Dėmesio: „JavaScript“ vykdymas yra išjungtas jūsų naršyklėje arba šioje svetainėje. Gali būti, kad negalėsite atsakyti į visus šios apklausos klausimus. Patvirtinkite naršyklės parametrus.

Pradedančiojo dėstytojo programa (2023 m. ruduo)

 

Programa įgyvendinama 2023/2024 m.m. - 2024/2025 m.m. 

Programos pirma dalis vykdoma: KTU, III rūmai (Laisvės al. 13).

Programos pirmosios dalies mokymus veda: J. Barynienė, A. Daunorienė, R. Česonienė, A. Daubarienė, N. Dubauskienė, V. Jonaitienė, V. Kumpikaitė-Valiūnienė, A. Targamadzė


Tikslinė grupė: Pradedantieji dėstytojai ir (ar) doktorantai
(Dalyvių skaičius 20)

(This question is mandatory)
Vardas
(This question is mandatory)
Pavardė
(This question is mandatory)
Padalinys
(This question is mandatory)
El. paštas
(This question is mandatory)
Telefono numeris
(This question is mandatory)
Apmokėjimas už programą:

Kita

(This question is mandatory)
Pradedančiojo dėstytojo programos mokymų dalies datos pasirinkimas:
(This question is mandatory)
Sutikdama(-s)  patvirtinu, kad esu informuotas, jog mano pateikti duomenys bus  tvarkomi Kauno technologijos universiteto mokymų organizavimo, kompetencijų ir kvalifikacijos kėlimo tikslais. Esu susipažinusi(-ęs) su Kauno technologijos universiteto tvarkomų asmens duomenų privatumo politika.
(This question is mandatory)
Sutinku, kad  Kauno technologijos universitetas  neatlygintinai naudotų mano atvaizdą (ar jo dalis) Universiteto spausdintose (leidiniuose) ir elektroninėse informavimo bei reklaminėse priemonėse, įskaitant internetą. Sutinku, kad mano atvaizdas (video ar kitu formatu), būtų naudojamas Universiteto edukacijos, reprezentacijos bei rinkodaros tikslais. Sutinku, kad mano vardas ir pareigos būtų minimi šalia nuotraukų bei video medžiagos.