Viešieji pirkimai 2018 m.

KTU organizuoja viešuosius pirkimus siekdamas užtikrinti su universiteto veikla susijusius poreikius ir įgyvendindamas įvairių fondų ir tarptautinių programų techninės paramos lėšomis finansuojamus projektus.

Padalinių mažos vertės pirkimų registrai nuo 2018-05-01 perkelti į DVS: https://goo.gl/myySZW