Skelbimas dėl patalpų nuomos: valstybės materialiojo turto nuomos viešasis konkursas

Svarbiausi

Viešoji įstaiga Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio g. 73, 44249 Kaunas, įmonės kodas 111950581, skelbia valstybės materialiojo turto nuomos viešąjį konkursą.

  1. Nuomojama:

1.1. 10,00 m2 stogo ir 6,40 m2 negyvenamųjų patalpų, Gričiupio g. 13, Kaune, pastate 1N12p, unikalus pastato Nr. 1998-0002-9018, patalpų žymėjimas plane – a-67 (6,40 m2 iš 15,39 m2);

1.2. 6,00 m2 stogo ir 5,80 m2 negyvenamųjų patalpų, Radvilėnų pl. 19, Kaune, pastate 3C5b, pastato unikalus Nr. 1993-0052-7037, patalpų žymėjimas plane – 5-28 (5,8 m2 iš 257,27 m2);

  1. turto naudojimo paskirtis – mobiliojo ryšio antenoms ir jų veikimui reikalingai įrangai įrengti;
  2. nuomos terminas 5 (penkeri) metai;
  3. pradinis nuompinigių dydis 1.1. papunktyje nurodytoms patalpoms – 10,06 Eur už 1 m2 per mėnesį neįskaitant PVM, 1.2. papunktyje nurodytoms patalpoms – 19,53 Eur už 1 m2 per mėnesį neįskaitant PVM. Konkurso dalyvis, prieš atvykdamas registruotis konkursui, privalo sumokėti 3 mėnesių pradinio valstybės turto nuompinigių dydžio sumą 1186,29 Eur be PVM, jei konkurso dalyvis PVM mokėtojas – 1435,41 Eur su PVM. Pradinis įnašas turi būti sumokėtas į Universiteto a. s. LT38 7044 0600 0310 4481, AB SEB bankas, banko kodas 70440. Atvykęs registruotis, konkurso dalyvis pateikia finansų įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad pradinis įnašas sumokėtas;
  4. į nuomos kainą neįskaičiuoti mokesčiai už energijos tiekimo ir komunalines paslaugas;
  5. konkurso dalyviai turi būti neskolingi Valstybinio socialinio draudimo įstaigai, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Kauno technologijos universitetui;
  6. nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 dienos pagal Nuomotojo pateiktą sąskaitą. Delspinigiai 0,05 procento skaičiuojami nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną;
  7. kitos konkurso sąlygos ir specialieji reikalavimai nurodyti nuomos konkurso paraiškoje.

Patalpų apžiūra vyks 2019 m. sausio 24 d. nuo 10.00 val. iki 12.00 val., už apžiūrą atsakinga Ingrida Stanevičienė, tel. 8 612 12789. Konkurso dalyviai registruojami 2019 m. sausio 30 d. nuo 9.00 val. iki 15.00 val., Kaune, K. Donelaičio g. 73, 507 kab. Komisijos posėdis, kurio metu bus atplėšiami konkurso dalyvių vokai su paraiškomis, vyks 2019 m. sausio 31 d. 10 val., Kaune, K. Donelaičio g. 73, 507 kab. Dėl papildomos informacijos, reikalavimų, paraiškos formos ir dokumentų pateikimo teirautis telefonu 8 612 12789, atsakinga Ingrida Stanevičienė, el. p. ingrida.staneviciene@ktu.lt.

 

 

 

 

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku