Apie fakultetą

Sėkmės istorijos

Inga

KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto absolventė Inga sėkmingai įsidarbino vertėja Europos komisijoje ir toliau planuoja savo karjerą Liuksemburge. Žana studijuoja muzikos technologijų magistrantūroje garsiajame McGill universitete Kanadoje. Dovilė dirba projektų vadybininke projektų ir IT mokymų kompanijoje, kuri yra autorizuota pasaulinių organizacijų partnerė. Diana, baigusi KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete magistro studijas konkurse į humanitarinių mokslų doktorantūrą užėmė pirmąją vietą.

 

Ir tai ne pavienės, o jau įprastos „sėkmės istorijos“, pasikartojančios išleidžiant kiekvieną KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto absolventų laidą.

 

 

Studijų išskirtinumas

 

Kuo baigę šio fakulteto studijų programas išsiskiria iš kitų Lietuvos universitetų absolventų?

Svarbiausia priežastis – humanitarinių mokslų ir technologijų integracija KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų programose. Šiandien jau neįmanoma rasti profesinės veiklos, kurioje nebūtų naudojamos įvairios kompiuterinės technologijos, todėl šio fakulteto absolventai, profesionaliai įvaldę savo studijuojamose srityse naudojamas technologijas jau yra pranašesni už baigusiuosius kitas aukštąsias mokyklas – jiems nereikia papildomų studijų perprantant sudėtingą kompiuterinę ar programinę įrangą, jie gali iškart pradėti savarankiškai dirbti. Tokia humanitarinių mokslų ir technologijų integracija atsispindi studijų programose, siūlomose būsimiems mūsų studentams. Tai – pirmosios pakopos studijų programos „Kompiuterinė lingvistika“, „Muzikos technologijos“, “Medijų filosofija“ ir „Technikos istorija ir paveldas“. Siekiantys aukštesnės kvalifikacijos ar ketinantys pradėti akademinę karjerą gali studijuoti antrosios pakopos studijų programose „Medijų filosofija“, „Technikos kalbos vertimas ir lokalizacija“.

 

 

Profesionalumas ir tarptautiškumas

 

Ne tik studijų programos, bet ir fakulteto aplinka kuria į profesionalumą ir tarptautiškumą orientuotą darbinę atmosferą. KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas vienintelis Lietuvoje turi savo radijo stotį „Gaudeamus“, transliuojančią nekomercinę muziką (93.6 MHz FM), profesionalią garso įrašų studiją. Fakultete taip pat veikia Užsienio kalbų centras, Lietuvos – Prancūzijos asociacijos Robero Šumano centras, Vokiečių informacinis centras. Šios organizacijos supažindina studentus su tarptautinės karjeros galimybėmis, rengia susitikimus su įvairių šalių diplomatais – sakoma, jog visi Kaune besilankantys užsienio šalių ambasadoriai pagal nerašytą protokolą būtinai apsilanko ir KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete.

 

Turėdami galimybę sužinoti apie įvairių šalių studijų programas, tarptautines praktikas ir stažuotes iš pirmų lūpų, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studentai aktyviai dalyvauja tarptautiniuose studijų projektuose, ERASMUS studijų mainų ir praktikų programose. Pagal dvišalio bendradarbiavimo sutartis studentai gali išvykti 1 ar 2 semestrams studijuoti į Austriją, Čekiją, Didžiąją Britaniją, Lenkiją, Ispaniją, Italiją, Prancūziją, Švediją ir Vokietiją.

 

Kūrybingas ir turiningas laisvalaikis

 

Ir po paskaitų fakultete verda gyvenimas: studentai iki vėlumos užsibūna fakulteto įrašų studijoje, skaitykloje, studentų atstovybėje. Atsipalaiduoja ir pasilinksmina tradiciniuose pramoginiuose fakulteto bendruomenės renginiuose: Šv. Kalėdų studentų ir dėstytojų vakaronėje, Europos kalbų dienoje, kurią SHMMF studentai pažymi kartu su atvykusiais ERASMUS studentais, Elektroninės muzikos klube ir kituose renginiuose.

 

Tad ateik studijuoti į KTU SHMMF – atrasi įdomias, geras karjeros perspektyvas atveriančias studijas!