Kviečiame teikti dokumentus Informatikos fakulteto dekano pareigoms užimti

Svarbiausi  |  2024-02-12 ... 2024-03-15

Skelbiama atranka Informatikos fakulteto dekano pareigoms užimti

Misija ir vizija

Informatikos fakultetas tai konkurencingas, tarptautiškas padalinys, sėkmingai vykdantis studijas ir mokslinius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą prioritetinėse tematikose tvariai ateičiai ir darniai socialinei raidai. Jo misija yra užtikrinti Informatikos fakultete vykdomų studijų ir mokslinių tyrimų kokybę, kurti aplinką, skatinančią tobulėjimą, kūrybiškumą, pasitikėjimą ir bendradarbiavimą.

Darbo pobūdis

 • Planuoti ir organizuoti fakulteto veiklas, užtikrinti fakultete vykdomų studijų bei mokslo ir inovacijų veiklos kokybę, žmogiškųjų išteklių ir turto valdymą, atstovauti fakultetui bei Universitetui;
 • Vykdyti kitas Universiteto statute, dekano pareigybės aprašyme nustatytas dekano funkcijas (su fakulteto veikla galite susipažinti https://if.ktu.edu/).

Reikalavimai

 • turėti mokslo daktaro laipsnį ar būti pripažintu menininku;
 • aukštasis universitetinis išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 5 metų vadovaujamo, organizacinio darbo patirtis;
 • ne mažesnė kaip 5 metų pedagoginio ir mokslinio darbo aukštojoje mokykloje patirtis;
 • išmanyti Europos aukštojo mokslo bei mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvėje vykstančius procesus;
 • puikiai mokėti lietuvių kalbą;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei C1 lygiu.

Pateikiami dokumentai

 • laisvos formos prašymas, skirtas rektoriui, dalyvauti konkurse;
 • 5 metų veiklos gairės (siūlomos fakulteto vizijos ir prioritetinių tikslų aprašymas);
 • gyvenimo aprašymas (CV);
 • mokslo daktaro diplomo arba pripažinto menininko statusą liudijančio dokumento kopiją;
 • sertifikuotas pažymėjimas dėl valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo III kategorijos lygmeniu, jei gimtoji kalba nėra lietuvių kalba;
 • sertifikuotas pažymėjimas (išduotas ne vėliau nei prieš 2 metus) dėl anglų kalbos mokėjimo C1 lygmeniu, jei gimtoji kalba nėra anglų kalba;
 • kiti papildomi dokumentai, atspindintys kandidato mokslinę, akademinę, vadybinę veiklą, kvalifikaciją ar gebėjimus (kandidato nuožiūra).

Siūlomas atlyginimas

5500 EUR bruto (t.y., neatskaičius mokesčių).

Darbo sutartis

Terminuota darbo sutartis (5 metų kadencija).

Darbo vieta

Studentų g. 50, Kaunas.

Dokumentų priėmimas

Iki 2024 m. kovo 14 d. 17 val. el. paštu cv@ktu.lt.