Inžinerinių sistemų priežiūros skyriaus vadovas (-ė)

Svarbiausi  |  2024-02-26 ... 2024-03-26

Inžinerinių sistemų priežiūros skyrius ieško:

INŽINERINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VADOVO (-ĖS)

Pareigybės paskirtis:

Organizuoti ir kontroliuoti skyriaus veiklą, užtikrinant tinkamą Kauno technologijos universiteto inžinerinių sistemų priežiūrą ir eksploatacijos vykdymą, nepertraukiamą ir ekonomišką energijos tiekimą, apskaitą ir planavimą.

Kasdienės užduotys:

 • organizuoti patikimą ir nepertraukiamą energetinio ūkio (elektros, šilumos, vandens, dujų) tiekimą, eksploataciją ir savalaikį remontą;
 • organizuoti prižiūrą elektros teikimo, apšvietimo, vaizdo stebėjimo, signalizacijos, liftų, šildymo, vėdinimo, kondicionavimo, nuotekų, vandentiekio, santechninių ir dujų sistemų veikimą;
 • organizuoti inžinerinių sistemų eksploatacinius ir remonto darbus;
 • organizuoti avarijų likvidavimo ir atstatymo darbus;
 • kontroliuoti atliekamų darbų kokybę ir eigą, pasirašyti atliktų darbų aktus bei sudaryti inžinerinių sistemų defektinius aktus;
 • ruošti inžinerinių sistemų technines sąlygas ir reikalavimus universiteto rengiamoms projektinėms užduotims bei derinti jas su atsakingais asmenimis;
 • atstovauti universitetui vykdant sutarčių sąlygas atliekamiems inžinerinių sistemų remonto ar projektavimo darbams;
 • užtikrinti reikalingų materialinių resursų tiekimą, reikalingą inžinerinių tinklų priežiūrai ir remontui;
 • planuoti lėšas, reikalingas inžinerinių sistemų priežiūrai, remontui ir avariniams darbams;
 • organizuoti ir kontroliuoti pavaldžių padalinių veiklą ir pavaldžių darbuotojų darbą;
 • užtikrinti sklandų skyriaus darbą, bei spręsti visas skyriui keliamas užduotis.

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 3 (trijų) metų praktinė energetinio ūkio tvarkymo darbo patirtis;
 • bent 1 (vienerių) metų vadovaujamo darbo patirtis;
 • išmanyti LR įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius pastatų, statinių inžinerinių tinklų naudojimą ir priežiūrą, ir gebėti juos taikyti darbinėje veikloje;
 • išmanyti rašytinės ir žodinės komunikacijos reikalavimus, kalbos kultūros normas;
 • gebėti dirbti kompiuteriu ECDL reikalavimų lygiu.

Privalumai:

 • išmanyti viešųjų pirkimų procedūras;
 • išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos teisės aktus ir higienos normų reikalavimus;
 • išmanyti veiklos planavimo ir valdymo principus;
 • gebėti vadovauti darbuotojų kolektyvui ir derinti įvairių lygių darbuotojų interesus;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, bei siūlymus;
 • išmanyti klientų aptarnavimo principus ir gebėti juos taikyti darbinėje veikloje;
 • mokėti anglų k. ne žemesniu nei B2 lygiu.

Siūlome:

 • bruto atlyginimą 2500 – 2800 EUR (t. y., neatskaičius mokesčių);
 • papildomas naudas darbuotojui (profesinį tobulėjimą užsienyje ir Lietuvoje, nemokamą sporto klubo narystę ir kt.);
 • papildomas atostogų dienas;
 • papildomas motyvacines priemones priklausomai nuo rezultatų.

Gyvenimo aprašymą (CV) siųskite užpildant darbo pasiūlymo anketą po skelbimu.

Konfidencialumą garantuojame.

Informuosime tik atrinktus kitam etapui kandidatus.

 • Įkelkite failus čia
  Max. file size: 10 MB.
   * Jūsų CV neturėtų būti tokių asmens duomenų kaip asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ar šeimyninė padėtis. Mums pakanka Jūsų gyvenamosios vietovės ir duomenų kontaktams.
   Sutinku, kad mano pateikti asmens duomenys Universitete būtų tvarkomi ir naudojami atrankos į darbo vietą tikslu. Asmens duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims tik galiojančių teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka. Esu informuota/-s, kad mano asmens duomenys bus sunaikinti pasibaigus darbuotojų atrankos procesui į anketoje nurodytą darbo vietą. Suprantu, kad turiu teisę atsisakyti asmens duomenų tvarkymo nepažymėdama/-s sutikimo laukelio - tokiu atveju prarandu galimybę dalyvauti darbuotojų atrankoje.
  • AKTUALU. Sėkmingai užpildžius ir pateikus anketą, gausite patvirtinimą anketoje nurodytu el. pašto adresu. Nesutikus su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, šios anketos mums pateikti negalėsite, o čia pateikti Jūsų duomenys bus iš karto sunaikinami. Kandidatų atrankai asmens duomenų tvarkymas yra būtinas.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  1. Užpildykite kandidatavimo anketą po pasirinktu darbo skelbimu.
  2. Gautas kandidatavimo anketas peržiūrime nuolat ir atrankos procesą užbaigiame, kai randame tinkamą kandidatą. Kuo anksčiau kreipsitės, tuo didesnės Jūsų galimybės.
  3. Užpildžius kandidatavimo anketą gausite el. laišką informuojantį, kad Jūsų anketa pasiekė mūsų el. pašto dėžutę.
  4. Pagal gautą informaciją įvertiname kandidatų kvalifikacijos ir patirties atitikimą reikalavimams ir susisiekiame tik su labiausiai reikalavimus atitinkančiais kandidatais.
  5. Kandidatai po įvykusio atrankos pokalbio informuojami apie priimtus sprendimus ar tolimesnę atrankos eigą 2 savaičių laikotarpyje arba iki sutartos datos.
  6. Sėkmės atveju, kandidatui ir Universitetui susitarus dėl įdarbinimo, išsiunčiame aptartų detalių patvirtinimą el. laišku ir nekantraudami laukiame prisijungiant prie mūsų komandos.