Kauno technologijos universitetas kviečia teikti dokumentus Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto dekano pareigoms užimti

Svarbiausi  |  2019-04-24 ... 2019-05-24

Kauno technologijos universitetas (KTU) kviečia teikti dokumentus Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto dekano pareigoms užimti

KTU – lyderiaujantis Lietuvos plačios aprėpties universitetas, glaudžiai bendradarbiaujantis su verslu. Universitete vykdomos inžinerijos, technologijos, fizinių, humanitarinių, socialinių mokslų ir menų krypčių studijos ir moksliniai tyrimai.

Matematikos ir gamtos mokslų fakultete vykdomos bakalauro (4), magistrantūros (5), doktorantūros (2) studijos bei atliekami aktualūs moksliniai tyrimai, paremti fundamentaliaisiais mokslais.

Fakultete vykdoma mokslinė veikla 5 prioritetinėse mokslo kryptyse, apimančiose darnų mokslo ir technologijų vystymą. Fakulteto mokslininkai dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose bei rūpinasi mokslo sklaida ir populiarinimu, rengdami aukšto mokslinio lygio publikacijas, kurios įvertintos įvairiais apdovanojimais. Fakultete nuolatos skatinamas ir taikomųjų studentų darbų vystymas.

Fakultetas vykdo tyrimus šiose kryptyse:

 • Diagnostinės ir matavimo technologijos
 • Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
 • Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms
 • Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
 • Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida

Apie poziciją

Dekanas yra KTU rektoriui pavaldus aukščiausias fakulteto vadovas. Jis prisiima pilną atsakomybę už fakulteto studijų ir mokslinių tyrimų veiklą bei jo veiklos valdymą. Dekanas vadovauja fakulteto vadovų komandai, kuriai priklauso katedrų vedėjai, centrų ir studijų programų vadovai.

Šios pareigos skiriamos penkeriems metams su galimybe pratęsti kadenciją dar penkeriems metams. Tas pats asmuo negali būti skiriamas į šias pareigas daugiau nei dvi kadencijas iš eilės.

Dekano pareigos apima ( bet neapsiriboja):

 • fakulteto studijų ir mokslinių tyrimų plėtros vystymą ir vizijos palaikymą;
 • vadovavimą fakulteto komandai ir fakulteto indėlio nukreipimą siekiant strateginių KTU tikslų;
 • strateginių ir metinių fakulteto veiklos tikslų formavimą ir stebėseną;
 • fakulteto indėlio užtikrinimą siekiant nuolatinio studijų programų kokybės gerinimo ir užtikrinant šiuolaikine didaktika pagrįstą mokymą;
 • fakulteto mokslinių tyrimų portfelio kūrimą ir plėtrą;
 • galimybių nustatymą ir tarpdisciplininę veiklą bei glaudesnį bendradarbiavimą su verslu skatinančios politikos ir iniciatyvų vystymą, o taip pat partnerysčių su regioninėmis įmonėmis ir bendruomene plėtrą;
 • fakulteto bendradarbiavimo su kitais akademiniais ir neakademiniais KTU padaliniais puoselėjimą;
 • palaikymą kuriant ir įgyvendinant inovatyvų ir veiksmingą požiūrį į studentų pritraukimą ir santykių su jais valdymą bei fakulteto personalo įdarbinimą, išlaikymą, mokymą ir veiklos valdymo modelius;
 • patikimos fakulteto finansinės veiklos užtikrinimą.

Dekanas turėtų:

 • turėti įtikinamą akademinę viziją ir gebėjimą įgyvendinti studijų ir mokslinių tyrimų inovacijas;
 • turėti puikius organizacinius įgūdžius, gebėti nustatyti prioritetus bei prisiimti atsakomybę;
 • būti motyvuotu lyderiu ir komandos nariu, bendradarbiauti su kitų organizacijos padalinių kolegomis;
 • sugebėti prisitaikyti dinamiškose darbinėse situacijose, suvaldyti kompleksines užduotis ir laikytis nustatytų terminų;
 • sugebėti įgyvendinti finansinę, personalo ir kitų išteklių politiką, kuria palaikomi fakulteto ir universiteto strateginiai tikslai;
 • būti tarpininku ir komandos nariu, gebėti įtikinti ir įkvėpti, taip pat atsižvelgti į kitų darbuotojų nuomonę.

Visi kandidatai privalo turėti daktaro (ar lygiavertį) laipsnį, gerai mokėti lietuvių ir profesinę anglų kalbą.

Dokumentų pateikimas

Žemiau išvardintus dokumentus reikia pateikti elektroniniu paštu cv@ktu.lt:

 • motyvacinį laišką;
 • siūlomos fakulteto vizijos ir prioritetinių tikslų aprašymą (veiklos gaires);
 • detalų gyvenimo aprašymą (CV), įskaitant pasiektus mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatus bei įgytą akademinę, vadybinę ir kitą svarbią patirtį;
 • įgytą aukštąjį išsilavinimą liudijančio dokumento kopiją;
 • įgytą daktaro (ar lygiavertį) laipsnį liudijančio dokumento kopiją;
 • papildomus dokumentus, informaciją ar nuorodas, įrodančius kandidato mokslinę, akademinę ir vadybinę veiklą bei kvalifikaciją (kandidato nuožiūra).

Galutinis dokumentų priėmimo terminas – 2019 m. gegužės 24 d.

Turint papildomų klausimų dėl kandidatų atrankos, prašome kreiptis į Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus atstovę Liną Žebrauskienę el. paštu lina.zebrauskiene@ktu.lt arba tel. +370 656 80 596.

Download Best WordPress Themes Free Download
Download Best WordPress Themes Free Download
Download Nulled WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
online free course
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku