Skelbimas dėl patalpų nuomos 2024-01-30…2024-02-26

Nekilnojamasis turtas  |  2024-01-30 ... 2024-02-26

Viešoji įstaiga Kauno technologijos universitetas (toliau – Universitetas), K. Donelaičio g. 73, 44249 Kaunas, įmonės kodas 111950581, skelbia valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešąjį nuomos konkursą:

  1. nuomojama 37,03 m2 negyvenamųjų patalpų, esančių Tunelio g. 60, Kaune, pastate 1B2p, unikalus pastato Nr. 1996-0005-7016, patalpų žymėjimas plane – 1-80 (31,92 m2), 1-81 (2,11 m2 iš 43,09 m2), 1-70 (2,55 m2 iš 57,47 m2), 1-43 (0,20 m2 iš 5,39 m2), 1-42 (0,25 m2 iš 6,70 m2);
  2. turto naudojimo paskirtis – medienos gaminių veiklai vykdyti;
  3. nuomos terminas – 5 (penki) metai;
  4. pradinis 1 kv. m nuompinigių dydis – 3,00 Eur / mėn. (neįskaitant PVM). Konkurso dalyvis, prieš atvykdamas registruotis konkursui, privalo sumokėti 3 mėnesių pradinio valstybės turto nuompinigių dydžio sumą 333,27 Eur be PVM, jei konkurso dalyvis PVM mokėtojas – 403,26 Eur su PVM. Pradinis įnašas turi būti sumokėtas į Universiteto a. s. LT38 7044 0600 0310 4481, AB SEB bankas, banko kodas 70440. Atvykęs registruotis, konkurso dalyvis pateikia finansų įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad pradinis įnašas sumokėtas;
  5. į nuomos kainą neįskaičiuoti mokesčiai už energijos tiekimo ir komunalines paslaugas;
  6. konkurso dalyviai turi būti neskolingi Valstybinio socialinio draudimo įstaigai, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Kauno technologijos universitetui;
  7. nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 dienos pagal Universiteto pateiktą sąskaitą. Sutartyje nustatytais terminais nuomininkui nesumokėjus nuompinigių, skaičiuojami 0,05 procento dydžio delspinigiai nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną;
  8. kitos konkurso sąlygos ir specialieji reikalavimai nurodyti patalpų nuomos konkurso paraiškoje bei pridedamas patalpų nuomos sutarties projektas.

Patalpų apžiūra vyks 2024 m. vasario 12 d. nuo 10.00 val. iki 12.00 val. Už patalpų apžiūrą atsakinga Ingrida Stanevičienė, tel. 8 612 12 789, el. p. ingrida.staneviciene@ktu.lt. Konkurso dalyviai registruojami 2024 m. vasario 26 d. nuo 9.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 15.00 val., K. Donelaičio g. 73, 310 kab., Kaune. Komisijos posėdis, kurio metu bus atplėšiami konkurso dalyvių vokai su paraiškomis, vyks 2024 m. vasario 27 d. 10.00 val., K. Donelaičio g. 73, 310 kab., Kaune. Dėl papildomos informacijos, reikalavimų, paraiškos formos ir dokumentų pateikimo teirautis telefonu 8 612 12789 arba el. paštu ingrida.staneviciene@ktu.lt, atsakinga Ingrida Stanevičienė.