Skelbimas dėl patalpų nuomos 2024-03-27…2024-04-15

Nekilnojamasis turtas  |  2024-03-27 ... 2024-04-15

Viešoji įstaiga Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio g. 73, 44249 Kaunas, įmonės kodas 111950581, skelbia valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešąjį nuomos konkursą kavos ir karštų gėrimų, užkandžių ir šaltų gėrimų pardavimo automatams pastatyti ir paslaugoms teikti.

  1. Nuomojama 18,00 m2 negyvenamųjų patalpų, esančių:

1.1. K. Donelaičio g. 73, Kaune, 2,00 m2 patalpų, esančių pastate 1C4p, unikalus pastato Nr. 1993-5006-0010, patalpų žymėjimas plane 1-42 (2,00 m2 iš 152,96 m2);

1.2. Gedimino g. 50, Kaune, 2,00 m2  patalpų, esančių pastate 1C3p, unikalus pastato Nr. 1992-6003-5012, patalpų žymėjimas plane R-42 (2,00 m2 iš 52,22 m2);

1.3. A. Mickevičiaus g. 37, Kaune, 2,00 m2, esančių pastate 1C2p, unikalus pastato Nr. 1993-5026-6018, patalpų žymėjimas plane R-4 (2,00 m2 iš 63,80 m2);

1.4. Radvilėnų pl. 19, Kaune, 2,00 m2, esančių pastate 3C5b, unikalus pastato Nr. 1993-0052-7037, patalpų žymėjimas plane 1-1 (2,00 m2 iš 310,47 m2);

1.5. Studentų g. 48, Kaune, 2,00 m2, esančių pastate 1C4p, unikalus pastato Nr. 1996-5006-9019, patalpų žymėjimas plane 1-1 (2,00 iš 205,65 m2);

1.6. Studentų g. 50, Kaune, 2,00 m2, esančių pastate 1C5b, unikalus pastato Nr. 1996-9008-0010, patalpų žymėjimas plane 1-2 (2,00 m2 iš 234,76 m2);

1.7. Studentų g. 56, Kaune, 2,00 m2, esančių pastate 1C5b, unikalus pastato Nr. 1998-3003-9017, patalpų žymėjimas plane 1-17 (2,00 m2 iš 291,65 m2);

1.8. Studentų g. 67, Kaune, 2,00 m2, esančių pastate 1A5p, unikalus pastato Nr. 1996-3009-0012:0002, patalpų žymėjimas plane 2-1 (2,00 m2 iš 109,76 m2);

1.9. Nemuno g. 33, Panevėžyje, 2,00 m2, esančių pastate 1C3b, unikalus pastato Nr. 2798-5001-5012, patalpų žymėjimas plane 66 (2,00 m2 iš 98,57 m2);

  1. nuomos terminas 5 (penki) metai;
  2. pradinis 1 kv. m nuompinigių dydis – 10,00 Eur / mėn. (neįskaitant PVM). Konkurso dalyvis, prieš atvykdamas registruotis konkursui, privalo sumokėti 3 mėnesių pradinio valstybės turto nuompinigių dydžio sumą 540,00 Eur be PVM, jei konkurso dalyvis PVM mokėtojas – 653,40 Eur su PVM. Pradinis įnašas turi būti sumokėtas į Universiteto a. s. LT38 7044 0600 0310 4481, AB SEB bankas, banko kodas 70440. Atvykęs registruotis, konkurso dalyvis pateikia finansų įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad pradinis įnašas sumokėtas;
  3. į nuomos kainą neįskaičiuoti mokesčiai už energijos tiekimo ir komunalines paslaugas;
  4. konkurso dalyviai turi būti neskolingi Valstybinio socialinio draudimo įstaigai, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Kauno technologijos universitetui;
  5. nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 dienos pagal Universiteto pateiktą sąskaitą. Sutartyje nustatytais terminais nuomininkui nesumokėjus nuompinigių, skaičiuojami 0,05 procento dydžio delspinigiai nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną;
  6. kitos konkurso sąlygos ir specialieji reikalavimai nurodyti nuomos konkurso paraiškoje bei pridedamas patalpų nuomos sutarties projektas.

Patalpų apžiūra vyks 2024 m. balandžio 8 d. nuo 10.00 val. iki 12.00 val., už apžiūrą atsakinga Ingrida Stanevičienė, tel. 8 612 12789, el. p. ingrida.staneviciene@ktu.lt. Konkurso dalyviai registruojami 2024 m. balandžio 15 d. nuo 9.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 15.00 val. K. Donelaičio g. 73, 310  kab., Kaunas. Komisijos posėdis, kurio metu bus atplėšiami konkurso dalyvių vokai su paraiškomis, vyks 2024 m. balandžio 16 d. 10.00 val. K. Donelaičio g. 73, 310 kab., Kaunas. Dėl papildomos informacijos, reikalavimų, paraiškos formos ir dokumentų pateikimo teirautis telefonu 8 612 12789, atsakinga Ingrida Stanevičienė, el. p. ingrida.staneviciene@ktu.lt.