Kvietimas teikti paraiškas dėl įtraukimo į Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų Kelrodį

Svarbiausi  |  2019-05-02 ... 2019-05-27

Informuojame, kad Lietuvos mokslo taryba atnaujina Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodį. Lietuvos MTI kelrodyje numatomos strateginės infrastruktūrų raidos kryptys, ilgalaikiai mokslinių tyrimų infrastruktūrų politikos ir vystymosi prioritetai. Kelrodyje pateikiami Lietuvai aktualių Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų, įtrauktų į Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų strategijos forumo (ESFRI) parengtą Europos MTI kelrodį, taip pat kitų tarptautinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų atitikmenys, kuriuose tikslinga siekti Lietuvos narystės.

Mokslo ir studijų institucijos kviečiamos teikti paraiškas dėl įtraukimo į Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų Kelrodį. Mokslinių tyrimų infrastruktūra suprantama kaip priemonių, išteklių ir su jais susijusių paslaugų visuma, kuria naudojasi mokslo bendruomenė atlikdama mokslinius tyrimus. Mokslinių tyrimų infrastruktūra apima materialiąją dalį (mokslinę įrangą, mokslinių tyrimų medžiagą), nematerialiąją dalį (žinių šaltinius, kolekcijas, archyvus, duomenis bei programinę įrangą, tinklaveiką) bei kitas išskirtines priemones, kurios yra esminės aukščiausio lygio moksliniams tyrimams atlikti.

Mokslinių tyrimų infrastruktūrų perspektyvos, mokslo lygio, pasirengimo įtraukti į Kelrodį vertinimo kriterijai:

 • MTI indėlis MTEP kokybei, prielaidos inovacijų, grįstų moksliniais tyrimais, kūrimui
 • MTI svarba Lietuvai socialiniu ir ekonominiu požiūriu
 • MTI tarptautiškumas: bendradarbiavimas su tarptautinėmis MTI ir kitų šalių naudotojai
 • MTI žmogiškųjų išteklių pakankamumas ir jų kompetencija MTI veiklai užtikrinti
 • MTI turimos techninės infrastruktūros atitiktis tikslams
 • MTI panaudojimo galimybės, atvirosios prieigos apimtys ir pobūdis
 • Konsorciumo aprėptis (įvertinama kiek potencialių mokslo ir studijų institucijų yra konsorciume, atsižvelgiant į galimybes plėstis Lietuvoje ir užsienyje)
 • MTI panaudojimo galimybė tarpkryptiniuose ir tarpsritiniuose tyrimuose (daugiadisciplininiuose ir tarpdisciplininiuose tyrimuose)
 • Duomenų kaupimo, saugojimo ir panaudojimo plano (tvarkos) išsamumas ir pagrįstumas
 • MTI valdymo efektyvumas ir biudžeto pagrįstumas (biudžetas ir naudotojų apimtys)
 • MTI tvarumas

Konsoliduota Kauno technologijos universiteto paraiška bus teikiama centralizuotai. Kviečiame visus universiteto padalinius teikti savo pasiūlymus ir idėjas, kurias tikslinga įtraukti į Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodį. Užpildytas paraiškas siųsti į Projektų vystymo centrą iki 2019 m. gegužės 27 d. el. paštu Sigita.Neverauskaite@ktu.lt

Kelrodžio paraiškos formą, kriterijus, pagal kuriuos vertinama mokslinių tyrimų infrastruktūrų perspektyva, mokslinių tyrimų lygis, pasirengimas įtraukimui į Kelrodį, kitą aktualią informaciją rasite Tarybos tinklapyje adresu: https://lmt.lt/lt/lietuvos-mokslo-taryba-atnaujina-lietuvos-moksliniu-tyrimu-infrastrukturu-kelrodi-ir-kviecia-teikti-itraukimo-i-kelrodi-paraiskas/3151

LMT konsultacijos:

Mokslo politikos ir analizės skyriaus politikos (mokslo) analitikė Ramunė Rudokienė

Tel. (8 676) 17658, el. p. ramune.rudokiene@lmt.lt

KTU konsultacijos:

Projektų vystymo centras

K. Donelaičio g. 73, 314 kab.;

Tel. (8 37) 30 06 87

Download Best WordPress Themes Free Download
Download WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
Download Premium WordPress Themes Free
free download udemy paid course
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku