Skelbiami konkursai dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms

Svarbiausi  |  2020-10-28 ... 2020-12-07

Aplinkos inžinerijos institute

Architektūros ir statybos institute

Cheminės technologijos fakultete

Elektros ir elektronikos fakultete

Ekonomikos ir verslo fakultete

Informatikos fakultete

Maisto institute

Mechatronikos institute

Matematikos ir gamtos mokslų fakultete

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultete

Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas

Statybos ir architektūros fakultete

Sveikatos telematikos mokslo institutas

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas

 

Pateikiami dokumentai:

  • laisvos formos prašymas leisti dalyvauti konkurse (adresuotas KTU rektoriui);
  • nustatytos formos akademinės veiklos aprašas;
  • KTU bibliotekos ar paties pretendento, jeigu jis nedirba KTU, sudarytas, pretendento pasirašytas ir KTU Mokslo departamento patvirtintas (turintiems daktaro mokslo laipsnį – tik po daktaro laipsnio suteikimo datos) paskelbtų mokslo darbų sąrašas. Ne KTU darbuotojai paskelbtų mokslo darbų sąrašą pateikia laisva forma; šiuo atveju informacijos tikrumą patikrina ir patvirtina KTU Mokslo departamentas (kontaktinis asmuo: Adriana Kviklienė, K. Donelaičio g. 73, 424 kab., 44249 Kaunas, tel. 8 (37) 300081, 8 (612) 17160).
  • aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių vardų atestatų kopijos (jeigu duomenų apie juos nėra KTU Žmogiškųjų išteklių apskaitos sistemoje);
  • gyvenimo aprašymas;
  • papildomi dokumentai ir medžiaga, kuri rodo pretendento mokslinę ir pedagoginę veiklą arba kvalifikaciją (pretendento nuožiūra).

Pretendentų pareigoms užimti dokumentai priimami KTU Žmogiškųjų išteklių administravimo skyriuje (K. Donelaičio g. 73, Kaunas, 320 kab. ir 322 kab.). Dėl paskelbto karantino dokumentų priėmimo laiką prašome susiderinti iš anksto el.paštu zid@ktu.lt.

Dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2020-12-07.*

*KTU darbuotojų dokumentai atestacijai teikiami tokiais pačiais terminais kaip ir konkursams. 

Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ir saugomi ne ilgiau nei reikalinga tinkamam konkurso organizavimui ir vykdymui užtikrinti.

Nuorodos į aktualius dokumentus:

Siūlomas darbo užmokestis. 

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku