Rektoriaus skatinamoji stipendija

Rektoriaus skatinamosios stipendijos skiriamos studentams už išskirtinius studijų ir mokslinės (meno) veiklos rezultatus konkurso tvarka.

  • Stipendija skiriama vienam semestrui.
  • Stipendijos dydis – 650 Lt/188,25 EUR per mėnesį.
Stpendijos skyrimo tvarka


Į Rektoriaus skatinamąsias stipendijas gali pretenduoti akademinių skolų neturintys I ir II studijų pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

 

Pastaba: I ir II studijų pakopos pirmojo kurso studentai kviečiami dalyvauti tik pavasario semestro Rektoriaus skatinamųjų stipendijų skyrimo konkurse.
 

Stipendijos skyrimo kriterijai:
  • bendras ir paskutinės egzaminų sesijos svertiniai vidurkiai – ne mažesni kaip 9 balai;
  • publikuoti moksliniai straipsniai;
  • aktyvus dalyvavimas mokslinėse konferencijose, olimpiadose, konkursuose, parodose ir kitoje mokslinėje veikloje.

Studentų kandidatūras svarsto centralizuota stipendijų skyrimo komisija iki trečiosios semestro savaitės.

 

Rektoriaus skatinamosios stipendijos skiriamos proporcingai studentų skaičiui mokslo sityse ir pakopose.

 

 Pateikiami dokumentai
  • CV (gyvenimo aprašymas);
  • Dalyvavimą mokslinėse konferencijose, olimpiadose, konkursuose, parodose ir kituose renginiuose patvirtinantys dokumentai;
  • Mokslines publikacijas arba jų sąrašą.
Studentai pateikia dokumentus internetu iki vasario 11 d..
 
Kontaktai

 

KTU Studentų departamentas
Studentų gerovės grupė
greta.kasperaviciute@ktu.lt
K.Donelaičio g. 73 - 113,
Tel. (8 37) 300 080