Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelio mokymai

2011 m. birželio 27–28 d. vyko Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelio mokymai (angl. EFQM), kuriuose dalyvavo keturi KTU administracijos atstovai.

 

Norint kompleksiškai ir nuodugniai įvertinti organizacijos veiklą, reikia vertinti ne tik veiklos rezultatus, bet ir organizacijos galimybes pasiekti gerų rezultatų. Tokios veiklos vertinimo sistemos, kaip finansinė apskaita ir kai kurios kitos apskaitos sistemos, įvertina tik praeities bei dabartinius organizacijos veiklos rezultatus, o tai dar nereiškia, jog organizacija veiks sėkmingai ir ateityje.

 

Siekiant visiškai įvertinti organizacijos veiklą kompleksinėje veiklos vertinimo sistemoje, turi būti suderintas tiek veiklos pasiekimų, tiek veiklos kokybės vertinimas. Tobulinimo veiklos pasiekimų matavimo atskyrimo nuo kitų rodiklių principas kuriamoje veiklos kokybės, veiklos pasiekimų bei tobulinimo pasiekimų vertinimo sistemoje įgyvendinamas įvykdžius veiklos vertinimo sistemoms keliamą reikalavimą, jog veiklos vertinimo sistema turi identifikuoti veiklos patobulinimų galimybes ir skatinti nepaliaujamą organizacijos veiklos tobulinimą. Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelis suteikia organizacijai galimybę struktūriškai įvertinti organizacijos valdymo sistemą identifikuojant veiklos tobulinimo galimybes.

 

Mokymų dalyviai įgijo patirties vertinant universiteto veiklos kokybę remiantis 9 Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelio kriterijais, kurie skirstomi į du blokus: pirmi penki (lyderystė, žmonės, strategija, partnerystė ir ištekliai, procesai) skirti visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo lygiui tirti, o likę keturi (žmonių rezultatai, vartotojų rezultatai, visuomenės rezultatai ir veiklos rezultatai) padeda įvertinti pasiektus rezultatus, jų kaitą gerinant vidinę studijų kokybę.

 

Kaip numatyta projekte, mokymuose dalyvavo 4 administracijos darbuotojai iš skirtingų organizacijos administravimo lygių, kurie kokybės užtikrinimo sistemoje atlieka skirtingas funkcijas: Studijų kokybės ir stebėsenos skyriaus vedėja Eglė Katiliūtė, Senato kokybės komiteto pirmininkas Vytautas Snieška, projekto ekspertai Asta Daunorienė ir Mantas Vilkas.

 

Projekto įgyvendinimo metu ugdomi administracijos darbuotojų, tiesiogiai atsakingų už vidinės studijų kokybės sistemos kūrimą ir įgyvendinimą, gebėjimai vidinių kokybės sistemų kūrimo ir valdymo srityje. Galimybė dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, skirtuose organizacijos veiklos kokybės lygiui ir galimybėms nustatyti, suteikia galimybę savo patirtimi prisidėti prie vidinės studijų kokybės vadybos sistemos tobulinimo. 

 

Daugiau apie mokymus »