Skelbiami konkursai dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms

Akademiniai skelbimai  |  2018-10-25 ... 2018-12-03

Cheminės technologijos fakultete

Ekonomikos ir verslo fakultete

Elektros ir elektronikos fakultete

Informatikos fakultete

Matematikos ir gamtos mokslų fakultete

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultete

Panevėžio technologijų ir verslo fakultete

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete

Statybos ir architektūros fakultete

 

Biomedicininės inžinerijos institute

Maisto institute

Medžiagų mokslo institute

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institute

 

Privalumu laikoma tarptautinės veiklos patirtis, tarpdiscipliniškumas, pažangių metodų (įskaitant virtualias mokymosi platformas) patirties turėjimas.

 

Pateikiami dokumentai:

  • laisvos formos prašymas leisti dalyvauti konkurse (adresuotas KTU rektoriui);
  • nustatytos formos Akademinės veiklos aprašas;
  • KTU bibliotekos ar paties pretendento, jeigu jis nedirba KTU, sudarytas, pretendento pasirašytas ir KTU Mokslo ir inovacijų departamento patvirtintas (turintiems daktaro mokslo laipsnį – tik po daktaro laipsnio suteikimo datos) paskelbtų mokslo darbų sąrašas. Ne KTU darbuotojai paskelbtų mokslo darbų sąrašą pateikia laisva forma; šiuo atveju informacijos tikrumą patikrina ir patvirtina KTU Mokslo ir inovacijų departamentas (kontaktinis asmuo: Adriana Kviklienė, K. Donelaičio g. 73, 424 kab., 44249 Kaunas, tel. (8 37) 300081).
  • aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių vardų atestatų kopijos;
  • gyvenimo aprašymas;
  • papildomi dokumentai ir medžiaga, kuri rodo pretendento mokslinę ir pedagoginę veiklą arba kvalifikaciją (pretendento nuožiūra).

Pretendentų pareigoms užimti dokumentai priimami KTU Žmogiškųjų išteklių administravimo skyriuje (K. Donelaičio g. 73, Kaunas, 320 kab. ir 322 kab.). Telefonai pasiteirauti: (8 37) 30 00 75, (8 37) 30 00 97, (8 37) 30 00 96.

Dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2018-12-03.

KTU Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku