būtinų teisės aktais reglamentuotų vertybinių nuostatų.

  Verslo teisė

  Studentai žino esmines teisės normas, reglamentuojančias verslo organizavimą, sandorių sudarymą, teisės normas taiko praktikoje, sudaro sutartis, steigia ar likviduoja juridinius asmenis, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja jų veiklą.

  Intelektinės nuosavybės teisė

  Studentai profesinėje veikloje geba taikyti pramoninės nuosavybės, prekės ženklo apsaugos, autorių teisių apsaugos, verslo paslapčių apsaugos teisines normas.

  Statybos teisinis reguliavimas

  Studentai žino ir profesinėje veikloje geba taikyti svarbiausius teisės aktus, kurie reglamentuoja statybų procesą.

  Europos Sąjungos teisė

  Magistrantai žino Europos Sąjungos teisinės sistemos funkcionavimo mechanizmą, praktikoje geba taikyti Europos Sąjungos teisines normas, reguliuojančias įvairias sritis, supranta Europos Sąjungos teisės aktų prigimtį ir esmę; randa reikiamus dokumentus ir juos cituoja.

  Darbo teisė

  Magistrantai žino ir praktikoje geba taikyti darbo teisinius santykius reguliuojančias teisines normas, sudaro, vykdo ar nutraukia kolektyvinę, darbo sutartį ar materialinę sutartį, apgina darbo įstatymuose įtvirtintas teises teisminėse ir kvaziteisminėse institucijose.

  Vadovavimas 18 ECTS
  Kompetencija / Vadovas Studijų dalykas

  Vadovavimas 18 ECTS

  Šiuolaikinės organizacijos – dinamiškos globalios rinkos dalyvės, todėl jų vadovams reikia priimti sprendimus, įgalinančius organizaciją laiku ir efektyviai reaguoti į aktualiausius išorinės ir vidinės aplinkos iššūkius. Visų veiklos sričių ir lygmenų vadovams būtinos lyderio, efektyviai vadovaujančio asmenims ir jų grupėms bei strategiškai valdančio organizacijos veiklos procesus ir išteklius, kompetencijos. Vadovo kompetencijų modulius pasirinkę absolventai įgyja naujausiais mokslo tyrimais grįstas vadovavimo žinias ir geba jas kompleksiškai taikyti praktinėje veikloje.

  Vadovai

  Doc. dr. Jolita Sinkienė
  +370 699 57 102
  El. p.: jolita.sinkiene@ktu.lt

  Lekt. dr. Rasa Lalienė
  +370 679 14 795
  El. p.: rasa.laliene@ktu.lt

   

   

  Lyderystės alternatyvos

  Kursą išklausę studentai įgyja šių sričių žinių: Derybos ir konfliktų valdymas; Tarpkultūrinė komunikacija ir derybos; Darbo grupių procesai ir komandinė veikla; Ugdantysis vadovavimas ir motyvavimas; Lyderystės ir vadovavimo psichologija.

  Valdymo alternatyvos:

  Kursą išklausę studentai įgyja šių sričių žinių: Įmonės finansų valdymas; Strateginė valdymo apskaita; Vadybos ekonomika; Žmonių išteklių valdymas; Marketingo valdymas; Verslo procesų valdymas; Projektų valdymas.

  Taikomųjų projektų alternatyvos:

  Kursą išklausę studentai įgyja šių sričių žinių: Antreprenerystės projektas; Strategijos projektas; Integruotas problemų sprendimo projektas.

  Valdymo technologijos 18 ECTS
  Kompetencija / Vadovas Studijų dalykas

  Valdymo technologijos 18 ECTS

  Augantys ekonominiai, ekologiniai žmonijos poreikiai vis labiau skatina gamybos procesų modernizavimą, kuriant bei diegiant šiuolaikiškas gamybos procesų valdymo technologijas ir techninių įrenginių valdymo sistemas. Šioje srityje išskirtinį vaidmenį vaidina valdymo sistemų specialistai. Valdymo technologijų kompetenciją įgiję absolventai turi didžiulį pranašumą Lietuvos ir užsienio darbo rinkose, įgytas kompetencijas pritaikydami analizuojant esamas gamybos valdymo technologijas ir sistemas, vertinant gamybos modernizavimo poreikius, diegiant naujas modernias sistemas, ieškant tradicinių ir netradicinių gamybos modernizavimo sprendimų bei užtikrinant saugią bei ekologišką gamybą.

  Vadovas

  Doc. dr. Gintaras Dervinis
  +370 37 300 290
  El. p.: gintaras.dervinis@ktu.lt

  Programuojami loginiai valdikliai

  Studentai turi nuodugnias žinias apie valdymo sistemų techninę ir programinę įrangą, bei taiko jas inžinerinėje praktikoje. Yra įsisavinę bendruosius valdiklių konfigūravimo bei programavimo metodus. Geba parinkti sprendžiamam uždaviniui tinkančią valdiklio konfigūraciją, jo komunikacinę įrangą, programavimo kalbą.

  Modernūs jutikliai ir jų sistemos

  Studentai turi žinias apie svarbiausias modernių jutiklių ir jų sistemų technologijas, skirtas įvairių procesų grįžtamojo ryšio formavimui. Yra įsisavinę pagrindinius fizikinius matavimo (registravimo) principus, kurie yra taikomi moderniuose jutikliuose, kokybinius ir kiekybinius parametrus. Turi žinias apie duomenų (signalų) apjungimo, esminės informacijos išgavimo metodus bei jų taikymo galimybes realiose aplikacijose. Yra įgiję daug praktinių žinių ir programavimo įgūdžių kuriant modernius programinius jutiklius, jutiklių ir komunikacines sistemas.

  Valdymo sistemų projektavimas ir diegimas

  Studentai turi žinias apie automatizavimo projektų paruošimo ir įgyvendinimo fazes, bendro projekto plano paruošimą, funkcijų apibrėžimą, atskirų sistemos dedamųjų projektavimą, integravimą į bendrą projektą, valdymo sistemos struktūras (linijines, žiedines, korines ir t.t.). Moka lingvistiškai aprašyti technologinio proceso hierarchinę valdymo sistemą. Įvertina projektuojamą sistemą įtakojančius parametrus bei formuluoja valdymo sistemos uždavinius. Teorines žinias taiko kuriant valdymo sistemas, parinkdami techninę matavimo ir valdymo įrangą, analizuodami ir sudarydami projektų techninę dokumentaciją.

  Verslo procesų ir tiekimo grandinių valdymas 18 ECTS
  Kompetencija / Vadovas Studijų dalykas

  Verslo procesų ir tiekimo grandinių valdymas 18 ECTS

  Geriausią verslo idėją turi palaikyti greiti ir efektyvūs verslo procesai. Verslo procesų ir tiekimo grandinių valdymo kompetenciją įgiję absolventai turi praktinių produktų bei paslaugų teikimo sistemų projektavimo, valdymo ir tobulinimo įgūdžių. Pasitelkiant Lietuvos ir užsienio verslo įmonių pavyzdžius studijų metų jiems atskleidžiama, kaip sukurti procesų sistemas, sudarančias galimybes vartotojui greitai ir efektyviai gauti reikiamą informaciją, produktus, aptarnavimo paslaugas; kaip sutrumpinti ir padaryti efektyvesniais organizacijų bei jų tiekimo grandinių procesus, pasitelkiant kokybės valdymo metodų (Lean, VKV, 6 Sigma, ISO, TOC, Reinžineringo) įžvalgas, kompiuterizuotas verslo valdymo sistemas bei duomenų analizės metodus. Įgytos įžvalgos taikomos vykdant praktinius procesų, tiekimo grandinių modeliavimo ir vystymo projektus Lietuvos gamybinėse, paslaugų įmonėse ar viešojo valdymo institucijose.

