KTU skelbiama mokslo grupės pagrindinio tyrėjo atranka

Svarbiausi  |  2019-09-26 ... 2019-10-18

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas skelbia atranką naujai kuriamos tarpdisciplininių tyrimų mokslo grupės: „Kalba ir technologijos“ pagrindinio tyrėjo pareigoms užimti.

Pagrindinis tyrėjas įgyvendina strateginius Kauno technologijos universiteto ir Fakulteto veiklos tikslus, formuoja vadovaujamos mokslo grupės strateginius ir metinius mokslo ir inovacijų veiklos tikslus, planuoja ir organizuoja mokslo grupės veiklą, siekdamas užtikrinti jos planuojamų veiklos rezultatų (įskaitant pritrauktą išorinių MTEPI projektų, MTEPI darbų ir paslaugų bei bazinį mokslo finansavimą, aukšto lygio publikacijų, cituojamumo, tarptautinio bendradarbiavimo vystymą, vykdomų studijų modulių kokybę) pasiekiamumą, vysto mokslo grupės tyrimų kultūrą, akcentuojančią akademinę ekscelenciją, rūpinasi talentų pritraukimu, efektyviai naudoja mokslinių tyrimų infrastruktūrą ir pagal poreikį inicijuoja jos atnaujinimą.

Atrankos kriterijai:

 • • humanitarinių mokslų daktaro laipsnis;
 • ne mažesnė kaip 5 (penkerių) metų mokslinio darbo patirtis;
 • atitiktis docento ar profesoriaus arba vyresniojo ar vyriausiojo mokslo darbuotojo kvalifikaciniams reikalavimams;
 • Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvėje vykstančių procesų išmanymas;
 • įdirbis mokslo grupės tematikoje, grindžiamas mokslo (meno) ir inovacijų veiklos rezultatais;
 • studijų vystymo procesų, modulių rengimo principų išmanymas;
 • dalykinė, socialinė, konceptualioji, emocinė kompetencija;
 • anglų kalbos žinios ne žemesniu nei C2 lygiu.

Privalumai:

 • tarptautinė akademinės veiklos patirtis (stažuotės ar darbo patirtis užsienio aukštosiose mokyklose ar mokslo institucijose, dalyvavimas mainų programose ir pan.);
 • mokslo ir inovacijų ekspertinės veiklos patirtis (savianalizės darbo grupės narys, tarptautinių mokslo programų, Lietuvos ir kitų šalių mokslo tarybų ekspertas, mokslo projektų paraiškų vertintojas, mokslo darbų recenzentas, kt.).

Pateikiami dokumentai:

 • gyvenimo aprašymas (CV);
 • strateginis mokslo grupės vystymo planas (laisva forma; ne daugiau dviejų lapų);
 • mokslo ir inovacijų veiklos rezultatai mokslo grupės tematikoje per paskutinius 5 metus*:
  • aukšto lygio publikacijos;
  • tarptautiniai MTEPI projektai ir užsakomieji MTEP darbai ir jų vertė eurais;
  • meno kūriniai, paskelbti (atlikti) prestižiniame tarptautiniame, plataus žinomumo ar nacionalinio žinomumo kontekste (jeigu tinka);
  • patentinės paraiškos (jeigu tinka);
  • lyderystės ir/arba vadovavimo patirtis;
  • mokslininkų rengimo patirtis (vadovavimas doktorantams ir podoktorantūros stažuotojams);
  • kiti mokslinės veiklos kokybę atspindintys rezultatai.
 • kiti, kandidato nuomone svarbūs dokumentai, pagrindžiantys mokslinę kvalifikaciją.

*Esamiems KTU darbuotojams šiame punkte nurodytos informacijos pateikti nereikia.

 

Pagrindiniam tyrėjui numatomas atlygis pagal Universitete galiojančią darbo apmokėjimo tvarką.

Dokumentus siųsti el. paštu cv@ktu.lt su nuoroda „Mokslo grupės „Kalba ir technologijos“ pagrindinio tyrėjo atranka“ iki 2019 m. spalio 18 d.


Dėl papildomos informacijos kreiptis: fakulteto dekaną Ainių Lašą (ainius.lasas@ktu.lt) arba mokslo prodekanę Eglę Butkevičienę (egle.butkeviciene@ktu.lt).

 

Free Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
udemy paid course free download
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku