Skelbiami konkursai dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms

Svarbiausi  |  2022-10-31 ... 2022-12-08

Reikalavimai:

Architektūros ir statybos institute

Biomedicininės inžinerijos institute

Cheminės technologijos fakultete

Ekonomikos ir verslo fakultete

Elektros ir elektronikos fakultete

Informatikos fakultete

Maisto institute

Matematikos ir gamtos mokslų fakultete

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultete

Medžiagų mokslo institute

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institute

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete

Statybos ir architektūros fakultete

Sveikatos telematikos mokslo institutas

Pateikiami dokumentai:

  • laisvos formos prašymas leisti dalyvauti konkurse (adresuotas KTU rektoriui);
  • akademinės veiklos aprašas pagal mokslo (meno) sritį (nustatyto formato aprašai pildymui pateikiami žemiau nuorodose):
  1. humanitarinių, socialinių mokslų ir menų (HS ir M) akademinės veiklos aprašas arba
  2. gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų (NTMA) akademinės veiklos aprašas;
  • KTU bibliotekos ar paties pretendento, jeigu jis nedirba ar nestudijuoja KTU, sudarytas ir pretendento pasirašytas paskelbtų mokslo ir kitų darbų sąrašas. Ne KTU darbuotojai (ar ne KTU studentai) paskelbtų mokslo ir kitų darbų sąrašą pateikia laisva forma su pilnais bibliografiniais aprašais bei DOI (jei toks yra);
  • aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių vardų atestatų kopijos (jeigu duomenų apie juos nėra KTU Žmogiškųjų išteklių apskaitos sistemoje);
  • gyvenimo aprašymas;
  • papildomi dokumentai ir medžiaga, kuri rodo pretendento mokslinę ir pedagoginę veiklą arba kvalifikaciją (pretendento nuožiūra).

Pretendentų pareigoms užimti dokumentai priimami KTU Žmogiškųjų išteklių administravimo skyriuje (K. Donelaičio g. 73, Kaunas, 320 kab. ir 322 kab.). Dokumentų priėmimo laiką prašome susiderinti iš anksto el.paštu zid@ktu.lt.

Dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2022-12-08.*

*KTU darbuotojų dokumentai atestacijai teikiami tokiais pačiais terminais kaip ir konkursams. 

Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ir saugomi ne ilgiau nei reikalinga tinkamam konkurso organizavimui ir vykdymui užtikrinti.

Nuorodos į aktualius dokumentus:

Siūlomas darbo užmokestis.