Skelbimas dėl patalpų nuomos (7,00 kv. m. stogo, Pašilės g. 37, Kaune)

Svarbiausi  |  2020-10-13 ... 2020-10-29

Viešoji įstaiga Kauno technologijos universitetas (toliau – Universitetas), K. Donelaičio g. 73, 44249 Kaunas, įmonės kodas 111950581, skelbia valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešąjį nuomos konkursą. Nuomojama 7,00 m2 stogo, Pašilės g. 37, Kaune, pastate 2N12p, unikalus pastato Nr. 1998-7005-4020:0002:

  1. turto naudojimo paskirtis – mobiliojo ryšio antenoms ir jų veikimui reikalingai įrangai įrengti;
  2. nuomos terminas – 5 (penkeri) metai;
  3. pradinis 1 kv. m nuompinigių dydis – 41,00 Eur / mėn. (neįskaitant PVM). Konkurso dalyvis, prieš atvykdamas registruotis, privalo sumokėti 3 mėnesių pradinio valstybės turto nuompinigių dydžio sumą 861,00 Eur be PVM, jei konkurso dalyvis PVM mokėtojas – 1041,81 Eur su PVM. Pradinis įnašas turi būti sumokėtas į Universiteto a. s. LT38 7044 0600 0310 4481, AB SEB bankas, banko kodas 70440. Atvykęs registruotis, konkurso dalyvis pateikia finansų įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad pradinis įnašas sumokėtas;
  4. į nuomos kainą neįskaičiuoti mokesčiai už energijos tiekimo ir komunalines paslaugas;
  5. konkurso dalyviai turi būti neskolingi Valstybinio socialinio draudimo įstaigai, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Kauno technologijos universitetui;
  6. nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 dienos pagal Universiteto pateiktą sąskaitą. Sutartyje nustatytais terminais nuomininkui nesumokėjus nuompinigių, skaičiuojami 0,05 procento dydžio delspinigiai nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną;
  7. kitos konkurso sąlygos ir specialieji reikalavimai nurodyti patalpų nuomos konkurso paraiškoje.

Patalpų apžiūra vyks 2020 m. spalio 21 d. nuo 10.00 iki 12.00 val., už apžiūrą atsakinga Ingrida Stanevičienė, tel. 8 612 12789. Konkurso dalyviai registruojami 2020 m. spalio 29 d. nuo 9.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 15.00 val., Kaune, K. Donelaičio g. 73, 310 kab. Komisijos posėdis, kurio metu bus atplėšiami konkurso dalyvių vokai su paraiškomis, vyks 2020 m. spalio 30 d. 10 val., Kaune, K. Donelaičio g. 73, 310 kab. Dėl papildomos informacijos, reikalavimų, paraiškos formos ir dokumentų pateikimo teirautis telefonu 8 612 12789 arba el. paštu ingrida.staneviciene@ktu.lt, atsakinga Ingrida Stanevičienė.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku