Studijos

Mūsų Universitete rengiami bakalaurai, magistrai, daktarai, teikiama profesinė mokytojo kvalifikacija.

Visą informaciją stojantiesiems rasite čia.

Studentams siūlomos:

  ■ 47 bakalauro studijų programos,
  ■ 59 magistrantūros studijų programos,
  ■ 1 vientisųjų studijų programa,
  ■ 18 mokslo krypčių doktorantūra,
  ■ 1 profesinių studijų programa.

 
 
 
 

2016-2017 M. M.  PAVASARIO SEMESTRAS
Procesas Pradžia Pabaiga
Pavasario semestras 2017-02-01 2017-08-31
Pavasario semestro užsiėmimai 2017-02-01 2017-05-31
WelcomeWeek užsieniečiams, pradėjusiems studijas KTU 2016–2017 m. m. pavasario semestre 2017-01-30 2017-02-04
Priėmimas į aukštesnį kursą 2017-01-02 2017-01-31
Individualiųjų studijų planų koregavimas studentų savitarnoje (tik esant svarbioms priežastims) 2017-01-30 2017-02-18
Užsirašymas į 2016–2017 m. m. pavasario semestro užsiėmimus 2017-01-23 2017-02-28
Priėmimas į laisvas valstybės finansuojamas vietas 2017-02-01 2017-02-10
Paraiškų teikimas Universiteto talento stipendijai gauti 2017-02-12 2017-02-27
Atranka Erasmus+ studijoms užsienyje 2016–2017 m. m. 2017-03-06 2017-03-10
Fakulteto skatinamųjų stipendijų skyrimas 2017-03-13 2017-03-17
Semestro vidurio studijų modulių kokybės vertinimas 2017-03-13 2017-03-26
Gretutinės krypties (šakos) studijų ir specializacijų konkursas (pirmosios pakopos studentams) 2017-03-13 2017-03-24
Pavasario atostogos 2017-04-17 2017-04-23
Studentų registravimasis ir individualiųjų studijų planų sudarymas 2017–2018 m. m. 2017-05-01 2017-05-31
Užsirašymas į 2016–2017 m. m. pavasario semestro egzaminus 2017-05-01 2017-05-31
Pradžios mentorių atranka į Mentorystės programą 2017-05-01 2017-05-31
Studijų programos modulių kokybės vertinimo apklausa 2017-05-22 2017-06-30
Doktorantų apklausa apie studijų modulius ir dėstymo kokybę 2017-05-22 2017-06-30
Atsiskaitymas už semestro savarankiško darbo užduotis iki 2017-05-31
Pavasario semestro egzaminų sesija 2017-06-01 2017-06-30
Doktorantų metinė atestacija 2017-06-01 2017-06-30
Diplomų įteikimas 2017-06-23
Vasaros atostogos 2017-07-01 2017-08-31
2017-2018 M. M.  RUDENS SEMESTRAS
Procesas Pradžia Pabaiga
Rudens semestras 2017-09-01 2018-01-31
Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas iki 2017-08-31
Studijų pasiekimų lygmenų lyginamųjų eilių sudarymas 2017-08-31
Įvadinė savaitė naujai studijas pradėjusiems užsieniečiams 2017-08-24 2017-09-01
Įvadinė studijų savaitė pirmo kurso studentams 2017-08-28 2017-09-01
Mokslo metų pradžios šventė 2017-09-01
Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas (po rotacijos) 2017-09-05 2017-09-15
Rudens semestro užsiėmimai 2017-09-04 2017-12-22
Paraiškų teikimas dalyvauti „Gifted.comm“ talentų akademijoje (pirmosios pakopos studentams) 2017-08-28 2017-09-15
Individualių studijų planų koregavimas (pirmo kurso studentams, tarptautinių mainų studentams; kitiems – tik esant svarbioms priežastims) 2017-08-28 2017-09-16
MA+ magistrantūros kompetencijų konkursas (pirmo kurso studentams) 2017-08-28 2017-09-16
Studentų ir absolventų atranka į Erasmus+ praktiką užsienyje 2017-09-01 2017-09-07
Registracija į rudens semestro užsiėmimus (ciklinių studijų studentams – iki 2017-09-23) 2017-09-01 2017-09-30
Doktorantų studijų ir tyrimų programų pildymas ir tvirtinimas 2017-09-04 2017-09-30
Paraiškų teikimas dalyvauti Mentorystės programoje (karjeros mentorystė) 2017-09-11 2017-09-25
Paraiškų teikimas Universiteto talento stipendijai gauti 2017-09-11 2017-09-29
Atranka į Erasmus+ studijas užsienyje rudens semestre 2017-09-25 2017-09-29
Tutorių konsultacijos 2017-10-02 2018-01-31
Semestro vidurio studijų modulių kokybės vertinimas (apskritųjų stalų diskusijos fakultetuose) 2017-10-16 2017-10-28
KTU Karjeros dienos 2017 2017-10 mėn.
Mecenatų stipendijų konkursas 2017-11-06 2017-11-20
Paraiškų teikimas aktyviausių doktorantų stipendijoms gauti 2017-11-20 2017-11-30
Studentų ir absolventų atranka į Erasmus+ praktiką užsienyje 2017-12-01 2017-12-07
Atsiskaitymas už semestro savarankiško darbo užduotis (išskyrus ciklinių studijų studentams) iki 2017-12-22
Registracija į rudens semestro egzaminus (išskyrus ciklinių studijų studentams) 2017-12-24 2017-12-31
Žiemos atostogos 2017-12-23 2018-01-01
Studijų modulių kokybės ir baigiamųjų projektų kokybės vertinimo apklausa 2017-12-11 2018-02-09
Rudens semestro egzaminų sesija 2018-01-02 2018-01-31
Studijų programos kokybės vertinimo apklausa (baigiamųjų kursų studentams) 2018-01-02 2018-01-31
Doktorantų atestacija už rudens semestrą 2018-01-03 2018-01-31
Paraiškų teikimas dalyvauti „Gifted.comm“ talentų akademijoje (pirmosios pakopos pirmo kurso studentams) 2018-06-01 2018-01-19
Diplomų įteikimo šventė 2018-01-26
2016–2017 M. M. STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS
Savaitės Nr. Nelyginė savaitė Savaitės Nr. Lyginė savaitė
PAVASARIO SEMESTRAS
1 Vasario 1 – 5 d. 2  Vasario 6 – 12 d.
3 Vasario 13 – 19 d. 4 Vasario 20 – 26 d.
5 Vasario 27 – kovo 5 d. 6 Kovo 6 – 12 d.
7 Kovo 13 – 19 d. 8 Kovo 20 – 26 d.
9 Kovo 27 – balandžio 2 d. 10 Balandžio 3 – 9 d.
11 Balandžio 10 – 16 d.
Balandžio 17 – 23 d. – pavasario atostogos
12 Balandžio 17 – 30 d.
13 Gegužės 1 – 7 d. 14 Gegužės 8 – 14 d.
15 Gegužės 15 – 21 d. 16 Gegužės 22 – 31 d.
Birželio 1 – birželio 30 d. – pavasario semestro egzaminų sesija
2016–2017 M. M. IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS (ŠEŠTADIENIAIS)
Savaitės Nr. Data Savaitės Nr. Data
PAVASARIO SEMESTRAS
2 Vasario 11 d. 4 Vasario 25 d.
7 Kovo 18 d. 8 Kovo 25 d.
10 Balandžio 8 d. 12 Balandžio 29 d.
14 Gegužės 13 d. 15 Gegužės 20 d.
2017–2018 M. M. STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS
Savaitės Nr. Nelyginė savaitė Savaitės Nr. Lyginė savaitė
RUDENS SEMESTRAS
1 Rugsėjo 4 – 10 d. 2  Rugsėjo 11–17 d.
3 Rugsėjo 18–24 d. 4 Rugsėjo 25 d. – spalio 1 d.
5 Spalio 2–8 d. 6 Spalio 9–15 d.
7 Spalio 16–22 d. 8 Spalio 23–29 d.
9 Spalio 30 d. – lapkričio 5 d. 10 Lapkričio 6–12 d.
11 Lapkričio 13–19 d. 12 Lapkričio 20–26 d.
13 Lapkričio 27 d. – gruodžio 3 d. 14 Gruodžio 4–10 d.
15 Gruodžio 11–17 d. 16 Gruodžio 18–23 d.
Gruodžio 24 d. – sausio 1 d. – žiemos atostogos
17–20 Sausio 2–31 d. – rudens semestro egzaminų sesija
2017–2018 M. M. IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS (ŠEŠTADIENIAIS)
Savaitės Nr. Data Savaitės Nr. Data
RUDENS SEMESTRAS
1 Rugsėjo 9 d. 2  Rugsėjo 16 d.
4 Rugsėjo 30 d. 5 Spalio 7 d.
7 Spalio 21 d. 8 Spalio 28 d.
9 Lapkričio 4 d. 10 Lapkričio 11 d.
12 Lapkričio 25 d. 13 Gruodžio 2 d.
14 Gruodžio 9 d. 15 Gruodžio 16 d.

Apie studijas

Studijų organizavimas

Studijų programa

Pakopinė studijų programa – tai studijų modulių, privalomų išklausyti ir atsiskaityti studijų metu, visuma.

Studijos universitete vykdomos pagal bakalauro, magistro ar daktaro laipsnį suteikiančias studijų programas. Įvykdęs visus studijų programos reikalavimus, studentas gauna atitinkamo kvalifikacinio laipsnio (bakalauro, magistro arba daktaro) diplomą.

Studijų modulis

Bazinis studijų planavimo vienetas yra studijų modulis, kurį sudaro savarankiškas studijų objektas, dėstomas vieną semestrą. Studijų modulis įvairiais deriniais gali apimti paskaitas, laboratorinius darbus, pratybas, seminarus, studento savarankišką darbą, mokslinį tiriamąjį darbą, projektavimo ir kitus darbus.

Studijų modulis gali būti privalomas, alternatyvinis (pasirenkamas iš sąrašo), bendrasis, gretutinis, laisvai pasirenkamas.

Kiekvieno modulio studijos baigiamos studento žinių bei įgūdžių vertinimu – egzaminu arba pažymiu vertinamu savarankišku studento darbu (projektu).

Studijų formos

Studijų forma pagal studijų intensyvumą gali būti nuolatinė ir ištęstinė.

Nuolatinė studijų forma yra pagrindinė organizuojant visų pakopų studijas pagal laipsnį suteikiančias ir laipsnio nesuteikiančias studijų programas. Studijų nuolatine forma vienerių metų įprastinė apimtis yra 60 kreditų, bet ne mažiau kaip 45 kreditai.

Ištęstinė studijų forma suteikia galimybę studijuoti lėtesne sparta. Studijų ištęstine forma vienerių metų apimtis turi būti ne didesnė kaip 45 kreditai, o bendra studijų šia forma trukmė neturi būti daugiau kaip pusantro karto ilgesnė negu nuolatinės formos studijos, šioms taikant 60 kreditų normą.

Baigus skirtingų studijų formų studijų programas, įgytas išsilavinimas yra lygiavertis.

Studijų kreditas

Studijų apimtis matuojama studijų kreditais. Studijų kreditas – studijų modulio apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir studento darbo laikas. Vienų studijų metų 1 600 valandų atitinka 60 kreditų. Vienas studijų kreditas lygus vienam Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) kreditui.

Per semestrą egzaminų skaičius pirmoje studijų pakopoje ir studijuojant pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas negali būti didesnis kaip 7, antroje pakopoje – 5, neįskaitant studento kartojamų ar papildomai pasirinktų modulių, pastarųjų negali būti renkamasi daugiau kaip du.

Registravimasis studijoms

Pirmosios ir antrosios pakopos studentai ne vėliau kaip iki birželio vidurio (pagal kiekvienais mokslo metais sudaromą studijų kalendorių, patvirtinamą Rektoriaus įsakymu) privalo Akademinėje informacinėje sistemoje registruotis kitiems mokslo metams. Naujai priimti studentai  įregistruojami automatiškai.

Akademinėje informacinėje sistemoje aktyvuojamas tik užsiregistravusio studento individualus planas.

Individualus studijų planas

Kiekvieną pavasario semestrą registruoti kitiems mokslo metams studentai, rinkdamiesi modulius, sudaro ateinančių mokslo metų individualius studijų planus, kuriuos, tik esant svarbioms priežastims, jie gali patikslinti per pirmąją mokslo metų savaitę. Pirmo kurso studentams preliminarius individualius planus parengia fakultetai.

Savo sudarytą individualų studijų planą studentas per pirmąją mokslo metų savaitę privalo patvirtinti Akademinėje informacinėje sistemoje.

Į individualų studijų planą turi būti įtraukti visi pasirinktos studijų programos privalomi studijų moduliai, nustatytas skaičius alternatyvių modulių ir laisvai pasirenkami moduliai. Studentui leidžiama savo nuožiūra formuoti originalų alternatyvių modulių rinkinį. Laisvai pasirenkamus modulius galima rinktis iš KTU Studijų organizavimo departamento rekomenduojamo sąrašo arba iš visų Universitete teikiamų modulių, jei tenkinami modulio studijoms būtino pasirengimo reikalavimai. Į laisvai pasirenkamus studijų modulius studentas registruojasi savarankiškai  Akademinėje informacinėje sistemoje per Studentų savitarną.

Sudarant individualų studijų planą, suderinus su fakulteto studijų krypties programos vadovu, programoje nurodytus modulius galima pakeisti ekvivalentiško turinio moduliais iš kitos Universiteto ar kitos aukštosios mokyklos studijų programos.

Individualių studijų planų sudarymo klausimais studentus konsultuoja studijų krypties programų vadovas, fakulteto studijų prodekanas ir studijų centro darbuotojai.

Gretutinės krypties studijos

Pirmosios pakopos studentai, kurių pasirinktoje studijų programoje yra numatyta galimybė įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį, gali rinktis gretutinės krypties studijų programos modulius.

Kodėl verta rinktis?

Pasak darbo rinkos specialistų, darbdaviai vis dažniau ieško plačios kvalifikacijos darbuotojų, turinčių ne tik specialiųjų savo srities žinių, bet ir papildomų žinių iš kitų mokslo sričių, pavyzdžiui, pageidaujama, kad technologinių, inžinerinių ar fizinių mokslų specialistas bent minimaliai nusimanytų ir socialinių, vadybos ar ekonomikos mokslų srityse.

Mūsų Universitetas, atsižvelgdamas į rinkos poreikius, sudaro puikias galimybes, be pagrindinės krypties studijų programos, pasirinktos stojant į Universitetą, papildomai studijuoti gretutinės krypties studijų programą. Pasirinkęs tokias studijas ir jas sėkmingai baigęs, studentas įgyja pagrindinės studijų krypties (šakos) ir gretutinės studijų krypties (šakos) dvigubą bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Gretutinės krypties studijos studentams suteikia galimybę įgyti platesnį išsilavinimą, daugiau žinių, gebėjimų bei patirties, praplėsti savo įsidarbinimo galimybes.

Siūlomos programos

Universitete siūloma 20  gretutinės krypties studijų programų:  Medžiagos ir nanotechnologijos, Taikomoji fizika, Informatika, Taikomoji matematika, Ekonomika, Viešoji politika, Europos studijos, Psichologija, Apskaita, Finansai, Marketingas, Industrinių technologijų vadyba, Verslo administravimas, Viešasis administravimas, Žmonių išteklių vadyba, Pedagogika, Vertimas, Naujųjų medijų kalba, Medijų filosofija, Pramoninis dizainas.

Šiuo metu trečdalis studijų programų teikia galimybę studentams rinktis kitos studijų krypties modulius, todėl galimi net apie 420 unikalių programų derinių.

Priėmimas į gretutinės krypties studijas

Priėmimas į gretutinės krypties studijų programas vyksta konkurso, kuris organizuojamas kovo – balandžio mėnesiais, būdu. Prašymai leisti dalyvauti konkurse priimami tik internetu Akademinėje informacinėje sistemoje, jungiantis per Studentų savitarną. Konkursinė eilė formuojama atsižvelgiant į studento studijų rezultatus – svertinį vidurkį.

Pakviestieji studijuoti į gretutinės krypties studijų programas savo individualų studijų planą kitiems metams turi suderinti su gretutines studijas vykdančiu fakultetu.

Konkurse nedalyvavę studentai (grįžę iš akademinių atostogų, įstoję į aukštesnįjį semestrą, įstoję iš kitos mokyklos, konkurso metu sirgę, dalyvavę mainų programoje) savo pageidavimą gali išreikšti fakulteto studijų centre rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais.

Studijų sąlygos

Valstybės finansuojamose vietose studijuojantys studentai gretutinės krypties studijų programą gali studijuoti nemokamai, jeigu pagrindinės krypties ir gretutinės krypties studijų programų kreditų suma neviršija 240.

Valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojantis studentas turi sumokėti už tą semestrą pasirinktą gretutinės krypties studijų kreditų skaičių pagal studijuojamos krypties studijų programos įkainius.

Studentai, siekiantys dvigubo bakalauro kvalifikacinio laipsnio, rengia pagrindinės ir gretutinės krypties baigiamuosius projektus, kuriems skiriama ne mažiau kaip 15 kreditų

MA+ kompetencijos

Kauno technologijos universiteto magistrantūra – tai pirmosios Lietuvoje naujos kartos, visuomenės ir rinkos poreikius atliepiančios bei pasaulines tendencijas atitinkančios studijos, kuriose didžiausias dėmesys skiriamas individualių asmens kompetencijų ugdymui.

Magistrantūros programos įgyvendinimo keliai:

Prie kiekvienos magistrantūros studijų programos yra pažymėta ar jai yra taikomas MA+.

Šių studijų programų studentai gali rinktis iš Krypties eksperto kelio ar Tarpkrypčio eksperto kelio. Pasirinkimas vyksta akademinėje informacinėje sistemoje. Kiekvieną kelią (kompetenciją) sudaro trys dalykai (18 kr.), kurie išsidėsto taip: I kurso I sem. (ruduo) –pirmas dalykas (6 kr.), I kurso II sem. (pavasaris) –  antras dalykas (6 kr.), II kurso III sem. – trečias dalykas (6 kr.). Pasirinkęs krypties eksperto kelią studentas gilina savo žinias ir stiprina gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Pasirinkęs tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje. Kompetencijoje yra galimas papildomų dalykų alternatyvų pasirinkimas.

krypties eksperto (gilios savo srities žinios ir gebėjimai, reikalingi moksliniams tiriamiesiems uždaviniams spręsti);

tarpkrypčio eksperto:
1. tarpdisciplininis (skirtingų žinių ir gebėjimų laukai apjungiami specifiniams uždaviniams spręsti);
2. vadovavimo (pramonės / verslo taikomasis profilis ir vadovui reikalingos žinios bei gebėjimai).

Kompetencijos įgijimą įrodo KTU pažymėjimo suteikimas ir įrašas magistro diplomo priedėlyje. Papildomai studentas gali įgyti tarptautinį sertifikatą (detalės nurodytos prie kiekvienos kompetencijos).

Kompetencijas įgyvendina KTU dėstytojai – savo srities ekspertai – ir aukšto lygio verslo ir viešojo sektoriaus organizacijos, kurių darbuotojai skaito paskaitas, teikia temas baigiamiesiems studentų darbams, į praktiką orientuotas užduotis projektams ir kt.

Kontaktai:
Direktorė Dr. Jurgita Vizgirdaitė
Kauno technologijos universitetas
Studijų kokybės ir plėtros departamentas
K. Donelaičio St. 73 - 409, LT-44029, Kaunas, Lithuania
+370 37 24 92 26 I +370 620 76 841
jurgita.vizgirdaite@ktu.lt

Kompetencijų pasirinkimas akademinėje informacinėje sistemoje yra numatytas rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo pradžioje.

Akademiniai užsiėmimai

Visų pakopų studijų programų akademiniai užsiėmimai prasideda tokiu laiku:

 • pirmas užsiėmimas – 8.30 val.
 • antras užsiėmimas – 10.30 val.
 • trečias užsiėmimas – 13.00 val.
 • ketvirtas užsiėmimas – 15.00 val.
 • penktas užsiėmimas* – 17.00 val.
 • šeštas užsiėmimas* – 18.45 val.

* – studentų pageidavimu dekanas gali nustatyti ir vėlesnį šių užsiėmimų laiką.

Rekomendacijos dėstytojams

 • Bendruosius universitetinių studijų modulius vesti antradieniais – ketvirtadieniais, trečio –  penkto užsiėmimų laiku.
 • Laisvai pasirenkamus modulius ir užsienio kalbų studijų modulius, už kuriuos skiriami kreditai, vesti penktadieniais, antro užsiėmimo laiku.
 • Semestro projektų kūrybines dirbtuves, grupinius darbus, grupines ir individualias konsultacijas planuoti penktadieniais, antro – ketvirto užsiėmimų laiku.

Atsiskaitymas už studijų modulius

Studento modulio studijų rezultatai (žinios, supratimas, gebėjimai) vertinami pažymiu arba įskaita taikant vertinimo sistemą, patvirtintą  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. ISAK-2194 „Dėl studijų rezultatų vertinimo sistemos patvirtinimo“.

Studentas už studijų modulį atsiskaitė laiku, jeigu iki semestro pabaigos įvykdė visas numatytas studijų modulio semestro savarankiško darbo užduotis, egzaminą išlaikė sesijos metu arba per atidėtą laikotarpį, arba jeigu jam įskaityti kitoje aukštojoje mokykloje studijuoti dalykai, arba teigiamai įvertinti neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgyti mokymosi pasiekimai ir pripažintos modulio studijų rezultatus atitinkančios kompetencijos.

Siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą per visą studijų semestrą ir objektyvų studijų rezultatų vertinimą, Universitete taikomas kaupiamasis vertinimas, kai galutinį studijų modulio pažymį sudaro:

 • tarpinių atsiskaitymų pažymiai,
 • egzamino pažymiai.

Modulio įvertinimas įskaita taikomas tada, kai įvertinti pažymiu nėra būtina. Modulio įvertinimas įskaita patvirtina asmens dalyvavimą modulio užsiėmimuose.

Studentui neatsiskaičius už numatytas studijų modulio semestro savarankiško darbo užduotis ar už jas nesurinkus minimalaus balo, egzamino laikyti neleidžiama.

Egzaminai

Egzaminų sesija trunka keturias savaites.

Egzaminų sesijos tvarkaraštį tvirtina dekanas ir paskelbia prieš dvi savaites iki sesijos pradžios. Tvarkaraštyje rekomenduojama nurodyti kelias kiekvieno studijų modulio egzamino datas. Iš tvarkaraščio pasirinktą egzamino datą studentai (akademinės grupės) iki sesijos pradžios suderina su egzaminuojančiu dėstytoju ir įrašo į fakultetų raštinėse parengtus sąrašus.

Studentas turi teisę laikyti egzaminą tik atsiskaitęs už visas semestro savarankiško darbo užduotis. Įvykdęs visas savarankiško darbo užduotis ir gavęs dekano leidimą, modulio egzaminą turi teisę laikyti eksternu.

Neišlaikytą egzaminą galima perlaikyti du kartus, tačiau tik iki egzaminų sesijos metu.

Atidėti atsiskaitymai

Atidėtais atsiskaitymais laikomi visi atsiskaitymai, kurie yra atidėti dekano ar studijų prorektoriaus leidimu. Jie prilyginami atsiskaitymams laiku.

Pakartotiniai atsiskaitymai

Pakartotinai atsiskaityti už studijų modulio semestro savarankiško darbo užduotis ir (arba) laikyti egzaminą leidžiama ne daugiau kaip du kartus:

 • už pirmą pakartotinį atsiskaitymą už studijų modulio savarankiško darbo užduotis ir (arba) egzamino laikymą studentui nereikia mokėti;
 • už antrąjį – mokamas nustatyto dydžio mokestis.

Egzaminų sesijos metu atsiskaityti už studijų modulio semestro savarankiško darbo užduotis leidžiama per pirmąsias tris egzaminų sesijos savaites ir sumokėjus nustatyto dydžio mokestį, išskyrus atvejus, kai studentas dėl ligos semestro metu negalėjo atvykti į pagrindinį ir pakartotinį atsiskaitymą suplanuotais terminais.

Pakartotinai laikyti egzaminą ar atsiskaityti už studijų modulio semestro savarankiško darbo užduotį egzaminų sesijos metu dekano sprendimu gali būti neleidžiama, jeigu studentas prieš tai bandė atsiskaityti nesąžiningai arba yra gavęs griežtą dekano papeikimą dėl sistemingo paskaitų ar kitų auditorinių užsiėmimų nelankymo.

Pakartotinai laikyti egzaminą ar atsiskaityti už studijų modulio semestro savarankiško darbo užduotį siekiant pagerinti teigiamą įvertinimą neleidžiama, išskyrus tuos atvejus, kai Universiteto ginčų nagrinėjimo komisija patenkina studento apeliaciją (dėl dėstytojo neobjektyvumo, sveikatos sutrikimų ir kitų svarbių priežasčių). Apeliaciją būtina pateikti ne vėliau kaip per tris darbo dienas po įvertinimo paskelbimo.

Galimybė tęsti studijas, kai lieka neatsiskaitytų kreditų

Jei po pakartojimo ar atidėjimo terminų lieka neatsiskaityta už:

 • ne daugiau kaip pusę pagal programą numatytų kreditų, studijos tęsiamos;
 • daugiau kaip už pusę semestre pagal programą numatytų kreditų, studentas laikomas nepažangiu ir netenka valstybės finansavimo. Nepažangiam studentui gali būti pasiūlyta kartoti kursą tęsiant studijas valstybės nefinansuojamoje vietoje ir mokant jo priėmimo metais nustatytą studijų kainą arba jis rektoriaus įsakymu šalinamas iš Universiteto dėl nepažangumo.

Jei studentas liko neatsiskaitęs už studijų modulio (-ių) semestro savarankiško darbo užduotis, tai tuos modulius jis turi kartoti, atitinkamai papildant jo individualų studijų planą. Studento kartojami moduliai turi būti įrašyti į artimiausią semestrą, kada jie vedami. Už kartojamus modulius jis turi mokėti einamiesiems studijų metams Tarybos nustatytą studijų kredito kainą.

Susiję dokumentai

Kauno technologijos universiteto Tarybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimas Nr. V7-T-41 „Dėl pirmosios ir antrosios pakopos studentų studijų kainų“

Žinių vertinimo sistema

Siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą per visą studijų semestrą, sugebėjimą taikyti teorines žinias praktikoje, objektyvų studijų rezultatų vertinimą, Universitete taikomas kaupiamasis vertinimas.

Taikant kaupiamąjį vertinimą, studijų rezultatai įvertinami tarpiniais atsiskaitymais, o galutinis pažymys susumuoja tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų pažymius. Studentui neatlikus ar neatsiskaičius už semestro užduotis ir nesurinkus pereinamojo balo – nustatyto skaičiaus tarpinių atsiskaitymų minimalaus balo – neleidžiama laikyti baigiamojo egzamino.

Universitete galioja dešimtbalė vertinimo sistema. Žinios ir gebėjimai vertinami tokiais pažymiais:

Išlaikyta, neišlaikyta Pažymys* Pažymio reikšmė Vertinimo kriterijai
Išlaikyta 10 Puikiai Puikios, išskirtinės žinios ir gebėjimai
9 Labai gerai Tvirtos, geros žinios ir gebėjimai
8 Gerai Geresnės nei vidutinės žinios ir gebėjimai
7 Vidutiniškai Vidutinės žinios ir gebėjimai, yra neesminių klaidų
6 Patenkinamai Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) žemesni nei vidutiniai, yra klaidų
5 Silpnai Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) tenkina minimalius reikalavimus
Neišlaikyta 4, 3, 2, 1 Nepatenkinamai Netenkinami minimalūs reikalavimai

* Žinios gali būti vertinamos ne tik balais, bet ir įskaita. Egzaminai ir baigiamieji darbai paprastai vertinami pažymiu. Studijų programų dalykai gali būti vertinami įskaitomis, kuriomis siekiama patikrinti studento įgytas žinias. Studentas išlaiko įskaitą, jei įrodo, kad įsisavino ne mažiau kaip 50 % dalyko žinių. 

Baigiamieji projektai

Studijų programa baigiama studento pasiektų studijų rezultatų įvertinimu baigiamojo projekto metu:

 • Pirmosios pakopos studijose baigiamąjį projektą rengti ir ginti bei baigiamiesiems egzaminams skiriama ne mažiau kaip 12 kreditų. Jeigu suteikiamas dvigubas bakalauro kvalifikacinis laipsnis, turi būti numatyti pagrindinės krypties (šakos) ir gretutinės krypties (šakos) baigiamieji projektai (kai tai nustatyta norminiuose teisės aktuose), jiems iš viso skiriant ne mažiau kaip 15 kreditų.
   
 • Antrosios pakopos studijų baigiamasis projektas (ne mažiau kaip 30 kreditų apimties) turi būti pagrįstas savarankiškais moksliniais tyrimais, žinių taikymu arba parengtas kaip projektas, atskleidžiantis programos tikslus atitinkančius gebėjimus. Baigiamuoju projektu magistrantas turi parodyti žinių ir supratimo lygį, gebėjimą analizuoti pasirinktą temą, vertinti kitų asmenų anksčiau atliktus atitinkamos krypties (šakos) darbus, atlikti tos krypties (šakos) tyrimus, aprašyti savo atliktą tiriamąjį darbą, aiškiai ir pagrįstai formuluoti tyrimų išvadas pagal rektoriaus patvirtintus Bendruosius pirmosios ir antrosios studijų pakopų baigiamųjų projektų rengimo, gynimo ir saugojimo tvarkos reikalavimus.

Studento individualiame studijų plane baigiamasis projektas įtraukiamas kaip atskiras modulis (arba keli moduliai, jei studentas studijuoja ir gretutinėse studijose), už šio modulio savarankiško darbo užduotis atsiskaitoma pagal studijų modulio apraše pateiktą grafiką. Savarankiško darbo užduočių įvertinimai įrašomi Akademinėje informacinėje sistemoje. Šių įvertinimų pagrindu studentui suteikiama įskaita už modulį ir jis įgyja teisę ginti projektą kvalifikacijos komisijos viešajame posėdyje.

Apeliacijos

Jeigu semestro, sesijos ar baigiamųjų projektų atsiskaitymo metu buvo atsiskaitymų tvarkos pažeidimų, studentas gali pateikti apeliaciją.

Pirmiausia apie susiklosčiusią situaciją rekomenduojame pasikalbėti su baigiamojo projekto vadovu ar studijų krypties programų vadovu. Studentas taip pat gali kreiptis į  katedros vedėją, fakulteto studijų prodekaną arba Studentų reikalų departamento direktorių.

Jeigu kitokio sprendimo būdo rasti nepavyksta ir studentas gali pagrįsti, kad buvo tvarkos pažeidimų, tuomet apeliaciją būtina pateikti ne vėliau kaip per tris darbo dienas po įvertinimo paskelbimo.

Apeliacija dėl semestro savarankiško darbo užduoties ar egzamino, jei vertinant buvo nusižengta akademinei etikai ar procedūroms (pvz., dėl dėstytojo neobjektyvumo, sveikatos sutrikimų ir kitų svarbių priežasčių) teikiama Akademinės etikos kolegijai.

Apeliacija dėl baigiamojo projekto, jei vertinant buvo techninių klaidų ir procedūrinių pažeidimų, teikiama fakulteto dekanui, kuris įsakymu skiria įvertinti kitą baigiamojo projekto recenzentą arba apeliacijų nagrinėjimo komisiją. Naujas įvertinimas Akademinėje informacinėje sistemoje įrašomas  „Atsiskaitymo už studijų modulius nuostatuose“ nustatyta tvarka.

Pakartotinai atsiskaityti už SSD užduotis, perlaikyti egzaminą ar ginti baigiamąjį projektą teigiamam įvertinimui pagerinti neleidžiama, išskyrus tuos atvejus, kai Akademinės etikos kolegija patenkina studento apeliaciją (dėl dėstytojo neobjektyvumo, sveikatos sutrikimų ir kt. svarbių priežasčių).

Jeigu kyla klausimų, galima kreiptis į Studentų informacijos centrą, kuriame studentui bus suteikta pagalba pildant apeliacijos formą, tarpininkaujama teikiant apeliaciją.

Kontaktai

KTU Studentų informacijos centras
Studentų g. 50, 168 kab., 51358 Kaunas
tel. +370 37 300 327
el. p. klaus@ktu.lt

Praktika

Praktika – Universiteto studijų programos sudedamoji dalis, įrašoma į studijų programą kaip atskiras, studento mokymuisi ir veiklai realioje darbo vietoje skirtas modulis, kuris yra vertinamas pažymiu. Praktikos organizavimo ir atlikimo tvarką nustato „Praktikos tvarkos aprašas".

Praktika Universitete yra privaloma visų pirmosios pakopos studijų programų studentams, jos apimtis turi būti ne mažesnė kaip 15 kreditų. Praktikos pobūdį, trukmę ir įvertinimą kreditais nustato studijų programos ir modulio aprašas. Profesinė praktika gali būti atliekama ne anksčiau kaip baigus pusę studijų programos. Paprastai profesinė praktika atliekama kitose institucijose, jai skiriant visą dieną.

Gavus daugiau kaip vieną kvietimą (pasiūlymą) praktikai atlikti, praktikos organizaciją renkasi pats studentas. Studentai, turintys akademinių skolų, praktiką atlikti gali išimties tvarka, dekanui leidus.

Praktikų organizavimas

Kiekvienam studentui sudaroma individuali praktikos programa. Praktikas organizuoja Universiteto akademiniai padaliniai, jas organizuoti padeda Karjeros ir ugdymo centras, Tarptautinių ryšių departamentas.

Praktikos koordinatorius – Universiteto akademinio padalinio paskirtas darbuotojas, atsakingas už studentų praktikų organizavimą padalinyje.

Praktikos vadovas Universitete (tutorius) – dėstytojas, akademinio padalinio paskirtas studento praktikos vadovu, metodiškai vadovaujantis studento praktikanto praktikai, kuris kartu su studijų programą vykdančiu Universiteto padaliniu yra atsakingi už studento praktiką kaip studijų proceso dalį, jo praktikos programos parengimą, atsiskaitymo už atliktą praktiką tvarką.

Praktikos vadovas organizacijoje (mentorius) –organizacijos, kurioje organizuojama studento praktika, paskirtas asmuo, konsultuojantis studentą praktikos klausimais, tiesiogiai atsakingas už praktikos programos turinio įgyvendinimą ir sklandų jos organizavimą praktikos vietoje.

Praktikos organizacija (praktikos vieta) – Lietuvos arba užsienio įmonė, įstaiga arba organizacija, kurioje studentas atlieka praktiką pagal pasirašytą trišalę praktikos sutartį. Praktikos organizacijos turi atitikti šiuos kriterijus:

 • veiklos pobūdis atitinka studijų programoje numatytos praktikos programos tikslus ir uždavinius;
 • turi patyrusių ir gebančių praktikai vadovauti asmenų;
 • turi tinkamą materialinę bazę, sudaro praktinio mokymo ir studijų integravimo galimybes;
 • garantuoja studentui darbuotojų saugos ir sveikatos bei higienos normas atitinkančias darbo sąlygas;
 • pasirašo trišalę praktinio mokymo sutartį.

Praktikos vieta yra įrašoma absolvento diplomo priedėlyje.

Praktikanto statusą įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje praktikos metu nustato trišalė praktinio mokymo sutartis tarp studento, aukštosios mokyklos ir praktiką organizuojančios įmonės, įstaigos ar organizacijos. Sutartyje nustatoma praktikos trukmė, atlikimo laikas, šalių teisės, įsipareigojimai, atsakomybė, praktikos vadovų – Universiteto ir įmonės – teisės ir pareigos.

Praktikos rezultatų ir kokybės vertinimas

Praktikos atlikimo kokybei užtikrinti Universiteto praktikos vadovas (tutorius) ir organizacijos praktikos vadovas (mentorius) vykdo studento praktikanto praktikos stebėseną.

Būtinosios praktikos kaupiamojo vertinimo dalys yra:

 • praktikos veiklos atlikimo įvertinimas,
 • praktikos ataskaitos įvertinimas.

Studentams, neįvykdžiusiems praktikos plano arba gavusiems neigiamą pažymį už praktikos atlikimą, gali būti siūloma kartoti praktikos kursą individualiai, laisvu nuo paskaitų metu. Gavus neigiamą pažymį už praktikos ataskaitą, pakartotinis atsiskaitymas organizuojamas pagal Universitete galiojančią atsiskaitymo už studijų modulius tvarką.

Neatlikęs praktikos studentas netenka teisės rengti ir ginti baigiamąjį projektą.

Papildoma ERASMUS + praktika

Šio pobūdžio praktika skirta pirmosios ir antrosios pakopų studentams ir gali būti atliekama laisvu nuo studijų metu, kai pagal studijų programą nevyksta auditoriniai užsiėmimai. Papildoma ERASMUS+ praktika nėra privalomos studijų programos dalis, ji gali būti pasirenkama kaip individualaus modulio rinkinio modulis, viršijant privalomą studijų programos kreditų skaičių. Šio tipo praktikos modulio apimtš kreditais nustato praktikos vadovas, įvertinęs praktikos turinį. Studentas pasirašo trišalę ERASMUS+ programos sutartį, praktikos modulis įtraukiamas į individualų studento studijų planą, įvertinamas ir įtraukiamas į diplomo priedelį. Ši praktika reglamentuojama 2014 – 2020 m. „Erasmus“ aukštojo mokslo chartijoje.

Mokslinė praktika

Mokslinė praktika skirta žinioms ir tiriamiesiems gebėjimams įgyti ir tobulinti atliekant mokslinius tyrimus, ji vyksta vadovaujant aukštos kvalifikacijos tyrėjams pagal individualią tyrimų programą. Mokslinė praktika nėra privaloma, bet ji rekomenduojama asmenims, siekiantiems akademinės karjeros. Šio pobūdžio praktika gali būti atliekama laisvu nuo studijų metu, po paskaitų, vasaros atostogų ar kitu metu, kai pagal studijų programą nevyksta auditoriniai užsiėmimai. Mokslinės praktikos tema gali būti įrašoma absolvento diplomo priedėlyje, be to, ši praktika gali būti įskaityta kaip praktikos ar kitas modulis pagal neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo tvarkos apraše numatytą procedūrą.

Rotacija

Studentų rotacija bus vykdoma remiantis 2016 m. birželio 29 d. patvirtinto Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XII-2534 78 straipsniu. Pirmoji rotacija bus vykdoma 2017 m. rugpjūčio 31 d. už vienerių studijų metų vertinamąjį laikotarpį – nuo rugsėjo 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Lankomumas

Pirmosios studijų pakopos pirmojo ir antrojo kursų studentams privalu lankyti teorines paskaitas ir praktinius užsiėmimus, o trečiojo ir ketvirtojo kursų studentams bei magistrantams – praktinius užsiėmimus.

Nustatyta tvarka paskaitų ir praktinių užsiėmimų nelankantiems studentams taikomos drausminės nuobaudos.

Išskirtiniais atvejais, neprieštaraujant akademinio reguliamino nuostatoms, fakulteto dekanas gali leisti studentui semestro metu lankyti užsiėmimus ir atlikti užduotis bei už jas atsiskaityti individualiu grafiku ar egzaminą laikyti eksternu.

Aštuntąją semestro savaitę užsiėmimus vedantys dėstytojai fakultetų studijų centrams pateikia fakulteto nustatytą informaciją apie studentų darbą semestro metu. Fakultetai gali nustatyti ir kitus studentų darbo kontrolės terminus.

Užsiėmimų lankomumo ir nuobaudų skyrimo tvarką nustato 2012 m. birželio 20 d. senato nutarimu Nr. V3-S-48  patvirtintas „KTU Laikinasis akademinis reguliaminas“, 2006 m. gegužės 23 d. rektoriaus įsakymas Nr. A-338 „Dėl studijų proceso kokybės gerinimo“ ir 2005 m. birželio 1 d. KTU senato nutarimas Nr. 222 „Dėl studijų proceso tobulinimo“.

Studijų pertraukimas

Laikinai negalinčiam tęsti studijų dėl ligos, nėštumo, gimdymo ir kūdikio priežiūros, ilgalaikės stažuotės, dalinių studijų ar praktikos užsienyje studentui, pateikusiam tai  įrodančius dokumentus, suteikiamos akademinės atostogos.

Akademinės atostogos suteikiamos tokiam laikotarpiui:

 • dėl ligos – iki dvejų metų;
 • dėl nėštumo ir gimdymo – 70 kalendorinių dienų iki gimdymo ir 56 kalendorinės dienos po gimdymo (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ar daugiau vaikų – 70 kalendorinių dienų);
 • dėl vaiko priežiūros – iki kol vaikui sueis treji metai;
 • dėl stažuotės, dalinių studijų ar praktikos užsienyje – iki vienerių metų;
 •  dėl asmeninių priežasčių – iki vienerių studijų metų, kartą per studijų laikotarpį.

Studentai gali laikinai išvykti į dalines studijas užsienio aukštosiose mokyklose, iš anksto suderinę studijų turinį su tarptautinių ryšių koordinatoriumi.

Studijų nutraukimas

Studento studijos universitete yra nutraukiamos tokiais atvejais:

    ■  pasibaigus studijų sutarčiai;
    ■  paties studento prašymu;
    ■  studentą pašalinus;
    ■  nesumokėjus mokesčio už mokslą;
    ■  neatvykus po mokymosi pertraukimo;
    ■  už nepažangumą;
    ■  už nelankymą;
    ■  negynus baigiamojo darbo;
    ■  neapgynus baigiamojo darbo;
    ■  dėl sveikatos problemų;
    ■  kai dėl kitų objektyvių priežasčių studijos tampa negalimos.

SVARBU! Jeigu norite savo noru nutraukti studijas – privalote apie tai informuoti Universitete vėliau kaip 10 dienų iki semestro pabaigos, įteikiant savo pasirašytą prašymą dėl studijų nutraukimo savo noru. Studijų savo noru nutraukimu nėra laikomas paskaitų nelankymas ir nedalyvavimas egzaminuose, net jei to nedarėte nuo pat studijų sutarties pasirašymo. Pradėjus studijuoti pasirašyta studijų sutartis yra oficialus teisinis dokumentas, kurį nutraukti taip pat reikia oficialiu būdu.

Valstybinio studijų fondo informacija apie studijų krepšelio grąžinimą valstybės finansuojamose studijų vietose studijuojantiems studentams.

Universiteto baigimas

Universiteto absolventui suteikiamas bakalauro arba magistro kvalifikacinis laipsnis, profesinė kvalifikacija bei daktaro mokslo laipsnis:

 • Absolventams, atsiskaičiusiems už pirmosios studijų pakopos individualiuosius planus, bakalauro kvalifikacinį laipsnį suteikia rektoriaus įsakymu paskirta kvalifikacijos komisija, kurios posėdyje ginamas baigiamasis projektas.
 • Absolventams, atsiskaičiusiems už magistrantūros individualiuosius studijų planus, magistro kvalifikacinį laipsnį suteikia rektoriaus įsakymu paskirta kvalifikacijos komisija, kurios viešame posėdyje ginamas baigiamasis projektas.
 • Absolventams, atsiskaičiusiems už laipsnio nesuteikiančių (pedagogikos) studijų individualųjį planą, profesinę kvalifikaciją suteikia rektoriaus įsakymu paskirta kvalifikacijos komisija, kurios viešame posėdyje ginamas baigiamasis projektas.
 • Absolventams, įvykdžiusiems doktorantūros individualiuosius studijų planus ir tarybos daktaro disertacijai ginti viešame posėdyje apgynusiems daktaro disertaciją, suteikiamas daktaro mokslo laipsnis.

Absolventams Universitetas išduoda nustatytos formos diplomą ir Europos Komisijos nustatyto tarptautinio pavyzdžio aukštojo mokslo diplomo priedėlį lietuvių ir anglų kalbomis.

Bakalaurams, magistrams, kurių vidutinis kredito įvertinimas ne mažesnis kaip 9,5, kurie nėra gavę už modulį mažesnio įvertinimo kaip „gerai“, kurių baigiamasis darbas įvertintas „labai gerai“ ir „puikiai“, išduodamas diplomas su pagyrimu.

Akademinės pažymos

Pažymos studijuojantiems ir studijas nutraukusiems studentams užsakomos tik fakultetų studijų centruose.

Universitete išduodamos šios pažymos apie studijas:

PASLAUGA KIEKIS KAINA, € PASTABA
Akademinė pažyma lietuvių kalba (asmenims, studijavusiems pirmojoje ir antrojoje pakopose iki 1994 m.) - 7 Universitete studijuojantiesiems paslauga teikiama nemokamai
Akademinė pažyma anglų kalba (išduodama asmenims, pradėjusiems studijuoti pirmojoje ir antrojoje pakopose nuo 1994 m.) - 7
Pažyma lietuvių kalba su trumpais modulių aprašymais (išduodama asmenims, pradėjusiems studijuoti pirmojoje ir antrojoje pakopose nuo 1995 m.) 1 psl. 7
Pažyma anglų kalba su trumpais modulių aprašymais (išduodama asmenims, pradėjusiems studijuoti pirmojoje ir antrojoje pakopose nuo 2000 m.) 1 psl. 10
Išsamus studijų modulio aprašymas (išduodama asmenims, pradėjusiems studijuoti nuo 2000 m.) 1 vnt. 5
Nestandartinė pažyma, kai pildoma pagal užsakovo parengtą formą arba prašymą - 20
Nestandartinė pažyma, kai reikia atlikti papildomą informacijos paiešką - 25
Pažyma dėl įgyto išsilavinimo patvirtinimo - 15
Pažyma apie KTU vertinimo sistemą anglų kalba - 10
Diplomo vertimas į anglų kalbą (išduodama asmenims, pradėjusiems studijuoti nuo 1994 m.) - 7
Bakalauro diplomo priedo vertimas į anglų kalbą (išduodama asmenims, pradėjusiems studijuoti nuo 1994 m.) - 30
Magistro ir laipsnio nesuteikiančių studijų diplomo priedo vertimas į anglų kalbą (išduodama asmenims, pradėjusiems studijuoti nuo 1994 m.) - 20
Diplomo, diplomo priedo, studijų pažymėjimo dublikatas - 30 -
Išsilavinimo dokumentų kopijų patvirtinimas 1 lapas 3 -
Pažymų sudėjimas į voką, voko užantspaudavimas ir patvirtinimas (kai voką siunčia pats asmuo) - 5 -
Parengtų dokumentų išsiuntimas paštu adresatui užsienyje - 10 -
Parengtų dokumentų išsiuntimas paštu adresatui Lietuvoje - 5 -

Studijuojantiems Universitete pažymos apie studijas (studento statusą, paskutinių dviejų semestrų svertinius vidurkius) ir akademinės pažymos lietuvių kalba išduodamos fakultetų studijų centruose.

Apmokėjimas. Atsiimdamas dokumentus, už kurių parengimą reikia mokėti, studentas privalo pateikti banko kvitą, patvirtinantį, kad įmoka sumokėta. Kvitas gali būti išrašomas užsisakant arba atsiimant dokumentus Studijų organizavimo departamento Studijų procesų skyriuje arba išsiunčiamas elektroniniu paštu.

Pažymos atsiėmimas. Atsiimdamas pažymą, studentas (arba kitas jo įgaliotas asmuo) privalo pasirašyti pažymų registracijos knygoje. Jei studentas negali pats atvykti atsiimti pažymos, dokumentas jam gali būti išsiųstas registruotu paštu jo nurodytu adresu. Ši paslauga yra mokama.

Dokumentų parengimo ir išsiuntimo kainos patvirtintos Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2015 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-149-3 „Dėl išsilavinimo dokumentų universiteto absolventams parengimo kainų“.

Kontaktai
FAKULTETŲ STUDIJŲ CENTRAI ADRESAS TELEFONO NR. EL. PAŠTO ADRESAS
Cheminės technologijos fakulteto studijų centras Radvilėnų pl. 16, C korpusas, Kaunas
237 kab.
(8 37) 30 01 56
(8 37) 30 01 55
ctf@ktu.lt
Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų centras Gedimino g. 50, Kaunas
324 kab.
(8 37) 32 38 73
(8 37) 30 05 72
(8 37) 30 05 56
(8 37) 30 05 55
(8 37) 30 05 72
(8 37) 30 05 83
evf@ktu.lt
Elektros ir elektronikos fakulteto studijų centras Studentų g. 48, Kaunas
215 kab.
(8 37) 30 02 50 eef@ktu.lt
Informatikos fakulteto studijų centras Studentų g. 50, Kaunas
411 kab.
(8 37) 30 03 50 if@ktu.lt
Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studijų centras Studentų g. 50, Kaunas
221 kab.
(8 37) 30 03 00 mgmf@ktu.lt
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto studijų centras Studentų g. 56, Kaunas
114 kab.
(8 37) 30 04 00 midf@ktu.lt
Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto studijų centras Nemuno g. 33, Panevėžys
203 kab.
(8 45) 46 85 47 ptvf.studgr@ktu.lt
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų centras A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas
102 kab.
(8 37) 30 01 24 shmmf@ktu.lt
Statybos ir architektūros fakulteto studijų centras Studentų g. 48, Kaunas
407 kab.
(8 37) 30 04 50 saf@ktu.lt
PADALINYS ADRESAS TELEFONO NR. EL. PAŠTO ADRESAS
Studijų organizavimo departamentas
Studijų procesų skyrius
Pažymas rengia
Goda Martusevičiūtė
K. Donelaičio g. 73, Kaunas
407 kab.
(8 37) 30 00 46 goda.martuseviciute@ktu.lt
Dokumentų valdymo skyrius
Archyvas
K. Donelaičio g. 73, Kaunas
224 kab.
(8 37) 30 00 31  
DARBO LAIKAS PIETŲ PERTRAUKA
I – IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45
I – V 12.00 – 12.45

Neformalusis švietimas

Neformalusis švietimas  – tai asmens mokymasis siekiant persikvalifikuoti, pakelti kvalifikaciją, patobulinti profesinius įgūdžius. Šiuo metu KTU siūlo apie 600 neformaliojo švietimo programų.

Programos ir moduliai

Universitete siūlomos lanksčios socialinių, humanitarinių, technologinių, fizinių mokslų sričių neformaliojo švietimo programos. Neformaliojo švietimo programos gali būti sudaromos pagal asmenų grupių ar juridinių asmenų pageidavimus. Mokymasis gali būti organizuojamas darbo dienos metu, vakarais, atostogų bei kitu klausytojams patogiu laiku, taip pat nuotoliniu būdu.

Išsilavinimą turintys, tačiau siekiantys kelti ar keisti profesinę kvalifikaciją, plėsti profesinį ir bendrąjį išsilavinimą, gali pasirinkti studijuoti pageidaujamus studijų dalykus (jų grupes) arba kvalifikacijos tobulinimo programas (įvairius kursus, seminarus ir kt.).

Pažymėjimai

Asmenys, studijavę pasirinktus studijų dalykus ar išklausę įvairios trukmės neformaliojo švietimo programas (kursus, seminarus), gauna nustatytos formos pažymėjimą. Taip pat gali kreiptis juridiniai asmenys, pageidaujantys patobulinti savo darbuotojų kvalifikaciją ar juos perkvalifikuoti.

Dėl neformaliojo švietimo programų kreiptis į fakultetų studijų centrus arba katedras.

Atsiskaitymas su Universitetu

Studentams, baigiantiems studijas Universitete (prieš diplomų įteikimą arba studijų nutraukimą), privalu atsiskaityti su Universiteto padaliniais. Atsiskaitymo metu taip pat grąžinamos įvairaus pobūdžio skolos. Atsiskaitymo tvarką nustato „Studentų atsiskaitymo su Kauno technologijos universitetu tvarkos aprašas".

Su kokiais padaliniais reikia atsiskaityti?
Baigiantieji studijas turi atsiskaityti su šiais Universiteto padaliniais:

 • Universiteto biblioteka,
 • Fakultetu (akademiniu padaliniu),
 • Bendrabučiu.

Už ką reikia atsiskaityti?
Atsiskaityti su nurodytais Universiteto reikia grąžinant įvairaus pobūdžio skolas:

 • su Biblioteka – paimtus leidinius ir delspinigius už ne laiku grąžintus leidinius. SVARBU: atsiskaitęs su Biblioteka studentas privalo Akademinėje informacinėje sistemoje pažymėti, kad leidinių iš Bibliotekos išsinešti nebeims;
 • su Fakultetu – įmokas už studijas ir kitus finansinius įsipareigojimus;
 • su Bendrabučiu – mokestį už bendrabutį.

Iki kada reikia atsiskaityti?
Studentai su Universitetu turi atsiskaityti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas iki diplomų įteikimo dienos. Tik atsiskaičiusiems su nurodytais Universiteto padaliniais leidžiama pasirašyti Diplomų registracijos žurnale ir jiems išduodamas diplomas.

Nutraukiantis studijų sutartį studentas su Universitetu turi atsiskaityti iki studijų sutarties nutraukimo.

Kur pasitikrinti atsiskaitymo statusą?
Norintieji pasitikrinti atsiskaitymo su Universitetu statusą, gali tai padaryti prisijungę prie Akademinės informacinės sistemos (AIS) studento savitarnos erdvės.

Absolvento kontaktiniai duomenys
Studentams, baigiantiems studijas Universitete (prieš diplomų įteikimą) rekomenduojama Universiteto Akademinėje informacinėje sistemoje įvesti savo kontaktinius duomenis, kuriais jie galės būti pasiekiami baigę studijas. Šie kontaktiniai duomenys naudojami informacijai perduoti ir palaikyti ryšį tarp Universiteto (fakulteto, centrinės administracijos ir KTU Alumnų asociacijos) ir absolvento.

Po studijų baigimo Universiteto siunčiamos informacijos bus galima atsisakyti bet kuriuo metu elektroninėje erdvėje arba asmeniškai kreipiantis į Universitetą ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Gavus absolvento prašymą, jo asmeniniai kontaktiniai duomenys bus pašalinti iš Universiteto duomenų bazės.

Ką daryti pametus knygą?
Pametus knygą, reikia ją pakeisti tokia pat arba lygiaverte knyga, pasirenkant iš Bibliotekai reikalingų leidinių sąrašo.
Prieš perkant knygą, reikėtų pasikonsultuoti su ta biblioteka, iš kurios knyga buvo skolinta.

Kaip atsiskaitoma už laiku negrąžintas / pamestas knygas?
Skaitytojai už kiekvieną laiku negrąžintą knygą moka nustatyto dydžio Universiteto rektoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. A-369 patvirtintus delspinigius.

Delspinigių mokėjimo kvito galima kreiptis:

 • pateikti prašymą Akademinėje informacinėje sistemoje;
 • tel. (8 37) 300 655, Panevėžyje – tel. (8 45) 467 731;  
 • e. p. biblioteka@ktu.lt;
 •  bibliotekoje.

Į ką kreiptis iškilus neaiškumams?

Dėl atsiskaitymų su biblioteka Kaune –
bendrasis e. p. biblioteka@ktu.lt, tel. 8 (37) 300 655

Dėl atsiskaitymų su biblioteka Panevėžyje –
e. p. ilona.gasiuniene@ktu.lt, tel. (8 45) 467 731

Dėl atsiskaitymų su bendrabučiu –
bendrasis e. p. bendrabuciai@ktu.lt

Kontaktai

Studijų organizavimo departamentas
Direktorė – Kristina Ukvalbergienė
K. Donelaičio g. 73-409
tel. 8 (37) 300 040
mob. tel. 8 (650) 59 832
el. p. kristina.ukvalbergiene@ktu.lt
el. p. studiju.organizavimas@ktu.lt

Studijų procesų skyrius
Vadovė – Sandra Kavalevskytė
K. Donelaičio g. 73-406a
tel. 8 (674) 30 672
el. p. sandra.kavalevskyte@ktu.lt

Priėmimo grupė
K. Donelaičio g. 73-107
tel. 8 (37) 300 007, 8 (665) 17 478
el. p. priemimo.sistema@ktu.lt

Studijų duomenų valdymo skyrius
Vadovė – Erika Adomavičiūtė
K. Donelaičio g. 73-406a
tel. 8 (37) 300 047
el. p. erika.adomaviciute@ktu.lt

Darbo laikas:
I – IV 8 – 17
     V 8 – 1545

Pietų pertrauka: 12–1245

Studijų kokybė

 

Studijų programų vertinimas ir akreditavimas

Studijų programos kasmet planine tvarka teikiamos Studijų kokybės vertinimo centrui vertinti (vidinis vertinimas Universitete pradėtas jau 1994 m.) ir akredituoti Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. Aukštųjų mokyklų studijų programų išorinį vertinimą gali atlikti ir kita aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūra, įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą. Studijų programos turi būti akredituojamos ne rečiau kaip kartą per 6 metus.

Studijų programų kokybė vertinama balais (4 balų vertinimo sistema) ir pagal 6 veiklos sritis – programos tikslus ir numatomus studijų rezultatus, programos sandarą, personalą, materialiuosius išteklius, studijų eigą ir jos vertinimą, programos vadybą.

Vadovaujantis „Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu“ įvertintos vykdomos studijų programos akredituojamos 6 arba 3 studijų metams. Vykdoma studijų programa negali būti akredituojama 3 studijų metams daugiau kaip 2 kartus iš eilės. Ketinamos vykdyti studijų programos akredituojamos terminui, kuris apskaičiuojamas prie studijų programos trukmės pridėjus vienus studijų metus. Taip apskaičiuotas ketinamos vykdyti studijų programos akreditavimo terminas negali būti ilgesnis nei 6 studijų metai. Ketinamos vykdyti studijų programos gali būti akredituojamos ir be išorinio vertinimo procedūros.

Su vykdomų ir ketinamų vykdyti studijų programų išorinio vertinimo išvadomis galima susipažinti KTU centrinių rūmų 409 kabinete arba Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) internetiniame puslapyje.

Vykdomų studijų programų išorinio vertinimo planas 2017 metams

Studijų ir mokymo programų registre registruotų Kauno technologijos universiteto studijų programų akreditavimo laikas pagal Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymus

PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMOS
STUDIJŲ KRYPTIS NAUJAS VALSTYBINIS KODAS STUDIJŲ PROGRAMA AKREDITAVIMO TERMINAS AKREDITAVIMOS DATA, ĮSAKYMO NUMERIS
Studijų sritis – TECHNOLOGIJOS MOKSLAI
Studijų krypčių grupė – INŽINERIJA
Aeronautikos inžinerija 612H41003 Aviacijos inžinerija 2019-09-01 2013-08-14, Nr. SV6-56
Bendroji inžinerija 612H17001 Aplinkosaugos inžinerija 2019-09-01 2016-11-29, Nr. SV6-48
612H16001 Biomedicininė elektronika 2019-09-01 2013-05-29, Nr. SV6-41
612H13001 Pramoninio dizaino inžinerija (ankstesnis pav. Inžinerinis dizainas) 2017-09-01 2014-08-11, Nr. SV6-43
612H15001 Sporto inžinerija 2018-09-01 2012-08-20, Nr. SV6-43
Chemijos ir procesų inžinerija 612H81001 Cheminė technologija ir inžinerija 2020-09-01 2014-08-28, Nr. SV6-50
Elektronikos ir elektros inžinerija 612H66001 Automatika ir valdymas 2017-12-31 2011-04-06, Nr. 1-01-42
612H66001 Automatika ir valdymas (Panevėžyje) 2017-12-31 2011-04-06, Nr. 1-01-42
612H61002 Elektronikos inžinerija 2020-09-01 2014-08-11, Nr. SV6-43
612H63001 Elektros energetikos sistemos (ankstesnis pav. Elektros energetikos technologijos) 2017-12-31 2011-04-06, Nr. 1-01-42
612H62001 Elektros inžinerija 2020-09-01 2014-08-11, Nr. SV6-43
612H67001 Robotika 2020-09-01 2014-08-11, Nr. SV6-43
612H67001 Robotika (Panevėžyje) 2020-09-01 2014-08-11, Nr. SV6-43
612H64001 Informacijos ir telekomunikacijos inžinerija 2019-09-01 2013-04-17, Nr. SV6-29
612H61007 Transporto elektronika 2019-09-01 2016-04-10, Nr. SV6-9
Energijos inžinerija 612E33001 Atsinaujinančioji energetika 2019-09-01 2016-05-23, Nr. SV6-21
612E32001 Branduolinė energetika 2019-09-01 2016-05-23, Nr. SV6-21
612E30001 Šilumos energetika ir technologijos 2019-08-01 2016-05-23, Nr. SV6-21
Gamybos inžinerija 612H77003 Eksporto inžinerija 2018-09-01 2012-08-20, Nr. SV6-43
612H70001 Gamybos inžinerija 2019-09-01 2013-03-28, Nr. SV6-24
612H73001 Mechatronika 2018-08-31 2016-06-14, Nr. SV6-25
612H74002 Medijų inžinerija (ankstesnis pav. Žiniasklaidos inžinerija) 2019-09-01 2013-12-23, Nr. SV6-77
Informatikos inžinerija 612E10006 Elektroninio mokymosi technologijos 2018-09-01 2016-08-30, Nr. SV6-40
612E10001 Informatikos inžinerija 2018-09-01 2013-01-21, Nr. SV6-9
612E14002 Multimedijos technologijos 2022-09-01 2016-10-31, Nr. SV6-45
Mechanikos inžinerija 612H30001 Mechanikos inžinerija 2018-09-01 2015-08-13, Nr. SV6-38
612H30001 Mechanikos inžinerija (Panevėžyje) 2018-09-01 2015-08-13, Nr. SV6-38
Sausumos transporto inžinerija 612E20001 Transporto priemonių inžinerija 2017-12-31 2011-04-28, Nr. 1-01-53
612E20001 Transporto priemonių inžinerija (Panevėžyje) 2021-09-01 2015-03-26, Nr. SV6-12
Statybos inžinerija 612H24001 Pastatų inžinerinės sistemos 2018-09-31 2013-02-04, Nr. SV6-12
612H20001 Statybos inžinerija 2017-09-01 2012-02-14, Nr. SV6-6
612H20001 Statybos inžinerija (Panevėžyje) 2017-09-01 2014-08-28, Nr. SV6-50
612H27003 Urbanistinė inžinerija 2018-09-01 2013-05-08, Nr. SV6-38
Studijų krypčių grupė – TECHNOLOGIJOS
Biotechnologijos 612J70001 Pramoninė biotechnologija 2019-09-01 2016-11-29, Nr. SV6-48
Medžiagų technologijos 612J53001 Medienos inžinerija (ankstesnis pav. Interjero ir eksterjero medienos inžinerija) 2019-09-01 2013-03-28, Nr. SV6-24
612J50002 Medžiagos ir nanotechnologijos 2022-09-01 2016-12-29, Nr. SV6-52
Maisto technologijos 612E40001 Maisto mokslas ir technologija 2020-09-01 2014-08-28, Nr. SV6-50
Polimerų ir tekstilės technologijos 612J40002 Mados inžinerija 2019-09-01 2013-05-29, Nr. SV6-41
612J40001 Plastikų inžinerija (ankstesnis pav. Odos ir polimerinių gaminių dizainas ir technologija) 2019-09-01 2013-05-29, Nr. SV6-41
612J40003 Tekstilės inžinerija (ankstesnis pav. Tekstilės dizainas ir technologija) 2019-09-01 2013-05-29, Nr. SV6-41
Statybų technologijos 612J80002 Statybų technologijos 2017-09-01 2014-08-28, Nr. SV6-50
Studijų sritis – FIZINIAI MOKSLAI
Studijų krypčių grupė – GAMTOS MOKSLAI
Chemija 612F10002 Taikomoji chemija 2017-09-01 2014-08-28, Nr. SV6-50
Fizika 612F30007 Taikomoji fizika 2019-09-01 2013-12-23, Nr. SV6-77
Studijų krypčių grupė – MATEMATIKA IR KOMPIUTERIŲ MOKSLAS
Informacijos sistemos 612I20001 Informacinės sistemos 2018-09-01 2013-01-07, Nr. SV6-4
Informatika 612I10004 Informatika 2017-09-01 2014-04-29, Nr. SV6-26
Sveikatos informatika 618I50001 Sveikatos informatika 2020-09-01 2015-03-17, Nr. SV6-11
Programų sistemos 612I30002 Programų sistemos 2017-09-01 2014-06-27, Nr. SV6-38
Matematika 612G10002 Taikomoji matematika 2018-09-01 2012-12-27, Nr. SV6-64
Studijų sritis – SOCIALINIAI MOKSLAI
Studijų krypčių grupė – SOCIALINĖS STUDIJOS
Ekonomika 612L10003 Ekonomika 2019-09-01 2013-03-28, Nr. SV6-24
Sociologija 612L30002 Sociologija 2019-08-31 2016-06-14, Nr. SV6-25
612L30006 Duomenų analitika (ankstesnis pav. Socialinė analitika) 2019-09-01 2014-03-10, Nr. SV6-6
Politikos studijos 612L20007 Viešoji politika 2018-08-31 2016-06-14, Nr. SV6-25
612L23001 Europos studijos 2018-08-31 2016-06-14, Nr. SV6-25
Studijų krypčių grupė – VERSLAS IR VADYBA
Apskaita 612N40002 Apskaita  2020-09-01 2014-04-14, Nr. SV6-19
Finansai 612N30001 Finansai 2019-09-01 2013-03-28, Nr. SV6-24
Rinkodara 612N50002 Marketingas 2020-09-01 2014-03-28, Nr. SV6-14
Vadyba 612N20003 Industrinių technologijų vadyba (ankstesnis pav. Vadyba) 2019-09-01 2013-12-23, Nr. SV6-77
612N20003 Industrinių technologijų vadyba (Panevėžyje), (ankstesnis pav. Vadyba) 2019-09-01 2013-09-26, Nr. SV6-64
Verslas 612N10002 Verslo administravimas 2019-09-01 2013-07-25, Nr. SV6-53
612N10002 Verslo administravimas (Panevėžyje) 2019-09-01 2013-07-25, Nr. SV6-53
Viešasis administravimas 612N70001 Viešasis administravimas 2019-09-01 2013-12-23, Nr. SV6-77
Žmonių išteklių vadyba 612N60001 Lyderystė 2019-09-01 2015-10-29, Nr. SV6-46
612N60002 Žmonių išteklių vadyba 2020-09-01 2014-02-06, Nr. SV6-5
Studijų krypčių grupė – ŠVIETIMAS IR UGDYMAS
Pedagogika 612X16005 Socialinė pedagogika 2017-07-15 2011-05-25, Nr. 1-01-62
Studijų sritis – HUMANITARINIAI MOKSLAI
Studijų krypčių grupė – FILOLOGIJA
Lingvistika 612Q10002 Kompiuterinė lingvistika 2019-08-31 2016-06-14, Nr. SV6-25
612Q10005 Naujųjų medijų kalba 2018-09-01 2013-04-30, Nr. SV6-35
Vertimas 612U60001 Technikos kalbos vertimas 2019-09-01 2013-08-14, Nr. SV6-56
Studijų krypčių grupė – ISTORIJA, FILOSOFIJA, TEOLOGIJA IR KULTŪROS STUDIJOS
Filosofija 612V56001 Medijų filosofija 2018-08-31 2016-06-14, Nr. SV6-25
Paveldo studijos 612V70002 Paveldosauga 2018-09-01 2013-03-06, Nr. SV6-19
Studijų sritis – MENAI
Studijų krypčių grupė – MENO STUDIJOS
Architektūra 612K10001 Architektūra 2018-09-01 2015-04-14, Nr. SV6-18
Muzika 612W37001 Muzikos technologijos 2021-09-01 2015-10-29, Nr. SV6-45
 
ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMOS
STUDIJŲ KRYPTIS NAUJAS VALSTYBINIS KODAS STUDIJŲ PROGRAMA AKREDITAVIMO TERMINAS AKREDITAVIMO DATA, ĮSAKYMO NUMERIS
Studijų sritis – TECHNOLOGIJOS MOKSLAI
Studijų krypčių grupė – INŽINERIJA
Aeronautikos inžinerija 621H40001 Aeronautikos inžinerija 2019-09-01 2016-04-01, Nr. SV6-12
Bendroji inžinerija 621H17002 Aplinkos apsaugos vadyba ir švaresnė gamyba 2019-09-01 2013-06-26, Nr. SV6-48
621H17001 Aplinkosaugos inžinerija 2019-09-01 2016-11-29, Nr. SV6-48
621H16001 Biomedicininė inžinerija 2020-09-01 2014-08-11, Nr. SV6-43
621H14001 Matavimų inžinerija (ankstesnis pav. Metrologija ir matavimai) 2019-09-01 2013-11-26, Nr. SV6-71
Chemijos ir procesų inžinerija 621H81004 Chemijos inžinerija 2020-09-01 2014-08-28, Nr. SV6-50
Elektronikos ir elektros inžinerija 621H63003 Elektros energetikos inžinerija 2020-09-01 2014-08-11, Nr. SV6-43
621H63005 Elektros energetikos sistemos 2019-09-01 2016-03-10, Nr.  SV6-9
621H61002 Elektronikos inžinerija 2020-09-01 2014-08-11, Nr. SV6-43
621H61004 Įterptinės sistemos 2019-08-31  2016-06-14, Nr.  SV6-25
621H64001 Išmaniosios telekomunikacijų technologijos (ankstesnis pav. Telekomunikacijos) 2022-09-01 2016-03-10, Nr. SV6-9
621H66001 Valdymo technologijos 2020-09-01 2014-06-27, Nr. SV6-38
621H66001 Valdymo technologijos (Panevėžyje) 2020-09-01 2014-06-27, Nr. SV6-38
Energijos inžinerija 621E32001 Branduolinė energetika 2019-09-01 2019-05-23, Nr.  SV6-21
621E30001 Termoinžinerija 2019-09-01 2016-05-23, Nr.  SV6-21
621E30004 Energijos technologijos ir ekonomika 2018-09-01 2015-08-07, Nr. SV6-37
Gamybos inžinerija 621H70004 Gamybos inžinerija 2018-08-31  2016-06-14, Nr.  SV6-25
621H74002 Grafinių komunikacijų inžinerija 2020-09-01 2014-09-29, Nr. SV6-56
621H73001 Mechatronika 2018-08-31  2016-06-14, Nr.  SV6-25
621H77003 Pramonės inžinerija ir vadyba 2018-08-31  2016-06-14, Nr.  SV6-25
621H77004 Technologijų vadyba 2019-09-01 2013-03-28, Nr. SV6-24
Informatikos inžinerija 621E10003 Informacijos ir informacinių technologijų sauga 2020-09-01   2014-08-11, Nr. SV6-43
621E15001 Informacinių sistemų inžinerija 2020-09-01 2014-08-11, Nr. SV6-43
621E14002 Nuotolinio mokymosi informacinės technologijos 2018-09-01 2013-01-21, Nr. SV6-9
621E16001 Programų sistemų inžinerija 2018-09-01 2013-01-21, Nr. SV6-9
Mechanikos inžinerija 621H30001 Mechanikos inžinerija 2018-09-01 2015-08-13, Nr. SV6-38
621H30001 Mechanikos inžinerija (Panevėžyje) 2018-09-01 2015-08-13, Nr. SV6-38
Sausumos transporto inžinerija 621E20002 Transporto priemonės (Panevėžyje) 2017-12-31 2011-04-28, Nr. 1-01-53
621E20001 Transporto priemonių inžinerija 2017-12-31 2011-04-28, Nr. 1-01-53
Statybos inžinerija 621H24001 Pastatų inžinerinės sistemos 2018-09-01 2013-02-04, Nr. SV6-12
621H20001 Statybos inžinerija 2017-09-01 2012-02-14, Nr. SV6-6
Studijų krypčių grupė – TECHNOLOGIJOS
Biotechnologijos 621J70004 Pramoninė biotechnologija 2022-09-01 2016-10-31, Nr. SV6-45
Maisto technologijos 621E40001 Maisto mokslas ir sauga 2020-09-01 2014-08-28, Nr. SV6-50
621E40002 Maisto produktų technologija 2018-09-01 2013-03-12, Nr. SV6-20
Medžiagų technologijos 621J53001 Medienos inžinerija 2019-09-01 2013-03-28, Nr. SV6-24
621J50005 Medžiagų mokslas 2022-09-01 2016-10-31, Nr. SV6-45
Polimerų ir tekstilės technologijos 621J40004 Aprangos mados inžinerija 2019-09-01 2013-05-29, Nr. SV6-41
621J40001 Plastikų inžinerija 2019-09-01 2013-05-29, Nr. SV6-41
621J40002 Tekstilės inžinerija ir apdaila (ankstesnis pav. Tekstilės inžinerija) 2019-09-01 2013-05-29, Nr. SV6-41
Statybų technologijos 621J80002 Nekilnojamojo turto valdymas 2018-08-31 2016-06-14, Nr. SV6-25
621J80001 Statyba 2019-09-01 2013-03-28, Nr. SV6-24
Studijų sritis – FIZINIAI MOKSLAI
Studijų krypčių grupė – GAMTOS MOKSLAI
Chemija 621F10003 Taikomoji chemija 2017-09-01 2014-08-28, Nr. SV6-50
628F10001 Medicininė chemija (su LSMU) 2019-09-01 2016-04-18, Nr. SV6-16
Fizika 621F30005 Taikomoji fizika 2019-09-01 2013-12-23, Nr. SV6-77
Studijų krypčių grupė – MATEMATIKA IR KOMPIUTERIŲ MOKSLAS
Informatika 621I10003 Informatika 2017-09-01 2014-04-29, Nr. SV6-26
Matematika 621G10003 Taikomoji matematika 2017-12-31 2011-11-23, Nr. 1-01-154
621G15001 Biomatematika 2018-09-01 2015-06-09, Nr. SV6-27
621G12002 Didžiųjų verslo duomenų analitika 2018-09-01 2015-06-09, Nr. SV6-27
Studijų sritis – SOCIALINIAI MOKSLAI
Studijų krypčių grupė – SOCIALINĖS STUDIJOS
Ekonomika 621L10008 Ekonomika 2019-09-01 2013-03-28, Nr. SV6-24
621L16001 Tarptautinė ekonomika ir prekyba  2018-08-31   2016-06-14, Nr.  SV6-25
621L17001 Verslo ekonomika 2020-09-01 2014-04-14, Nr. SV6-19
Socialinė politika 621L40002 Socialinė politika 2018-08-31   2016-06-14, Nr.  SV6-25
Sociologija 621L30003 Sociologija 2019-08-31  2016-06-14, Nr.  SV6-25
Politikos mokslai 621L22008 Viešoji politika 2018-08-31  2016-06-14, Nr.  SV6-25
621L20016 Europos Sąjungos tarptautiniai santykiai 2018-09-01 2015-05-28, Nr. SV6-24
Teritorijų planavimas 621S33001 Miestų ir regionų vystymas 2017-09-01  2014-12-22, Nr.  SV6-65
Studijų krypčių grupė – ŠVIETIMAS IR UGDYMAS
Edukologija 621X20003 Edukacinės technologijos 2021-09-01 2015-03-26, Nr. SV6-12
621X20004 Edukologija 2017-12-31 2011-04-06, Nr. 1-01-42
Studijų krypčių grupė – VERSLAS IR VADYBA
Apskaita 621N40002 Apskaita ir auditas 2020-09-01 2014-04-14, Nr. SV6-19
Finansai 621N30006 Finansai  2020-09-01 2014-04-14, Nr. SV6-19
Rinkodara 621N50007 Marketingo valdymas 2020-09-01 2014-03-28, Nr. SV6-14
Vadyba 621N22001 Įmonių valdymas (ankstesnis pav. Organizacijų vadyba) 2017-09-01 2014-02-06, Nr. SV6-5
621N20010 Vadyba (Panevėžyje) 2022-09-01 2016-06-29, Nr.  SV6-30
621N20032 Technologijų vadyba 2017-09-01 2014-06-25, Nr. SV6-34
621N20011 Inovacijų valdymas ir antreprenerystė (ankstesnis pav. Žinių ir inovacijų vadyba) 2019-09-01 2013-09-06, Nr. SV6-60
621N24002 Projektų vadyba 2022-09-01 2016-06-29, Nr. SV6-30
Verslas 621N10010 Paslaugų verslas (ankstesnis pav. Tarptautinis paslaugų verslas) 2018-09-01  2015-04-30, Nr.  SV6-21
621N12004 Tarptautinis verslas 2019-09-01 2013-07-25, Nr. SV6-53
Viešasis administravimas 621N70001 Viešasis administravimas 2019-09-01 2013-12-23, Nr. SV6-77
Žmonių išteklių vadyba 621N20034 Strateginė lyderystė 2022-09-01 2016-06-29, Nr. SV6-30
621N60005 Žmonių išteklių vadyba 2020-09-01 2014-02-06, Nr. SV6-5
Studijų sritis – HUMANITARINIAI MOKSLAI
Studijų krypčių grupė – FILOLOGIJA
Vertimas 621U60002 Technikos kalbos vertimas ir lokalizacija  2022-09-01 2016-04-12, Nr. SV6-14
Studijų krypčių grupė – ISTORIJA, FILOSOFIJA, TEOLOGIJA IR KULTŪROS STUDIJOS
Filosofija 621V50002 Medijų filosofija 2018-08-31 2016-06-14, Nr. SV6-25
Menotyra 621U93001 Tarpdalykinė muzikologija 2018-08-31 2016-06-14, Nr. SV6-25
Studijų sritis – MENAI
Studijų krypčių grupė – MENO STUDIJOS
Architektūra 621K10001 Architektūra 2021-09-01 2015-04-14, Nr. SV6-18
Muzika 621W30003 Elektroninės muzikos kompozicija ir atlikimas 2018-08-31 2016-06-14, Nr. SV6-25
Studijų sritis – BIOMEDICINOS MOKSLAI
Studijų krypčių grupė – MEDICINA IR SVEIKATA
Medicina ir sveikata 621B92002 Medicinos fizika 2017-09-01 2014-08-11, Nr. SV6-43
 
VIENTISŲJŲSTUDIJŲ PROGRAMOS
STUDIJŲ KRYPTIS NAUJAS VALSTYBINIS KODAS STUDIJŲ PROGRAMA AKREDITAVIMO TERMINAS AKREDITAVIMO DATA, ĮSAKYMO NUMERIS
Studijų sritis – MENAI
Studijų krypčių grupė – MENO STUDIJOS
Architektūra 601K10004 Architektūra 2022-09-01 2016-06-01, Nr. SV6-23
 
LAIPSNIO NESUTEIKIANČIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS
STUDIJŲ KRYPTIS NAUJAS VALSTYBINIS KODAS STUDIJŲ PROGRAMA AKREDITAVIMO TERMINAS AKREDITAVIMO DATA, ĮSAKYMO NUMERIS
Studijų sritis – SOCIALINIAI MOKSLAI
Studijų krypčių grupė – ŠVIETIMAS IR UGDYMAS
Pedagogika 631X10011 Pedagogikos studijos 2017-08-31 2016-08-05, Nr. SV6-35

Vidinė kokybės užtikrinimo sistema

Universitetas sukūrė ir įgyvendina unikalią vidinę kokybės vadybos sistemą, grįstą Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo gairėmis ir nuostatomis, Universitetui svarbiais Bendrojo vertinimo modelio, Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelio (EKVF TM) kriterijais ir daliniais tarptautinių ISO 9001, SA 8000 kokybės vadybos standartais. Vidinė kokybės vadybos sistema yra suderinta su Universiteto strategija ir atitinka Lietuvos Respublikos nacionalinių teisės aktų reikalavimus.

Strateginius sprendimus, susijusius su Universiteto akademinės veiklos kokybe, priima kolegialūs akademinės savivaldos organai: Senatas tvirtina vidinio studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir tikrina kaip ji yra įgyvendinama, vertina mokslo (meno) tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos kokybę ir lygį; fakultetų tarybos svarsto vidinių akademinių padalinių veiklą, kontroliuoja studijų ir mokslinių tyrimų kokybę. Už studijų kokybės užtikrinimą yra atsakingi visi studijų procese dalyvaujantys padaliniai ir studijų programų komitetai. Strateginio planavimo ir kokybės departamentas atsako už vidinės kokybės sistemos įgyvendinimo užtikrinimą ir stebėseną, kokybės kultūros stiprinimą.

Svarbus KTU kokybės sistemos duomenų šaltinis yra apklausos. Universiteto suinteresuotųjų šalių grįžtamasis ryšys apima studentų, dėstytojų ir tyrėjų, administracijos darbuotojų, alumnų, darbdavių ir socialinių partnerių atsiliepimus ir vertinimus.

Vidinės kokybės užtikrinimo sistemos kriterijai suderinti su išorinio vertinimo kriterijais. Tai iliustruoja studijų programų vertinimo rezultatai, yra gauta QUESTE-SI akreditacija, rengiamasi EQUIS akreditacijai (Ekonomikos ir verslo fakultetas). Kokybės vadybos procedūros atsiskleidžia studijų ir mokslo veiklą reglamentuojančiuose vidaus dokumentuose (pvz., KTU Akademiniame reguliamine).


Kokybės sistema leidžia:
 1. Efektyviai valdyti Universiteto veiklą ir studijas,
 2. Nustatyti studijų ir kitos veiklos atitiktį užsibrėžtiems tikslams, teisės aktų ir suinteresuotųjų šalių reikalavimams,
 3. Atskleisti kasdieninių veiklų ir Universiteto valdymo tobulinimo galimybes.

Dokumentai ir renginiai

KTU kokybės vadybos sistema, kuri yra suderinta su Universiteto strategija bei pagrindinių reglamentuojančių teisinių dokumentų nuostatomis, aprašyta KTU Kokybės vadove.

Universitete organizuojamos Kokybės dienos, skirtos studijų ir mokslo kokybės tematikai. Šių renginių metu Universiteto bendruomenė dalijasi gerąja patirtimi apie sėkmingai įgyvendintas kokybės gerinimo iniciatyvas studijose, moksle bei kitose srityse.

Kokybės vadovas

Kokybės vadovas yra kokybės vadybos sistemos dokumentas, kuriame aprašyta Universiteto kokybės vadybos sistema, apimanti septynias prioritetines veiklos sritis pagal „Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatas ir gaires“:

 1. kokybės užtikrinimo politiką ir procedūras;
 2. studijų programų, suteikiamų kvalifikacijų patvirtinimą, stebėseną ir periodinį vertinimą;
 3. studentų laimėjimų vertinimą;
 4. dėstytojų darbo kokybės užtikrinimą;
 5. studijų išteklius ir paramą studentams;
 6. informacijos sistemas;
 7. viešą informavimą.

Už Kokybės vadovo rengimą, peržiūrą, atnaujinimą ir viešinimą atsako KTU Strateginio planavimo ir kokybės departamentas, kuris saugo šio dokumento originalą.

Kokybės vadovo elektroninę versiją galite rasti čia.

Studijų proceso dalyvių grįžtamasis ryšys

Siekiant tobulinti studijų kokybę reikalingas konstruktyvus bendradarbiavimas ir nuolatinis grįžtamasis ryšys iš visų studijų proceso dalyvių: studentų, dėstytojų, būsimų absolventų, darbdavių, alumnų bei kitų grupių. Sistemingai organizuojamas nuomonių surinkimas ir apibendrinimas (grįžtamasis ryšys) leidžia įvertinti Universiteto veiklos rezultatus, atsižvelgiant į visų suinteresuotųjų šalių poreikius.

Grįžtamojo ryšio organizavimo Universitete tvarką reglamentuoja "Kauno technologijos universiteto Grįžtamojo ryšio organizavimo tvarkos aprašas" ir jo priedas. Kasmet yra rengiamas ir tvirtinamas Universiteto apklausų planas.

Universitete už grįžtamąjį ryšį atsako KTU Strateginio planavimo ir kokybės departamentas.

Kilus klausimams dėl grįžtamojo ryšio organizavimo tvarkos Kauno technologijos universitete, prašome kreiptis adresu kokybe@ktu.lt.

Kauno technologijos universitete vykdomos apklausos

2014-2015 mokslo metais Universitete buvo įvykdytos 23 apklausos apie studijų modulių ir studijų programų kokybę, baigiamojo darbo rengimą ir gynimą, doktorantūros studijų kokybę, studentų vasaros patirtis, Universitete teikiamų paslaugų kokybę ir vykusius renginius, taip pat vykdyta aklausa ir KTU Alumnų acociacijos nariams.

Dokumentai

 

Kauno technologijos universiteto dokumentai

 
Pagrindiniai dokumentai
 1. Akademinis reguliaminas
 2. Akademinės etikos kodeksas
Kiti studijų procesą reglamentuojantys dokumentai >>

Studijas Lietuvoje reglamentuojantys įstatymai


Lietuvos Respublikos įstatymai
 1. Švietimo įstatymas
 2. Mokslo ir studijų įstatymas (galioja 2016-08-31 - 2016-12-31) ir Mokslo ir studijų įstatymas (įsigalioja nuo 2017-01-01)
 3. Neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai
 1. Asmens, studijuojančio valstybės finansuojamoje vietoje, studijų programos keitimo tvarkos aprašas
 2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos respublikos valstybės biudžetą tvarkos aprašas 
 3. Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašas
 4. Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašas
 5. Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašas
 6. Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašas
 7. Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas
 8. Diplomų, diplomo priedėlio (priedo) ir pažymėjimų blankų privalomosios formos rengimo, jų gamybos, apskaitos, registracijos ir išdavimo tvarkos aprašas
 9. Paramos teikimo į antrosios pakopos nuolatinės studijų formos studijų programas Lietuvos aukštosiose mokyklose priimtų užsieniečių studijoms tvarkos aprašas
 10. Nutarimas dėl laipsnio nesuteikiančių studijų programų vykdymo aukštosiose mokyklose

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymai
 1. Studijų pakopų aprašas
 2. Studijų kryptis sudarančių šakų sąrašas
 3. Studijų kryptis sudarančių šakų sąrašas (anglų kalba)
 4. Studijų krypčių aprašai
 5. Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas
 6. Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas
 7. Jungtinių studijų programų bendrieji reikalavimai
 8. Nuolatinės ir ištęstinės studijų formų aprašas
 9. Gretutinės krypties studijų vykdymo ir dvigubo kvalifikacinio laipsnio teikimo tų studijų krypčių, kuriose nevykdomos akredituotos studijų programos, tvarkos aprašas
 10. Aukštojo mokslo diplomo priedėlio pildymo rekomendacijos
 11. Dėl studento praktinio mokymo sutarties
 12. Valstybės paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo tvarkos aprašas
 13. Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas
 14. Paramos užsieniečiams dėstytojams, atvykusiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose, teikimo tvarkos aprašas
 15. Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2013–2016 metų veiksmų planas
 16. Valstybės tikslinio finansavimo studijų programoms įgyvendinti skyrimo tvarkos aprašas
 17. Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašas
 18. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos aprašas
 19. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų kodavimo taisyklės
 20. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose rekomendacijos
 21. Rekomendacijos aukštųjų mokyklų dėstytojų darbo laiko sandarai

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymai
 1. Valstybės už studentą sumokėtos studijų kainos grąžinimo nuostatai
 2. Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo nuostatai
 3. Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies nuostatai

Studijų kokybės ir vertinimo centro direktoriaus įsakymai
 1. Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodika
 2. Ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo, jos išorinio vertinimo ir akreditavimo metodika
 3. Vykdomų studijų programų vertinimo metodika
 4. Gretutinės krypties studijų aprašo rengimo ir vertinimo metodika

Valstybinė švietimo 2013 – 2022 strategija
 1. Valstybinė švietimo 2013 – 2022 metų strategija

Asmens ir duomenų saugą reglamentuojantys teisės aktai
 1. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas
 2. Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas
 3. Techniniai valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimai
 4. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas
 5. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
 6. Bendrieji reikalavimai organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms
 7. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas (Lietuvos informacijos saugumo standartai LST ISO/IEC 17799:2006 ir LST ISO/IEC 27002:2009)