  Absolventai valdo ir vysto lanksčias bei efektyvias tiekimo grandines, įvertinus organizacijos, produktų bei aplinkos charakteristikas; įvertina tiekimo grandinių brandą ir pagrindžia tiekimo grandinių tobulinimo sprendimus, taikant pažangias informacines verslo valdymo sistemas bei operacijų valdymo metodus.

  Vadovas

  Doc. dr. Mantas Vilkas
  +370 37 202 640, +370 687 92 345
  El. p.: mantas.vilkas@ktu.lt

   

  Kokybės vadyba

  Procesų ir tiekimo grandinių vystymo semestro projektas.

  Finansinių srautų ir rizikos valdymas tiekimo grandinėje

  Datos ir priėmimo terminai


  Etapai Priėmimo procedūros Datos
  nuo iki
  Pagrindinis priėmimas Pirmasis etapas Konkurso į magistrantūrą paskelbimas, prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2016-05-02 (pirm.) 8 val. 2016-06-27 (pirm.) 12 val.
  Atitikties priėmimo reikalavimams, mokslo (meno) veiklos įvertinimas priėmimo komisijose 2016-06-28 (antr.) 8 val. 2016-06-29 (treč.) 16 val.
  Atitikties priėmimo reikalavimams, svertinio vidurkio, mokslo (meno) veiklos įvertinimo balo ir kvietimo į motyvacijos vertinimą paskelbimas 2016-06-29 (treč.) 17 val.
  Apeliacijų dėl atitikties priėmimo reikalavimams ir mokslo (meno) veiklos įvertinimo priėmimas 2016-06-29 (treč.) 17 val. 2016-06-29 (treč.) 21 val.
  Apeliacijų dėl atitikties priėmimo reikalavimams ir mokslo (meno) veiklos įvertinimo svarstymas ir sprendimų paskelbimas 2016-06-30 (ketv.) 8 val. 2016-06-30 (ketv.) 12 val.
  Motyvacijos vertinimas 2016-06-30 (ketv.) 8 val. 2016-07-01 (penkt.) 16 val.
  Motyvacijos įvertinimo balo paskelbimas 2016-07-01 (penkt.) 17 val.
  Apeliacijų dėl motyvacijos vertinimo procedūrinių pažeidimų priėmimas 2016-07-01 (penkt.) 17 val. 2016-07-01 (penkt.) 21 val.
  Apeliacijų dėl motyvacijos vertinimo procedūrinių pažeidimų svarstymas ir sprendimų paskelbimas 2016-07-04 (pirm.) 8 val. 2016-07-04 (pirm.) 12 val.
  Stojančiojo konkursinio balo paskelbimas, konkursinių eilių sudarymas  ir kvietimo studijuoti paskelbimas 2016-07-04 (pirm.) 17 val.
  Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas fakultetuose (liepos 6 d. - ne darbo diena, todėl studijų sutartį galima pasirašyti tik nuotoliniu būdu) 2016-07-05 (antr.) 8 val. 2016-07-07 (ketv.) 17 val.
  Antrasis etapas Konkurso į magistrantūrą paskelbimas, prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2016-07-11 (pirm.) 8 val. 2016-07-15 (penkt.) 12 val.
  Atitikties priėmimo reikalavimams, mokslo (meno) veiklos įvertinimas priėmimo komisijose 2016-07-18 (pirm.) 8 val. 2016-07-18 (pirm.) 16 val.
  Atitikties priėmimo reikalavimams, svertinio vidurkio, mokslo (meno) veiklos įvertinimo balo ir kvietimo į motyvacijos vertinimą paskelbimas 2016-07-18 (pirm.) 17 val.
  Apeliacijų dėl atitikties priėmimo reikalavimams ir mokslo (meno) veiklos įvertinimo priėmimas 2016-07-18 (pirm.) 17 val. 2016-07-18 (pirm.) 21 val.
  Apeliacijų dėl atitikties priėmimo reikalavimams ir mokslo (meno) veiklos įvertinimo svarstymas ir sprendimų paskelbimas 2016-07-19 (antr.) 8 val. 2016-07-19 (antr.) 12 val.
  Motyvacijos vertinimas 2016-07-20 (treč.) 8 val. 2016-07-20 (treč.) 16 val.
  Motyvacijos įvertinimo balo paskelbimas 2016-07-20 (treč.) 17 val.
  Apeliacijų dėl motyvacijos vertinimo procedūrinių pažeidimų priėmimas 2016-07-20 (treč.) 17 val. 2016-07-20 (treč.) 21 val.
  Apeliacijų dėl motyvacijos vertinimo procedūrinių pažeidimų svarstymas ir sprendimų paskelbimas 2016-07-21 (ketv.) 8 val. 2016-07-21 (ketv.) 12 val.
  Stojančiojo konkursinio balo paskelbimas, konkursinių eilių sudarymas  ir kvietimo studijuoti paskelbimas 2016-07-21 (ketv.) 17 val.
  Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas fakultetuose 2016-07-22 (penkt.) 8 val. 2016-07-22 (penkt.) 16 val.
  Papildomas priėmimas Konkurso į magistrantūrą paskelbimas, prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas 2016-07-25 (pirm.) 8 val. 2016-08-16 (antr.) 12 val.
  Atitikties priėmimo reikalavimams, mokslo (meno) veiklos įvertinimas priėmimo komisijose 2016-08-17 (treč.) 8 val. 2016-08-17 (treč.) 16 val.
  Atitikties priėmimo reikalavimams, svertinio vidurkio, mokslo (meno) veiklos įvertinimo balo ir kvietimo į motyvacijos vertinimą paskelbimas 2016-08-17 (treč.) 17 val.
  Apeliacijų dėl atitikties priėmimo reikalavimams ir mokslo (meno) veiklos įvertinimo priėmimas 2016-08-17 (treč.) 17 val. 2016-08-17 (treč.) 21 val.
  Apeliacijų dėl atitikties priėmimo reikalavimams ir mokslo (meno) veiklos įvertinimo svarstymas ir sprendimų paskelbimas 2016-08-18 (ketv.) 8 val. 2016-08-18 (ketv.) 12 val.
  Motyvacijos vertinimas 2016-08-18 (ketv.) 8 val. 2016-08-18 (ketv.) 16 val.
  Motyvacijos įvertinimo balo paskelbimas 2016-08-18 (ketv.) 17 val.
  Apeliacijų dėl motyvacijos vertinimo procedūrinių pažeidimų priėmimas 2016-08-18 (ketv.) 17 val. 2016-08-18 (ketv.) 21 val.
  Apeliacijų dėl motyvacijos vertinimo procedūrinių pažeidimų svarstymas ir sprendimų paskelbimas 2016-08-19 (penkt.) 8 val. 2016-08-19 (penkt.) 12 val.
  Stojančiojo konkursinio balo paskelbimas, konkursinių eilių sudarymas  ir kvietimo studijuoti paskelbimas 2016-08-19 (penkt.) 17 val.
  Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas fakultetuose 2016-08-22 (pirm.) 8 val. 2016-08-23 (antr.) 17 val.

  Pastabos
  1)  Papildomas priėmimas vykdomas, jeigu po pagrindinio priėmimo lieka laisvų vietų.
  2) Papildomam priėmimui teikiamas naujas prašymas. Studijų sutartį valstybės finansuojamose vietose stojantieji gali sudaryti tik nutraukę anksčiau pasirašytą studijų sutartį valstybės finansuojamoje vietoje.
  3)  Apeliacijos teikiamos internetu – magistrantūros priėmimo informacinėje sistemoje.
   

  Studijų sutarties pasirašymas

  Gavus kvietimą studijuoti, studijų sutartis su Kauno technologijos universitetu gali būti sudaroma kvietime nurodytu laikotarpiu:

  • NUOTOLINIU BŪDU - per KTU elektroninių studijų sutarčių sudarymo informacinę sistemą, visus priėmimo informacinėje sistemoje pateiktus dokumentus privaloma pateikti fakultetos studijų centre per pirmąją studijų savaitę, rugsėjo mėnesį (pakviestieji studijuoti į studijų programą "Medicininė chemija" arba "Aplinkos apsaugos vadyba ir švaresnė gamyba" nuotoliniu būdu sudaryti studijų sutarties galimybės neturės).
  • TIESIOGINIU BŪDU - asmeniškai atvykstant į Universitetą. Pakviestųjų studijuoti dokumentai priėmimo įforminimui priimami ir sutartis pasirašoma fakultete, adresai pateikti Priėmimo taisyklių 5 priede ► Studijų sutartį pasirašyti ir dokumentus pateikti galima ir per įgaliotą asmenį, tačiau tokiu atveju būtinas notaro patvirtintas įgaliojimas.

  Nurodytais terminais nepasirašius studijų sutarties kvietimas studijuoti anuliuojamas, o atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.

  Stojantieji, pagrindinio priėmimo pirmojo etapo metu nepriėmę pasiūlymo studijuoti valstybės finansuojamoje studijų vietoje, laimėtoje pagal pirmąjį pageidavimą, antrajame etape gali konkuruoti tik dėl valstybės nefinansuojamos vietos. Stojantieji, negavę siūlymo užimti valstybės finansuojamą studijų vietą arba gavę tokį pasiūlymą pagal 2–4 pageidavimą, antrajame pagrindinio priėmimo etape gali konkuruoti tiek dėl valstybės finansuojamų, tiek dėl valstybės nefinansuojamų vietų. Papildomam priėmimui teikiamas naujas prašymas. Stojantieji, pagrindinio priėmimo pirmojo etapo metu užėmę valstybės finansuojamas vietas studijų programose, kuriose vykdomas motyvacijos vertinimas, to paties etapo metu negali užimti valstybės finansuojamas vietas studijų programose, kuriose nevykdomas motyvacijos vertinimas. Priėmimo konkurse į valstybės finansuojamas vietas stojantieji gali dalyvauti tik nutraukę anksčiau pasirašytą studijų sutartį valstybės finansuojamoje vietoje.

  Studijų kaina

  Metinė antrosios pakopos studijų kaina asmenims, sutinkantiems mokėti visą studijų kainą:

  Eil. Nr. Studijų krypčių grupė Metinė studijų kaina, EUR Vieno kredito kaina, EUR
  NL I*
  1 Humanitarinių mokslų studijų srities studijų kryptys (išskyrus filologiją), socialinių mokslų srities studijų kryptys (išskyrus švietimą ir ugdymą) 2265  1510 37,75
  2400** 1600** 40**
  2 Matematika 2546 1697 42,43
  3 Architektūra, švietimas ir ugdymas, fizinių mokslų studijų srities studijų kryptys (išskyrus matematiką), biomedicinos mokslų studijų srities studijų kryptys, technologijos mokslų studijų srities studijų kryptys, psichologija, filologija  (vertimas) 3242 2161 54,03
  4 Muzika 6307 4205 105,12

  Santrumpos
  NL – nuolatinė studijų forma, I – ištęstinė studijų forma (tiksli studijų ištęstine forma kaina apskaičiuojama pagal pasirinktų studijų kreditų skaičių).
  Studijų nuolatine forma trukmė – 1,5 arba 2 metai.
  Studijų ištęstine forma trukmė – 2 arba 3 metai.


  Pastabos
  1) *– Tiksli metinė studijų ištęstine forma kaina apskaičiuojama pagal pasirinktų studijų kreditų skaičių.
  2) **– Kaina taikoma Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų programoms.
  3) Kai studijų kreditų skaičius studento individualiajame studijų plane neatitinka metams nustatytos normos (vienerių mokslo metų studijų kreditų norma NL - 60 kreditų, I - 40 kreditų), studijų kainą apskaičiuojama studijų krypčių grupės studijų kredito kainą dauginant iš pasirinktų kreditų skaičiaus.
  4) Sąskaitos, į kurią reikia mokėti įmokas už studijas, rekvizitai nurodyti šio puslapio kairėje pusėje esančio meniu punkte Sąskaitų įmokoms rekvizitai ►

  Sąskaitų įmokoms rekvizitai

  Stojamąją studijų įmoką* 12 Eur – galima mokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų:

  • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaitos Nr. LT54 7300 0100 0251 0317, banko kodas – 73000, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Stojamoji studijų įmoka“, kodas – 2881, mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens kodas
  • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT75 7044 0600 0310 4494, banko kodas – 70440, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Stojamoji studijų įmoka“, kodas – 2881, mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens kodas,
  • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – AB DNB bankas, sąskaitos Nr. LT70 4010 0425 0240 0369, banko kodas – 40100, sutrumpintas mokesčio pavadinimas – „Stojamoji studijų įmoka“, kodas – 2881, mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens kodas.

  Registracijos studijoms įmoką* 40 Eur (moka visi priimtieji) – galima mokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų:

  • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaitos Nr. LT54 7300 0100 0251 0317, banko kodas – 73000, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Registracijos studijoms įmoka“, kodas – 103170, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas
  • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas –AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT75 7044 0600 0310 4494, banko kodas – 70440, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Registracijos studijoms įmoka“, kodas – 103170, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas,
  • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – AB DNB bankas, sąskaitos Nr. LT70 4010 0425 0240 0369, banko kodas – 40100, sutrumpintas mokesčio pavadinimas – „Registracijos studijoms įmoka“, kodas – 103170, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas.

  Įmokas už studijas* kaina nurodyta studijų sutartyje (moka priimtieji į valstybės nefinansuojamas studijas) galima mokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų:

  • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaitos Nr. LT54 7300 0100 0251 0317, banko kodas – 73000, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Už studijas“, kodas – 103161, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas
  • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas –AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT75 7044 0600 0310 4494, banko kodas – 70440, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Už studijas“, kodas – 103161, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas,
  • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – AB DNB  bankas, sąskaitos Nr. LT70 4010 0425 0240 0369, banko kodas – 40100, sutrumpintas mokesčio pavadinimas – „Už studijas“, kodas – 103161, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas.

  Pastaba * - mokantiems iš užsienio banko sąskaitos: gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaitos Nr. LT54 7300 0100 0251 0317, SWIFT  CBVI LT 2X, atliekant mokėjimą būtina nurodyti studento vardą ir pavardę bei asmens kodą (jei asmens kodą turi).

  Papildomosios studijos

  Priėmimas į papildomąsias studijas


  Papildomosios studijos – tai mokamos studijos, kurių metu studijuojami tie pirmosios pakopos (bakalauro) studijų dalykai, kurie yra būtini tam, kad studentas turėtų pakankamų žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingoms magistrantūros studijoms. Papildomųjų studijos skirtos ketinantiems stoti į magistrantūrą asmenims, baigusiems:

  1. Kolegines tos pačios, į kurią stojama, studijų krypties studijas;
  2. Universitetines kitos studijų krypties studijas.

  Baigusiems kolegines studijas paprastai būtina studijuoti studijų krypties pagrindų dalykus, o universitetinių studijų – dažniau specialaus lavinimo dalykus. Papildomųjų studijų apimtis asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį, negali būti didesnė negu 60 kreditų, o asmenims, turintiems profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį – ne didesnė kaip 120 kreditų. Papildomosios studijos yra mokamos. Studijų mokestis skaičiuojamas už kiekvieną pasirinkto individualiojo studijų plano modulio kreditą. Vieno kredito kaina – 22 Eur. Priimtiesiems į papildomąsias studijas studijų pradžia sutampa su rudens arba pavasario semestro pradžia. Studijos paprastai trunka 1–2 metus. Baigusiems – išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas ir stojant į magistrantūros studijas priėmimas su papildomųjų studijų baigimo pažymėjimų vykdomas tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

  Priėmimas į papildomąsias studijas vykdomas vadovaujantis Kauno technologijos universiteto senato 2016 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. V3-S-2 patvirtintomis Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2016 metų taisyklėmis. Prašymai dalyvauti priėmimo į papildomąsias studijas konkurse priimami fakultetų, kuriuose vykdomos atitinkamos programos, studijų centruose. Priimtiesiems į papildomąsias studijas studijų pradžia sutampa su rudens arba pavasario semestro pradžia.

  1. Prašymo nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos Universitetui gavus iš banko pranešimą apie stojamosios įmokos sumokėjimą, stojamoji studijų įmoką  - 12 eurų.  Stojamąją įmoką už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis arba juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis – mokėtoją, įmokos paskirtį. Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ir įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos. Užregistravus prašymą leisti dalyvauti studijų konkursuose, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
  2. Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir pateikti bakalauro arba profesinio bakalauros diplomo mokomųjų dalykų įvertinimus. Prašyme galima nurodyti vieną pageidavimą. Dokumentai, kuriuos stojantieji turi pateikti kartu su prašymu:        
   • asmens tapatybės kortelės arba paso kopija;
   • diplomo ar kito įgytą aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
   • diplomo priedėlio (arba priedo) kopija;
   • pažymų apie papildomai išklausytus dalykus kopijos;
   • įvairių kursų, kvalifikacijos kėlimo pažymėjimų kopijos, jei tokių turima;
   • dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, kopija.
  3. Priėmimo nurodytais terminais atliekamas stojančiojo atitikties priėmimo reikalavimams vertinimas.
  4. Pakviestieji studijuoti, įforminant priėmimą, privalo nurodytais terminais sudaryti klausytojo studijų sutartį. Studijų sutartis sudaroma fakulteto centruose, kurių kontaktai nurodyti Priėmimo taisyklių 5 priede ►. Prieš pasirašant studijų sutartį privaloma sumokėti registracijos studijoms įmoka40 Eur.

  PAPILDOMŲJŲ STUDIJŲ PAŽYMĖJIMAS

  Baigusiems papildomąsias studijas asmenims išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas, suteikiantis teisę Kauno technologijos universitete stoti į tos studijų krypties, kurioje vyko papildomosios studijos, magistrantūros studijų programas. Pažymėjime nurodomi išklausyti moduliai ir jų įvertinimai. Baigę papildomąsias studijas asmenys turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į magistrantūros studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas. Konkursinis balas skaičiuojamas pagal priėmimo į Kauno technologijos universitetą taisyklėse nustatytą tvarką, vertinant pažymių ir mokslinės veiklos svertinius rodiklius. Apskaičiuojant stojančių į magistrantūrą asmenų, baigusių papildomąsias studijas, konkursinį balą papildomųjų studijų metu išklausyti ir įvertinti dalykai vertinami tokia pačia tvarka, kaip bakalauro ar profesinio bakalauro diplomo priedėlyje nurodyti dalykai.

  Papildomųjų studijų programos

   CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS
  Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų kryptis Kontaktai
  K Aplinkosaugos inžinerija Bendroji inžinerija Radvilėnų pl. 19, 237 kab.
  tel. 8 (37) 300 156
  e. p. ctf@ktu.lt
  K Pramoninė biotechnologija Biotecnhnologijos
  K Taikomoji chemija Chemija
  K Chemijos inžinerija Chemijos ir procesų inžinerija
  K Maisto produktų technologija Maisto technologijos
  ELEKTROS IR ELEKTRONIKOS FAKULTETAS
  Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų kryptis Kontaktai
  K Biomedicininė inžinerija Bendroji inžinerija Alma Dervinienė
  Studentų g. 48, 215 kab.
  tel. 8 (37) 300 253
  e. p. alma.derviniene@ktu.lt
  K Elektronikos inžinerija Elektronikos ir elektros inžinerija
  K Elektros energetikos inžinerija
  K Elektros energetikos sistemos
  K Išmaniosios telekomunikacijų technologijos
  K Valdymo technologijos
  K Energijos technologijos ir ekonomika Energijos inžinerija
  EKONOMIKOS IR VERSLO FAKULTETAS
  Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų kryptis Kontaktai
  U Apskaita ir auditas Apskaita Renata Pauparienė
  Gedmino g. 50, 332 kab.
  tel. 8 (37) 300 583
  e. p. renata.babeckaite@ktu.lt
  K Apskaita ir auditas
  U Ekonomika Ekonomika
  K Ekonomika
  U Verslo ekonomika
  K Verslo ekonomika
  U Finansai Finansai
  K Finansai
  U Marketingo valdymas Rinkodara
  K Marketingo valdymas
  U Žinių ir inovacijų vadyba (planuojama keisti pavadinimą į Inovacijų valdymas ir antreprenerystė) Vadyba
  K Žinių ir inovacijų vadyba (planuojama keisti pavadinimą į Inovacijų valdymas ir antreprenerystė)
  U Įmonių valdymas
  K Įmonių valdymas
  U Projektų vadyba
  K Projektų vadyba
  U Strateginė lyderystė
  K Strateginė lyderystė
  U Tarptautinis verslas Verslas
  K Tarptautinis verslas
  U Žmonių išteklių vadyba Žmonių išteklių vadyba
  K Žmonių išteklių vadyba
  INFORMATIKOS FAKULTETAS
  Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų kryptis Kontaktai
  K Informacijos ir informacinių technologijų sauga Informatikos inžinerija Jonas Čeponis
  Studentų g. 50, 411 kab.
  tel. 8 (37) 300 355
  e. p. jonas.ceponis@ktu.lt
  K Informacinių sistemų inžinerija
  K Nuotolinio mokymosi informacinės technologijos
  K Programų sistemų inžinerija
  MATEMATIKOS IR GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS
  Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų kryptis Kontaktai
  K Didžiųjų verslo duomenų analitika Matematika Jurgita Dabulytė - Bagdonavičienė
  Studentų g. 50, 220 kab.
  tel. 8 (610) 20 389
  e. p. jurgita.dabulyte@ktu.lt
  U Taikomoji matematika
  K Taikomoji matematika
  U Medicinos fizika Medicina ir sveikata Diana Adlienė
  Studentų g. 50, 220 kab.
  tel. 8 (674) 23 325
  e. p. diana.adliene@ktu.lt
  K Medicinos fizika
  U Medžiagų mokslas Medžiagų technologijos Kristina Bočkutė
  Studentų g. 50, 220 kab.
  tel. 8 (615) 58 664
  e. p. kristina.bockute@ktu.lt
  K Medžiagų mokslas
  MECHANIKOS INŽINERIJOS IR DIZAINO FAKULTETAS
  Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų kryptis Kontaktai
  K Aeronautikos inžinerija Aeronautikos inžinerija Artūras Keršys,
  Vita Skučienė
  Studentų g. 56, 144 kab.
  tel. 8 (37) 300 176
  e. p. arturas.kersys@ktu.lt 
  tel. 8 (37) 300 400
  e. p. vita.skuciene@ktu.lt
  K Termoinžinerija Energijos inžinerija Algimantas Balčius,
  Vita Skučienė
  Studentų g. 56, 144 kab.
  tel. 8 (614)  41 550
  e. p. algimantas.balcius@ktu.lt
  tel. 8 (37) 300 400
  e. p. vita.skuciene@ktu.lt
  K Termoinžinerija P
   U Gamybos inžinerija Gamybos inžinerija Kazimieras Juzėnas,
  Vita Skučienė
  Studentų g. 56, 144 kab.
  tel. 8 (37) 300 418
  e. p. mechatronika@ktu.lt 
  tel. 8 (37) 300 400
  e. p. vita.skuciene@ktu.lt
  K Gamybos inžinerija
  U Grafinių komunikacijų inžinerija Kęstutis  Vaitasius,
  Vita Skučienė
  Studentų g. 56, 144 kab.
  tel. 8 (37) 300 237
  e. p. kestutis.vaitasius@ktu.lt 
  tel. 8 (37) 300 400
  e. p. vita.skuciene@ktu.lt
  K Grafinių komunikacijų inžinerija
  U Mechatronika Egidijus  Dragašius,
  Vita Skučienė
  Studentų g. 56, 144 kab.
  tel. 8 (37) 300 901
  e. p. mechatronika@ktu.lt 
  tel. 8 (37) 300 400
  e. p. vita.skuciene@ktu.lt
  K Mechatronika
  U Pramonės inžinerija ir vadyba Kazimieras Juzėnas,
  Vita Skučienė
  Studentų g. 56, 144 kab.
  tel. 8 (37) 300 418
  e. p. mechatronika@ktu.lt 
  tel. 8 (37) 300 400
  e. p. vita.skuciene@ktu.lt
  K Pramonės inžinerija ir vadyba
  U Mechanikos inžinerija Mechanikos inžinerija Kęstutis Pilkauskas,
  Vytautas Grigas,
  Vita Skučienė
  Studentų g. 56, 144 kab.
  tel. 8 (37) 300 410
  e. p. kestutis.pilkauskas@ktu.lt 
  tel. 8 (37) 204 796
  e. p. vytautas.grigas@ktu.lt 
  tel. 8 (37) 300 400
  e. p. vita.skuciene@ktu.lt
  K Mechanikos inžinerija
  U Medienos inžinerija Medžiagų technologijos Vaida Jonaitienė,
  Jurgita Domskienė,
  Vita Skučienė
  Studentų g. 56, 144 kab.
  tel. 8 (37) 300 217
  e. p. vaida.jonaitiene@ktu.lt 
  tel. 8 (37) 353 862
  e. p. jurgita.domskiene@ktu.lt 
  tel. 8 (37) 300 400
  e. p. vita.skuciene@ktu.lt
  K Medienos inžinerija
  U Aprangos mados inžinerija Polimerų ir tekstilės technologijos
  K Aprangos mados inžinerija
  U Tekstilės inžinerija
  K Tekstilės inžinerija
  K Transporto priemonių inžinerija Sausumos transporto inžinerija Artūras Keršys,
  Vita Skučienė
  Studentų g. 56, 144 kab.
  tel. 8 (37) 300 176
  e. p. arturas.kersys@ktu.lt 
  tel. 8 (37) 300 400
  e. p. vita.skuciene@ktu.lt
  SOCIALINIŲ, HUMANITARINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ FAKULTETAS
  Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų kryptis Kontaktai
  K Edukacinės technologijos Edukologija Berita Simonaitienė
  A. Mickevičiaus g. 37, 102 kab.
  tel. 8 (687) 87 888
  e. p. berita.simonaitiene@ktu.lt
  tel. 8 (37) 300 123
  e. p. shmmf.priemimas@ktu.lt
  K Edukologija
  K Medijų filosofija Filosofija Julija Kocytė
  A. Mickevičiaus g. 37, 102 kab.
  tel. 8 (610) 35 755
  e. p. julija.kocyte@ktu.lt
  tel. 8 (37) 300 123
  e. p. shmmf.priemimas@ktu.lt
  K Europos Sąjungos tarptautiniai santykiai Politikos mokslai Jonas Urbanavičius
  A. Mickevičiaus g. 37, 102 kab.
  tel. 8 (665) 19 463
  e. p. jonas.urbanavicius@ktu.lt
  tel. 8 (37) 300 123
  e. p. shmmf.priemimas@ktu.lt
  K Viešoji politika Eglė Vaidelytė
  A. Mickevičiaus g. 37, 102 kab.
  tel. 8 (611) 13 176
  e. p. egle.vaidelyte@ktu.lt
  tel. 8 (37) 300 123
  e. p. shmmf.priemimas@ktu.lt
  K Viešasis administravimas Viešasis administravimas
  STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS
  Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų kryptis Kontaktinis asmuo
  U Architektūra Architektūra Daiva Jurelienė,
  Virginija Klimavičienė
  Studentų g. 48, 407 kab.
  tel. 8 (37) 300 450
  e. p. saf@ktu.lt
  U Pastatų inžinerinės sistemos Statybos inžinerija
  K Pastatų inžinerinės sistemos
  U Statybos inžinerija
  K Statybos inžinerija
  U Nekilnojamojo turto valdymas 1 Statybos technologijos
  U Nekilnojamojo turto valdymas 2
  K Nekilnojamojo turto valdymas
  U Statyba
  K Statyba
  PANEVĖŽIO TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO FAKULTETAS
  Papildomųjų studijų programos aprašas siekiant studijuoti magistrantūroje šią studijų programą Studijų kryptis Kontaktinis asmuo
  K Aplinkos apsaugos vadyba ir švaresnė gamyba Bendroji inžinerija
  Rugilė Draugelytė
  Nemuno g. 33, 203 kab., Panevėžys
  tel. 8 (45) 465 687, 8 (686) 54 890
  e. p. ptvf.priemimas@ktu.lt
  K Valdymo technologijos Elektronikos ir elektros inžinerija
  K Transporto priemonių inžinerija Sausumos transporto inžinerija
  U Statyba Statybos technologijos
  K Statyba
  U Vadyba Vadyba
  K Vadyba

  1 - baigusiems technologijos mokslų studijų srities arba architektūros studijų krypties studijų programas.
  2 - baigusiems fizinių mokslų studijų srities arba socialinių mokslų studijų srities socialinių studijų krypčių grupės programas.
  P - turintiems praktinės veiklos patirties.

  Santrumpos:
  K – baigusiems kolegines tos pačios studijų krypties, į kurią stojama, studijas.
  U – baigusiems universitetines kitos studijų krypties studijas.

  Datos ir priėmimo terminai


   
  Etapai Priėmimo procedūros Datos ir terminai
  Pirmasis etapas Priėmimo į papildomąsias studijas paskelbimas, prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas nuo 2016-08-01 8 val.
  iki 2016-08-22, iki 12 val.
  Stojančiojo dokumentų įvertinimas priėmimo komisijose nuo 2016-08-23 8 val.
  iki 2016-08-26, iki 16 val.
  Stojančiojo kvietimo studijuoti paskelbimas iki 2016-08-31, iki 14 val.
  Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas iki 2016-08-31, iki 17 val.
  Antrasis etapas Priėmimo į papildomąsias studijas paskelbimas, prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas nuo 2017-01-02 8 val.
  iki 2017-01-23, iki 12 val.
  Stojančiojo dokumentų įvertinimas priėmimo komisijose nuo 2017-01-24 8 val.
  iki 2017-01-27, iki 16 val.
  Stojančiojo kvietimo studijuoti paskelbimas iki 2017-01-31, iki 14 val.
  Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas iki 2017-01-31, iki 17 val.

  Sąskaitų įmokoms rekvizitai


  Stojamąją studijų įmoką* 12 Eur – galima mokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų:

  • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaitos Nr. LT54 7300 0100 0251 0317, banko kodas – 73000, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Stojamoji studijų įmoka“, kodas – 2881, mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens kodas
  • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT75 7044 0600 0310 4494, banko kodas – 70440, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Stojamoji studijų įmoka“, kodas – 2881, mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens kodas,
  • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – AB DNB bankas, sąskaitos Nr. LT70 4010 0425 0240 0369, banko kodas – 40100, sutrumpintas mokesčio pavadinimas – „Stojamoji studijų įmoka“, kodas – 2881, mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens kodas.

  Registracijos studijoms įmoką* 40 Eur (moka visi priimtieji) – galima mokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų:

  • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaitos Nr. LT54 7300 0100 0251 0317, banko kodas – 73000, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Registracijos studijoms įmoka“, kodas – 103170, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas
  • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas –AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT75 7044 0600 0310 4494, banko kodas – 70440, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Registracijos studijoms įmoka“, kodas – 103170, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas,
  • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – AB DNB bankas, sąskaitos Nr. LT70 4010 0425 0240 0369, banko kodas – 40100, sutrumpintas mokesčio pavadinimas – „Registracijos studijoms įmoka“, kodas – 103170, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas.

  Įmokas už studijas* kaina nurodyta studijų sutartyje  galima mokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų:

  • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaitos Nr. LT54 7300 0100 0251 0317, banko kodas – 73000, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Už studijas“, kodas – 103161, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas
  • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas –AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT75 7044 0600 0310 4494, banko kodas – 70440, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Už studijas“, kodas – 103161, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas,
  • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – AB DNB  bankas, sąskaitos Nr. LT70 4010 0425 0240 0369, banko kodas – 40100, sutrumpintas mokesčio pavadinimas – „Už studijas“, kodas – 103161, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas.

  Pastaba * - mokantiems iš užsienio banko sąskaitos: gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaitos Nr. LT54 7300 0100 0251 0317, SWIFT  CBVI LT 2X, atliekant mokėjimą būtina nurodyti studento vardą ir pavardę bei asmens kodą (jei asmens kodą turi).

  Kontaktai


  Prašymai dalyvauti priėmimo į papildomąsias studijas konkurse priimami ir konsultacijos apie papildomąsias studijas teikiamos fakultetų, kuriuose vykdomos atitinkamos programos, studijų centruose.

  Fakulteto pavadinimas Dokumentų pateikimo vieta Kontaktai
  Cheminės technologijos fakultetas Radvilėnų pl. 19,
  C korpusas, 237 kab.
  tel. 8 (37) 300 156
  e. p. ctf@ktu.lt
  Ekonomikos ir verslo fakultetas Gedmino g. 50,  332 kab. tel. +370 37 300583
  renata.babeckaite@ktu.lt
  Elektros ir elektronikos fakultetas Studentų g. 48, 215 kab. tel. +370 37 300250
  eef@ktu.lt
  Informatikos fakultetas Studentų g. 50, 411 kab. tel. +370 37 300355
  jonas.ceponis@ktu.lt
  Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas Studentų g. 50, 220 kab. tel. +370 37 300300
  mob. +370 693 34786
  zivile.rutkuniene@ktu.lt
  Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas Studentų g. 56, 144 kab. tel. +370 37 300400
  vita.skuciene@ktu.lt
  Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas A. Mickevičiaus g. 37, 102 kab. tel. +370 37 300123
  shmmf.priemimas@ktu.lt
  Statybos ir architektūros fakultetas Studentų g. 48, 407 kab. tel. +370 37 300450
  daiva.jureliene@ktu.lt
  Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Nemuno g. 33, 203 kab.
  Panevėžys
  tel.  +370 45 465687
  mob. +370 686 54890
  ptvf.priemimas@ktu

  Aukštesnis studijų semestras

  Priėmimas į aukštesnį studijų semestrą

  Į aukštesnį studijų semestrą konkurso būdu priimami asmenys, pageidaujantys grįžti į Kauno technologijos universitetą po studijų nutraukimo arba baigę kolegines studijas ir norintys tęsti studijas Universitete bei įgyti bakalauro kvalifikacinį laipsnį, arba norintys studijuoti dar vieną pirmosios ar antrosios studijų pakopų programą.  Stojant į aukštesnį studijų semestrą įskaitomi ankstesnėse studijose pasiekti studijų rezultatai pagal ketinamas studijuoti tas pačias arba kitas studijų programas. Priėmimas į aukštesnį semestrą vyksta dviem etapais: pirmasis etapas – 2016 m. rugpjūčio 1–31 d., antrasis etapas – 2017 m. sausio 2–31 d.

  Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į aukštesnio semestro studijas konkurse pateikiami fakultetų studijų centruose. Su prašymu pateikiamos šių dokumentų kopijos:
  • asmens tapatybės kortelės arba paso;
  • brandos atestato ir jo priedo ar kito įgytą vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento (stojant į pirmosios studijų pakopos (bakalauro) studijų programas);
  • diplomo ir jo priedelio (priedo) ar kito įgytą aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento (stojant į antrosios studijų pakopos (magistrantūros) studijų programas);
  • pažymos apie išklausytus dalykus;
  • pažymos apie neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų įvertinimą;
  • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu.

  Prašyme galima nurodyti vieną pageidavimą - siekiant tik bakalauro kvalifikacinio laipsnio, nurodyti pirmosios studijų pakopos studijų programą ►, siekiant teisės tęsti studijas antrojoje studijų pakopoje, nurodyti antrosios studijų pakopos studijų programą ►.

  Būtinų dokumentų kopijos pateikiamos kartu su prašymu. Nepateikus šios informacijos, prašymas nebus nagrinėjamas. Prašymas pradedamas nagrinėti Universitetui gavus iš banko pranešimą apie stojamosios studijų įmokos sumokėjimą. stojamoji studijų įmoką  - 12 eurų.  Stojamąją įmoką už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis arba juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis – mokėtoją, įmokos paskirtį. Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ir įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos. Užregistravus prašymą leisti dalyvauti studijų konkursuose, stojamoji studijų įmoka negrąžinama. Gavus kvietimą studijuoti, pasirašoma su Universitetu studento studijų sutartis. Įforminant priėmimą, pakviestieji privalo nurodytais terminais pasirašyti studijų sutartį. Prieš pasirašant studijų sutartį reikia sumokėti registracijos studijoms įmoka40 Eur.

  Datos ir priėmimo terminai

  Etapai Priėmimo procedūros Datos ir terminai
  Pirmasis etapas Priėmimo į aukštesnį semestrą konkurso paskelbimas, prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas nuo 2016-08-01 8 val.
  iki 2016-08-22, iki 12 val.
  Stojančiojo dokumentų įvertinimas priėmimo komisijose nuo 2016-08-23 8 val.
  iki 2016-08-26, iki 16 val.
  Stojančiojo konkursinio balo ir kvietimo studijuoti paskelbimas iki 2016-08-31, iki 14 val.
  Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas iki 2016-08-31, iki 17 val.
  Antrasis etapas Priėmimo į aukštesnį semestrą konkurso paskelbimas, prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas nuo 2017-01-02 8 val.
  iki 2017-01-23, iki 12 val.
  Stojančiojo dokumentų įvertinimas priėmimo komisijose nuo 2017-01-24 8 val.
  iki 2017-01-27, iki 16 val.
  Stojančiojo konkursinio balo ir kvietimo studijuoti paskelbimas iki 2017-01-31, iki 14 val.
  Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas iki 2017-01-31, iki 17 val.

  Studijų kaina


  Į aukštesnį semestrą priimama tik į valstybės nefinansuojamas vietas. Studijų programoje atsiradus laisvai valstybės biudžeto lėšomis apmokamai vietai, studentas turi teisę Universiteto nustatyta konkurso tvarka pagal studijų rezultatus užimti šią laisvą vietą, jei nėra priežasčių, kurioms esant valstybės finansavimas studijoms neskiriamas. Atsiradusios laisvos vietos užimamos iki kiekvieno semestro pradžios. Studijų įmoka skaičiuojama už kiekvieną pasirinkto individualiojo studijų plano modulio kreditą. Kreditų kainos pateikiamos 1 ir 2 lentelėse.

  Pirmosios pakopos vieno kredito kaina
  1 lentelė
  Eil. Nr. Studijų krypčių grupė Vieno kredito kaina, EUR
  1 Humanitarinių mokslų studijų srities studijų kryptys (išskyrus filologiją), socialinių mokslų srities studijų kryptys (išskyrus švietimą ir ugdymą) 21,18
  26,00**
  2 Matematika 25,87
  3 Filologija (lingvistika) 31,40
  4 Architektūra, švietimas ir ugdymas, fizinių mokslų studijų srities studijų kryptys (išskyrus matematiką), technologijos mokslų studijų srities studijų kryptys, filologija (vertimas) 37,47
  5 Fotografija ir medijos 54,27
  6 Muzika (muzikos technologijos) 88,55

  Antrosios pakopos vieno kredito kaina
  2 lentelė
  Eil. Nr. Studijų krypčių grupė Vieno kredito kaina, EUR
  1 Humanitarinių mokslų studijų srities studijų kryptys (išskyrus filologiją), socialinių mokslų srities studijų kryptys (išskyrus švietimą ir ugdymą) 37,75
  40,40**
  2 Matematika 42,43
  3 Architektūra, švietimas ir ugdymas, fizinių mokslų studijų srities studijų kryptys (išskyrus matematiką), biomedicinos mokslų studijų srities studijų kryptys, technologijos mokslų studijų srities studijų kryptys, psichologija, filologija  (vertimas) 54,03
  4 Muzika 105,12

  Santrumpos
  NL – nuolatinė studijų forma, I – ištęstinė studijų forma (tiksli studijų ištęstine forma kaina apskaičiuojama pagal pasirinktų studijų kreditų skaičių).
  Pastabos
  1) *– Tiksli metinė studijų ištęstine forma kaina apskaičiuojama pagal pasirinktų studijų kreditų skaičių.
  2) **– Kaina taikoma Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų programoms.

  Sąskaitų įmokoms rekvizitai


  Stojamąją studijų įmoką* 12 Eur – galima mokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų:

  • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaitos Nr. LT54 7300 0100 0251 0317, banko kodas – 73000, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Stojamoji studijų įmoka“, kodas – 2881, mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens kodas
  • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT75 7044 0600 0310 4494, banko kodas – 70440, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Stojamoji studijų įmoka“, kodas – 2881, mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens kodas,
  • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – AB DNB bankas, sąskaitos Nr. LT70 4010 0425 0240 0369, banko kodas – 40100, sutrumpintas mokesčio pavadinimas – „Stojamoji studijų įmoka“, kodas – 2881, mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens kodas.

  Registracijos studijoms įmoką* 40 Eur (moka visi priimtieji) – galima mokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų:

  • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaitos Nr. LT54 7300 0100 0251 0317, banko kodas – 73000, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Registracijos studijoms įmoka“, kodas – 103170, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas
  • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas –AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT75 7044 0600 0310 4494, banko kodas – 70440, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Registracijos studijoms įmoka“, kodas – 103170, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas,
  • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – AB DNB bankas, sąskaitos Nr. LT70 4010 0425 0240 0369, banko kodas – 40100, sutrumpintas mokesčio pavadinimas – „Registracijos studijoms įmoka“, kodas – 103170, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas.

  Įmokas už studijas* kaina nurodyta studijų sutartyje  galima mokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų:

  • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaitos Nr. LT54 7300 0100 0251 0317, banko kodas – 73000, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Už studijas“, kodas – 103161, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas
  • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas –AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT75 7044 0600 0310 4494, banko kodas – 70440, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Už studijas“, kodas – 103161, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas,
  • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – AB DNB  bankas, sąskaitos Nr. LT70 4010 0425 0240 0369, banko kodas – 40100, sutrumpintas mokesčio pavadinimas – „Už studijas“, kodas – 103161, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas.

  Pastaba * - mokantiems iš užsienio banko sąskaitos: gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaitos Nr. LT54 7300 0100 0251 0317, SWIFT  CBVI LT 2X, atliekant mokėjimą būtina nurodyti studento vardą ir pavardę bei asmens kodą (jei asmens kodą turi).

  Kontaktai

  Informacija apie priėmimo į aukštesnį semestrą tvarką Universitete teikiama darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. fakultetų studijų centruose.

  Laipsnio nesuteikiančios studijos

  Priėmimas į laipsnio nesuteikiančias studijas


  Priėmimo į laipsnio nesuteikiančių studijų programą Pedagogikos studijos atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą, kurio bakalauro diplome yra nurodytas dalykas, kurį būsimasis pedagogas dėstys, dirbdamas ugdymo įstaigoje. Konkurse gali dalyvauti asmenys jau dirbantys ar ketinantys dirbti Lietuvos ar užsienio ugdymo įstaigose.

  Priėmimas į laipsnio nesuteikiančią studijų programą Pedagogikos studijos vykdoma nuotoliniu būdu. Priėmimą į laipsnio nesuteikiančias studijas organizuoja Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Studijų centras.

  Priėmimas vyksta nuo 2016 m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 22 d. Visi stojantys turi atvykti į motyvacinį pokalbį , kuris vyks adresu: Kaunas, A. Mickevičiaus g. 37, 102 kab.

