Apskaita

Kodėl rinktis?

Apskaitos studijų programa – viena praktiškiausių KTU studijų programų. Ją pasirinkęs studentas taps auditoriumi, finansininku, vyriausiuoju buhalteriu, valdymo apskaitos specialistu, analitiku ar įmonių vadovu, gebančiu kvalifikuotai tvarkyti finansinę apskaitą pagal nacionalinius ir (ar) tarptautinius reikalavimus. Baigusieji apskaitos studijų programą geba atlikti įmonės finansinės, valdymo ir mokesčių apskaitos analizes, be kurių nebūtų įmanoma priimti valdymo sprendimų.

 

Kodėl studijuoti KTU?

KTU siūloma apskaitos programa iš esmės atitinka visame pasaulyje pirmaujančių universitetų ir verslo mokyklų, tokių kaip Harvardo ar Londono, apskaitos studijų programas. KTU absolventai nesunkiai įsitvirtina darbo rinkoje, nes kintant verslo aplinkai ir suinteresuotų grupių požiūriui į apskaitą, didėja universitetą baigusių apskaitos specialistų, galinčių įvairiapusiškai pažvelgti į organizacijose vykstančius procesus, poreikis.

 

Papildomos galimybės

Fakulteto bendradarbiavimas su prestižine Licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacija apskaitos programos absolventams leidžia kryptingai siekti profesinę kvalifikaciją patvirtinančio ACCA sertifikato.

Norintys gauti dvigubą kvalifikacinį laipsnį antrame semestre pasirenka vieną iš šių gretutinės krypties studijų programų: marketingas, žmonių išteklių vadyba, finansai, socialinė analitika. Nepasirinkus gretutinių studijų, galima rinktis vieną iš šių apskaitos programos specializacijų: auditas, finansinė apskaita ir atskaitomybė.

 

Studijos ir praktika užsienyje

Pagal ERASMUS studijų mainų programą galima išvykti studijuoti į vieną iš 52 Europos ir Azijos šalių universitetų ir atlikti praktiką užsienyje.

 

Karjeros galimybės

Apskaitos studijų absolventai dirba tokiose audito įmonėse kaip „Ernst&Young“, „PricewaterhouseCoopers“, KPMG, „Deloitte & Touche“, „Nielsen&Nielsen“.

 

Priėmimo skyriuje konsultuokitės apie stojimo procedūras

 

 
Konkursinio balo dedamosios

0.4

matematika

0.2

istorija

0.2

lietuvių k. ir literatūra

0.2

geografija, informacinės technologijos,  biologija,  užsienio k.

Kvalifikacija
Apskaitos bakalauras

Studijų trukmė
4 m. - nuolatinės (NL)
6 m. - ištęstinės (I)

 

Metinė studijų kaina

NL - 3892 Lt / 1127,20 Eur

I -  2595 Lt / 751,56 Eur

 

Laisvės al. 55, Kaunas

Tel.  +370 37 300550

 

 

Atnaujinta: 2014-08-27