Kauno technologijos universitetas kviečia teikti dokumentus Mechatronikos instituto direktoriaus pareigoms užimti (0.25 etato)

Akademiniai skelbimai  |  2020-11-10 ... 2020-12-08

Darbo vieta – Mechatronikos institutas, Kauno technologijos universitetas, Kaunas

Darbo sutartis – terminuota darbo sutartis (5 metų kadencijai)

Etato dalis – 0.25 etato

Siūlomas bruto darbo užmokestis 2245 – 2430 Eur (nurodomas pilno darbo laiko užmokestis neatskaičius mokesčių)

 

KTU yra daugelyje mokslinių tyrimų sričių lyderiaujantis plačios aprėpties universitetas, glaudžiai bendradarbiaujantis su verslu, pramone ir socialiniais partneriais, vykdantis lanksčias tarpdisciplininių studijų programas ir teikiantis mokymosi bei tobulėjimo galimybes.

Mechatronikos institute vystomos (bio)mechatroninės technologijos, skirtos sveikatinimui ir sportiniam rengimui, profilaktikai, diagnostikai, gydymui ir reabilitacijai, mikroenergijos generavimui, preciziniam pozicionavimui ir našiam medžiagų apdirbimui.

 

Pagrindinės direktoriaus atsakomybės:

 • instituto strategijos kūrimas, strateginės veiklos planavimas, organizavimas ir įgyvendinimas;
 • instituto padalinių darbo organizavimas;
 • tarptautinių ir nacionalinių mokslo projektų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų ir paslaugų inicijavimas ir valdymas;
 • instituto biudžeto sudarymas ir valdymas;
 • tinklaveika su tarptautiniais ir nacionaliniais partneriais;
 • instituto infrastruktūros palaikymas, plėtojimas ir efektyvumo didinimas;
 • institute organizuojamų studijų kokybės užtikrinimas.

 

Gebėjimai ir kvalifikaciniai reikalavimai, kuriuos reikalinga turėti:

 • daktaro mokslo laipsnis technologijos arba gamtos mokslų srityje;
 • vadovaujamo darbo patirtis mokslinių tyrimų padaliniams / grupėms;
 • ne mažesnis nei 10 metų mokslinio darbo stažas;
 • kvalifikacija turi atitikti ne mažesnius kaip vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti reikalavimus, nustatytus Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos mokslo tarybos pirmininko nutarimu (2018-06-28 Nr. V-340);
 • darbo su tarptautiniais partneriais patirtis;
 • geras anglų kalbos mokėjimas.

 

Privalumai:

 • pokyčių valdymo, komandinio darbo organizavimo ir valdymo įgūdžiai,
 • aukštojo mokslo ir švietimo sistemos išmanymas,
 • kitų kalbų mokėjimas.

 

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą rektoriaus vardu dalyvauti konkurse;
 • gyvenimo aprašymą (CV) lietuvių kalba;
 • daktaro mokslo laipsnio diplomo kopiją;
 • 2021-2025 m. instituto veiklos gairių ir veiksmų plano projektą;
 • mokslinių publikacijų (nuo daktaro mokslo laipsnio įgijimo) sąrašą;
 • kitus dokumentus, liudijančius kvalifikacinių reikalavimų atitikimą (jeigu tokius turi).

 

Dokumentus prašome pateikti iki 2020 gruodžio 8 d. 16.00 val. el. paštu: cv@ktu.lt arba tiesiogiai adresu K. Donelaičio 73, 110-111 kab., 44249 Kaunas.

Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik kitam atrankos etapui atrinktus kandidatus.

Pretendentas dokumentus skelbime nurodytu adresu pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki nurodytos datos. Pretendentams, nepateikusiems visų dokumentų iki nurodytos datos, neleidžiama dalyvauti konkurse.

 

Kontaktai pasiteirauti:

Dėl dokumentų pateikimo ir atrankos procedūrų prašome kreiptis į Kristiną Juodišiūtę, el. p. kristina.juodisiute@ktu.lt, tel. +370 603 98129.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Adrianą Kviklienę, el. p. adriana.kvikliene@ktu.lt, tel. +370 612 17 160.

 

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku