sausio 29 d.
KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas