Universiteto darbuotojų ir padalinių kontaktai

Kontaktai

Įveskite darbuotojo vardą (ar jo dalį) arba pavardę (ar jos dalį)
arba
Įveskite padalinio pavadinimą ar jo dalį
 
Informacija vartotojams
  • Universiteto darbuotojų ir padalinių kontaktų paieška susieta su Žmogiškųjų išteklių departamento (ŽID) valdoma informacine sistema. Už duomenų teisingumą ir jų atnaujinimą laiku atsakingi padalinių vadovai arba jų įgalioti darbuotojai.

  • Fiksuoto telefoninio ryšio paslaugų tarifai

  • KTU mobilaus telefoninio ryšio planams, priklausantiems mobilaus ryšio operatoriui UAB „Omnitel“, nuo 2013-10-01 taikomi mokesčiai ir tarifai
Kontaktai
  • Dėl telefono numerio suteikimo arba pakeitimo. Suteikiant naują mobilaus telefono numerį, pasikeitus už numerį atsakingam asmeniui, apmokėjimo limitui ar subsąskaitai, iš kurios apmokamos telefono numerio išlaidos, būtina užpildyti telefono linijos kortelę ir pristatyti ją į Finansų departamentą Gražinai Grižienei,  K. Donelaičio g. 73, 207 k.
     
  • Dėl KTU mobiliųjų telefonų numerių administravimo (numerių suteikimo, perkėlimo, išjungimo, paslaugų valdymo, t. t.) prašome kreiptis į Remigijų Gedmantą, tel.: 30 06 99, 8 682 19 482, el. p. remigijus.gedmantas@ktu.lt

  • Dėl telefonų tinklo gedimų prašome kreiptis į Vytautą Vosylių, tel.: 32 13 31, 8 687 30 635.
Susiję dokumentai ir formos