Žinių vertinimo sistema

Siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą per visą studijų semestrą, sugebėjimą taikyti teorines žinias praktikoje, objektyvų studijų rezultatų vertinimą, Universitete taikomas kaupiamasis vertinimas.

 

Taikant kaupiamąjį vertinimą, studijų rezultatai įvertinami tarpiniais atsiskaitymais, o galutinis pažymys susumuoja tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų pažymius. Studentui neatlikus ar neatsiskaičius už semestro užduotis ir nesurinkus pereinamojo balo – nustatyto skaičiaus tarpinių atsiskaitymų minimalaus balo – neleidžiama laikyti baigiamojo egzamino.

 

Universitete galioja dešimtbalė vertinimo sistema. Žinios vertinamos tokiais pažymiais:

 
Pažymys       
Pažymio reikšmė            
Vertinimo kriterijai

10

Puikiai

Puikios, išskirtinės žinios ir gebėjimai

9

Labai gerai

Tvirtos, geros žinios ir gebėjimai

8

Gerai

Geresnės nei vidutinės žinios ir gebėjimai

7

Vidutiniškai

Vidutinės žinios ir gebėjimai, yra neesminių klaidų

6

Patenkinamai

Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) žemesni nei vidutiniai, yra klaidų

5

Silpnai

Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) tenkina minimalius reikalavimus

4, 3, 2, 1

Nepatenkinamai    

Netenkinami minimalūs reikalavimai