Paskolos studentams

Paskolų rūšys ir teikimo tvarka

Šių paskolų prašymai-anketos pateikiamos ir sutartys pasirašomos Lietuvos valstybiniame studijų fonde.

 

Paskolų teikimą ir gražinimą reglamentuoja „Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašas

 

Papildoma informacija

 

Tarpbankinės palūkanų normos (VILIBOR) - vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis Lietuvos komerciniai bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams. VILIBOR skaičiuoja ir skelbia Lietuvos bankas, jis skelbiamas kiekvieną darbo dieną ir nuo šio 6 mėnesių rodiklio dydžio tiesiogiai priklauso litais paimtų paskolų palūkanos.
Tarpbankinės palūkanų normos (EURIBOR) - orientacinis palūkanų dydis Ekonominėje ir pinigų sąjungoje. EURIBOR skaičiuoja ir skelbia Europos bankų federacija. Tai yra vidutinis palūkanų dydis, už kurį vieni bankai skolina lėšas kitiems bankams. EURIBOR dydis skelbiamas kiekvieną dieną, palūkanų norma laikoma baziniu dydžiu nustatant paskolų palūkanų normas.
Kontaktai pasiteirauti

 

Lietuvos valstybinis studijų fondas
A.Goštauto g. 12 - 407, LT 01108 Vilnius
Tel. (8 5) 26 39 152
www.vsf.lt

KTU Studentų departamentas
Koordinatorė Lina Slavickaitė

K. Donelaičio g. 73, 113 k.

Tel. 30 00 80, el. p. lina.slavickaite@ktu.lt