Dėmesio: „JavaScript“ vykdymas yra išjungtas jūsų naršyklėje arba šioje svetainėje. Gali būti, kad negalėsite atsakyti į visus šios apklausos klausimus. Patvirtinkite naršyklės parametrus.

Komandinio darbo įveiklinimas (2023 m. ruduo)

 

Mokymai organizuojami: 2023 m. rudens sem.

 

Mokymai vykdomi: KTU, III rūmai (Laisvės al. 13) – 406 aud.

 

Mokymus veda: V. Kumpikaitė - Valiūnienė, V. Jonaitienė, M. Kriuglaitė, J.Vitkuvienė


Tikslinė grupė: Dėstytojai
(Dalyvių skaičius 20)

* Mokymų programa parengta ir finansuota pagal projektą „Studijų programų optimizavimas ir fizinių bei technologinių mokslų dėstytojų pedagoginių kompetencijų stiprinimas“ Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-01-0004.

(This question is mandatory)
Vardas
(This question is mandatory)
Pavardė
(This question is mandatory)
Padalinys
(This question is mandatory)
El. paštas
(This question is mandatory)
Telefono numeris
(This question is mandatory)
Apmokėjimas už mokymus:

Kita

(This question is mandatory)
Mokymų datos pasirinkimas:
(This question is mandatory)

Sutikdama(-s)  patvirtinu, kad esu informuotas, jog mano pateikti duomenys bus  tvarkomi Kauno technologijos universiteto mokymų organizavimo, kompetencijų ir kvalifikacijos kėlimo tikslais. Esu susipažinusi(-ęs) su Kauno technologijos universiteto tvarkomų asmens duomenų privatumo politika.

(This question is mandatory)
Sutinku, kad  Kauno technologijos universitetas  neatlygintinai naudotų mano atvaizdą (ar jo dalis) Universiteto spausdintose (leidiniuose) ir elektroninėse informavimo bei reklaminėse priemonėse, įskaitant internetą. Sutinku, kad mano atvaizdas (video ar kitu formatu), būtų naudojamas Universiteto edukacijos, reprezentacijos bei rinkodaros tikslais. Sutinku, kad mano vardas ir pareigos būtų minimi šalia nuotraukų bei video medžiagos.