  ATRANKOS KRITERIJAI

  • bakalauro studijų ir baigiamųjų darbų vertinimo vidurkis;
  • ugdymo įstaigos, kurioje dirba pretendentas, vadovo rekomendacija / siuntimas;
  • skaityti pranešimai tarptautinėse, šalies, miesto, rajono ar ugdymo įstaigos konferencijose;
  • dalyvavimas Europos Sąjungos, šalies, miesto ar ugdymo įstaigos projektuose;
  • dalyvavimas rengiant kvalifikacijos tobulinimo programas ir seminarinė veikla;
  • paskelbtos publikacijos;
  • motyvacinis pokalbis.

  Atrankos kriterijai, jų svorio koeficientai ir konkursinio balo skaičiavimo tvarka pateikiama Kauno technologijos universiteto senato 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. V3-S-2 patvirtintose Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2015 metų taisyklėse.


  DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

  • priėmimo prašymas ►
  • bakalauro laipsnio diplomas, jo priedas (priedėlis);
  • pažyma apie darbą ugdymo įstaigoje;
  • pažymos apie skaitytus pranešimus konferencijose;
  • pažymos apie parengtas programas ir jų pagrindu vestus seminarus;
  • pažymos apie dalyvavimą projektuose;
  • publikacijos (straipsniai, išleistų knygų tituliniai lapai ir turinys);
  • stojamosios studijų įmokos, sumokėtos į KTU sąskaitą banke kvito kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos;
  • dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde;
  • paso asmens duomenų puslapio kopija ar asmens tapatybės kortelės kopija.

  Laipsnio nesuteikiančiųjų studijų programos


  Pedagogikos studijos

  Studijų programa akredituota 2014-05-19, įsakymo numeris SV6-27.

  Kas tai? 
  Ši programa skirta asmenims, jau turintiems aukštojo mokslo bakalauro diplomą, dirbantiems vidurinėse bendrojo ugdymo, profesinėse mokyklose, gimnazijose ar neformaliojo ugdymo institucijose, bet neturintiems pedagogo kvalifikacijos.
  Šia programa turėtų susidomėti ypač tie asmenys, kurie, neturėdami pedagogo kvalifikacijos, bet turėdami bakalauro diplomą, šiuo metu moko chemijos, fizikos, matematikos, biologijos, informacinių technologijų, lietuvių kalbos, užsienio kalbų, verslo ir ekonomikos pagrindų, etikos, dirba socialiniais pedagogais. Tokias specializacijas galima įgyti šioje mokymo programoje. Baigusiems laipsnio nesuteikiančių studijų programą „Pedagogikos studijos“ suteikiama pedagogo kvalifikacija, patvirtinama pažymėjimu.
   
  Ką studijuosite? 
  Laipsnio nesuteikiančių studijų programoje „Pedagogikos studijos“ studentai mokosi pedagogikos, didaktikos, psichologijos pagrindų, mokosi parengti mokytojo kompetencijos portfelį, planuoti ir realizuoti ugdymo programas, gilinasi į pasirinktos specializacijos (atitinkamai pagal turimą bakalauro studijų diplomą) metodikos ypatumus. Pedagoginė praktika ir baigiamasis darbas pagrįsti savo veiklos tobulinimo tyrimo (action research) metodika. Tai leidžia pedagoginę praktiką (18 kr) ir baigiamuosius darbus (3 kr.) orientuoti į pasirinktą specializaciją ir į dalyko mokymo metodikos ypatumus.
    
  Kokie absolvento karjeros keliai?
  Absolventai, baigę studijas, įgyja pedagogui svarbių bendrakultūrinę, profesinių ir bendrųjų kompetencijų, kurios reikalingos aktyviai dalyvauti švietimo sistemos tobulinime, dirbant greitai kintančių naujų technologijų ir žinių visuomenės sąlygomis.
  Absolventai gali dirbti pedagoginį darbą bendrojo ugdymo, profesinėse mokyklose, gimnazijose ir neformaliojo ugdymo įstaigose.

  Datos ir priėmimo terminai

  Priėmimo procedūros Datos ir terminai
  Priėmimo į laipsnio neteikiančias studijas konkurso paskelbimas, prašymų pateikimas ir stojamosios studijų įmokos sumokėjimas nuo 2016-07-01 8 val.
  iki 2016-08-22, iki 12 val.
  Motyvacijos vertinimas nuo 2016-08-24 8 val.
  iki 2016-08-24, iki 18 val.
  Stojančiojo konkursinio balo ir kvietimo studijuoti paskelbimas iki 2016-08-26, iki 16 val.
  Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas nuo 2016-08-29 8 val.
  iki 2016-08-30, iki 17 val.

  Studijų kaina


  Metinė laipsnio neteikiančių studijų kaina asmenims, sutinkantiems mokėti visą studijų kainą:

    Studijų kryptis arba studijų programa     Metinė studijų kaina, EUR     Vieno kredito kaina, EUR  
  NL I
  Švietimas ir ugdymas 2248 1499 37,47

  Sąskaitų įmokoms rekvizitai


  Stojamąją studijų įmoką* 12 Eur – galima mokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų:

  • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaitos Nr. LT54 7300 0100 0251 0317, banko kodas – 73000, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Stojamoji studijų įmoka“, kodas – 2881, mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens kodas
  • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT75 7044 0600 0310 4494, banko kodas – 70440, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Stojamoji studijų įmoka“, kodas – 2881, mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens kodas,
  • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – AB DNB bankas, sąskaitos Nr. LT70 4010 0425 0240 0369, banko kodas – 40100, sutrumpintas mokesčio pavadinimas – „Stojamoji studijų įmoka“, kodas – 2881, mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens kodas.

  Registracijos studijoms įmoką* 40 Eur (moka visi priimtieji) – galima mokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų:

  • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaitos Nr. LT54 7300 0100 0251 0317, banko kodas – 73000, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Registracijos studijoms įmoka“, kodas – 103170, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas
  • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas –AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT75 7044 0600 0310 4494, banko kodas – 70440, sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Registracijos studijoms įmoka“, kodas – 103170, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas,
  • Gavėjas – Kauno technologijos universitetas, gavėjo bankas – AB DNB bankas, sąskaitos Nr. LT70 4010 0425 0240 0369, banko kodas – 40100, sutrumpintas mokesčio pavadinimas – „Registracijos studijoms įmoka“, kodas – 103170, mokėtojo kodo skiltyje rašomas studento asmens kodas.

  Kontaktai


  Dokumentų įteikimo, siuntimo ir konkurso vykdymo klausimais informacija suteikiama:

  Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų centre, adresu A. Mickevičiaus g. 37, 102 kab. Telefonas pasiteirauti (8 37) 30 01 24, el. paštas pedagogikos.studijos@ktu.lt

  Pakviestieji studijuoti pateikia Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų centrui dokumentus ir per nurodytą terminą pasirašo studijų sutartį.

  KTU gidas: leidinys mokykloms

  Natūrali universiteto aplinka yra atvira. KTU kviečia iš naujo atrasti mokslo ir technologijų pasaulį, pamatyti universiteto teikiamas galimybes ir kartu tobulėti. Universitetas – tai idėjų brandinimo laboratorija, todėl KTU sukūrė tokią erdvę, kurioje moksleiviai ne tik suvoktų mokslo naudą, bet ir būtų jo atgaivinti. Pamatiniai ramsčiai čia – tarpdiscipliniškumas, tarptautiškumas ir technologijos verslui. Toks yra modernus šių dienų universitetas.

  Šiame leidinyje rasite informacijos apie universiteto organizuojamus seminarus mokytojams ir tėvams bei nemokamus renginius, kurie yra atviri visuomenei.

   
   
   
   

  Registracija į atvirų durų dieną